Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 28 maart 2018

ERKENNING / Door Trienke Minkema

ERKENNING
Door Trienke Minkema

Daar, waar de Vader één van Zijn kinderen plaatst, geldt ook Zijn bescherming.

Deze woorden zijn u reeds eerder gegeven om aan te geven dat u, hoe dan ook, veilig bent. Want een liefhebbend hart is altijd veilig in zijn eigen omgeving. Datgene wat vrij mag komen door gebundelde energieën van u allen, dient altijd na onderzoek bij diegene waar iets in werking is gezet, losgelaten te worden. Door verwerking van oude belastende zaken worden er altijd nieuwe openingen gecreëerd voor verdere zelfontplooiing. 

U op de ander richten, zonder dat u daartoe uitgenodigd wordt, dient niet uw eigen innerlijke groei. Het geeft slechts tijdelijke opluchting en bevestiging aan onverwerkte delen van uw aardse persoonlijkheid. Bij uzelf blijven, betekent respect hebben voor uzelf en voor de ander. Het toont tevens uw bereidheid om uzelf te willen leren kennen. Wat gekend wordt vanuit de eigen bron, behoeft geen bevestiging of erkenning van buitenaf. 'Ken u zelve' en weet dat een ieder daarheen op weg is.

Door de bundeling van uw gezamenlijke krachten mogen energieën  vrijkomen. Toch kunt u nooit weten hoe deze energieën bij de ander werken. Laat los dat u zou weten wat goed of niet goed is voor de ander. Laat ook het oude programma los, dat slechts tijdelijke genoegdoening geeft en steeds om meer vraagt. Blijf staan, naast elkaar en ondersteunend op de plaats waar dit zo nodig is. Wees ook waakzaam en onderscheid steeds opnieuw, maar alleen voor uzelf, wat nog bij u past en wat u niet langer met u mee wilt dragen.

Er is geen hoogteverschil en geen onderscheid vanuit de Bron.

Wij benaderen en behandelen de ander altijd uit gelijkwaardigheid en onze helpers dienen nederig, zonder dat zij zich hoeven te vernederen. Zij behoeven geen erkenning van buitenaf, omdat zij vanuit de Bron Zelf gekend en erkend worden. Diegenen die door ons worden opgeleid om voor ons als instrument te dienen, zetten zichzelf nooit op een hoger plan voor eigen verheerlijking, noch hoeven zij zich te verlagen door een ander te verheffen met woord of beeld. Dit toont slechts eigen onzekerheden, die nu mogen worden losgelaten.

*********


© trienke minkema