Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 30 maart 2018

De Principes van de Hemel /Door Anna von Reitz /27 Maart, 2018

De Principes van de Hemel
Door Anna von Reitz /27 Maart, 2018

1. De Centrale Banken behoren ons toe, net als alle andere territoriale en gemeentelijke overheden en hun dochterondernemingen ons toebehoren.

2. Dit gebeurde omdat de ratten onze gedelegeerde bevoegdheden misbruikten voor hun eigen voordeel, niet omdat ze van plan waren om ons te steunen of onze belangen te behartigen.

3. Ze waren van plan om alles op te rollen in een grote Bal van Was en het op te eisen als in de steek gelaten eigendom --- daardoor zorgend voor een blijvende wereldwijde private hegemonie in hun eigendom en door hen bestuurd: een “nieuwe wereld bestuur” --- dat het oude feodale monarchistische systeem geweest zou zijn, alleen tien keer erger.

4. We werden op tijd wakker en we eisten het in de plaats daarvan terug. Dit werd niet bereikt door de wijsheid van de mens, maar door de Heilige Geest die in ons werkt.


5. We spoorden (en beveiligden) ook de bewijzen op om aan te tonen hoe dit was gedaan en stelden de identiteit vast van de verantwoordelijke partijen.

6. Nu zijn de banken meer dan ooit gemotiveerd om hun handen in onschuld te wassen en om de verwijtbaarheid voor dit alles te ontwijken.

7. De inspanning om “verantwoordelijkheid te compenseren” is al diverse decennia aan de gang en uiteenlopende middelen zijn aangeboden --- de aanstelling van diverse “M1’s” zoals Ferdinand Marcos, het “Comité van 300”, de “Rekening van de Spirituele Witte Jongens”, de “Wereldwijde Schulden Faciliteit”, en meer recent de “Chinese Ouderlingen”.

8. Wij hebben dat allemaal uitgepoept omdat het gewoon nog meer afleidingsmanoeuvres waren.

9. Onze mening is belangrijk, omdat we het letterlijk allemaal van ons is, inclusief de Centrale Banken.

10. Welnu. In plaats van de Chinese Ouderlingen bieden ze nu aan om de Amerikaanse Indiaanse Ouderlingen naar voren te schuiven als de “Werkruimte” --- dat betekent, de Derde Partijen behouden al onze bezittingen “in bewaring” en beheren onze zaken voor ons.

Einduitkomst: Ofschoon de bankiers en de politici Uiterst Gemotiveerd zijn om verantwoordelijkheid af te schuiven en de gevolgen van hun schuld te vermijden, willen ze achter de schermen doorgaan controle uit te oefenen door alles over te hevelen naar nog een ander trustfonds, met hen de volmacht hebbende over de bewindvoerders die onze bezittingen beheren.

Zo lang als dezelfde oude daders achter de schermen de controle hebben, --- hetgeen is waar ze altijd naar streven --- maakt het nauwelijks uit hoe het “Nieuwe Trustfonds” genoemd wordt of wie de bewindvoerders ook zijn of waar ze dan ook gevestigd zijn.

Het rechtvaardigen van de creatie van het “Nieuwe Trustfonds” en de aanstelling van de nieuwe Bewindvoerders vereist altijd (tenminste in hun gedachten) een of ander fantasierijk voorpagina verhaal. In het huidige geval is het voorpagina verhaal dat de Amerikaanse Indiaanse Ouderlingen een paar mottige verdragen met lang geleden overleden en overwonnen koningen hebben en dat maakt hen tot erfgenamen van de Aarde.

Wij hoeven geen fantasierijke verhalen of rechtvaardigingen te horen. De Waarheid die duizenden jaren terug gaat is al vreemder dan fictie.

Laten we dus de jacht sluiten en kijken of gedachten zich kunnen verenigen.

1. We geloven dat de Aarde, als een thuis en een geschenk, aan de hele Mensheid gegeven is.

2. Wij bewijzen eer aan ieder levend wezen als een heilige en volledige schepping.

3. Wij leven in een altijd durend moment dat “nu” genoemd wordt.

4. Wij zien dat we omgeven worden door een enorme overvloed.

5. Wij interpreteren ieder gebrek als verkeerd rentmeesterschap.

Wij protesteren wanneer mensen zich voorstellen dat alleen hun kleine groep het land rechtmatig bezit. Dit is een egoïstische en goddeloze leugen. De Aarde en haar gulheid is een gezamenlijke erfenis en wij zijn allemaal haar erfgenamen. In feite is iedere andere leerstelling tegen de Inheemse Amerikaanse traditie, hetgeen altijd vrijelijk werd erkend en gekend, dat wij het land niet bezitten --- het land bezit ons.

Wij protesteren ook tegen groep-isme, dat de opperste waarde van ieder individu negeert. Wij hebben allemaal families en een erfenis. Wij behoren allemaal bij stammen en hebben onze eigen rassen en religies; maar, op een grotere schaal zijn we allemaal deel van de familie Mens en wanneer we dat vergeten, worden we dwazen die, uit naam van ras en religie en politieke dogma’s, onuitsprekelijke misdaden begaan.

Vorige week nam ik waar dat de Wet van Aquarius is afgekondigd. Het is een heel eenvoudig stel van drie wetten, ook bekend als de Wet van de Hemel:

1. Bewaar de vrede.

2. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

3. Respecteer de vrije wil van anderen die geen kwaad doen.

Dus vrede, wederkerigheid en respect zijn de fundamenten voor het scheppen van de Hemel op Aarde en iedereen die de Hemel zou willen creëren moet zijn ideeën en acties dienovereenkomstig afstemmen.

Dit is erg moeilijk voor diegenen die weloverwogen zijn belogen en bedrogen en misbruikt. Zowel angst als reactie --- resulterend in een natuurlijk verlangen om alles te beheersen (angst) en vroegere mishandelingen te vergelden (reactie) --- staan in de weg en zo slepen we het verleden de toekomst in. Letterlijk.

Niet verwerkt trauma is de reden dat de Mensheid als geheel doorgaat met het opnieuw creëren en ervaren van alle slechte dingen waar mensen zich onbewust aan vastklampen.
Wanneer we echt een betere toekomst willen, moeten we het verleden zowel kennen alsook loslaten. 

Zie het als een les. Leer die en ga verder.

We hebben van de laatste tweeduizend jaren geleerd dat trustfondsen en verdragen niet werken. Het overhandigen van verantwoordelijkheden aan anderen --- koningen, koninginnen, priesters, advocaten, politici, BFF’s (Algemeen Nederlands Woordenboek: Best Friends Forever – vrienden voor altijd-), Chinese Ouderlingen of Indiaanse Opperhoofden --- het werkt niet.

Daar is altijd wel een rat, altijd wel iemand die gereed staat om rampzalige besluiten “voor” ons te nemen, altijd wel iemand die een appeltje te schillen heeft, altijd wel iemand die zwak is of dom of immoreel, klaar om te profiteren of misbruik te maken van de rest van ons --- en voor wat verdragen met Koningen betreft, hebben we niet allemaal genoeg gezien?  

Koningen sterven en nieuwe Koningen nemen andere besluiten. Koningen worden afgeleid door andere bestemmingen en doelstellingen, beschouwen oude betrekkingen als vanzelfsprekend en breken hun woord als het gaat om overeenkomsten en laten na hun schulden te betalen --- en vergeet maar rustig dat ze verdragsovereenkomsten in ere houden, behalve wanneer dit past in het spel dat zij spelen. Koningen vechten met andere Koningen en laten hun verdragspartners buiten hangen om te drogen --- hetgeen is gebeurd met de Delaware en Lenape en Iroquois en Cherokee en Cheyenne en Lakota Sioux en anderen die ik zou kunnen opnoemen.

 “Zolang als het gras groeit en de wind waait ….” Uh-huh. Yep. Zeker …. totdat goud of een dweper wordt ontdekt, ja dan, natuurlijk, dan gaan alle remmen los.

En ik zou ook handvesten kunnen oplezen die aan de pelgrims gegeven zijn en beloftes die aan de kolonisten gedaan werden en later, verdragen die opgesteld werden met De Verenigde Staten van Amerika.

Verdragen en trustfondsen zijn hoe we in deze puinhoop terecht zijn gekomen. Voorstellen om het probleem van het Wereld Trustfonds te repareren met een ander Wereld Trustfonds is als het herstellen van een leugen met een geintje.

Wij, ieder afzonderlijk, moeten verantwoordelijk zijn voor onszelf en voor onze wereld. Ieder van ons. En daarna moeten we verantwoordelijk zijn voor elkaar.

We moeten allemaal nadenken over wat we willen en dat creëren, in plaats van het onnadenkend volgen van patronen die niet werken, ideeën die verkeerd zijn, gedrag dat verlamt en veronderstellingen die glad verkeerd zijn.  

Dus nee. Wij zijn niet geïnteresseerd in nog meer trustfondsen en verdragen. Noch is het voor ons bespreekbaar om welke nieuwe bewindvoerders dan ook over ons aan te stellen, want we hebben allemaal goede redenen om te weten dat deze systemen al meer dan 10.000 jaren zijn uitgeprobeerd en ze werken niet.

De Mensheid moet zichzelf leren besturen, één man en één vrouw tegelijk.

Wij zijn de wettige eigenaren, teruggekeerd “van over zee” en wij willen dat ons onze eigendommen worden teruggegeven; wij zullen aan iedereen diens gestolen bezittingen teruggeven. Wij zijn ontvankelijk om alle weerzinwekkende schulden kwijt te schelden en de zaken uiteen te zetten, zodat niemand ooit nog belast wordt met overerfde schuld. Het is ons uitdrukkelijke doel en intentie om een wereldeconomie op te zetten die gebaseerd is op tegoed.

In ons artikel:”Het Probleem en de Oplossing”, hebben we al uitgelegd hoe wij omgaan met bankieren, internet en zaken als valuta.

Wij hebben geen koningen of koninginnen nodig. We hebben geen enkele meritocratie nodig, geen bewindvoerders --- in de plaats daarvan moeten we onze eigen meritocratie zijn en onze strepen verdienen in de strijd om de beste, hoogste, vriendelijkste, meest angstloze en meest wijze versie van onszelf te zijn die we maar kunnen zijn.

Leer de lessen! Schiet op!

 ----------------------------

Bekijk dit artikel en meer dan 900 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 910 – The Principles of HeavenOm dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Paul Stramer 11:47 PMhttps://resources.blogblog.com/img/icon18_email.gifhttps://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif

Toelichting van Sjra:
Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn en waaraan Anna tot nu toe meer dan 800 artikelen heeft gewijd.
We kunnen ons afvragen: “Wat hebben wij daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid?

Vertaald: Sjra