Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 25 maart 2018

Dagtekst van Zondag 25 Maart 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 25 Maart 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de morele Vooruitgang is niet evenredig aan de technische vooruitgang -

"Er is weinig nodig om te voorzien in het materiële leven. Toch zijn de mensen zodanig bezig met het scheppen van nieuwe behoeften, dat ze geen tijd meer overhouden voor hun innerlijk leven. Op die manier wordt de psychische en morele toestand van de samenleving slechter naarmate het materiële comfort toeneemt. Kijk maar naar de nieuwe geestesstoornissen en de toenemende criminaliteit...

In het Westen is men, materieel gezien, nog nooit zo welvarend geweest, maar die welvaart maakt de mensen niet gelukkiger. Eenmaal het eerste moment van bevrediging voorbij, zijn het niet die nieuwe auto of dat nieuwe huis die de behoeften van hun hart en hun ziel zullen vervullen. Het lijdt geen twijfel dat ze zich bewust zijn van het onbehagen dat de maatschappij kenmerkt: ze besteden hun tijd aan bijeenkomsten waar ze spreken over ‘hoe ze hun leven kunnen veranderen’. Maar al die veranderingen waarover ze discussiëren, betreffen alleen het materiële vlak. Wie denkt er echt aan om samenkomsten te houden om iedereen in staat te stellen een goddelijk leven te leiden? Dat is de reden waarom ze, ook al gaan de zaken steeds beter, zelf aan het wegkwijnen zijn."

Omraam Mikhael Aivanhov