Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 28 maart 2018

Dagtekst van Woensdag 28 Maart 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Woensdag 28 Maart 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de onzichtbare Wereld - de toegang vereist zeer grote morele kwaliteiten

"Het bezitten van psychische vermogens mag nooit een doel op zich zijn. Door te oefenen kunnen veel mensen er een paar ontwikkelen. Voor jullie gaat het erom de grootste zelfbeheersing te verwerven, om de regels van onbaatzuchtigheid en zuiverheid te eerbiedigen, wat er ook gebeurt, want alleen die stellen ons in staat om in contact te treden met de lichtende entiteiten en krachten van de natuur. 

Het is mijn plicht om al degenen te waarschuwen die beweren anderen te helpen via helderziendheid of waarzeggerij, of hun lichamelijke of geestelijke kwalen te verzorgen via magnetiseren, handoplegging enzovoort, zonder dat ze een grote zelfbeheersing bestudeerd en verworven hebben. Het is aan slechts heel weinig mensen gegeven toegang te krijgen tot de onzichtbare wereld om er, zonder risico op fouten, het verleden, het heden en de toekomst te lezen, of om in contact te treden met de psychische en spirituele krachten en entiteiten om anderen te helpen. Waarom? Omdat de daartoe vereiste kwaliteiten nog moeilijker te verwerven zijn dan diegene, die ons in staat stellen te werken op lichamelijk vlak."


Omraam Mikhael Aivanhov