Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 13 maart 2018

Dagtekst van Dinsdag 13 Maart 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov


Dagtekst van Dinsdag 13 Maart 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

het Onderscheidingsteken dat uitzonderlijke wezens kenmerkt -

"Men zegt van bepaalde uitzonderlijke wezens dat ze op het voorhoofd een teken dragen dat hen van alle anderen onderscheidt. En dat is waar, maar het is geen merkteken dat een zichtbare of onzichtbare entiteit aan de buitenkant heeft aangebracht; dit teken komt van binnenuit, want het is de uitdrukking van hun spirituele realisaties. Want wat een mens beleeft, zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn bewustzijnstoestanden en zijn daden, alles wordt geregistreerd en laat sporen na, niet alleen om hem heen, maar ook en vooral in hemzelf.

Ons hele wezen is doordrongen, doortrokken en gevormd door de uitingen van ons psychisch leven. Ja, dit is een wet: iedere keer dat we goedheid, rechtvaardigheid, geduld en liefde tonen, worden die eigenschappen in ons gegrift en tegelijkertijd scheppen ze ook een soort magnetisch veld om ons heen, dat uit de ruimte heilzame krachten aantrekt die ons beschermen. En omdat dit magnetisme bij sommige mensen heel sterk is, kon men zeggen dat ze een speciaal merkteken droegen."Omraam Mikhael Aivanhov