Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 30 maart 2018

Boodschap van Vader-God "Wees alert, gebruik de kracht die je krijgt met zorg en visualiseer het leven dat je wenst." / via Eillie Deus / 29 maart 2018


Boodschap van Vader-God
"Wees alert, gebruik de kracht die je krijgt met zorg en visualiseer het leven dat je wenst."
via Eillie Deus / 29 maart 2018


Lieve Kinderen van het Licht,

Het is met een uitgesproken gevoel van vreugde, dankbaarheid en fierheid dat Ik jullie aankijk en volg.  De prestaties zijn blij makend, vreugdevol voor wie er naar kijkt.  Het beleven ervan is allicht minder blij makend en vreugdevol, maar dat maakt onze waardering, dankbaarheid en fierheid nog groter.  Jullie zijn werkelijk Kinderen van het Licht.

En hiermee bedoelen we de manier waarop jullie meer en meer vanuit de Liefde, vanuit het Licht, gaan reageren op situaties.

Minder paniek. Minder impulsieve en emotionele reacties. Meer doorzicht en onderscheidingsvermogen. En bovenal, minder oordelen, meer mededogen, meer neutraliteit, meer besef dat het allemaal deel uitmaakt van het spel dat gespeeld wordt.  Meer besef ook dat alle deelnemers zijn wat ze zijn: deelnemers aan het spel, en spelers van een gekozen rol.


We naderen een volgende sterke energetische periode.  Wees alert, gebruik de kracht die je krijgt met zorg.  Blijf aandachtig aan het stuur van je leven.

Visualiseer temidden van de chaos (chaos die je ook het voorbereidend veld van creatie zou kunnen noemen), visualiseer temidden van de chaos het leven dat je wenst voor jezelf en je medemens.  En wees gul in het fantastische.  Fantaseer erop los.  Denk daarbij nooit “dit is niet haalbaar”, want vanuit jouw kennis en ervaring heb je geen flauw idee van wat mogelijk is.

Wat het negatieve nieuws betreft, stuur je licht naar de situatie, liefde vanuit je Hoge Hart.  Visualiseer ook hier: visualiseer dat allen in mijn blikveld verblijven, allen worden geliefd als de Gods-kinderen, Mijn kinderen, die ook zij zijn.  Oordeel niet, want maar al te vaak is het niet wat het lijkt.

Blijf in balans, lieve Kinderen.  Vergeef jezelf, veroordeel jezelf niet wanneer je af en toe eens grondig in onbalans geraakt – en weet, “oefening baart kunst” :-)

In diepe, mee-voelende, mee-levende betrokkenheid en Liefde,

Jullie Vader God.