Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 2 februari 2018

Tussen hoop en Hopium / Ella Ster / 2 februari 2018


Zijn de hoopvolle berichten over verzegelde aanklachten en arrestaties hoopgevend of Hopium? Volgens sceptici dat laatste. Maar wanneer slaat scepsis door naar cynisme? Is hoop niet ontzettend belangrijk voor het creëren van een nieuwe en betere wereld ? Of is het beter om sceptisch te zijn bij de creatie van die Nieuwe Wereld? Een nadere beschouwing.

Al jaren heb ik als doel om niet alleen de waarheid te ontrafelen en mijn lezers mee te nemen in mijn eigen zoekproces, maar ook om hoop te bieden op een positieve uitkomst in de transitie waar we als mensheid doorheen gaan. Veel berichten gaan over de Vrijheidsbeweging. Dit is in mijn ogen niet één door bovenaf aangestuurde groep, maar alle mensen en groepen tezamen die zich inspannen voor de bevrijding van de mensheid en het creëren van de Nieuwe Wereld.

In de Nieuwe Wereld is rijkdom evenredig verdeeld en kunnen de mensen in harmonie samen leven. Dat staat in schril contrast met de huidige wereld, die wordt gekenmerkt door schaarste, angst en onderdrukking. De Nieuwe Wereld is gebaseerd op overvloed, wederzijds respect, vrijheid, veiligheid én hoop.

Mijn overtuiging is dat deze nieuwe wereld binnen handbereik ligt. Er wordt door allerlei groepen keihard aan gewerkt en dat is de aanleiding om de hoopvolle berichten te delen die dat bevestigen. Het geeft de mens hoop en inspireert ze om actief aan deze transitie deel te nemen. Juist omdat we het samen moeten doen en iedereen daarbinnen zijn eigen, unieke rol mag vervullen.