donderdag 15 februari 2018

Op deze dag van je leven / 15 februari 2018 / Neal Donald Walsch

15 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het woord redding in de Bijbel
 perfecte gezondheid, harmonie en vrijheid betekent.

Emmet Fox zei dat, en hij had gelijk.
 Deze dingen zijn de wil van God voor de mens, zei hij,
en hij had gelijk weer.

Wanneer je nadenkt over hoe je jouw 'redding' kunt bereiken,
zorg er dan voor dat je eerst begrijpt wat 'redding' is.
We zoeken hier om onszelf te redden van onze
misverstanden over het leven en hoe het is,
 en over Wie We Werkelijk Zijn.

Ga naar de volheid van je Ware Identiteit, en
kijk hoe je hele leven verandert.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl