Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 8 februari 2018

Leugens, Leugens en Leugenaars / Vrijdag, 2 februari, 2018 / Door Anna Von Reitz

Leugens, Leugens en Leugenaars
Vrijdag, 2 februari, 2018 / Door Anna Von Reitz

In navolging van mijn eerdere ontmaskering van Satanisme --- de aanbidding van de Vader van Alle Leugens --- en de uitoefeningen van zijn volgers in de wereld waarin we leven, neem alstublieft notitie van deze informatie in het licht van de vrijgave van Het Memorandum, dat bijzonderheden weergeeft over wie jullie belogen heeft en hoe en waarom ze jullie belogen hebben over Donald Trump om de verkiezingen te “beïnvloeden”.

1. Zie dat waarvan de daders Trump beschuldigden --- het gebruiken van Russen om een Amerikaanse verkiezing te beïnvloeden, precies dat is wat ze zelf deden. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Volgens de leugenaars spande Trump met de Russen samen om de Presidentiële Verkiezingen te beïnvloeden, maar in feite bedachten ze zelf een niet-bestaande Russische connectie om de verkiezing te beïnvloeden en zelfs daarna. Zelfs ofschoon Trump helemaal eerlijk won, rekenden zij op de leugens en de hulp van hun oude maatjes in het Congres om hem aangeklaagd te krijgen. Als je het hebt over ingrijpen in een verkiezing?

2. En wat was het een Grote Leugen --- dit vervalste dossier, verzonnen door Christopher Steele, (een Britse agent --- geen verassing wanneer jullie mijn nieuwe boek gelezen hebben) was niet gewoon een alledaagse spionagedossier van ‘hij ontmoette Ivan G. in de parkeergarage van een boekwinkel’ en hij kreeg een illegaal contract van een miljoen dollar om Chinese spulletjes in Hawaï te verkopen. Oh nee, dit dossier stond vol met walgelijke beschuldigingen over Russische hoeren en urine fetisjisten. Zonder twijfel heeft meneer Steel zo’n fetisj --- en het is een volgend geval van de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Je moet wel helemaal gestoord zijn om de dingen, die deel uitmaakten van dit zogenaamde Russische dossier, dat door een Brit was uitgebroed, te bedenken. 


Dus ja, het was een klassieke Leugen. Ze vertelden een Grote Grove Leugen over Donald Trump en bleven die herhalen en herhaalden die dag en nacht door hun “Media Circus” --- een mooie naam voor ingesloten Propaganda Agenten die werken in alle grote gangbare medianetwerken. Merk op dat deze spreekbuizen voor de DNC (Sjra/Wikipedia: Democratic National Committee, het hoogste bestuursorgaan van de Democratische Partij van de Verenigde Staten. De DNC coördineert de verkiezingsstrategie van Democratische kandidaten) niet geïnteresseerd lijken te zijn in media professionals en zij werken al bij alle grote netwerken. Dus is het voor de daders een klein kunstje om de perskamer een hoofdartikel te bezorgen en onmiddellijk springen hun kontenkussers op de trein en beginnen te papagaaien:”Later op de dag nieuws over een mogelijk Russische connectie tussen Donald Trump en .....”  

3. Daarna gebruikten ze de Grote Leugen om ander justitiële perversiteiten te rechtvaardigen --- door het te gebruiken als de basis om een FISA (Sjra/Wikipedia: een wet aangenomen door het Congres in 1978 om procedures vast te stellen voor het aanvragen van gerechtelijke toestemming voor buitenlandse inlichtingensurveillance en om de Foreign Intelligence Surveillance Court te creëren; intended to increase United States counterintelligence; bedoeld om de contraspionage van de Verenigde Staten te vergroten; separate from ordinary law enforcement surveillance afgezien van het gewone toezicht op de wetshandhaving) volmacht aan te vragen om een Amerikaan, Donald Trump en zijn campagne af te luisteren en anderszins te bespioneren. Deze mensen wisten dat het dossier kletskoek was. Zij hadden reden om te weten dat het pure kolder was.

Desalniettemin gingen ze naar een rechter, logen dat het gedrukt stond en gingen door met het ontketenen van een illegale en immorele spionage op Donald Trump en zijn campagne. Hillary en haar Kornuiten bij de FBI en DOJ (Sjra/Wikipedia: Department of Justice. Het Departement van Justitie zijnde de federale afdeling van de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de handhaving van federale wetten ---  inclusief de handhaving van alle burgerrechtenwetgeving --- created in 1870gemaakt in 1870) waren aanwezig bij iedere strategische bijeenkomst van het campagneteam van Trump en stippelden uit hoe Hillary iedere stap die de Trump Campagne zette kon pareren. Dit zijn overheidsdienaren op jullie loonlijst, die werkelijk en feitelijk politiemacht en de bevoegdheid van openbaar bestuur misbruiken en direct en wezenlijk een presidentiële verkiezing voor jullie neus hinderen en verdraaien. Merk alstublieft op dat dit wordt bewerkstelligd door het gebruik van wat? Leugens.

4. Merk ook op dat de invloed van de Grote Leugen werd verveelvoudigd vanwege de bevestiging ervan door mensen in overheidsposities en respectabelen --- de FBI en DOJ. Ik zou geen Certificaat van Overlijden geloven dat was uitgebracht door de Democratische Partij, zelfs wanneer ik het lijk zou bezitten, maar de FBI en de DOJ worden verondersteld om verantwoordelijke, onpartijdige en professionele Derde Partijen te zijn. Wat wordt een doorsnee Amerikaan verondersteld te denken? Het maakt niet uit hoe bizar de Grote Leugen is, de normale reactie zou zijn --- welja, wanneer de FBI en DOJ er bij betrokken zijn, moet er wel iets van waar zijn. Denk aan het misbruik van macht en gezag als een extra versterker voor de Grote Leugen, net als de Media Groep die de ether volpropt --- met slechts als doel van de “Betrouwbare Getuige” om de Grote Leugen een patina van geloofwaardigheid te verschaffen.

5. Wat als de FBI en DOJ tijdens Watergate hadden samengespannen om Bob Woodward af te schilderen als een Russisch Spion? Nou ja, hier werken FBI en DOJ samen om Donald Trump neer te zetten als een Russische patser en seksuele viezerik en geven Christopher Steele de bescherming van klokkenluider. Denk aan wat ik zei over klokkenluiders --- dat je hen niet op het eerste gezicht kunt vertrouwen. Sommigen zijn oprecht en anderen niet. Dit is een groot voorbeeld van iemand die de klok lijkt te luiden over een in potentie gevaarlijke “Russische relatie” terwijl hij echt niemand anders is dan een van de vele hielenlikkers van Satan, die doet wat Satan doet als de beste --- leugens vertellen. Merk ook op dat Steele “als eerste z’n eigen gat rook” --- nog een kenmerk van de Satanische traditie.

6. Er is een reden voor dat Satan “De Vader van Alle Leugens” genoemd wordt. Wanneer je iemand betrapt op liegen, weet je zeker dat ze verbonden zijn met de Bron van Alle Leugens. Wanneer zij niet willens en wetens Satan als een praktiserend Satanist aanbidden, dan aanbidden ze hem niettemin door het doelbewust creëren, herhalen en geloofwaardigheid verlenen aan leugens. Hillary, Huma, Obama, Loretta Lynch, Christopher Steele, de Ohrs, al die mensen --- zijn leugenaars; doelbewuste, egoïstische leugenaars. Zij bekokstoofden dit hele verhaal met kwaadwillende voorbedachtheid om politiek gewin te verwerven. Zij belogen jullie, Amerikaanse mensen, doelbewust en zij misbruikten jullie vertrouwen in hen en in hun openbare besturen. Dat is het feitelijke verhaal --- en de Waarheid --- die uit deze verspilde tijd, energie en geld voortkomt.

7. Een van de grootste ziekten van dit hele proces van het uitspreken, verspreiden en versterken van leugens is dat onschuldige mensen hen geloven en dan zelf de cyclus van het uitspreken, verspreiden en versterken van leugens herhalen --- en hun goede naam en geloofwaardigheid weggeven aan vuil. Wanneer iemand jullie een leugen vertelt en jullie geloven hem, maken jullie vanzelfsprekende verkeerde aannames gebaseerd op deze leugens. Jullie vertellen verkeerde dingen, jullie nemen de verkeerde acties --- en de mensen die van jullie houden en respecteren worden op hun beurt door jullie misleid. Het is een domino effect dat iedereen op haar pad ondermijnt en vernedert. Dus wanneer jullie ook maar iets van deze onzin hebben geloofd en herhaald naar iemand anders, werden jullie onopzettelijk een agent van corruptie en spreidden jullie de poep en bevuilden jullie in dat proces je eigen goede naam en geloofwaardigheid. Jullie moeten Hillary Clinton en Christopher Steele en James Comey en ..... “bedanken” voor deze situatie en ik hoop dat jullie de hele Democratische Partij Machine laten weten hoezeer jullie het waarderen belazerd en belogen te zijn en gebruikt zijn om valse informatie te verspreiden.

8. Toen het verhaal over Trump, die Russische hoeren betaald zou hebben om op z’n bed te plassen, voor de eerste keer naar buiten kwam, bulderde ik van het lachen en er spatte koffie door mijn neus naar buiten, net zoals mijn Vader deed wanneer ik hem midden in een slok verraste. Snakkend naar adem kwam ik met --- “Nog in geen miljoen jaren! Trump is een hoteleigenaar!” Het was een onverwachte herhaling van mijn reactie op 9-11 --- “Waar komt dit filmmateriaal met die haarscherpe kleurentechniek vandaan?” Donald Trump heeft zijn fortuin gemaakt met onroerend goed en hotels en vakantieparken. Kunnen jullie je voorstellen hoeveel verlies hij jaarlijks moet nemen van mensen die domme troep aanrichten aan matrassen en bedlinnen? Ik had geen miljoenen kostend onderzoek nodig om te weten dat dit niets meer was dan een Grote Vette Leugen. Ondercommissies in het Congres hoefden niet te stemmen. President Trump hoefde geen memo’s vrij te geven. Ik wist op het moment dat ik het hoorde dat dit een grove leugen was. Wanneer jullie dat niet deden, zullen jullie je zintuig van gezond verstand fijner af moeten stellen, zodat jullie niet meer voor de gek gehouden worden.

9. Mijn laatste punt voor vandaag --- het succes van slechte mensen die leugens vertellen hangt voor een groot deel af van onze goedgelovigheid en bereidheid om leugens te geloven. Wij kunnen onze goedgelovigheid overwinnen door onszelf te trainen om de hoek te kijken en door kritisch te zijn, zoals Will Rodgers gewoonlijk zei: “Neem geen houten munten aan!” --- en door onze vooroordelen aan de voordeur te onderzoeken. Een heleboel mensen geloofden dit hele absurde verhaal over Donald Trump en “de Russen” omdat ze het wilden geloven. Zij lieten zichzelf om de tuin leiden omdat ze Donald Trump niet mochten en/of omdat ze de Russen niet mochten en ze waren zelf vooraf bereid om leugens over hen te geloven. Dit is nog een belangrijke ordinaire truc van de Satanisten --- ze spelen in op jullie vooroordelen, altijd. Deze mensen spelen net zo gemakkelijk in op jullie vooroordelen tegen egoïstische, rijke, blanke mensen als tegen potige, arme, zwarte mensen. Het deert hen niets. Wanneer u een vooroordeel vasthoudt tegen wie dan ook, is dit als een gat in je eigen pantser dat je ontvankelijk maakt voor het geloven van leugens en zo, door ze te verspreiden, Satans kleine helper te zijn. Dus, word je bewust van je eigen angsten en vooroordelen en hoed je ertegen.

Wanneer u zich wilt aansluiten bij de Ware God, wanneer u zichzelf de verlegenheid en de schaamte wilt besparen van het uitdragen van leugens, wanneer u recht wilt doen en rechtvaardig wilt zijn --- ben dan vlijtig in je redeneren en uitpluizen van feiten. Ben je bewust van de trucs en de methoden van de Satanisten die in deze wereld zeer levend en actief zijn. Hillary en haar Bende heeft jullie onlangs een mooi voorbeeld gegeven hoe ze te werk gaan en wat ze doen en hoe nette onschuldige mensen door deze bedriegers kunnen worden misleid om grote schade te berokkenen aan zichzelf en aan anderen.

Een paar weken geleden lunchte ik samen met een jonge vrouw, de dochter van een vriendin. Zij is laatstejaars op de Hogeschool, een slimme en knappe, hardwerkende en echt goedhartige jongedame die een top levenspartner en een goede moeder zal zijn en die in de komende jaren een sterke kracht in de gemeenschap zal zijn. Ik hou in het algemeen van jonge mensen en voor haar had ik altijd al een zwak. Dus had ik mijn agenda vrijgemaakt en nodigde haar uit voor een lunch in een trendy biologisch restaurant waarvan ik weet dat ze daarvan houdt --- maar zich niet kan veroorloven --- en zat daar en speelde mijn lang gewoon gemaakte rol als Het Oor, gewoon luisteren naar wat zij te vertellen had en kijken welke gelegenheid zich zou voordoen om haar te kunnen helpen.

Stel je mijn afgrijzen voor te ontdekken dat zij het hele verhaal had geslikt? Zij geloofde feitelijk, eerlijk en onschuldig al die kolder over de Russische verbinding. Welnu, mijn vriendin is een idealist en heel religieus --- helemaal geen wereldse vrouw. Ze ging nooit naar een Hogeschool. Ze kon niet discussiëren over de kleuren van de lucht. Ik had kunnen weten dat ze haar dochter niet kon voorbereiden om op z’n minst een beetje kritisch te zijn over instanties als de FBI en DOJ. Ik had niet verbaasd hoeven te zijn over het over haar onschuldige lippen komen van al dat Trump-hatende venijn en het doorvertellen van het bedplas verhaal. Maar op een of andere manier was ik dat toch.

Net zoals veel collegestudenten tegenwoordig werden haar op haar weg eindeloos feiten aangeleerd en een aanzienlijke hoeveelheid liberale politieke theologie, maar haar is niet geleerd om voor zichzelf te denken. Haar is niet geleerd om zorgvuldig haar weg van punt A naar Z te beredeneren. Wanneer zij een zintuig voor gezond verstand heeft, moet dit nog ontwikkeld en gepolijst worden. Vriendelijk vertelde ik haar dat ik het verhaal over Trump met het in bed zijn van welke Russen dan ook, letterlijk of figuurlijk niet geloofde. Ze keek me verbaasd en diep teleurgesteld in mij aan. Ik was de eerste persoon in haar omgeving die een hand uitstak en die een waarschuwend geluid liet horen, niets minder dan te zeggen dat ik de media, de FBI en de DOJ geen barst geloofde.  

Ik spande me in om een manier te ontdekken om haar eigen gevoel voor gezond verstand aan te porren. Ik nam een paar dingen bij haar waar. Ze dacht er over na. En dat was werkelijk mijn plicht tegenover haar, om haar dieper en kritisch en eerlijk te laten nadenken over de informatie waarmee ze werd gevoed en wie dit voedde. We gingen als vrienden uit elkaar. 

Nu is de beruchte Memo vrijgegeven en het is zelfs voor echte lastposten en Trouwe Volgelingen duidelijk dat de DNC en Hillary en haar Bende egoïstische leugenaars zijn. Ik weet wel zeker dat mijn jonge vriendin, de volgende keer wanneer ze me ziet, rood zal aanlopen van schaamte. Ze zal waarschijnlijk iets stamelen van sorry dat ik deze leugens verspreid heb en al die kwaadaardige dingen die ik verteld heb over de Russen en over Trump. Zo’n soort jonge vrouw is zij. Maar mijn punt naar jullie toe is dat het echt niet haar fout is. Zij werd belogen door mensen die veel ouder en veel meer ontwikkeld waren dan zij, mensen die gerenommeerde openbare functies bekleden, mensen die zij had moeten kunnen vertrouwen.

Anna von Reitz

Posted by Paul Stramer

vertaling naar het Nederlands: Sjra

 ----------------------------

Bekijk dit artikel en meer dan 800 andere op Anna’s website hier: www.annavonreitz.com
Het origineel is te lezen onder artikel 843 – Lies, Lies and Liars

Om dit werk te ondersteunen zoek de PayPal op deze website.

Toelichting:

Anna von Reitz is een rechter in Alaska. Geen federale rechter maar een rechter die de grondwettelijke wetgeving van het Land volgt. Dat is een groot verschil waarvan de meeste Amerikanen niet op de hoogte zijn, laat staan de rest van de wereld en waaraan Anna tot nu toe bijna 800 artikelen heeft gewijd.

U kunt zich afvragen: “Wat hebben wij als Europeanen daar mee te maken? Dat is Amerika en wij wonen in Nederland/Europa!” Bestaan er wel zulke grote verschillen in de wereld als het gaat over eerlijkheid en betrouwbaarheid en rechtvaardigheid? En kwesties als vrede en vrijheid? Is het dan niet nuttig en behulpzaam om over de grenzen heen te kijken, ook over persoonlijke grenzen?

Rechter Anna legt ons in heel duidelijke taal uit waar argeloosheid en onnadenkend volgen van iemands uitspraken, zonder aanziens des persoons, toe kan leiden. Niet alleen de mensen in Amerika zijn hiervan het slachtoffer geworden, maar ook wij in Nederland en in heel Europa. Veel oorlogen zijn, ook in het recente verleden  --- noem Afghanistan, Irak en Syrië --- gevoerd op basis van leugens.

Zonder iemand te beschuldigen is het volgens mij goed om de les van Anna terdege ter harte te nemen en er van te leren.

In die zin wens ik u veel wijsheid toe en groet u met de meest vriendelijke hartelijkheid.

Sjra