Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 februari 2018

Gevangen Lobobjes / Gepubliceerd 5 februari 2018 | Door Ans Hoornweg


Gevangen Lobobjes
Gepubliceerd 5 februari 2018 | Door Ans Hoornweg

Niet zo lang geleden zag ik in mijn Kristal meerdere Lobobjes staan met achter hen een manfiguur. Op dat moment had ik geen idee wat ‘de boodschap’ daarachter was, maar een paar dagen later kreeg ik in een visioen het volgende te zien:

Ik zag een hooggeplaatste militair in vol ornaat (compleet met de vele medailles verkregen door te doden of laten doden), en voor hem stonden 3 Lobobjes. Deze Lobobjes waren ‘in gesprek’ met de hoge militair om te bepleiten dat Amerika de vele Lobobjes – die zij al decennialang in geheime complexen gevangen houden – vrij zou laten.

De hoge militair zei hen: ‘Die gevangenschap is volledig rechtvaardig want jullie hebben ongevraagd de Aarde betreden’. De Lobobjes reageerden hierop met: ‘Weet dat de planeet Aarde van iedereen is! In een ver verleden hebben wij deze Aarde bewoond, en wij bezoeken Haar al duizenden jaren, en U weet dat!

Er zijn vele bewijzen van en over het bestaan van buitenaardse beschavingen die U en Uw geheime dienst allemaal geheim houdt voor de mensheid. U heeft de Aardse mens misleid door o.a. verhalen te vertellen over ‘ontvoeringen’ die door míjn volk gepleegd zouden zijn! Vele van die verhalen zijn daadwerkelijk door Úw geheime diensten bewust in scène gezet met de bedoeling om angst voor buitenaardsen onder de mensen te zaaien.


Weet echter dat wij van goede wil zijn en de mensheid lief hebben! Wij willen de Aarde niet ‘overnemen’ – zoals U laat zien in de vele angstaanjagende films -, maar juist helpen! Wij willen het Aardse ras behouden omdat wij Uw voorvaderen waren die Uw Aarde (nu vanuit de toekomst) bezoeken. Wij willen een ‘Vredesleger’ zijn.

Honderden wezens van mijn volk zijn door Uw Aardse legers gevangen genomen en worden sindsdien in een ‘diepe slaap’ gehouden. De mensheid heeft daar geen weet van, want dat gebeurt allemaal ondergronds en in het grootste geheim. En de wetenschap van het ons aangedane onrecht wordt ‘het gewone volk’ bewust door
Uw geheime dienst onthouden!

Wij weten dat U van plan bent om het gebouw waarin de vele wezens van mijn volk gevangen en in slaap gehouden worden op te blazen, en dat alleen maar om te voorkomen dat de mensheid Uw jarenlange geheim te weten zal komen.

Weet echter dat wanneer U die gevangen wezens – die U dénkt in Uw macht te hebben – niet vrijlaat, dat zij, nog vóór de allesvernietigende explosie, massaal uit hun lichamen zullen treden om, samen met de góede mensen van deze Aarde, als Vredesleger te strijden voor de Nieuwe Aarde!’

Veel liefs, Ans