Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 7 februari 2018

Dagtekst van Dinsdag 6 Februari 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 6 Februari 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

Fierheid: het gevoel de taak volbracht te hebben -

"De leerlingen van een Inwijdingsschool hebben een plicht te vervullen: die plicht bestaat erin zichzelf te verbeteren, en zo bij al degenen die ze ontmoeten, het verlangen op te wekken om hun voorbeeld te volgen. Hoe kunnen ze naast de schoonheid van deze onderneming kijken? Laten ze eindelijk besluiten om aan zichzelf te beginnen werken, het enige waar ze op een dag fier over zullen kunnen zijn.

Fierheid is een van de minst verbreide gevoelens bij de mensen. Verwondert dit je?... Als je hen ontmoet, is er vaak iets in hun houding en hun gezicht dat verraadt dat ze niet fier zijn. Ze kunnen ijdel, trots, zelfs arrogant zijn, maar je voelt dat ze innerlijk niet zo tevreden of zeker zijn over zichzelf als ze willen doen voorkomen of zich inbeelden. Fierheid is de rechtmatige tevredenheid dat je je taak hebt volbracht, dat je alles hebt gedaan wat je kon doen. Er bestaat geen groter geluk dan de aarde te kunnen verlaten met dit gevoel dat je taak volbracht is. "

Omraam Mikhael Aivanhov