Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

woensdag 14 februari 2018

Channeling nr. 36 door Raphael, de Elohim, Isoritas de buitenaardse met zijn medisch team en de kleine aardwezentjes. / 10-02-2018 / Margreet de Carpentier


Channeling nr. 36 door Raphael, de Elohim, Isoritas de buitenaardse met zijn medisch team en de kleine aardwezentjes.
10-02-2018 / Margreet de Carpentier

Wees allen welkom.

U bent toch nog met velen gekomen ondanks de vele zieken die er zijn door die gemene griep, waar half Nederland last van heeft. Ook de mensen die een griepinjectie hebben gehad. Wij vertelde al eerder de griepinjecties natte vinger werk is. Het zijn de fabrieken die veel verdienen over uw rug. De huisartsen weten niet beter, die artsen krijgen voorlichting van de artsenbezoekers die hun komen vertellen wat ze te bieden hebben. Zij hebben geen tijd om verder te kijken, om verder te kijken dan hun neus lang is. Daar ontbreekt jammer genoeg de tijd voor al hoewel er artsen komen die dit wel doen. Maar jammer genoeg lopen de meeste artsen mee in de kielzog van de dikke nekken politiek, van de grote heren met hun dure auto’s die driftig hun best doen om alles in stand te houden.

Net zo als de sigaretten industrie instant gehouden wordt. Hopelijk hebben velen die mevrouw op de televisie gezien die het liefst de verkoop helemaal wil verbieden. De shag is niet te roken als zij niet bewerkt wordt. Het is één bom van chemie en binnen drie weken bent u verslaafd, want er zit een heel hoog gehalte van verslavingsmiddelen in. Er werd haar gevraagd of er dan niet te veel betutteld werd, zij vond van niet. Zij vertelde dat de grootste groep rokers begon tussen de 12 en de 14 jaar en die zijn nog niet zo wijs, die kunnen dat zelf nog niet beslissen, die willen stoer doen.

Zij hoopte ook dat in de derde wereld landen eens een verbod zou komen. Zij liet een filmpje zien van kinderen van 2 en 6 jaar die sigaretten roken terwijl de ouders vertelden dat zij wisten dat het slecht is voor hun kind, maar zij geven hun kind steeds weer een sigaret omdat het anders apathisch en slap wordt en nergens meer op reageert. Volwassenen pakken een sigaret maar zo een klein kind niet, vanaf 2 jaar wordt er gerookt. In Europa liggen in veel landen de draaiboeken in de taal van het land klaar om deze industrie gerechtelijk aan te pakken en om het te overhandigen aan de regeringen. Zodra de fabrikanten een misstap maken, wordt alles in werking gezet maar ze houden zich koest omdat er te veel mensen er heel veel aan verdienen (ook de regeringen). Het is belangrijk dat de ogen van de mensen open gaan.

Margreet zal via ons nog veel naar buiten moeten brengen, dat heeft zij op verschillende punten al gedaan. Er is nog geen algemeen bewustzijn dus zij moet haar hoofd nog even onder het maaiveld houden. Daar helpen wij haar mee.

Er komen veel ongerechtigheden naar boven, u zal het merken via het nieuws. Alles mag doorbroken worden in deze jaren. Ga voor uzelf ook dingen doorbreken, kom uit het stramien waar u in zit, uw gewoontes, neem ze onder de loep. Wij hebben dit kortgeleden in een channeling ook gezegd. Gelijkwaardigheid van man en vrouw is zeer belangrijk.

Er is een periode geweest dat de vrouwen aan de macht waren. Vrouwen zijn geen haantjes, dat  zeggen wij u, dus er was meer rust. Het is goed dat er steeds meer vrouwen naar voren treden in de politiek en de bedrijven. Gelukkig ontdekken heel veel mannen hun vrouwelijke kant en durven die meer naar voren te laten komen, hun zachte kant en krijgen maling aan het wedstrijdje spelen met de andere heren. Het begin van de rust, het begin van de vrede, de vrede die nog ver weg lijkt.

Er wordt voorzichtig geprobeerd om vrede te sluiten door verschillende landen. Maar wat houd het tegen, geld, macht en gronddelfstoffen. Dat zijn de grootste oorzaken. De delfstoffen in de aarde, maar die kan u er niet onbeperkt uithalen, ook niet de olie, eens raakt die bron uitgeput. Daar ontstaan holtes door, holtes die aardbevingen veroorzaken, die verschuivingen veroorzaken.

De verschuivingen van de aarde en de aardplaten moeten er komen. U weet dat het land langzaam weer naar elkaar toe schuift en vlakker wordt. Er gaan oneindig diepe binnen meren ontstaan zodat het water ergens naar toe kan.


Heb géén angst, heb geen angst voor wat er gaat komen, angst creëert. Denk aan u gedachtekracht, Geen angst ook niet voor oorlog. Zet alles in het licht, ook de presidenten, zet alles in het licht en omhul het met uw liefde, massaal! Het is de grootste kracht op aarde die er is. Liefde en licht overwint alles uiteindelijk en vertrouw er op dat het komt.

Isoritas, de buitenaardse met zijn medisch team die hier aanwezig is zegt: wij zijn hier niet voor niets, wij zijn er om u te beschermen, wij zijn er om u te helpen. Stel u open voor ons. Eens was onze planeet zoals de uwe. Wij hebben geleerd, wij doen ons best om via uw gedachten u veel te leren. Zodat er ook veel meer wijsheid komt. Geen wijsheid uit boeken, Uw wijsheid onbewust. Ik heb het al eerder verteld dat velen van u connecties hebben met het buitenaardse, velen van u komen in de nacht op onze planeten om les te geven of om lessen te krijgen. Daarbij zijn ook uw onderzoekers, die er voor open staan en in de nacht worden meegenomen.

Heb vertrouwen, vertrouwen in de tijd waarin u nu leeft en ga beseffen dat het een prachtige tijd is. Een tijd waarin veel opgelost mag worden, een roerige tijd. De ommekeer naar een andere tijd. De nieuwstetijd, de nieuwstetijd waarin heel veel kinderen, de nieuwstetijd kinderen al geboren zijn die het heel moeilijk hebben op uw aarde, zij worden niet begrepen.

De kristal kinderen werden al niet begrepen op de scholen, het systeem moet veranderen en met de nieuwste tijd kinderen is volgens de leraren helemaal geen huis te houden. Waarom zullen zij hun best doen als zij alles al weten. In dit systeem zal ook alles omver gegooid worden. Het geld het middel waar u mee betaald en het is al aan de gang met wat uw noemt bitcoins, het onderwijs, de politiek die anders zal moeten gaan reageren. Uw systemen worden door elkaar geschud.

Langzaam maar zeker zullen de mensen die zich niet thuis voelen in de regeringsgebouwen afscheid gaan nemen. Samen met Margreet dat weet u, hebben wij alle regeringsgebouwen wereldwijd gezuiverd en in het licht gezet. Dus mensen die van nature niet zuiver zijn of onzuiver zijn geworden door het leven en met verkeerde gedachtes regeren zullen zich niet prettig voelen in die gebouwen.

Uw jeugd zal zich prettiger gaan voelen in de scholen die wereldwijd ook gezuiverd zijn en in het licht staan zodat zij rustpunten hebben en bescherming. Meer kunnen wij niet voor ze doen. Wij hopen dat ze dan niet hun gevoeligheid gaan verdoven met drank en drugs. De alcohol mag op een gegeven moment niet te veel worden want dan krijgen ze auralifters, de aura lifters die op een gegeven moment bezit van hun nemen en als ze in bezit genomen worden dan krijgen ze last van psychoses en dan kunnen wij niets meer voor hen doen.


Wij werken hard. De angst voor de drank en de drugs is er al jaren bij de ouders en grootouders. Zet ze in het licht uw kinderen en kleinkinderen, stuur ze hulp, stuur de hulptroepen op ze af. Vraag of hún gidsen of helpers of hoe u ze ook noemt hen subtiel kunnen benaderen als ze losgeslagen zijn.

Maar heb géén angst, stuur liefde en licht. Wij maken u niet bang maar het is wel iets wat leeft onder de mensen en gelukkig zijn er nu rust punten. Er zijn ook rustpunten in de fabrieken waar de kinderen werken waar kinderarbeid is en waar ook jongvolwassenen werken waar zij onbewust geestelijk wat rust krijgen.

 Rust is nodig, rust heeft u als mens nodig. Rust en zorgzaamheid voor u zelf komt op de eerste plaatst. Dat kunnen wij niet genoeg benadrukken. Liefde, rust en zorgzaamheid voor u zelf, zodat u goed in uw kracht komt en staat. Dan kan u nog beter voor een ander zorgen als het nodig is'. Heb respect voor elkaar, hou van elkaar. U hoeft niet met iedereen vriendjes te zijn dat kan niet maar u mag wel iedereen respecteren. Als iedereen op de aarde een ander gaat respecteren dan zou het klaar zijn, dan is de missie voltooid.

Dat is nog niet zo, er zit nog teveel tussen, de delfstoffen in de grond, de Bijbel, de Koran, wat voor boeken dan ook. Met het boek in de hand wordt er gevochten, nog steeds, al eeuwen lang. Daar verschuilen de mensen zich achter omdat ze niet hun eigen gezicht durven te laten zien, zo voelen zij zich sterker voor hun gevoel.

Het zal allemaal af gaan nemen vertrouw daar op, vertrouw op uzelf vertrouw op uw gevoel, vertrouw op uw intuïtie de eerste één tiende seconde dat is heel kort, één tiende seconde. Dat is zuiver, dat is úw wijsheid, uw eigen… wijsheid met als het nodig is aangevuld met onze wijsheid. Daarna gaat u creëren, angsten, onzekerheden zal ik wel zal ik niet. Het zijn woorden die velen van u al verschillende keren gehoord of gelezen hebben maar het is te belangrijk.

Intuïtie is zeer belangrijk en vertrouwen. Vertrouwen, intuïtie en overgaven de drie pijlers die u in uw leven mag toepassen en als u dat kan bent u al heel ver en is er al veel rust in u. Overgave is moeilijk en vertrouwen hebben is ook moeilijk. De intuïtie word langzaam maar zeker steeds meer ontdekt maar u heeft er allemaal mee te maken, u denkt allemaal wel eens “had ik nu maar mijn gevoel maar gevolgd” en de andere weg ingeslagen dan had ik nu niet in de file gestaan.

Maar vergeet niet u bent mensen en mensen maken fouten en fouten zult u altijd blijven maken. Niemand is perfect, dus probeer niet om perfect te zijn. Dat kan niet want u bent een mens en geen heilige. U hoeft geen heilige te zijn, dat kan niet, u blijft fouten maken tot dat u sterft want uw fouten zijn uw lessen en weer zeggen wij “ga er snel doorheen” door de emoties van de fouten en ga weer leven zoals het hoort. Ontspannen en dansend als een vlinder, die ééndags vlinder die zich ook niet druk maakt dat hij s avonds al dood gaat. Ga niet te veel vooruit denken, ga niet denken “ja maar als dit, ja maar als dat”. Het loopt zo als het loopt.

Probeer uzelf over te geven aan situaties en heb vertrouwen dat het goed komt. U kan niet alles in de hand houden. Als u stevig uw handen dichtknijpt om alles in de hand te houden wordt u moe en dat is niet de bedoeling. U moet dingen plannen, maar u weet nooit zeker of het loopt zoals u het gepland hebt. Er kan een verandering in komen.

Probeer iets luchtiger met het leven om te gaan, iets meer ontspannen. Dat helpt heel veel, dat geeft meer rust en rust heeft ieder mens nodig. Voldoende nachtrust en een paar rustpunten op de dag zodat u even op kan laden maar vergeet niet, dat u zichzelf goed afsluit  zodat niemand hun stekker in uw stopcontact kan doen, zodat niemand u kan leegzuigen qua energie. Zodat u kan schouwen in uw kracht naar de mensen om u heen.

Laat u geen pijn doen door anderen. Denk aan uw gedachtekracht. Als u angst heeft om gepijnigd te worden via woorden of gebaren. Wordt het gedaan want het komt over via uw gedachtekracht via de wifi die iedereen in zich heeft.

Durf rechtop te gaan staan. Als een mooi prachtig mens, ieder mens is volmaakt geboren, ieder mens is uniek. Durf uzelf te laten zien zoals u bent in heel uw pracht maar zorg goed voor uzelf en dan hebben we het over veel dames die op gegroeid zijn in de jaren 60 of daarvoor en een andere opvoeding hebben gehad, dus dienstbaar moesten zijn voor hun man. Zij hoeven minder dienstbaar te zijn voor hun man zij mogen gelijkwaardig zijn.
Zij mogen nee leren zeggen, ook tegen hun kinderen. De volwassen kinderen met hun gezinnen maken soms een beetje misbruik van de ouders in verband met het oppassen. Leer een keer nee te zeggen als het u niet uit komt. U kan zeggen dat u het gezellig vind, maar als u moe bent of u kan eigenlijk niet, u mag nee zeggen. Uzelf vind het ook niet erg als een ander nee zegt, waarom zal een ander het dan erg vinden als u het ook een keer doet. U moest zelf voor uw gezin zorgen, het was uw verantwoordelijkheid en de volwassen kinderen hebben ook hun verantwoordelijkheid naar hún gezin toe. U mag er zijn als het nodig is, maar niet buitensporig, het mag niet buiten uw grenzen komen. Dit gebeurt toch nog maar al te veel.

Wees zuinig op uzelf, behandel uzelf als een kostbaarheid want dat bent u. Iedereen is kostbaar en behandel een ander ook alsof ze kostbaar zijn, met respect.

Er komt een tijd dat iedereen kan zien waarom anderen zijn zo als ze zijn en kan niemand u meer raken met woorden. Dan ziet u de armoede van degene die u pijn wil doen. Vaak wordt dat gedaan uit onmacht. Als ik begin te schreeuwen dan schreeuwt een ander niet tegen mij.

Heb vertrouwen en gebruik uw intuïtie en probeer de overgave te bereiken. Sommige dingen komen zo als ze zijn. De drie pijlers van uw leven zijn en blijven Vertrouwen, overgaven en intuitie.

Raphael, Isoritas, de Elohim en de Aardwezentjes danken u voor uw aanwezigheid en voor de moeite die u neemt om deze boodschap van ons te lezen.