Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 februari 2018

Aranuth Spreekt: Waarheid./ Malcolm Bell / 25 januari 2018

Aranuth Spreekt:
Waarheid.
Malcolm Bell / 25 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Welkom aan 2018, het jaar van mogelijkheden. Niet dat elk jaar geen gouden mogelijkheden bracht, maar dit jaar zal grotere nadruk op vrede leggen, op toestaan, acceptatie, waarheid en positiviteit bij elke mogelijkheid: kortom: er zullen legio kansen zijn en het is aan jullie om hen te realiseren en vast te houden…. of hen weer te laten lopen.

Afgelopen jaar stonden vele geïncarneerde zielen zichzelf toe om beïnvloed te worden op een ongemakkelijke manier waardoor zij uit hun comfortzone gingen, door de opgang en toename van energie die over deze planeet stroomt. Deze toename van energie was bedoeld om de golf te zijn die de zielen omhoog bracht vanuit de kerkers van het oude, van hetzelfde, de apathie en lethargie en die wordt gebruikt om het te brengen naar een hogere en fijnere staat van realisatie van hun eigen wezen. De volgende boodschap is een echte “opschudder” die zielen uit de eonen van oude teleurstellingen en bedrog schudt. 

Boodschap.

Wel, goedenavond allemaal. Waar wij vandaag tijdens dit bezoek aan jullie over willen spreken is: “Waarheid in actie.” Waarheid. Waarheid in actie. In elk aspect van je leven. Wij begrijpen dat veel van wat er op jullie planeet gebeurt in hoofdzaak is gebaseerd op “Onwaarheden”, “Halve waarheden.” Duizenden jaren lang zijn jullie voorgelogen. Er zijn jullie onwaarheden verteld. Jullie waren lichtgelovig en jullie hebben de onwaarheden versterkt door hen te herhalen.


Als wij vele incarnaties teruggaan spendeerden mijn broeders en ik veel tijd om jullie te onderwijzen om rechtop te staan voor de “waarheid.” Spreek de waarheid en wees de waarheid. Wees eerlijk ten opzichte van jezelf. Wees eerlijk ten opzichte van je eigen innerlijk weten, hetgeen jullie intuïtief hebben ontvangen.

Om vele redenen kozen velen van jullie er toch voor om het pad te belopen van onwaarheid, gewoon omdat dit het pad van de minste weerstand was. Onwaarheden in jullie levens zijn nog steeds het pad van de minste weerstand. Onwaarheid blijft het bijna onoverkomelijke ding tussen jullie en jullie vooruitgang, als een hoge stenen muur, gewoon omdat jullie niet willen, jullie weigeren om op te komen voor de “waarheid.”

Het is nodig dat er iemand opstaat. Die “iemanden” zijn JULLIE! Er valt niets te winnen door op de bank te blijven zitten en te denken: “Laat iemand anders dit maar doen en op die manier heb ik ook geen problemen.” Vele andere geïncarneerde zielen denken op precies dezelfde manier. Als resultaat hiervan wordt de waarheid opzij geschoven en opgesloten in een donkere hoek. Totdat jullie je licht van de waarheid laten schijnen op alles dat jullie pad kruist zoals jullie je voor deze incarnatie hadden voorgenomen. Onwaarheden zij diep ingesleten in jullie samenleving. Het is in jullie regeringen. Het is in jullie leerstelsel. Het is in je werk.

Het is in jullie carrières. Het is in elk aspect van jullie leven. Denk eens na over die aspecten van je leven. Elk incident draagt een beetje onwaarheid in zich. Het is aan elke geïncarneerde ziel om de waarheid te scheiden van de onwaarheid. Het is aan elke geïncarneerde ziel om de waarheid te spreken. Omarm de waarheid. Wees de waarheid. Want elke keer als jullie een onwaarheid spreken hebben jullie er een obstakel voor jullie vooruitgang bij.

Er zijn vele zogenaamde leiders in jullie samenleving; vele leiders die geacht worden omdat zij kennis van zaken hebben, compassievol zijn en vriendelijk, en toch lijden ook zij aan het verdraaien van de waarheid, gewoon omdat dit hen uitkomt. Zelf vele van de verhalen die verteld worden in jullie religieuze boeken zijn gebouwd op onwaarheden. Zij onderbouwen onwaarheden. Deze onwaarheden hoeven niet gezien te worden als een obstakel op je pad. Zij hoeven niet gezien te worden als een belemmering. In feite zouden deze onwaarheden gezien dienen te worden als een mogelijkheid om de onwaarheid te veranderen in een waarheid. Als er een onwaarheid is, vlak die dan uit en vervang hem door een waarheid.

Woorden, geflankeerd door gedachten en acties, lijken heel veel op rimpelingen, niet alleen in een vijver, maar in een meer. Als jullie een onwaarheid corrigeren, als jullie de waarheid spreken, gaan de rimpelingen weg, weg, weg!

Als jullie een onwaarheid kunnen corrigeren of de waarheid spreken beïnvloeden de rimpelingen van de waarheid degenen om jullie heen, de zielen waarmee jullie in contact komen en natuurlijk ook vele zielen die jullie niet ontmoet hebben en die jullie nooit zullen ontmoeten. Net zoals bij een onwaarheid toen jullie die uitspraken spreken jullie ook WAARHEID en ook die zal dan doorgaan en doorgaan en vele mensen zullen worden aangezet om in zichzelf te kijken naar hetgeen zij zelf waarheid of onwaarheid noemen. Zij zullen worden aangezet om de waarheid te vertellen op dezelfde manier als waarop jullie dit hebben gedaan.

Elke dag in jullie media, jullie tijdschriften, jullie theaters, elke dag zijn jullie elektronische apparaten gevuld met onwaarheden, gevuld met variaties van de waarheid die misleidend zijn. Ieder van jullie is hier om de waarheid te zijn, de waarheid te spreken, de waarheid te verbreiden, zodat vele anderen die kunnen horen en in zich opnemen.

Natuurlijk zullen jullie enkele zielen zien die zich opofferen om de waarheid te vertellen als resultaat waarvan zij belachelijk worden gemaakt, vastgehouden, gevangen gezet en sommigen hiervan geëxecuteerd. Hoe durven zij de waarheid te vertellen? Hoe meer zielen de waarheid durven vertellen hoe groter de kans is dat de leveranciers van leugens, valse waarheden en halve waarheden zullen worden gemeden. Zij zullen gemeden worden! Zij zullen niet welkom zijn in jullie levens en in jullie samenleving of dit nu lokaal is of nationaal of op wereldniveau.

Vanuit de Gebieden horen wij de verdraaiingen en wij krimpen bijna ineen van deze energie van verdraaien, deze onwaarheid en ronduit leugens. Gewoon omdat wij een andere mogelijkheid zien. Wij kunnen een mogelijkheid zien voor iedereen om die valse verklaring te corrigeren. Wij kunnen een grootse mogelijkheid zien voor alle geïncarneerde zielen om die valse verklaring te corrigeren en die onwaarheid te ontkennen: om die bekend te maken, om de waarheid te spreken, om de leugenaars te ontmaskeren en ook hun leugens en onwaarheden.

Wij zien een grootse mogelijkheid voor jullie zielen waarvan velen zichzelf als onbetekenend zien, wij zien de mogelijkheid om de leugenaars met hun halve waarheden en onwaarheden te ontmaskeren. Maar jullie zullen dit niet op wereldniveau gaan zien als jullie hiermee niet in het klein beginnen.

Van ons in de Gebieden kan niet verwacht worden dat wij tussenbeide komen bij internationale en nationale voorvallen om de onwaarheden die het merendeel van de geïncarneerde zielen zelf niet ongedaan maken, te herstellen. Wij zijn hier niet om jullie planeet te veranderen!!! Wij zijn hier om jullie vrije wil te eren.

Hoe vaak zijn mijn broeders en zusters en ikzelf, hoe vaak zijn de individuele gidsen, hoe vaak zijn de Stralenden hier bij jullie geweest als individu, als groep, als ras, om jullie te bemoedigen Waarheid te zijn? Onze inspanningen lijken boter aan de galg gesmeerd. Onze inspanningen lijken opzij geschoven te worden; in vele gevallen zelfs genegeerd.

Wij zijn hier niet om jullie wereld draaiende te houden. Wij zijn hier niet om in te grijpen in jullie vibratiegebieden. Het was speciaal voor jullie ontworpen om hier te ervaren en te leren. Het is hier volgeladen, absoluut volgeladen met mogelijkheden voor jullie om je eigen, soevereine zelf te zijn en toch, tot onze teleurstelling, geven jullie vrijwillig, en soms zelfs gretig, die soevereiniteit uit handen aan anderen die onwaarheden uiten. Waarom doen jullie dit? Ik vraag het jullie. Waarom staan jullie niet op en maken van de waarheid jullie lichtstralen, het lichtbaken van jullie wezen?

Een waarheidsgetrouw persoon stelt zich ten doel om een positieve lichtvibratie te zijn die herkend en gevoeld kan worden door vele andere geïncarneerde zielen. Velen van hen gaven er de brui aan, luisteren niet. Wij spreken tegen hen, wij adviseren hen. Wij zijn er en manipuleren wat, veranderen tot op bepaalde hoogte, de ervaringen en de lessen op jullie paden, zoveel als ons is toegestaan. Wij zijn hier om jullie te assisteren om je leven te leven in het licht van waarheid en daardoor van jullie hoekje in jullie vibratiegebied een heerlijk en prachtig plekje te maken waar jullie graag willen vertoeven. Jullie voelen niet de behoefte om de pracht van jullie gebied te behouden. Dit kan ook niet omdat jullie het duister toestonden, de negativiteit, de leugens en het verraad; jullie hebben hen toegestaan. Jullie stonden niet rechtop voor de waarheid.

Wij in de Gebieden verwachten niet dat jullie oppositiegroepen gaan vormen, protestgroepen of een guerrilla-oorlog gaan beginnen. Wij in de Gebieden vragen jullie als individuele entiteit om alleen datgene te omarmen dat waarheid is en om onwaarheden te ontkennen. Als het geen waarheid is. Ontken het dan. Ontken het! Geef er geen levenskracht aan. Geef er geen energie aan. Laat het niet verder gaan. Er zijn genoeg zielen op deze planeet die doorgaan met liegen, bedriegen en verraad. Lieve zielen, jullie staan daarboven! Wij zeggen dat jullie geen deel uitmaken van de leugens, de bedriegerij en het verraad! Wat wij zeggen is dat jullie weten dat het er is en er niets aan doen. Dit is jullie wereld. Dit is jullie Gebied. Dit is jullie leven. Jullie ervaringen, jullie pad! Gaan jullie dit verspillen? Of gaan jullie opstaan en eisen dat dit bestaan er een is van schoonheid, van liefde, van licht?
Zij jullie er klaar voor om je licht te laten stralen door het alleen aan te laten sluiten bij de waarheid; om de waarheid te zijn en de waarheid te spreken?

Wij verwachten niet dat jullie op de hoek van de straat gaan staan en voorbijgangers gaan aanspreken maar wij verwachten wel dat jullie alle onwaarheden herkennen, naar buiten brengen en er afstand van nemen. Wij vragen jullie om je waarheid te zijn. Jullie waarheid kan een variatie zijn van de Universele Waarheid en dat is begrijpelijk omdat de meerderheid van jullie niet voldoende onderlegd is om de gehele waarheid te begrijpen, de echte waarheid! Wij accepteren dus dat jullie je eigen versie hebben, maar het is toch waarheid. Het is jullie waarheid.

Nu, lieve vrienden, zal ik het hierbij laten. Er is veel om over na te denken. Er is veel om in je op te nemen in je leven….te beginnen: NU. Begin er nu mee. Wijs alles af dat niet van waarheid is. Wijs alles af dat niet van het licht is. Wijs alles af dat niet van liefde is.

Als het niet van liefde is, niet van het licht en als het niet waar is, wijs het dan direct af,

Dank jullie wel, mijn lieve vrienden en vriendinnen. Wij hopen oprecht  dat onze woorden voldoende vrucht zullen dragen om jullie verder te brengen. 

Dank jullie wel.