maandag 1 januari 2018

Voor God is het onmogelijk om iets te ontberen. / 28 December 2017 / door John Smallman


Voor God is het onmogelijk om iets te ontberen.
28 December 2017 / door John Smallman

Terwijl het jaar van Onze Heer, 2017, het einde nadert, zorg voor dankzegging. Er is niemand onder jullie die in 2017 volledig zonder reden is geweest om te danken. Danken is een zeer krachtige uitwisseling van energie, lijkt veel op vergeving, die jullie allemaal zouden moeten aanbieden aan degenen die jullie aangevallen hebben – inclusief jullie zelf voor de negatieve zelfoordelen en geringschattingen die jullie jezelf deze laatste twaalf maand al veel te vaak hebben voorgeschoteld. Herinner jezelf er dus herhaaldelijk aan, terwijl dit jaar afsluit en 2018 opdoemt, dat jullie de perfecte goddelijke kinderen van God zijn en dat jullie daarom vast en zeker van jezelf zouden moeten houden, zuiver en volledig, net zoals God doet. Jawel, natuurlijk maken jullie fouten, dat is onderdeel van het mens zijn, maar vergeef jezelf en ga door in plaats van te blijven hangen in je waargenomen mislukkingen en tekortkomingen, zodoende jezelf en je energievelden terneerdrukken.

Jullie moeten allemaal het gezegde gehoord hebben: vergissen in menselijk, vergeven goddelijk. Welnu, jullie zijn allemaal beiden, menselijk en goddelijk, want jullie zijn eeuwig één met God. Er is alleen God, Liefde, Bron, Vader/Moeder/God, de Opperste Intelligentie – of welk ander woord of uitdrukking die jullie Alles Dat Is beter mogen voelen omschrijven. Jullie zijn allemaal onontwarbaar verwikkeld binnen en Een met God, Die, in zijn oneindige perfectie vrij is van fouten! Om die reden zijn jullie dat ook! Zonden, fouten, vergissingen, pijn, lijden, verbittering, haat, oordeel en schuld is ALLEMAAL iets van de illusie, hetgeen jullie overduidelijk zal worden wanneer jullie ontwaken, wat jullie onvermijdelijk doen. Jullie ontwaken is volledig onvermijdelijk! VIER dit dus en breng dit teweeg!


Dit is de dag – 28 december – die de Christenen gedenken als het “Feest van de Heilige Onschuld”. In waarheid zijn jullie, alle bewuste levensvormen, Heilige Onschuld. Zelfs jullie, als mensen, beschuldigen of straffen je heel kleine kinderen niet, want jullie zijn je volledig bewust van hun onschuld, van het feit dat ze niet begrijpen wat ze gedaan hebben en dat wat zij gedaan hebben niet de minste aanwijzing inhield van een bedoeling om je aan te vallen. In waarheid lijken jullie als mensen heel veel op hen. Jawel, jullie zijn volwassen geworden, volwassen mensen, maar binnen het grotere geheel, in vergelijking met de Werkelijkheid, zijn ook jullie de Heilige Onschuld.

Jullie spelen je spellen binnen de illusie. Jullie leren er van en jullie gaan, op een diep niveau binnenin jezelf, door om de intentie om te leren van de fouten die jullie maken, wat ze ook mogen zijn, te blijven vernieuwen en om je steeds beminnelijker te gedragen naar iedereen met wie jullie verkeren. Als mensen moeten jullie dit doen. Het is een onderdeel van het spel en onderdeel van het proces van ontwaken, maar in Werkelijkheid zijn jullie nooit afgescheiden van je goddelijke Bron. Afscheiding is een onwerkelijke toestand die jullie je ingebeeld hebben en waaraan jullie je blijven vastklampen wanneer jullie je proberen te onderscheiden van anderen wat jullie als goed of slecht oordelen, gelijk of ongelijk, meer of minder mooi – door eindeloos betekenisloze vergelijkingen en oordelen over Gods heilige en geliefde kinderen te maken – in vertwijfelde pogingen om je eigen volledig ongegronde gevoelens van tekortkomingen en onwaardigheid te ontkennen.

Het resultaat hiervan is dat jullie je echt afgescheiden, eenzaam, bang, in voortdurend gevaar voelen en velen van jullie richten zich intens op alles wat zou kunnen gebeuren om je te beschadigen of te vernietigen. Op deze manier brengen jullie alles wat jullie vrezen in je menselijke levens! Laat die angst los, maar spring niet van een rots af om te bewijzen dat je geen angst hebt. Ben liefdevol met jezelf en met anderen en geniet van de vrede en de tevredenheid die deze manier van leven jullie biedt.

Gods oneindige Liefde omringt jullie in ieder moment. Jullie zijn Liefde, net als Hij, dus daarom moeten jullie zelf doorlopend omhuld zijn in een Liefdesveld waarin alles liefdevol en eeuwig wordt omhelst. Alles wat jullie hoeven te doen is je harten openen om de oneindige Liefde, waarin jullie eeuwig veilig worden gehouden, te ontvangen en te accepteren. Ze is er altijd en jullie hebben de keuze om je er ofwel bewust van te zijn en haar omhelzing te verwelkomen, of ze te ontkennen door de Liefde die zich binnenin jullie bevindt weigeren te beminnen – de eerste stap om te houden van alles wat God schept – en zodoende schijnbaar een sluier of mantel optrekt tussen jullie en Haar. Die belemmering is niet meer dan een zeer tere, doorschijnende inconsequente wolk van rook of mist – hoe jullie je het ook verbeelden of noemen – behalve wanneer het jullie bedoeling is om je er van bewust te zijn in plaats van het oneindige Liefdesveld dat jullie omhult. Dan schijnt het jullie toe dat Liefde, God, ontoegankelijk en niet beschikbaar is, in feite ver weg van waar jullie je voorstellen te zijn, mogelijk van hem afgezonderd door een onoverbrugbare golf, door een ondoordringbaar bos of door miljarden melkwegstelsels.

En toch is God altijd dichter bij jullie dan jullie zelf zijn! Zo dichtbij dat jullie altijd aan Hem voorbij kijken of door Hem heen, Hem zoekend waar Hij niet is – daar buiten! Maar, zoals jullie al zo vaak verteld is, er is geen daar buiten, er is alleen maar hier, onmiddellijk in de Aanwezigheid van jullie liefhebbende Bron, Moeder/Vader/God, oneindige beminnelijke Wijsheid, Al Dat Is en dat moet jullie altijd insluiten. Zonder God zouden jullie incompleet zijn en God zou incompleet zijn zonder jullie. Maar voor God is het onmogelijk om iets te ontberen, daarom zijn jullie binnenin Hem eeuwig veilig thuis en hebben jullie alleen maar tijdelijk je bewustzijn van deze natuurlijke en uiterst blije toestand afgesloten. Dus, om wat jullie al in veel gekanaliseerde boodschappen en door veel heiligen en mystici is gezegd te herhalen: het is essentieel om dagelijks naar binnen te gaan, naar jullie heilige en met Liefde gevulde tabernakel van innerlijke vrede. En rust een tijdje om jezelf te vernieuwen en opnieuw van energie te voorzien.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.

Vertaald: Sjra