Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 24 januari 2018

VOOR DE POORT / 24 januari 2018 / Trienke Minkema

VOOR DE POORT
24 januari2018 / Trienke Minkema


U bent gekomen tot aan de poort. Daar zit u dan, naakt en onbeschut in volle overgave op de grond vlak voor de poort. De stap door de poort zal ieder voor zich alleen moeten zetten. Wat wij vragen aan u is: 'Onvoorwaardelijke overgave.' Hiervoor is nodig: Het afleggen, het afsterven van het oude ego. Dat is geen gemakkelijke taak en het volle vertrouwen aan de Christus in uzelf is hiervoor nodig.

De angsten die tot kwaadheid kunnen zijn verworden, zullen moeten worden losgelaten en omgezet in liefde. Pas dan kunt u een werktuig zijn voor uw Scheppende en Ontvangende krachten. Als uw verlangen u tot aan deze poort heeft gebracht, dan wordt gevraagd om onvoorwaardelijke overgave aan de Kracht van alle leven. Deze Kracht wordt door sommigen God genoemd. Maar dat is slechts een naam die door mensen is bedacht.

Niet allen zullen direct begrijpen. Dat verlangen wij ook niet van u. Er wordt slechts gevraagd om eerbied voor, acceptatie van en onvoorwaardelijke overgave aan de werking van de heilige wetten van het leven. Om de stap door de poort te kunnen zetten, is het nodig om alle aardse kennis los te laten. Dat is een niet geringe opdracht. Het is uw taak om in liefde en waarheid achter uzelf en naast de ander te blijven staan en een ieder in zijn of haar eigenwaarde te laten.

Het is aan een persoon zelf om de stap door de poort te zetten. Het zou kunnen dat projecties op u worden gericht. Weet dan, dat dit alleen uit onwetendheid wordt gedaan. U hebt alles gedaan wat in uw vermogen lag om hen te steunen. Vanaf dit punt zal een ieder zelf moeten onderscheiden wat vanuit de aardse persoonlijkheid is en wat vanuit de geest is. In sommige gevallen zal er tegen u gezegd worden dat u liefdeloos bent of onverschillig. Mensen zullen zich in de steek gelaten en/of verraden voelen.

Weet dan, dat dit nog eigen verwerkingen zijn. Deze dienen te worden losgelaten. U weet dat het nooit uw bedoeling is om hen in de steek te laten. Laat merken dat u hen in uw hart nog steeds met u meedraagt.

Overgave aan de Christus betekent: Het goede in uzelf trouw blijven en de ander steeds in respect en in totale vrijheid blijven benaderen. Ook al is schijnbaar de hele wereld tegen u, al wordt er in negatieve zin over u gesproken, vergeet nooit dat er dan bij die persoon nog heel wat dient te worden uitgezuiverd. Dan hebt u uw taak erop zitten en kunt u loslaten.

Heb vertrouwen, geduld en wacht af in liefde tot de kracht bij de ander in werking is. Hij kan er zelf achter komen dat het geluk alleen in de mens is. De ander is er alleen om als een spiegel voor u te dienen en aan te vullen wat voor uw innerlijke groei nodig is op dàt moment.

* * * * * * * *
 
© trienke minkema