Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 31 januari 2018

KANAAL WILLEN ZIJN / Geplaatst 31 januari 2018 / Trienke Minkema

KANAAL WILLEN ZIJN
Geplaatst 31 januari 2018 / Trienke Minkema

Hoewel de meeste lessen worden geleerd door en uit eigen ervaring, mag er ook zo af en toe best eens worden meegeluisterd naar de ervaring van een ander. Zonder dat er enige vorm van macht op dient te worden uitgeoefend, kan er gedeeld worden in totale gelijkwaardigheid.

Juist in deze tijd van spirituele wildgroei blijft het van groot belang om u alleen te richten op de kracht van de alomtegenwoordige Geest van onvoorwaardelijke liefde. Deze is te allen tijde aanwezig. Als het in uw bestemmingsplan ligt opgeslagen, zal deze ook door u werken als u gevraagd wordt om andere zoekende mensen bij te staan. Helaas komt het maar al te vaak voor dat velen zich alleen 'belangrijk' voelen als er enige vorm van doorgevingen, van wat voor aard dan ook, plaatsvindt.

De eigen wil dient hier ondergeschikt gemaakt te worden aan de liefde. De nieuwe vorm van hulpverlening is namelijk van een geheel andere aard. De aard van de onbaatzuchtige liefde. Waakzaamheid is geboden als er sprake is van enige vorm van beïnvloeding of overheersing van buitenaf. Deze middelen forceren eerder een doorbraak, dan dat zij een ondersteuning zijn. Het ego wil altijd 'iets' zijn. Soms onder het mom van hulpverlener. Weet dat de Geest van onvoorwaardelijke liefde zich altijd op de juiste plaats en op het juiste moment aandient.

Het enige dat nodig is om een open kanaal te worden, is uw innerlijke bereidheid. De Geest van liefde laat u niet alleen mooie plaatjes zien. Ook restanten uit de beerput, de meest duistere en verdrongen inhouden uit uw onderbewustzijn, zullen zich kunnen aandienen. Zij zijn al te lang verborgen geweest en willen nu opgetild worden naar het licht.

Dit alles is een uitzuiveringsproces, een innerlijke reis en noodzakelijk voor uw zelfbevrijding. Hiervan dient u zich bewust te zijn als u besluit dienstbaar te zijn voor het bevrijdingswerk. Veel voorlopers hebben al een stuk van de weg gebaand. Ook voor u.

Als het hart zich nog niet voldoende heeft geopend (en er nog geen sprake is van genoeg zelf-liefde en zelf-inzicht), kan een plotselinge, onverwachte of geforceerde doorbraak voor onnodige angsten en zelfs psychoses zorgen. Vergeet dan juist op die momenten toch nooit dat er te allen tijde over u wordt gewaakt. Dat een ieder altijd op het juiste moment wordt gewekt. U wordt slechts gevraagd om uw hart te openen, opdat Zijn liefde vrij door u kan stromen en kan gaan naar die mensen en die plaatsen die om heling vragen.

In deze tijd moet het 'willen zijn' van een kanaal om anderen te raden en te redden ondergeschikt worden gemaakt aan de Kracht die de liefde in uw eigen hart wekt.

*********

© trienke minkema