Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 12 januari 2018

Judas Iskariot Ann Dahlberg / 10 januari 2018

Judas Iskariot
Ann Dahlberg / 10 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Judas Iskariot en ik ben vandaag gekomen om jullie te vertellen dat er veel is gebeurd voor wat betreft het zetten van de juiste mensen op de juiste plaatsen. Sommige mensen kregen andere plaatsen in de hiërarchie van de macht. Andere mensen die jullie kennen moesten ontslag nemen en anderen die minder bekend waren hebben hun plaatsen ingenomen. Het gaat allemaal op de manier waarop het zo moet zijn, lieve mensen van de Aarde. Veranderingen op Aarde gaan met de snelheid die daarvoor geschikt is.

Alle dingen kunnen maar een voor een na elkaar gebeuren!

De zon en het Licht schijnen op jullie ….. lieve mensen van de Aarde, en de glans en de pracht hiervan worden elke dag die voorbij gaat weer sterker. Heeft het jullie harten niet doen smelten, niet soms? Hebben jullie geen vrienden ontmoet die uitkijken naar de nieuwe tijden en naar de dingen die elke dag een beetje meer hoop geven? Is hoop niet binnengeslopen in jullie weten? Hoop voor de mensheid en hoop voor de Aarde? De wetenschap dat er een nieuwe wereld aan zit te komen die jullie harten op jullie Aarde opent?

Het is de schoonheid binnenin die jullie schoonheid aan de buitenkant weerspiegelt. Zorg voor jullie innerlijke wereld, lieve mensen van de Aarde, zoals die weerspiegeld wordt in jullie buitenwereld. Jullie zien wat jullie willen zien. Als jullie prachtige bloemen willen zien die bloeien, zullen jullie hen zien. Als jullie bloemen willen zien die zich een weg vechten in het duister en in de koude, zullen jullie hen zien.

Het vertrouwen en de Liefde die jullie in jezelf hebben, vertellen jullie in je hart hoe groot jullie vertrouwen en Liefde voor jezelf zijn en aldus ook in en voor jullie medemensen.

Het zit in jullie menselijk collectief dat jullie de wereld vormen die vandaag langzaam wordt opgebouwd. Er zijn meer harten die hun bloemen hebben laten bloeien en die de wereld verlichten dan er in duizenden jaren zijn geweest.

Jullie hebben je Vader/Moeder/God bij jullie, lieve mensen van de Aarde. Jullie Vader/Moeder/God houdt zijn/haar handen vandaag de dag boven jullie hoofden en jullie Aarde. Het is tijd om wakker te worden en te beginnen aan de reis naar Huis – naar de naasten en geliefden die daar op jullie wachten en alles doen wat zij kunnen zodat jullie je herinneren wie zij zijn. Jullie staan al met een been in het Koninkrijk der Hemelen. Het wordt ook tijd dat jullie je menselijkheid weer terugkrijgen.

Alles zit in jullie om te ontdekken en je erin te verheugen. Jullie hebben alle mogelijkheden om je ware zelf te ontdekken…… zodat jullie ….. in alle vertrouwen en Liefde jullie innerlijke wereld kunnen ontdekken en die ook gevolgen hebben voor jullie buitenwereld. Dit is belangrijk, lieve mensen van de Aarde, dit is belangrijk.  

Zonder jullie innerlijke begeleiding kan het vandaag de dag moeilijk zijn om in jullie buitenwereld te navigeren. Die is vol van tegenstellingen omdat het oude ineen valt en het nieuwe wordt opgebouwd.

De oude manier van denken werkt niet langer en jullie voelen je vaak alsof jullie van je voeten worden geblazen.

Jullie innerlijke leiding kan jullie de kracht geven die jullie vandaag nodig hebben om verder te gaan. Soms kan het observeren van wat er aan de hand is…… jullie voordeel brengen als het moment is gekomen waarop jullie innerlijke leiding jullie vertelt om in actie te komen.

Alles heeft zijn tijd, het lichaam heeft zijn tijd, het hart heeft zijn tijd, de wereld heeft zijn tijd en niet te vergeten…..de Aarde heeft haar tijd. In je hart hebben jullie wetenschap en jullie weten het als alle dingen op hun plaats vallen.

Het is daar waar jullie grote vertrouwen en Liefde zijn!

God zegene jullie en is bij jullie, lieve mensen van de Aarde!

Ik houd zeer veel van jullie,

Judas