Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 30 januari 2018

Jezus: Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op. / 25 Januari, 2018 door John Smallman


Jezus: 
Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op.
25 Januari, 2018 door John Smallman

Over de hele Planeet Aarde bewegen de energievelden van de mensen naar elkaar toe en smelten samen, vermengen zich en integreren in steeds meer harmonieuze samenwerking terwijl de Tsunami van Liefde doorgaart te versterken en te intensiveren. Jawel, er ontstaan nog steeds conflicten, bij de zwakkeren wordt nog steeds lijden teweeg gebracht zoals jullie diverse nieuwsagentschappen blijven rapporteren, maar terwijl dit gebeurt vindt er wereldwijd een massief loslaten plaats van oude begraven haatgevoelens en verontwaardiging. De intensiteit van beminnelijke houdingen en gedrag dat overal ontstaat, leidt tot de onthulling van veel beschamend gedrag dat hele tijdperken lang, maar verborgen, doorgaand heeft plaatsgevonden. Het is niet langer mogelijk om gedragingen, die zwakken en onschuldigen uitzuigen, te verbergen. Ze worden onthuld en beëindigd terwijl de daders voor het gerecht gebracht worden.

Liefde is het oneindige veld van goddelijke Kracht waarbinnen alles dat bestaat in eeuwige vreugde wordt omvat. Zoals ik eerder gezegd heb is alles, wat niet in perfecte en volledige uitlijning is met Liefde, onwerkelijk en voorbijgaand en kwijnt in de Aanwezigheid van Liefde gewoon in nietigheid weg. Dat is wat er nu op Aarde gebeurt.

En dat is reden om te V I E R E N ! Het onwerkelijke verzwakt in de Aanwezigheid van Liefde en lost op. Haar tijd is voorbij. Alles wat jullie nu nog zien en horen is slechts haar definitieve en lawaaierige ineenstorting.

Terwijl het onwerkelijke, de illusie, rondom jullie heen helemaal ineenstort, zullen jullie vele verbazingwekkende veranderingen in jullie aardse bestaan opmerken, van jullie menselijke vormen tot de fysieke omgeving waarin jullie stevig lijken te zijn genesteld. Jullie hebben de kracht om je percepties en overtuigingen te veranderen en om jezelf te openen voor een veel groter gebied van mogelijkheden en kansen terwijl jullie je menselijke vormen blijven behouden. Er is geen voornemen om jullie uit je lichamen, die jullie tot in het oneindige goed kunnen dienen, te verwijderen. Door de volheid van Liefde door jullie harten te laten instromen, zal genezing op ieder niveau optreden en ieder aspect van jullie menselijke natuur nieuwe kracht geven – jullie beminnelijke aard die goddelijk en eeuwig is.

Zoals jullie heel goed weten zijn jullie eeuwige spirituele wezens die een tijdelijke ervaring hebben als mensen in een vorm. Tot op heden leek het alsof jullie geen controle hadden over je menselijke vormen, want ze leken met de tijd te verouderen en af te takelen, ongeacht hoe goed jullie er voor probeerden te zorgen. Nu hebben jullie collectief het besluit genomen om jezelf te laten kiezen hoeveel tijd jullie als een mens wensen te besteden alvorens terug te keren naar jullie Werkelijke Thuis in de spirituele rijken.

Het Leven is een onomkeerbaar geschenk van God. Het heeft geen “kwaliteitsdatum” of “uiterste verkoopdatum”, want het is eeuwig, altijddurend en onsterfelijk. God speelt geen spelletjes met jullie. Hij oordeelt niet en Hij straft jullie niet. Zijn Wil voor jullie is eeuwige vreugde en zijn Wil wordt altijd bereikt. Jullie echter hebben de vrijheid die Hij in jullie investeerde om op ontelbare manieren creatief en vindingrijk te zijn. De onwerkelijke materiële omgeving werd door jullie collectieve keuze in het bestaan gebracht en, door de tijdperken heen, is er veel in veranderd. Nu gaan jullie terug naar een staat van volledig bewust besef dat jullie in staat zal stellen om liefdevol veranderingen te initiëren ten voordele en ten goede van alle gevoelhebbende levensvormen. 

Dit is een enorme verantwoordelijkheid. Het is ook een enorme kans voor jullie om in ieder moment Liefde in actie te demonstreren en uit te stralen in het resultaat dat die demonstratie voortbrengt. Voorheen waren jullie acteurs in een drama waarin het leek dat jullie geen inbreng hadden en waar de regisseurs en producers voor jullie bewuste besef onbekend en verborgen waren. Nu is dat echter niet meer het geval. Iedereen heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om bewust zijn rol in het zich ontvouwende drama, dat het leven als een mens op Planeet Aarde is, te spelen. Jullie zijn, in snel toenemende aantallen, wakker aan het worden voor de verantwoordelijkheden als rentmeesters van je omgeving waar jullie zijn en er voor kiezen om te dienen in plaats van gediend te willen worden.

Te dienen en te willen dienen is goddelijk, terwijl bediend te willen worden egoïstisch is en tot ongelijkheid leidt. Vanzelfsprekend, door te dienen worden jullie bediend, want dienstbaarheid is van nature eindeloos geven en ontvangen, delen en uitbreiden; het is Liefde in actie. De mensheid keert terug van een gevoel van afscheiding, verwarring en verlatenheid naar haar natuurlijke staat die het volledige besef is van haar onveranderlijke goddelijke aard.

Jullie, ieder mens zonder uitzondering, zijn allemaal goddelijke wezens omdat God jullie schiep en wat Hij schept, schept Hij als Zichzelf. Onthoud dit, er bestaan geen uitzonderingen! God is oneindige perfectie en alles wat Hij schept evenzo. De chaos, conflicten, verwarring en competitie waarin jullie lijken te zijn verwikkeld, terwijl velen proberen om door zelfbedrog en vervalsing hun overleving te verzekeren, komt tot z’n einde. Het dient op geen enkele manier een heilzame dienst. De enige dienstbaarheid is Liefde en Liefde dient en omarmt alles.

Ga dagelijks naar binnen, in je heilige innerlijke tabernakel – jullie kunnen hier altijd tijd voor vinden – en laat jullie ware aard, Liefde die daar verblijft, in je hart stromen en jullie nieuwe kracht geven, inspireren en optillen, zodat jullie je doorlopende intentie om, wat er zich ook voordoet, liefdevol te zijn, vast kunnen houden. Dan gaat de Liefde door om door jullie heen te stromen en van jullie uit om zich te vermengen en samen te smelten met die energievelden van iedereen met jullie door de dag heen in contact komen, hun geest verheffend en hen aansporend om hetzelfde te doen.

Jullie hebben er werkelijk geen idee van welke krachtige wezens jullie zijn, of hoe effectief jullie aanwezigheid is wanneer jullie je bereidwillig en liefdevol met anderen verbinden. Hoe dan ook, wanneer jullie dit doen, voelen jullie je goed van binnen en dat is de terugkoppeling en de bevestiging die jullie nodig hebben om door te gaan met het doen wat jullie het beste doen – allen beminnen en accepteren, zonder oordeel of angst.

Echt waar, als goddelijke wezens zijn jullie onkwetsbaar. Weet dat, ben je daarvan bewust en laat jullie dag zich ontvouwen zoals die dat zal doen, want dan zullen jullie op de meest geschikte manier omgaan met iedere kwestie die zich voordoet, terwijl jullie onzekerheden in het aangezicht van de positieve resultaten die jullie ervaren, oplossen. Zelfs wanneer wat jullie verwachten zich niet voordoet, zullen jullie weten dat wat zich voordoet goddelijk bedoeld was. Jullie zijn allemaal instrumenten in het goddelijke plan en als zodanig, worden jullie in ieder ogenblik volledig ondersteund, op die manier zeker stellend dat het zich altijd ontvouwt zoals goddelijk bedoeld. Hiervoor worden jullie geweldig geëerd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaald: Sjra