Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 19 januari 2018

Dagtekst van Donderdag 18 Januari 2018 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 18 Januari 2018
door Omraam Mikhael Aivanhov

de Seksualiteit - een gebied waar geen enkele regel geldig is voor alle mensen

"Het is mogelijk om de mensen over de kwestie van de seksualiteit te onderrichten en raad te geven, maar in het volle besef dat deze kwestie slechts in functie van iedere persoon afzonderlijk, kan worden opgelost. Het is niet redelijk om onder het mom van de moraal aan iedereen dezelfde regels te willen opleggen, want de discipline die de ene naar evenwicht en echte spiritualiteit zal leiden, kan de andere naar verdringing, hysterie en neurose voeren. De behoeften van de mensen zijn niet allemaal van dezelfde aard en wie geen rekening houdt met deze werkelijkheid, zal ofwel tot dovemansoren spreken, ofwel mensen onnodig kwellingen opleggen. 

Anderzijds wil dit niet zeggen dat mannen en vrouwen geen inspanningen hoeven te doen. Integendeel, iedereen moet er – op zijn eigen niveau – naar streven om de seksuele kracht beter te beheersen, zodat hij of zij hun liefde kunnen beleven op een mooiere manier, die edeler en spiritueler is, want dit is de enige echte morele regel die voor iedereen geldt."