Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 4 januari 2018

Channeling Maria Magdalena / 3 januari 2018/Barbara Bessen

Channeling Maria Magdalena
3 januari 2018/Barbara Bessen

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Bijna voordat wij het in de gaten hebben is het jaar 2017 op papier alweer voorbij en is het alweer 2018! Maar hoe is dit energetisch? Voelt het anders aan, dit 2018? Bemerken wij een nieuwe wind, een belevende kracht, een bijzondere vibratie voor het jaar 2018? Hebben wij ook nog bijzondere rituelen of ceremonies nodig om in de hogere vibraties te komen?

Hebben wij nog speciale reinigingen nodig, transformatietechnieken, om de Goddelijke energie beter op te merken en het leven makkelijker te maken? Wij voelen ons misschien een beetje door elkaar geschud omdat er zoveel informatie wordt aangeboden, wat wij daarmee kunnen doen of moeten doen, en vragen ons af: wat moet ik werkelijk doen om mijn goddelijkheid te leven?

Niets, vertellen onze geestelijke vrienden ons, onze reine intentie is voldoende. En wij moeten dit “gewoon leven” ook “gewoon” doen. Is het zo makkelijk? Ja, zonder haken en ogen daaraan vast. Dat is de waarheid die wij nu kunnen leven.

Wij bemerken – de geestelijke vrienden knikken nog een keer terwijl ik dit schrijf – dat 2018 ons vertelt dat wij ons leven steeds meer aan de goddelijke leiding overgeven. Wij leggen ons leven in de handen van ons Hoger Zelf.

Wij kunnen ons steeds meer overlaten aan deze wijsheid. De wijsheid die ons vertelt wanneer wij actief moeten zijn en wanneer wij beter gelaten kunnen zijn, misschien in stilte en teruggetrokkenheid.


Ons verstand kan zich niet voorstellen hoe dit zal moeten “gaan”. Ons hart zal knikken en zeggen: ”Ja, dit is de weg om ons leven gestalte te geven en het “functioneert” steeds beter.”

In 2018 wil ik ieder die zich zo’n leven wenst, met mijn werk steunen. 2018 heeft mensen nodig die zich intensief in het eigen midden proberen te houden om de nieuwe aarde sterker te etaleren.

Er zijn mensen nodig die hun eigen goddelijke realiteit scheppen om vanuit deze instantie, de kracht, het vormveld dat ons omgeeft, te veranderen.

Tijdens onze reis in Egypte mochten wij de sterke vrouwelijke kracht van Maria Magdalena voelen. De kracht van de Goddelijke Moeder die door Maria Magdalena wordt vertegenwoordigd, helpt ons, of wij voor dit leven nu een mannelijk of een vrouwelijk kleed hebben gekozen, om meer in onze eigen goddelijkheid te komen.

Laten wij gaan luisteren naar wat Maria Magdalena ons te vertellen heeft.

Hartelijke groeten

Barbara Bessen

PS: Er is, zoals altijd, een channeling voor januari en februari samen omdat ik dan een kleine pauze inlas.

* * * * *  * 

Maria Magdalena-Channeling Januari/Februar1 2018: Het Nieuwe ontvangen en verzorgen

Met de sterke en hoedende hand van de Goddelijke Moeder bezoek ik jullie.

Ik Ben Maria Magdalena. Ik sta ter beschikking van deze Goddelijke Instantie. Zij stuurt mij, zij geeft mij de autoriteit, haar wonderbaarlijk Zijn, om haar hartelixer te verbreiden.

Het is wonderbaarlijk om hiermee te werken, het te verspreiden en daarmee ook het Christus-raster te versterken. 

Alles in de schepping bestaat uit mannelijk en Vrouwelijk. Niets is alleen maar een van deze dingen. Jullie weten maar al te goed dat het mannelijke de laatste duizenden jaren de overhand had. Het vrouwelijke werd verdrongen, onderdrukt, of werkte in het verborgene.

De verhalen berichten over verschrikkelijke gebeurtenissen die in naam van de christelijke kerk gebeurden. Het is nu tijd om al het leed dat daardoor ontstond, op te lossen. Als jullie mij nu vragen wat daarvoor gedaan moet worden kan ik jullie dit in een woord vertellen: Niets.

Het is gewoon jullie intentie die belangrijk is. Op dit moment leg ik mijn hand op jullie hoofden en de andere hand op jullie harten. Ik open hen beide. Ik open jullie harten voor de Liefde uit de hoogste niveaus en ik open jullie kroonchakra’s zodat de energie van de Godin, de tegenhanger van het mannelijk scheppersaspect, gericht ontvangen kan worden.

Het is zinvol als jullie even de ogen sluiten en je over geven, ontvangen en genieten. Doe het zolang je wilt en steeds weer. Het kanaal opent zich vanzelf als jullie de reine intentie hebben om je te verbinden.

Waarom deze verbinding in deze tijd zo belangrijk is? Hij brengt heling van de mentale, emotionele en lichamelijke “afdrukken” en ook in het systeem van de Aarde, deze kracht en liefde. Soms is er werkelijk niets voor nodig. Jullie mogen ervan uitgaan dat zij de instantie is die heelt. Alle helers en op het goddelijke gerichte medici en therapeuten bedienen zich van haar kanaal. Geen mens geneest een ander, het is altijd de verbinding die daarvoor zorgt.  

Deze sterke liefdeskracht effent de ongelijke velden met haar hoge vibraties, die de dissonant van de Aarde zijn. Pijn die jullie ondervinden, emoties die jullie bewegen en angst en zorgen brengen en mentale patronen die jullie verstarren en onbeweeglijk laten zijn in het dagelijks leven.

De goddelijke liefde maakt vrij. Zij heelt jullie wonden. Dus adviseren Jeshua en ik: Open jezelf als jullie tijd en vrije tijd hebben, voor deze heerlijke goddelijke kwaliteiten. Experimenteer ermee.

Stel vragen in jezelf en voel wat jullie als antwoord wordt gegeven. Merk de liefde op die die jullie bij zo’n contact als lichamelijk welbevinden voelen en hoe die jullie verandert.

Probeer de spanningen in je nek met de Goddelijke Moeder in balans te brengen. Verbind je met haar als jullie je weer eens in een angstsituatie bevinden. Wees bij haar als jullie treurig zijn of je over jezelf ergeren omdat jullie bepaalde situaties niet meester kunnen worden. Stil deze schepping die velen van jullie steeds vaker ondervinden, met deze kracht.

Er is niets dat jullie niet in de handen van de instantie van de Goddelijke Moeder kunnen leggen. Sta je verstand niet toe om andere ideeën of zelfs twijfel hieromtrent te brengen.

Schuif het opzij en blijf in dit goddelijk veld. Zo’n verbinding zal jullie leven lichter maken, dingen worden makkelijker. Jullie beginnen om meer de goddelijke weg van het ware zijn te belopen.

Zie de Goddelijke Moeder als de hoogste instantie voor jullie ontwikkeling en de weg naar thuis. Sta het toe om in verbinding met jullie Hoger Zelf je leven tot een feest te maken. 

Verlos jezelf op deze manier van de drama’s die jullie leven nog te veel doorspekken. 2018 zal een jaar van de Goddelijke Uitdrukking zijn. Iedereen drukt een stempel door zijn of haar realiteit die per seconde wordt geschapen. Door de verbinding met de hoge Goddelijkheid vormen jullie een bijzondere realiteit. Zij is als een realiteit binnen de realiteit van de Aarde, zoals jullie dit van buitenaf wordt verteld. Bedenk dat deze uiterlijke realiteit altijd een realiteit is die jullie door informatie door anderen van buitenaf in je opnemen. Als jullie al deze informatie van buitenaf niet zouden toestaan om jullie te beïnvloeden dan zouden jullie vast in dit veld van Liefde verankerd zijn.

En onderhand ontmoeten jullie de buurvrouw, gaan (nog) naar de banken gooien daar een enveloppe in de bus en doen gewoon alle dagelijkse dingen.

Maar jullie hartinstantie, daar waar het kanaal van de schepping op zich is, heeft de leiding. Zou het misschien zo zijn dat er geen oorlogen en geen tekorten meer zijn als niemand hen zou kunnen uitleggen? Het is zeer interessant om je met dit onderwerp bezig te houden.

Na langere tijd overdenken van dit onderwerp zullen jullie zeker de overtuiging hebben dat alleen jullie zelf voor vrede kunnen zorgen. Niets van de buitenkant kan dit, hoogstens voor een paar minuten. Vrede in jezelf hebben en je daardoor te laten voeden is een hogere dienst aan het algemeen, aan de Aarde en aan het Veld dat jullie beïnvloedt.

Als een bepaald aantal mensen dit doet en zo leeft, dan verandert de informatiestroom van dit veld als door toverhand. Jullie kunnen ervan uitgaan dat dan bepaalde informatie vanaf de buitenkant niet meer werkt. Het is alsof zich een immuniteit ontwikkelt.

“Zou er dan vrede voor iedereen zijn?” vragen jullie? Ik vraag jullie: “Houden jullie het voor mogelijk dat op deze manier de Nieuwe Aarde ontstaat?” Ik knik, en leg als boodschapper van de Goddelijke Moeder nog eenmaal heel intensief mijn hand op jullie harten en bevestig jullie gedachten, jullie zekerheid. Vrede ontstaat als een bepaald aantal mensen vast in hun hart verankerd is.

Dan zal er een tijd komen waarin er geen tanks meer rollen en waarin niemand meer op het idee zal komen om een geweer ter hand te nemen. Alle manipulaties van de machthebbers ten spijt.

Vrede is de verlengde arm van de Goddelijke Moeder.

Denk aan de kwaliteiten van een moeder. Wat doet zij? Zij weet intuïtief altijd wat haar kind nodig heeft, zonder dat zij dit heeft geleerd. Zij verzorgt het! De moeder is de uitdrukking van de Goddelijke Moeder, elke vrouwelijke kant in een wezen is deze uitdrukking!

Het gaat er in dit jaar om dit tot uitdrukking te brengen, te leven en de Goddelijke Liefde hier op Aarde te verspreiden.

In die zin verheug ik mij en houd mijn hand nog een tijdje op jullie harten. Als jullie vragen voor mij hebben stel deze dan in de hogere vibraties die jullie in je mee dragen, stel hen in jezelf. Er komt snel een antwoord.

Ik Ben Maria Magdalena

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2018. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.