Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 17 januari 2018

Benjamin Fulford / De spanning tussen de bloedlijnen families en Illuminatie loopt op terwijl een laatste confrontatie opdoemt voor de gezamenlijke regering van de V.S. / 15 januari 2018

De spanning tussen de bloedlijnen families en Illuminatie loopt op terwijl een laatste confrontatie opdoemt voor de gezamenlijke regering van de V.S.
15 januari 2018 / Benjamin Fulford

Globale spanningen lopen zichtbaar op, terwijl de op petrodollars gefundeerde gezamenlijke regering van de V.S. op 18 januari de start van een door goud ondersteunde en door yuan gedomineerde oliehandel tegemoet ziet, zelfs terwijl nog steeds de betalingslimiet datum, 31 januari dichterbij komt.

Een teken van deze extreme spanning ontstond afgelopen week toen “een raket afkomstig van een cabal onderzeeër werd tegengehouden voordat hij Hawaï raakte en de onderzeeër tot zinken werd gebracht,” zeggen Pentagon bronnen. Media uitlaatkleppen in de hele wereld hebben gemeld dat inwoners van Hawaï allemaal de volgende waarschuwing ontvingen op hun mobiele telefoons: “DREIGING VAN BALLISTISCHE RAKETINSLAG OP HAWAII, ZOEK ONMIDDELLIJK EEN SCHUILPLAATS, DIT IS GEEN OEFENING,” maar later werd gezegd dat het een vals alarm was. Dat was het niet—het was een poging van “de cabal” om de schuld te geven aan Noord Korea en deze te gebruiken als een trigger voor hun zo lang gewenste Derde Wereldoorlog, zeggen CIA bronnen.

De aanval werd gevolgd door een toename van aardbevingen en vulkanische activiteit wat “misschien een aanval is geweest op de potentiële onderzeeër basis in Chili, Peru, Papua, Nieuw Guinea, of onderwater,” gaan de Pentagon bronnen verder. Ambtenaar van het geheime dienst agentschap van de Defensie van de V.S., Paul Laine heeft deze schrijver eerder verteld dat er verschillende onderwater bases bestaan. Deze bases lijken nu systematisch onder de aanval te liggen.


Ondertussen nam, terwijl dit verslag werd geschreven, een persoon die beweerde “Zijne Excellentie Koninklijke Hoogheid (H.E. HRH) Ernest Rothschild, Koninklijke Eerste Minister van de Verenigde Staten van Noord Amerika” te zijn, contact op met deze schrijver om te eisen dat “De Federale V.S./USA onder de USNA komt te vallen.” Hij ging door met verklaren dat “de galactiërs” nu arriveren om zijn claim kracht bij te zetten. Hij verschafte uitgebreide documentatie om zijn claims te ondersteunen, waarnaar de onderstaande links gaan met geen ander commentaar dan een adres dat alleen een virtueel kantoor in Washington D.C. vertegenwoordigde.


In ieder geval, “Galactics”en “onderwater bases” terzijde, er gebeurt genoeg in de zichtbare hier en nu geopolitieke sfeer. Vorige week was dit vooral duidelijk in de spanning tussen de regering van het leger van de V.S., vertegenwoordigd door Donald Trump en een groot deel van de rest van de wereld.

Pentagon bronnen zeggen dat “de oorlog tegen de cabal MS-13 soldaten [de Salvadoraanse bende] escaleert terwijl Trump MS-13 leiders arresteerde in het noordoosten van de Verenigde Staten, dit eindigt de tijdelijke status van bescherming voor 200.000 Salvadorianen en doet misschien hetzelfde voor 60.000 Honduresen.”

Ter aanvulling: “Trump nam alle geheime bezwarende documenten in beslag van de Obama Presidentiële Bibliotheek om zo het Departement van Justitie te helpen het totale Obama Regiem omver te halen,” gaan de bronnen verder.

 “Na de Saudische en V.S. zuivering, begint de EU zuivering met de dood van globalist [voormalig EU gevolmachtigde en Goldman Sachs voorzitter] Peter Sutherland,” gaan ze verder.

De bronnen zeggen ook dat “Trump London sh#thole onheus bejegent wanneer hij naar Davos gaat voor een overwinningsronde.”

Echter, het is duidelijk dat een “overwinningsetappe”hoogst prematuur is. Zowel CIA bronnen in Azië als een Rotschild familie bron in de V.S. zeggen dat maart

“het begin is van de grote financiële ontwarring.”

De CIA bron legde het op de volgende manier uit: “De Dow Jones zal heel waarschijnlijk de 30.000 bereiken tegen midden maart. Dit is de hoeveelheid waarop het totaal van de overblijvende tegoeden van de bevolking is opgemaakt. Een BELANGRIJKE GEBEURTENIS zal plaatsvinden, de stop zal er worden uitgetrokken, en de ineenstorting zal beginnen. Dit zal de rimpeling zijn die verandert in een tsunami….dit is hun huidige plan.” 

De bron voegde toe, “wat ergens in maart gaat gebeuren nadat de plug er uit is gehaald is dat de door goud ondersteunde valuta waarbij Rusland, China, India en Indonesië zijn betrokken als geheel online zullen komen.”

Deze CIA bron wijst er ook op dat het onderzoek van het Trump regiem van de Clinton Foundation “wereldwijd een grote beerput opent,” omdat zo vele buitenlandse regeringen er aan hebben gedoneerd.

Er kan geen twijfel over bestaan dat de Clinton Foundation schuldig was aan massale verduistering, vooral wat betreft Haïti. We werden geïnformeerd door de geheime dienst van het bureau van Defensie op het moment van de aardbeving en tsunami in Haïti die werd veroorzaakt door nucleaire wapens die op de zeebodem werden geplaatst door een onderzeeër van de cabal. Het voortgaande FBI onderzoek van de Foundation zal uiteindelijk leiden naar dit feit en vanaf daar zal het leiden naar de soortgelijke aanval op Fukushima op 11 maart 2011.

Echter, om te laten zien hoe krom dit allemaal is, grondig gedocumenteerd bewijs laat zien dat het spoor van Fukushima zal leiden naar de P2 Vrijmetselarij lodge en de juiste mensen in Davos waar Trump zijn “overwinningsronde” zal ondergaan.

Ook, onze Pentagon bron stuurt de volgende verklaring welke we letterlijk aan onze lezers willen meedelen: “De term ‘shithole’ wordt binnenkort misschien gebruikt voor toevluchtsoorden als New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago en landen als het VK, Frankrijk, Duitsland, Zweden en enig blank land dat is ‘geshitholed’ door zwarten en Moslims en dan op weg naar Israël vanwege zijn misdaden en terrorisme.”

Vervolgens ging de bron verder, “Trump bekritiseert misschien de Koningin en maakt koninklijken moreel bankroet voor het promoten van de zwart-wit race door het vermengen van de blanke race met het huwelijk van bastaard Harry en halfbloed Meghan Markle, terwijl Andrew die gevlogen heeft met Jeff Efstein naar Lolita Eiland misschien bovenaan de lijst staat van EU pedofielen.”

Deze verklaring weerspiegeld zonder twijfel veel voorkomende meningen die leven onder vele Europeanen en Europese Amerikanen. Deze zienswijze heeft op de achtergrond gewoekerd als het gevolg van jaren van excessieve politieke correctheid dat het werkelijk debat over connecties tussen dingen als ras, etniciteit, misdaad en sociale prestatie heeft verstikt. Het is bijvoorbeeld een feit dat misdaadcijfers veel hoger zijn in bepaalde buurten die bijna volledig door Afrikaans Amerikanen zijn bevolkt dan in gebieden bevolkt met Europees Amerikanen. Om net te doen alsof dit niet waar is, of historisch onrecht hiervan de schuld te geven zal het probleem niet oplossen.

Tegelijkertijd, Trump's blinde aanvallen als een racist (volgens sommigen) voor het verwijzen naar Afrikaanse “shithole landen” negeert het feit dat Afrika overweldigend arm en onderontwikkeld blijft in vergelijking met de rest van de wereld.

Verder, mijn Afrikaans en Afrikaans Amerikaanse vrienden hebben gemeld dat er veel meer racisme tegen hen is in Azië dan ze ooit hebben ervaren in Europese landen, dus het is te simpel om dit probleem te schuiven naar “blanke suprematie.”

Wanneer Aziatische en Westerse landen onderhandelen over een meer inclusieve wereld, dan moet het probleem van Afrika eens open en eerlijk worden bekeken. Het is erg waarschijnlijk dat wanneer de Afrikanen een eerlijke betaling kregen voor hun hulpbronnen, ze zich net als de Saudi’s extreem snel zullen ontwikkelen en moderniseren.

In ieder geval, om dit debat te heropenen op een meer constructieve manier zou ik het voorbeeld van tomaten willen gebruiken. Er zijn mini tomaten en gigantische tomaten en oranje gekleurde tomaten, er zijn duidelijke genetische verschillen. Tegelijkertijd, als je twee genetisch identieke tomaten neemt en er een plant in ideale omstandigheden van zonlicht, mest enz. dan krijg je een enorme plant met honderden tomaten er aan. Neem hetzelfde zaad en plant het onder slechte omstandigheden dan krijg je een onderontwikkelde plant dat maar een enkele tomaat produceert. Dus het is mijn mening dat voordat de mensheid genen en racisme bespreekt ze zich eerst ervan moeten verzekeren dat elk mens op aarde een omgeving heeft dat hen toestaat te floreren naar hun hoogste mogelijke potentieel.

Er waren in Engeland prostituees die vele kinderen kregen van verschillende vaders. Deze “bastaards” groeiden op in verarmde omstandigheden en werden een deel van een op zichzelf staande onderklasse van criminelen en hoeren. In Engeland werd deze onderklasse op grote schaal weggevaagd op vele manieren als werkhuizen, uitbannen van prostitutie enz. Misschien kan Donald Trump om aanklachten wegens racisme te vermijden, aan hard werkende Afrikaans Amerikaanse leden uit de midden klasse vragen om op dezelfde manier met de soortgelijke getto onderklasse om te gaan ( velen hiervan zijn voor 70% of meer genetisch van Europese voorouders) welke nu verantwoordelijk zijn voor een onevenredig deel van de misdaad in de V.S.

We realiseren ons dat we met deze onsamenhangende kronkels een blik wormen opentrekken, maar soms zal een deksel doen op controversiële dingen niet leiden naar een oplossing en dit soort debat is voor lange tijd onderdrukt.

In ieder geval, terugkomend op de geopolitieke situatie, we kunnen zien dat onze bron in de leiding van het leger van de V.S. het V.K., Frankrijk, Duitsland en Zweden als vijanden verklaart. Dat ons doet afvragen welke vrienden ze eigenlijk nog hebben.

Het antwoord wordt misschien gegeven door de beste vriend en buur van de V.S., Canada. De regering van Canada heeft deze week een ontmoeting van ongeveer 20 landen bijeengeroepen in Vancouver om “Noord Korea te bespreken.” Deze zijn inclusief Engeland, de V.S., Frankrijk, Duitsland, India, Thailand, Zuid Korea, Japan en andere landen die tegen Noord Korea, China en Rusland hebben gevochten tijdens de Koreaanse oorlog. Niettemin is Noord Korea een dekmantel. De landen die bijeenkomen praten in werkelijkheid over China en hun naderende plannen voor een door goud ondersteunde valuta om de Westers V.S. dollar, Euro en het Japanse yen systeem te vervangen.

Canada heeft in tegenstelling tot de V.S., succesvol mensen uit de hele wereld en allerlei soorten van etnische/culturele/racistische achtergronden bijeengebracht om succesvol en in harmonie samen te werken. Het is misschien wel zo dat de werkelijke discussie in Vancouver deze week zal gaan over wie of wat de binnenkort failliete gezamenlijke V.S. regering zal vervangen en wat hun onderhandelingsstandpunt zal zijn met de Chinezen en hun bondgenoten.


Vertaling: Lia