Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 21 januari 2018

ALS DE BEERPUT OPENGAAT / 21 januari 2018 / Trienke Minkema

ALS DE BEERPUT OPENGAAT
 21 januari 2018  / Trienke Minkema

In deze overgangstijd naar versneld ontwaken, wordt u allen uitgenodigd een sprong in het diepe te maken. De ziel wil tot de bodem gaan, want zij wil ervaren dat zij aan haarzelf genoeg is. U allen wilt ontwaken (bewust worden) op uw eigen moment en dat is de moeilijkste tijd in uw leven omdat u zo lang heeft geleefd volgens oude normen, gedachten, gewoontes en waarden. Het werkelijke zicht op uw wezen wil nu vrijkomen.

Bent u bereid?
Na het doorgronden van de vele lagen van uw bewustzijn, waarin u uzelf tot in uw diepste wezen heeft leren kennen, komt u vanzelf weer boven. Dan staat daar voor u en ieder ander altijd de juiste hulp om u verder op uw pad bij te staan. Het licht dat na uw innerlijke reis weer is vrijgekomen, zal u daarna laten zien wat er verder nog in uzelf dient te worden opgehelderd. Dat zijn dan slechts restverwerkingen, dus maak het uzelf niet zwaarder dan nodig is.

Al te lang heeft uw ziel zich verschanst achter dikke vestingmuren, die u maar al te graag en te vaak op anderen projecteert. Niet uit onwil, maar uit onwetendheid. Een ieder van u behoeft veiligheid om de eigen opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Deze veiligheid kunt u vinden bij gelijkgestemden.

Het is een zware klus die u moet klaren om de energie van uw ziel aan te passen aan uw aardse voertuig. Deze aanpassing geeft namelijk heel veel onrust in uw lichaam en dan ligt de reactie van projecteren direct op de loer. Uzelf en/of de ander emotioneel te chanteren hoort ook bij de mogelijkheden om het eigen proces niet aan te hoeven gaan. Dat zijn valkuilen, want deze manier van doen zorgt er alleen maar voor dat u uw innerlijke proces uitstelt. U loopt er dan voor weg, terwijl het leven u juist een kans geeft om uzelf verder te verdiepen.

Deze tijd is dus niet gemakkelijk, want 'ontwaken' doet pijn. In deze onrustige tijd kunt u zich ook opstandig voelen, want u gaat inderdaad 'opstaan'. Tijdens het opstaan kunnen tegelijkertijd gevoelens van spijt en schuld bovenkomen. Ook energieën uit vorige levens horen hierbij. Het is geen straf van het leven om deze gevoelens te moeten doorleven. Na erkenning en verwerking hiervan kunt u deze op de juiste waarde schatten en zelf bepalen in hoeverre u nog voeding geeft aan deze oude energieën.

Uw zicht is tot nu toe versluierd geweest door de illusie van aardse zaken, van tijdelijkheid. En illusie onttrekt altijd het licht aan het waarachtige. Illusie verduistert. Dit alles vraagt niet om veroordeling. Lange tijd was dit de enige weg om u te kunnen handhaven op deze aarde. U kon hierdoor overleven, maar de ziel wil leven en 'uitdijen'. Het ego stagneert, maar dat is nu juist wat het ego wil. De boel saboteren. Maar het zal uiteindelijk zo moe worden van de strijd, dat ook het ego zich uiteindelijk over zal willen geven aan de leiding van uw ziel. Velen hadden zaken anders willen doen. Maar gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer en alles is goed (geweest) voor ieders ontwakingsproces.

Alles doet dus mee om u bewust te laten worden van wie u in uw diepste wezen bent. Doorleef het oude en laat het daarna gaan, want het oude dient u niet langer. De juiste personen zullen vanzelf op uw pad komen en ook hun ervaringen met u willen delen. Zo ziet u dat u nooit, maar dan ook nooit alleen bent in deze overgangstijd, waarin ook eenzaamheid gekend en gevoeld zal worden.

Wees moedig en spring in het diepe, ook al is het een beerput, want in de diepte van uzelf ligt het innerlijke goud al lange tijd opgeslagen. Ga niet teveel in uw hoofd zitten, want dat zorgt ervoor dat u in kringetjes blijft lopen. Het denken alleen kan niet langer de oplossing bieden. Op die manier komt u er niet uit. Letterlijk niet en figuurlijk niet. In deze tijd gaat het om beleven, verwerken en om echt 'oplossen'.

Na de sprong in het diepe en na de innerlijke reis waarin u oud zeer bent tegengekomen, hebt herkend en erkend, laat het dan teruggevonden licht u de waarachtigheid zien van uw vele levens.

Uiteindelijk is er aan het einde van de reis slechts 'genade'.

U allen heeft zelf gekozen welke lessen u in dit leven wilde leven, opdat uw ziel terug zou kunnen keren naar haar werkelijke thuis.

Pas dan is er sprake van onvoorwaardelijke liefde voor uzelf en ook innerlijke vrede.


* * * * * * * *
© trienke minkema