Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 6 januari 2018

Niets is wat het lijkt / 4 januari 2018 / Love D

Niets is wat het lijkt
4 januari 2018 / Love D

Waarom zijn we zo geneigd om zo snel onze eigen verhalen te maken, zonder ook maar iets van de achtergrond te weten? Waarom willen we altijd beter weten en zijn we overtuigd in wat we zelf zijn gaan geloven? Waarom kijken we niet achter het verhaal van iets of iemand en hebben we gelijk een oordeel? Waarom maken we het onszelf vaak zo onnodig moeilijk door bepaalde creaties tot stand te brengen die vaak niet eens waarheid zijn?

Het heeft te maken met hoe we de mensen en/of situaties zien, en ook onze eigen ervaringen en overtuigingen.

Soms is het net een langspeelplaat die continu dezelfde liedjes afspeelt. Het oude patroon herhaaldelijk toepassen en achteraf nog stom verbaast zijn. En het de volgende keer weer net zo goed te doen. Waarom is het zo moeilijk om uit die oude rol te stappen en elke beslissing die je maakt, uitspraak die je doet, gedrag die je vertoont bewust te nemen. Bewust eens te kijken hoe je reageert en bewust eens te kijken of hetgeen je met het oog ziet wel waarheid is? Want wat jouw waarheid is, hoeft niet iemand anders zijn of haar waarheid te zijn. Met grote verhalen en oordelen heb je zo een situatie geschetst, waarvan je niet eens weet wat de werkelijk achterliggende gedachte erachter is.

De integratie van mannelijk en vrouwelijk / Pamela channelt Maria Magdalena (Israël, 8-11-2017) Geplaatst 6 Januari 2018

De integratie van mannelijk en vrouwelijk
Pamela channelt Maria Magdalena (Israël, 8-11-2017)
Geplaatst 6 Januari 2018Lieve mensen, lieve mannen en vrouwen, ik ben Maria Magdalena, jullie vriendin en gelijkgestemde. Ik ben hier met een vol hart dat overstroomt van warmte en herkenning met jullie. Wij zijn gelijken.

Jullie dragen een fakkel van licht en bewustzijn in je hart en je verlangt ernaar die fakkel uit te reiken: je licht en bewustzijn de wereld in te laten stromen. Dit is je innerlijke doel. Voel dat eens, die uitreikende beweging vanuit jezelf, het verlangen om liefde te geven. Er is liefde in jouw hart, zuivere liefde. Maak er contact mee, in dit moment. Voel ook dat deze liefde vermengd is met pijn en verlangen, met heimwee. Er is in jullie een verlangen naar een andere wereld, een nieuwe wereld waarin de liefde mag stromen en er contact met elkaar is van ziel tot ziel. Jullie hebben lang in een werkelijkheid geleefd op aarde waarin liefde maar heel beperkt mocht worden gevoeld en geuit. De aarde werd gedomineerd door energieën van angst, overleving en strijd. Nu is er iets aan het veranderen. In de harten van veel mensen leeft het verlangen, het diepe verlangen naar de oorspronkelijke liefde waaruit jullie zijn voortgekomen. Jullie openen je hart. Voel deze golf van een nieuw begin, van een nieuw ontwaken op aarde. 

De Arcturiaanse Raad Fijngevoeligheid is Kracht / 4 Januari 2018 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Fijngevoeligheid is Kracht
4 Januari 2018 / Daniel Scranton“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Jullie hebben opgemerkt dat de primaire creatie in jullie levens altijd jullie staat van zijn is. Je kunt niet tegelijkertijd spiritueel ontwaakt en onwetend zijn jegens je staat van zijn. Het is net zo belangrijk voor je als alles dat je zou kunnen creëren in het fysieke, en er is een reden waarom dit waar is voor ontwaakte personen. Jullie verschenen een beetje anders bedraad in deze incarnatie. Jullie verschenen met bepaalde gevoeligheden dan dat de meeste mensen hebben en met een neiging om meer te voelen dan dat de meeste mensen doen.  

Wij vertellen jullie dit nu omdat het belangrijk voor jullie is om dat te herkennen wat eens toegeschenen  heeft als iets van een tekortkoming, en dat jullie nu kunnen zien als een positieve karaktertrek. Jullie hebben meer fijngevoeligheid omdat het voor jullie noodzakelijk is om mededogen te voelen en inlevingsvermogen te hebben, maar het is meer dan dat. Je kunt niet creëren wat je wilt om te ervaren zonder te weten hoe die ervaring gaat voelen.

Boodschap van de engelen van Andromeda / Inspiratie voor hart en ziel / 4 Januari 2018 / Spiritueleweg


Boodschap van de engelen van Andromeda
Inspiratie voor hart en ziel
4 Januari 2018 / Spiritueleweg

Geliefd hart van het zuiver Licht!

Welkom in de machtige spiraal van totale vernieuwing van deze planeet! Wat een wonder van het Licht staat dit jaar op mensheid te wachten! Een wonder die in staat is om  alles en iedereen hier op aarde naar de hogere level op te tillen.  De oneindige engelen legioen zijn nu in de lichtvelden van alle geestelijke dimensies rondom de aarde verzameld en ook wij de engelen van Andromeda staan je bij in het jaar 2018. “Aoeiaoe-la”, is onze engelennaam van onze kristallen roos engelenformatie uit die deel van de kosmos die jij als Andromeda kent. Wij buigen diep voor je oneindige licht, onze dierbare engelenvriend, en wij nemen je vandaag naar de niveau van het zijn waar wij gewoonlijk verblijven…

De goud-blauw-violette gloed van Andromeda kleurt je weg vandaag met de Goddelijke energieën van verlichting, overgave en verlossing. Deze drie kernwoorden vormen de Goddelijke essentie van ons engelenrijk in de galactica die bij jullie op aarde onder de schone naam van Andromeda bekend is. 

Vandaag brengen wij de lichtessentie van het pure goud - het goud van de oneindige wijsheid van het eeuwige Goddelijke Vrouwelijke principe met ons mee. Alle sterren in Andromeda, het zuster galactica van de Melkweg, zijn gevormd door de gouden diamanten van onze Goddelijke Moeder Omega, de betoverende diamanten van de Alwetendheid. 

Een Schrijven van de Schepper / 5 Januari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
5 Januari 2018 / door Jennifer Farley,
Het Opruimen


Sommigen van jullie starten mogelijk een 'opruimproces';
inventarisatie maken van wat er in je leven is ...
kiezen wat te bewaren en wat fysiek, emotioneel en mentaal los te laten.
Er kunnen nu opzettelijke misverstanden aan de gang zijn.
 Wees alsjeblieft niet ontzet hierover!
Naarmate jouw trillingen veranderen, verandert ook jouw communicatiestijl.
Weet dat dit allemaal deel uitmaakt van het proces.
Het kan je eenzaam en verloren laten voelen, maar wees niet ontzet, beste.
Wat wegvalt van je bestaan wordt altijd vervangen
door iets moois en meer 'afgestemd' op jou.
Wees tussentijds, geduldig en leer vrienden te zijn met jezelf en van jezelf te houden.
Het beste moet nog komen!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 5 januari 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 5 januari 2018

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
5 januari 2018

Weer is er sneller dan ooit een jaar voorbijgegaan, een jaar vol gebeurtenissen die jullie een enorme stimulans hebben gegeven voor wat er komen gaat. Terwijl de jaren sinds het nieuwe begin van het huidige Tijdperk in 2012 voorbij zijn gevlogen beginnen de zaken, die een kenmerk zijn van de realiteit van het Nieuwe Tijdperk, vorm te krijgen. Het stof is om zo maar te zeggen neergedaald en nu zouden jullie in staat moeten zijn het begin van de veranderingen, die jullie vooruit zullen brengen, waar te nemen. Zoals jullie je onderhand bewust zouden moeten zijn wordt er veel achtergehouden totdat het juiste moment zich aandient om het vrij te geven en dat betekent echt: als het veilig is. Na al het plannen en alle voorbereidingen die werden gedaan mag dit niet verloren gaan door het overhaast tot stand te brengen. Er zijn inderdaad een aantal problemen mee gemoeid en mits alles op de juiste tijd wordt gedaan zullen jullie een periode van grootse verheffing gaan beleven. Het laatste wat er dient te gebeuren is de bemoeienis van degenen die de oude energieën liever in stand houden. Hun pogingen om dit te doen bezitten niet langer werkelijke kracht en ze zijn voorbestemd om te falen. Ze zijn de architecten van hun eigen ondergang en zullen de gevolgen van hun gekozen daden zelf moeten ervaren. 


Wat ging er mis met Mannen waardoor 12 miljoen vrouwen #MeToo Zeiden? /Door John Bell, YesMagazine, /15 december 2017

Wat ging er mis met Mannen waardoor 12 miljoen vrouwen  #MeToo Zeiden?
Door John Bell, YesMagazine, 15 december 2017

Niemand wordt geboren als een verkrachter, een seksueel misbruiker of een porno-verslaafde. 

De massale ontboezeming van vrouwen die #MeToo zeggen, is zowel hartverscheurend in haar toepassingsgebied, als bemoedigend in de moed en solidariteit die het toont - 12 miljoen keer gebruik van #MeToo op sociale media in de eerste 24 uur, volgens verschillende rapporten. Commentatoren zeggen terecht dat we de cultuur van de mannelijke macht moeten veranderen, meer vrouwen als bazen en verkozen ambtenaren moeten hebben en seksuele-intimidatiewetten moeten afdwingen. Deze en meer zijn belangrijk.

Ik wil dit vanuit een andere hoek bekijken. Wat gebeurt er met jongens om dit gedrag zo breed doordringend te maken? Wat is er met mannen gebeurd dat zij een pornobranche van $ 96 miljard dollar steunen, die volgens schattingen 13.000 films per jaar produceert (vergeleken met de 600 films van Hollywood), 420 miljoen websites heeft en dagelijks 68 miljoen zoekmachineaanvragen voor porno ziet?

Mijn broers hebben pijn. Ik zeg dit niet om het mannelijke gedrag te verontschuldigen of om hen niet verantwoordelijk te houden, maar om grondoorzaken aan te pakken die seksueel leed zouden kunnen voorkomen. Niemand wordt geboren als een verkrachter, een seksueel misbruiker of een porno-verslaafde; zelfs de griezeligste, meest ploertige en gevaarlijkste mannen begonnen als lieve kleine jongens. Wat is er gebeurd?

Elke persoon, vanaf zijn geboorte, heeft een natuurlijke menselijke behoefte aan tederheid, respect, liefde, veiligheid, zachte aanraking, erbij horen. Maar geen thuis is perfect liefdevol, kalm en veilig. Onze maatschappij biedt ouders nog niet alle middelen die ze nodig hebben om het complexe werk van goed ouderschap te doen. Afhankelijk van de thuis kunnen kinderen alles meemaken, van incidentele onoplettendheid tot brutalisatie.

De haast- en renmaatschappij / 28 december 2017 / B Engeltje

De haast- en renmaatschappij
28 december 2017 / B Engeltje


De maatschappij gaat snel, heel erg snel. Wat vandaag nieuw op de markt wordt gelanceerd, is morgen verouderd. We willen het liefst alles. Liever nu dan gisteren. Leuk, afwisselend en uitdagend werk, een mooi huis, ontspannende of actieve vakanties, een grote schare vrienden, er goed uitzien, een fijne relatie hebben en alles wat je nog meer als mens kan wensen. Onderwijl slepen we onszelf van het werk naar de sportschool en vice versa en alles wat daar nog tussendoor of bij komt. Er worden wat ballen in de lucht gehouden en de lat wordt angstvallig hoog gelegd om aan het moderne ideaal te kunnen voldoen. Want wat zijn we bang om uit de toon te vallen. We leven en werken in een individualistische maatschappij en het egoïsme viert vaak hoogtij. Het lijkt erop dat we de verbinding met onszelf in alle hectiek van het dagelijks leven zijn kwijtgeraakt en een doelloos materieel vervullend pad lopen. Of we daar gelukkig van worden, is nog maar de vraag. 

De oeroude connectie met de natuur zijn we grotendeels verloren. In mijn optiek leven we in een tijdspanne waarin het consumptiegedrag de leidraad in het bestaan van velen onder ons is geworden, terwijl de talenten van ieder individu het hoogste goed zou moeten zijn. Dat zou een ideale richtlijn in het leven van mensen zijn. Niet dat je met je kennis en opleiding in een mensenleven zoveel mogelijk probeert te vergaren, maar dat je jouw gaven en talenten inzet om de mensheid en de wereld te dienen. En niet zoals het thans gaat dat de wereld en de aarde ons dienen. We zijn jammer genoeg in onze welvaartsmaatschappij en in de zucht naar nog meer bezit het contact met onszelf en de aarde verloren.


Kryon: Vraag en Antwoord 795: Gewoonte? / 9 maart 2017 / Lee Carroll / Geplaatst 4 januari 2018


795: Gewoonte?
9 maart 2017 / Lee Carroll / Geplaatst 4 januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, hoeveel in het leven is gewoon klinkklare gewoonte? Daarmee bedoel ik het doen van onbewuste dingen of die buiten de kennis van “vrije wil” vallen. Heb jij nog tips voor een snelle transformatie?

ANTWOORD:  Wat een grootse vraag!  Het antwoord is dit: Behalve als jullie actief zoeken om hier meer over te weten zal jullie leven deze “gewoonte” tot het einde volgen. Het gaat als volgt….

Jullie zijn geboren met een imprint die velen een contract noemen. Het is zo sterk dat zelfs Lichtwerkers vinden dat het iets is dat zo sterk gehonoreerd moet worden dat zij het compleet volgen. Zij vragen op hun knieën om hulp om dit te vervullen en realiseren zich helemaal niet dat het hele werk van een lichtwerker eruit bestaat om dit te veranderen! Het is wat jullie uitkiezen voordat jullie hier komen.

Jullie hebben je ouders uitgekozen, je ras, je land en zelfs jullie biologische attributen en gesteldheid. Het karma uit je verleden maakt daar helemaal deel van uit en wat jullie je “levenservaringen uit andere levens” noemen zijn daar ook. Het is complex maar jullie voelen het vaak op cellulair niveau. Het is wat ervoor zorgt dat mensen vooruit gaan naar een passie om artiest te zijn, musicus, moeders en vaders of zelfs criminelen. Het is een krachtige macht. De energie wil niet vrij zijn. Maar jezelf wil dat bereiken. / 3 Januari 2018 / Luc van Ewijk

De energie wil niet vrij zijn. Maar jezelf wil dat bereiken.
3 Januari 2018 / Luc van Ewijk


Het vuur van de verandering. Wil zich met de wereld delen. Daarvoor is de tijd gekomen.

Het kan je simpelweg vrij weinig schelen wat andere ervan vinden. Je wilt je eigen weg gaan. En succesvol worden. In de dingen waar jij goed in bent.

Eigen baas zijn. Omdat je daarbij pas volledige vrijheid ervaart. En je alles kan doen in je eigen tempo.

Omdat gewoon werk vaak te saai is. En je daar geen voldoening uit haalt. Niet alleen dat.

Je wilt ook de wereld veranderen. En daar hoor jij bij. Een wereld waarin er meer diepgang is.

We niet zo droog zijn als het zand van de woestijn. Maar dieper gaan. Dan de bodem van de oceaan. Vol met mysterie die we zelf kunnen ontrafelen.

En dat alles is niet vreemd. Het past bij deze tijd. Voorgaande jaren ben je compleet door de war geschud.

En het beeld is nu duidelijk. Aan de slag dan maar. En 2018 kan je heel ver brengen. Op deze dag van je leven / 5 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

5 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je bereid moet zijn om alles te verliezen
voordat je alles kunt hebben.

Wat betekent dit?
Het betekent dat totdat je alles kunt loslaten,
je het moeilijk zult vinden om niet meer vast te houden aan wat dan ook.

Onthechting is de sleutel.
 Als je zo gehecht bent aan iets waardoor je diep ongelukkig bent zonder het,
dan ben je er niet gewoon aan gehecht, maar ben je verslaafd.

Je hoeft niet meer dan een seconde te denken
om precies de reden te weten waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 4 Januari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
4 Januari 2018 / door Jennifer Farley,
De Sluier Wegtrekken


Vele, vele schaduwen zijn speciaal voor deze verschuiving 'in het spel' gebracht ...
om jullie angsten aan het licht te brengen, om jullie te triggeren
en jullie een gevoel van ongemakkelijkheid en onzekerheid te geven. 
Jullie kunnen  van hen wegrennen ... of naar hen toe.
 Net als Dorothy in de Wizard of Oz is het tijd om het gordijn weg te trekken
en die schaduwen te zien voor wat ze werkelijk zijn. 
Jullie hebben de kracht, vermogen en onvoorwaardelijke liefde aan je zijde,
 vergeet dat nooit!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 4 januari 2018

Channeling Maria Magdalena / 3 januari 2018/Barbara Bessen

Channeling Maria Magdalena
3 januari 2018/Barbara Bessen

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Bijna voordat wij het in de gaten hebben is het jaar 2017 op papier alweer voorbij en is het alweer 2018! Maar hoe is dit energetisch? Voelt het anders aan, dit 2018? Bemerken wij een nieuwe wind, een belevende kracht, een bijzondere vibratie voor het jaar 2018? Hebben wij ook nog bijzondere rituelen of ceremonies nodig om in de hogere vibraties te komen?

Hebben wij nog speciale reinigingen nodig, transformatietechnieken, om de Goddelijke energie beter op te merken en het leven makkelijker te maken? Wij voelen ons misschien een beetje door elkaar geschud omdat er zoveel informatie wordt aangeboden, wat wij daarmee kunnen doen of moeten doen, en vragen ons af: wat moet ik werkelijk doen om mijn goddelijkheid te leven?

Niets, vertellen onze geestelijke vrienden ons, onze reine intentie is voldoende. En wij moeten dit “gewoon leven” ook “gewoon” doen. Is het zo makkelijk? Ja, zonder haken en ogen daaraan vast. Dat is de waarheid die wij nu kunnen leven.

Wij bemerken – de geestelijke vrienden knikken nog een keer terwijl ik dit schrijf – dat 2018 ons vertelt dat wij ons leven steeds meer aan de goddelijke leiding overgeven. Wij leggen ons leven in de handen van ons Hoger Zelf.

Wij kunnen ons steeds meer overlaten aan deze wijsheid. De wijsheid die ons vertelt wanneer wij actief moeten zijn en wanneer wij beter gelaten kunnen zijn, misschien in stilte en teruggetrokkenheid.


Ashtar via James McConnell, / 6 november 2017 / Geplaatst 4 Januari 2018

Ashtar
via James McConnell,
6 november 2017 / Geplaatst 4 Januari 2018
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

IK BEN Ashtar,

Ik had expres even geen contact met James Ashtar zodat hij dit kon doorgeven en wij hebben gewacht met de beslissing dat ik bij hem zou doorkomen of een ander. Maar gebaseerd op de dingen die nu gebeuren, gebaseerd op alle dingen die zich voordoen, alle verhoging en alle veranderingen die zich voordoen, zelfs nu ik hier spreek, was het voorbestemd dat ik, Ashtar, hier zou komen om met jullie te spreken. Want het is op dit punt belangrijk omdat jullie de lichtwerkers en de lichtdragers zijn en alle bezig zijn met het voorwaartse proces van ascensie, jullie die hier allemaal kwamen om dit te doen, om verder te gaan met jullie missies.

Zoals jullie al vaker hebben gehoord naderen jullie de finishlijn en dit is zeker waar. En nu jullie dit doen is het voor jullie tijd om de mantel aan te trekken van de missies waarvoor jullie hier zijn gekomen.

Deze momenten zijn hier nu. Het is niet zo dat zij in de toekomst komen: zij zijn er nu! Jullie zijn hier nu!

Dit is ook het moment waarop jullie zijn ontwaakt en over de hele planeet anderen helpen om op hun beurt te ontwaken. Het gaat allemaal om bewustzijn. Het gaat allemaal om de beweging van het bewustzijn; jullie bewustzijn en ook dat van degenen om jullie heen als jullie zoveel mogelijk van jullie helpen om door deze transitie heen te gaan. Jullie gaan allemaal door een transitie heen.

Aartsengel Michael “Kies Om Bewust Te Leven” /1 Januari 2018 / Judith Elisa (Sunanda)

Aartsengel Michael
“Kies Om Bewust Te Leven”
1 Januari 2018 / Judith Elisa (Sunanda)

Open je Hart! (Hier spreekt Aartsengel Michael)
Dierbare wezens. Het is tijd om het Hart te openen. Weten jullie dat we in staat zijn om alles te veranderen? Al onze verlangens … wensen … dromen. Het is mogelijk! Om hen in/naar de werkelijkheid te veranderen moeten we in de mogelijkheid geloven.
Als je denkt dat het alleen maar een droom is … zal je door blijven gaan met dromen zonder het volle besef van Manifestatie. Meer dan ooit is het tijd om te vertrouwen/geloven en te zorgen dat onze dromen uitkomen.  
Maak hen Echt! Open je Hart, kies Universele Liefde en voel de vreugde van ware Manifestatie.
Dit zal alles veranderen! Schenk aandacht aan degenen om je heen die hun levens al op deze manier leven.
Ken je het geheim van het Universum? Het is de Wet van Aantrekking. Hoe wij ons voelen, wat wij denken … zal uitkomen. Ons gehele leven waren wij zoals dit aan het creëren, zelfs zonder het te geloven!

De Arcturiaanse Raad Ontspan en Ontvang / 3 Januari 2018 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Ontspan en Ontvang
3  Januari 2018 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Het is de best mogelijke tijd voor jullie om jezelf te laten ontvangen wat naar jullie uitgestuurd wordt vanuit alle hogere rijken, alle dimensies en alle delen van de galaxy. Jullie hebben genoeg gedaan op de planeet Aarde. Jullie hebben genoeg acties ondernomen. Jullie hebben genoeg energie opgeroepen. Jullie hebben voldoende ervaringen gehad om voor jullie zelf vast te stellen wat het is dat jullie willen, maar jullie hebben niet genoeg gedaan wat betreft het ontvangende gedeelte van de equatie.

Jullie hebben jezelf niet laten ontvangen omdat jullie nog steeds werken onder de aanname dat jullie ervoor moeten zorgen dat alles gaat gebeuren, dat jullie het allemaal zelf moeten doen, en dat de enige manier voor jullie om erkenning te krijgen voor jullie creatie is door hard te werken om te verzekeren dat het naar jullie toekomt. Wij nodigen jullie uit om begunstiging te ervaren, en wij willen ook dat jullie alles ervaren waar jullie om gevraagd hebben, niet alleen in dit leven, maar in al jullie aardse incarnaties.

De dynamiek van licht en donker / Pamela channelt Jeshua (Israël, 6-11-2017) Geplaatst 4 Januari 2018

De dynamiek van licht en donker
Pamela channelt Jeshua (Israël, 6-11-2017)
Geplaatst 4 Januari 2018Lieve mensen, lieve vrienden, ik ben Jeshua, jullie broer en gelijkgestemde. Het vult mijn hart met vreugde en ontroering, om hier op deze plek, in mijn geboorteland, met jullie aanwezig te zijn.

Jullie zijn mij zo dierbaar; er is een menselijke verbinding tussen ons die de eeuwen weerstaat. Jullie zijn hier allen eerder geweest en dragen herinneringen daaraan mee in je zielgeheugen. Een roep van je ziel heeft je hier weer naar toe gebracht, naar dit land dat vele oude en nieuwe energieën in zich draagt, uiteenlopend van heel licht naar heel donker. Het is niet voor niets dat deze energieën zich hier concentreren. Er zijn plekken op aarde die een zekere intensiteit met zich mee brengen. Het zijn energetische openingen in de sfeer rondom de aarde, waar een oorspronkelijk en verhelderend licht doorheen stroomt. Dit is confronterend voor energieën die het licht niet op prijs stellen. En dus trekt het licht wat op deze plekken doordringt ook het donker aan, want dit wil zich verzetten tegen vernieuwing en verandering.

De Energie van Januari 3 Januari 2018 / Door Fran Tielemans

De Energie van Januari
3 Januari 2018 / Door Fran Tielemans

De toon wordt gezet door de Volle (super-)maan aan het begin én die aan het einde van deze maand, met nog eens een maansverduistering daar bovenop. Het is dus duidelijk dat je je in februari al een heel stuk lichter en vrijer kan gaan voelen, als je je openstelt voor schoonmaak en nieuwe visies.

De Volle Maan van 2 januari staat in Kreeft, en in dit 11/2-jaar betekent dit dat er toch veel aandacht zal gaan naar hoe jij in relaties staat. Niet alleen in partnerrelaties, maar ook in relatie tot familie, collega’s, vriend(inn)en, en in je spirituele groep. We zijn hier allen op Aarde gekomen om ons Zelf onvoorwaardelijk te leren liefhebben. Pas wanneer je jezelf kan liefhebben, waarderen, bevestigen, aanvaarden en respecteren, hoeven we dit alles niet meer te zoeken in onze relaties.

Daardoor kan je een heel stuk vrijer in relatie staan, hoef je niemand meer te ‘claimen’, en ga je steeds meer relaties aantrekken met mensen die dit ook in zichzelf hebben gerealiseerd. 2018 is een relatiejaar (2), én een jaar van spirituele groei. Het upgraden van je relatie(s) hoort hier dus ook bij, en soms gaat dat helemaal vanzelf, in je diepste hartsverbindingen, maar soms komt hier veel oude pijn bij naar boven, en dan is er healing nodig.

Op deze dag van je leven / 4 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

4 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het niet nodig is om jezelf te "bewijzen".

Doe je best. Dat is alles wat je van jezelf kunt vragen.
Als jij je best doet en dingen werken niet uit zoals bedoeld,
ben je geen verontschuldigingen verschuldigd aan iedereen.
En je hoeft je daar zeker niet 'slecht' over te voelen - of, erger nog, schuldig.

Stop met jezelf te pijnigen.
 Wat is gebeurd is gebeurd.
Jij bent niet de 'slechterik' hier, ik beloof het je.
Het gewoon wat er gebeurd is.
En er is een Ziel Reden,
Ik beloof het jou.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 3 Januari 2018 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 Januari 2018 / door Jennifer Farley,
Jouw Specifieke Waarde


Er zal een tijd komen, heel snel,
dat jouw leraren zullen moeten afstappen
van de 'absolute waarheid' en gewoon jouw gidsen zijn.
Ze hebben je herinnerd aan jouw innerlijke wijsheid,
jouw waarheid en liefde die je in wezen bezit ...
nu is het aan jou om 'de teugels te nemen' en de leraar van anderen te worden.
Je hebt misschien niet het gevoel dat je iets van bijzondere waarde te bieden hebt,
maar dat doe je wel!
De jarenlange ervaring die je hebt opgedaan tijdens jouw Aardse bestaan
 zijn meer waard dan de sterren zelf.
Dit is je volgende stap, liefste! Omarm het!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl