Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 16 december 2017

Cobra: Command PB Stardust Video en Manga, / 15 december 2017


Cobra: Command PB Stardust Video en Manga, 15 december 2017
15 December 2017

De Lichtkrachten hebben mij gevraagd om het ‘Command PB Stardust’ protocol zoveel mogelijk uit te dragen.

Een korte uitleg van dit Pleiadian protocol om chronische pijn te verlichten vind je hier:


En een gedetailleerde uitleg in de volgende twee artikelen:


(red: hier vind je de Nederlandse vertaling van de gedetailleerde uitleg:

Dus hier is de Youtube video in het Engels:


Het Verlangen van de Massa's ∞ De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad /16 december 2017 / Daniël Scranton

Het Verlangen van de Massa's ∞
De 9e Dimensionale Arcturiaanse Raad
16 december 2017 / Daniël Scranton


"Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. We zijn blij om contact te maken met jullie allemaal.

Jullie hebben een plaats in de geschiedenis waar veel andere wezens naar hebben gezocht. Jullie zijn de kern van iets dat zo gigantisch is, en toch zijn de meeste mensen op planeet Aarde zich er niet van bewust dat er überhaupt iets gebeurt. Dit is zoals het moet zijn op dit moment. Om geschiedenis te schrijven, is het nog steeds noodzakelijk dat de meeste mensen slapen.

De reden waarom dit nodig is, is omdat jullie de intensiteit van de polariteit nodig hebben die jullie nu op planeet Aarde ervaren om jullie van brandstof te voorzien. Jullie hebben het verlangen naar verandering nodig om groot genoeg te zijn onder de overgrote meerderheid van jullie om de verschuiving te maken. Het is heel doelmatig dat er zoveel ontevredenheid is onder de massa's. Het creëert de ideale omstandigheden voor de verschuiving waar jullie op hebben gewacht.

Frequentie van de Week: Christusbewustzijn / 14 December 2017 / Janosh

Frequentie van de Week:
Christusbewustzijn
14 December 2017 / Janosh


Een nieuwe energie is opgestart en zal de komende tijd heersen. Zij die ervoor openstaan, zullen zich gedragen voelen en worden naar het licht geleid. Zij ervaren de terugkeer van hun wezen in zijn authentieke vorm, oftewel: het herboren worden van de ziel.

Dit proces kent bijwerkingen. Ervaar je aanvallen van angst, pijn of onrust, weet dan dat dit de laatste weeën zijn alvorens je de sprong naar het Christusbewustzijn maakt. Daarin ontwaak je op een dieper niveau en zal jouw ware essentie aan de oppervlakte komen, opdat jij de gaven van de geest volledig meester bent. Zoals Christus ons het ware potentieel van de mens liet zien, is het nu aan jou om de goddelijke krachten in jezelf te activeren. Geloof in jezelf, wees de magiër die je diep van binnen bent en je zult ontdekken dat je in staat bent tot dingen die de realiteit te boven gaan.

De frequentie van Christusbewustzijn helpt je om contact te maken met de goddelijke creatiekracht die in jou verborgen zit.

(Frequentie van de week van 17 t/m 24 december)Live Kryon Channeling 185: De Grote Ontsnapping. 4 / 11 maart 2017 /Lee Carroll / Geplaatst: 15 december 2017

Live Kryon Channeling 185:
De Grote Ontsnapping. 4
Deze live channeling werd gehouden in Boston, Massachusetts
11 maart 2017 /Lee Carroll
Geplaatst: 15 december 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Toch werkt het!

Hier dient dus een interessante beslissing genomen te worden en het is er een die belangrijk is in het denken van vandaag. Vraag: Sluiten jullie je aan bij wat de wetenschappers zeggen of gaan jullie naar de echte resultaten kijken, hoewel het niet uit te leggen is? Onthoud dat de wetenschap alleen maar weet wat zij tot nu toe heeft ontdekt. Homeopathie werkt! Waarom?

Dit zeer oude systeem van genezen werkt omdat de intentie is die in de tinctuur wordt gebracht, als die is gemaakt en opgenomen in het lichaam dat het “ziet.” Degene die het pilletje onder zijn tong legt geeft aan het innerlijk aangeborene instructies over wat het dient te doen.

Hebben jullie dit gehoord? Het instrueert het innerlijk aangeborene, net zoals de hypochonder dit doet met een bewustzijn van angst. De wetenschap zal jullie vertellen dat wat de hypochonder doet ook onmogelijk is en toch is het gewoon in jullie cultuur en zien jullie dit iedere dag.Een Schrijven van de Schepper / 15 December 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
15 December  2017 / door Jennifer Farley,
Tijd

 

De tijd die jullie hebben op jullie Aardoppervlak lijkt lang te zijn, maar vanuit het perspectief van het Universum ... is het erg kort. Er zijn veel bronnen die je vertellen dat elk moment kostbaar is, mooi en niet mag worden verspild. Wanneer jullie je echter in een uitdagende situatie bevinden, lijkt het alsof de tijd zich in een slakkengang voortbeweegt.

Het is belangrijk voor jullie om je te realiseren, geliefde, dat de langzame tijden worden ingevoerd in jullie voordeel ... om jullie tijd te geven om te verwerken en te leren. Elke minuut, ongeacht het negatieve / positieve aspect, is een geschenk. Goed leren van het negatieve zal de noodzaak van vergelijkbare situaties overbodig maken. Omarm en heb ze allemaal lief!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2992: De Hof van Eden Teruggewonnen / Geplaatst 16 december 2017

De Hof van Eden Teruggewonnen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 16 december 2017


God zei:

Stel je voor dat je de aardbol draagt. Met je armen er omheen. Je draagt de wereld in je armen.
Stel je nu eens voor dat je geboren wordt uit deze wereld die je draagt. Je bent de moeder of de vader van de Aarde, en tevens rijs je er van binnen uit op. De wereld is je kind, als het ware, en jij bent het kind van de Aarde. Je bent zeer zeker een Kind van de Aarde. Komend vanuit de Hemel, werd je op Aarde geboren, en je deed de aarde geboren worden. De wereld is niet onafhankelijk van jullie, geliefden. Je bent op zijn minst iemand die bijdraagt, en ook een deelnemer. Jij en de wereld zijn elkaars fundering. Jullie rijden samen op de fiets van leven op Aarde. De wereld draait haar trappers rond, en jij ook, en zo houden jullie elkaar bij. Jullie trekken bij. De wereld weerspiegelt je, en jij weerspiegelt de wereld. Wie was er het eerst, jij of de wereld?

Jullie, geliefden. Jullie kwamen eerst.

We zouden kunnen zeggen dat de Hof van Eden de eerste wereld was. Twijfel sloop naar binnen als een slang. Gedachten raakten geïdentificeerd met de persoon die ze had. Persoonlijke gedachten vonden ingang. Gedachten vlogen alle kanten op. Opschudding werd geboren. Gevoelens van alleen zijn namen toe. Uit angst om verdreven te worden, verlieten mensen de Hof van Eden, en vonden een wereld van tweedracht uit, deels uit angst en deels vanwege de aardigheid die men er in had.

vrijdag 15 december 2017

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap /15 december 2017 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
15 december 2017 / via Shelley Young


 Velen van jullie bevinden zich continu in de probleem oplossing modus. Je zoekt naar dingen waarin je niet goed genoeg bent, en wat verbetering behoeft, voor wat er mis is met jouw. We begrijpen dat je dit als ijverig beschouwt, maar het heeft een tegenovergesteld effect op jouw dan wat jouw intentie is.

Als je meer liefhebbend wilt zijn, laten we dit zeggen, we doen het voorstel dat je begint met alle manieren te observeren waarop je laat zien dat je liefdevol bent gedurende de dag. We zullen je een hint geven - het is veel meer dan je denkt! Je vriendelijke woorden, je intenties, een rustgevende aanraking, een eenvoudige daad van dienstbaarheid, de deur openzetten voor een ander, recyclen, een dier voeden, zijn allemaal voorbeelden van hoe je elke dag liefde belichaamt. En er zijn zoveel meer!

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 december 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
15 december 2017

Terwijl de laatste dagen van 2017 dichterbij komen ziet het ernaar uit dat de tijd zich nog steeds blijft versnellen. Zoals voorspeld lopen de seizoenen geleidelijk in elkaar over, maar uiteindelijk zal dit zich uitbalanceren wat jullie zeer zeker zal bevallen. In de tussentijd kunnen er zich uitdagingen aandienen waarbij ook de dierenwereld wordt beïnvloed, maar dit betekent geen werkelijk gevaar, omdat zij naar nieuwe gebieden kunnen trekken. Hun voedselvoorraden zijn een andere zaak en waar deze zijn uitgeput kunnen de dieren worden gedwongen om alternatieve voedselbronnen te vinden. De mensheid is in staat met verandering om te gaan, maar bovenop de problemen tussen landen die nog dienen te worden opgelost bestaan er problemen die enige tijd vergen om te kunnen worden opgelost. Begrijp dat over het algemeen geldt dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden die tot sommige van de moeilijkheden hebben geleid. De mens beseft niet hoezeer zijn daden invloed hebben op alles. Alles dat creëert en van negatieve energie is veroorzaakt steevast angst en is verantwoordelijk voor het verlagen van de hogere trillingen.

SAUL: Jullie Zijn Precies Waar Jullie Op Elk Moment Moeten Zijn. / 14 december 2017 door John Smallm


SAUL:
Jullie Zijn Precies Waar Jullie Op Elk Moment Moeten Zijn.
14 december 2017 door John Smallman

De voortgang van de mensheid naar ontwaken heeft ons hier, in de spirituele rijken, allemaal verbaasd. Ondanks alle chaos en verwarring die wereldwijd ontstaat, verloopt het ontwakingsproces nu buitengewoon snel. Alle stukjes en beetjes, alle snaren en verbindingen, alle stukjes van de puzzel komen in feite mooi in uitlijning, en jullie moment van massa ontwaken is heel dichtbij. Velen van jullie hebben dit soort berichten eerder gehoord en vragen zich af terwijl je leest of dit niet nog een evenement zal zijn wat niet gebeurt. Ik verzeker je dat het dat wel zal doen. Er zijn eerder problemen geweest omdat de tijd vloeiend en flexibel is, hoewel het voor de mens lijkt te vloeien in een meest regelmatige en constante lijn en met een constante snelheid, en dat is de snelheid waaraan jullie gewend zijn en waarop jullie je metabolisme op hebben gereguleerd. Maar zo eenvoudig is het niet, tijd, als onderdeel van de illusie, is nogal variabel ook al lijkt het voor jullie niet dat dat zo is. Die tijdproblemen zijn nu opgelost en je ontwakingsproces verloopt geweldig.

Als ik dat in aanmerking neem, verzeker ik jullie dat jullie moment van ontwaken heel dichtbij is. Blijf de intentie houden om te ontwaken en het dagelijks te vernieuwen wanneer je naar binnen gaat om te mediteren, te bidden of gewoon te ontspannen in de Liefde die daar verblijft. Die dagelijkse tijd van naar binnen keren en openen naar de innerlijke Liefde is het belangrijkste deel van jullie dagelijkse routine, hoe druk jullie ook denken te zijn. En natuurlijk, als jullie de tijd nemen om je drukke dag te beëindigen, komen jullie erachter dat jullie je hersteld, opgefrist en levendiger voelen. Daardoor kunnen jullie veel beter omgaan met wat er tijdens je dag persoonlijk voor jou verschijnt.

Lessen uit de Geschiedenis: Mahatma Gandhi: Bevrijding bereiken ......... / Door MIRJA HOLTROP / 14 December, 2017

Lessen uit de Geschiedenis:
Mahatma Gandhi: Bevrijding bereiken van onderdrukking door geweldloos verzet
Door MIRJA HOLTROP / 14 December, 2017

Mohandas Karamchand Gandhi's filosofie over geweldloosheid leidde zijn volgelingen om hem 'Mahatma ' te noemen, wat 'degene met de grote ziel betekent.' Geboren in India in 1869, werd Gandhi de prominentste leider in de lange strijd van India voor onafhankelijkheid van de kolonialistische heerschappij van Groot-Brittannië.


Gandhi was de zoon van de eerste minister van de stad, opgegroeid in de kustplaats Porbandar, in de Indiase deelstaat Gujarat. Zijn diepgelovige moeder was een toegewijde beoefenaar van het Vaishnavisme, een religie die de hindoegod Vishnu aanbidt. Als gevolg van deze ouderlijke invloeden was Gandhi's jeugd gevuld met zelfdiscipline en geweldloosheid - karakteristieken die in zijn volwassenheid zijn politieke belangenbehartiging van vreedzaam verzet gingen beïnvloeden.

Na zijn rechtenstudie in Londen en in 1891 naar de Engelse bar te zijn geroepen, keerde Gandhi terug naar India en richtte hij een praktijk op in Bombay. Het bedrijf was echter niet succesvol en hij nam uiteindelijk een baan als advocaat in Zuid-Afrika, waar hij vervolgens meer dan 20 jaar verbleef.

Gandhi was diep geschokt door de discriminatie die hij in Zuid-Afrika ervoer. Bij een gelegenheid, toen een blanke magistraat hem vroeg om zijn tulband te verwijderen, weigerde Gandhi dat te doen en verliet de rechtszaal verontwaardigd. Dit was maar een van zijn vele ontmoetingen met racisme in het land. Een andere vond plaats tijdens het nemen van een trein naar Pretoria toen een ambtenaar hem uit het eersteklas compartiment gooide en hem naar buiten duwde op het platform. Deze ervaring diende als een keerpunt voor Gandhi en hij besloot hierop te reageren door geweldloosheid te praktiseren. Hij begon al snel het concept van Satyagraha ('waarheid en standvastigheid') te onderwijzen en het gebruik van passieve weerstand en niet-instemming tegen de autoriteiten te bevorderen.

Op deze dag van je leven / 15 December 2017 / Neal Donald Walsch

15 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw vriendelijkheid is waargenomen - en meer
dan waargenomen, diep gewaardeerd - door een ander.

Soms kan het voelen alsof we door het leven gaan en
niemand een van de 'goede' dingen ziet die we doen, alleen de slechte."
 Het lijkt misschien zo, maar dit is niet waar.
Waarom? Op dit moment dacht iemand aan jou,
en aan een vriendelijkheid die je hebt gedaan.

Je ziel heeft nu misschien zelfs een beetje getinteld.
(Dat doet het wanneer het goede energie ontvangt.)

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 14 December 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
14 December  2017 / door Jennifer Farley,
Vergeet Jullie Compassie Niet


Gedurende deze tijd is het belangrijk
om niet jullie compassie te vergeten ...... .voor iedereen!
De "grote stenen die worden geworpen" beïnvloeden het massabewustzijn
en zullen dat nog lange tijd blijven beïnvloeden.
De rimpelingen van huidige gebeurtenissen en denkpatronen
zullen zich nog veel langer verspreiden dan jullie allemaal in leven zullen zijn.
Blijf gefocust op / blijf in liefde ademen,
blijf gecentreerd in je hart en weet dat positieve verandering
zal komen van uitdagende momenten.
 
~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 2991: Vertel Jezelf Nieuwe Verhalen voor het Slapen Gaan / Geplaatst 15 december 2017

Vertel Jezelf Nieuwe Verhalen voor het Slapen Gaan
Brief uit de Hemel
Geplaatst 15 december 2017


God zei:

Wat er vooral met jou aan de hand is, is dat je denkt dat er iets met je aan de hand is. Dat is een valkuil die je graaft, en je valt er in. Kijk eens naar wat er goed aan jou is, en kijk hoe je je voelt. Wanneer je je ontmoedigd voelt, heb je ontmoediging aangemoedigd. Jij bent er mee begonnen. Misschien getuig je dan wel van de waarde van positief denken, maar toch deel je klappen aan jezelf uit. Deel zelfs niet één klap uit. Wees zelf degene die het voor jou opneemt. Jij bent degene die je moet overreden om te stoppen met negatief denken, want je hebt erin uitgeblonken waar het jou betreft.

Je hebt jezelf de grond in gestampt. God verhoede dat je jezelf zou waarderen! Je bent als de olifant die aan de paal was vastgebonden. Hij zit niet langer vastgebonden. Maar dat zou net zo goed wel zo kunnen zijn, want het is nog niet in hem opgekomen dat hij vrij is.

donderdag 14 december 2017

Jeshua – Channeling December 2017: Het Gouden Pad / Barbara Bessen / 1 december 2017

Jeshua – Channeling December 2017:
Het Gouden Pad
Barbara Bessen / 1 december 2017
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen! In al die jaren sinds ik de maandelijkse boodschappen ontvang – het zijn inmiddels al 12 jaren (mijn hemel, hoe snel gaat de tijd) – hebben mijn geestelijke vrienden zich maar zelden met politiek en wetenschap bezig gehouden.

Alleen in de twee boeken van Saint Germain die ik mocht ontvangen heeft de meester enige informatie gegeven die paste bij de tijdkwaliteit en hun uitwerkingen. Ik schrijf dit omdat mij vaak daarnaar wordt gevraagd tijdens seminars.

Er werd eerder verteld hoe wij door deze bijzondere tijd heen konden gaan en wat voor de geestelijke ontwikkeling belangrijk is.

Kryon is de vriend uit de geestelijke wereld die daarover steeds weer zegt: “Jullie leven met een been in de dualiteit en met het andere in de Multidimensionaliteit. Het is de kunst om de beide benen met elkaar te verbinden.” Saint Germain heeft het erover dat wij ons lichaamssysteem dienen te “verlichten” en dat wil zeggen: gewoon zo vaak mogelijk in deze Multidimensionale trillingen te zijn. Jeshua (Jezus) heeft het over “op het Gouden Pad blijven.” Het komt erop neer om niet meer zoveel bij de aardse drama’s verwikkeld te worden. Mij houden bijvoorbeeld de gifstoffen in het milieu bezig, humane dierenbehandeling en bovenal de manier waarop wij in ons land met oudere mensen omgaan.


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 13 december 2017 / via Shelley Young

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
13 december 2017 / via Shelley Young


Velen van jullie begrijpen het belang van balans, maar denken dat het een statische plaats is die je moet vinden. Maar balans is niet een onbeweeglijk uitlijning. Ware balans komt van beweging en stroming.

Denk aan fietsen. Het is erg moeilijk om op een fiets in evenwicht te blijven als je niet beweegt. Maar zodra er beweging is, komt jouw balans snel terug.

Dierbaren, de energieën zijn altijd in beweging, net als jullie balans. Dat is het mooie van werken met overgave en stroming - het zal jullie altijd leiden naar hetgeen wat precies nodig is voor jullie balans en voorwaartse beweging.

Live Kryon Channeling 185: De Grote Ontsnapping. 3 / 11 maart 2017 / Lee Carroll / Geplaatst: 14 december 2017

Live Kryon Channeling 185:
De Grote Ontsnapping. 3
Deze live channeling werd gehouden in Boston, Massachusetts
11 maart 2017 /Lee Carroll
Geplaatst: 14 december 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Lagen van Ontsnapping

Er is nog steeds een negatief denken, zelfs als jullie herkennen dat Armageddon niet doorging en niet zal gebeuren. Laten wij zeggen dat jullie geloven dat deze episode in de toekomst niet zal gebeuren en dat alles okay is. Dit is ook zo!

Ik heb het over de toekomst op lange termijn. Op dit moment gaan jullie twee stappen vooruit en een achteruit in jullie progressie bij het scheppen van uitdagingen met betrekking tot goed, positief denken. De positieve dingen gaan zich door de generaties heen ontwikkelen, lieve mensen. Jullie gaan ondernemingen en organisaties zien die hun handelingen gaan opschonen of anders zullen zij omvallen. Er kan niet langer op de bank gezeten worden betreffende de dingen die een tekort aan integriteit hebben en jullie zullen het oude leiderschap van de oude paradigma’s weg zien vallen. Uiteindelijk zullen zij vervangen worden door nieuw leiderschap dat veel meer compassie en integriteit heeft.

Dit is wat eraan komt!

De Val van Velen – Al gezien?

Jullie gaan steeds meer persoonlijke geheimen zien die worden onthuld betreffende personen op hoge populaire plaatsen of in regeringen. Het zal op een epidemie van niet-integriteit lijken! Maar wat er gebeurt is precies wat wij jullie hebben geleerd. De nieuwe energie heeft licht dat de duisternis van dingen zal laten zien, dingen die niet overeenkomen met integriteit. Zij zijn er altijd geweest en zij werden verborgen gehouden door velen die zich in het duister ophielden.

Meer lezen >>>

Werken met parallelle levens / geplaatst 14 december 2017 / Gerrit Gielen

Werken met parallelle levens
 geplaatst 14 december 2017 / Gerrit Gielen

Maak je een belangrijke keuze in je leven, dan kies je eigenlijk tussen twee mogelijke toekomsten. Zodra je de keuze hebt gemaakt, valt één mogelijke toekomst weg. Toch? Of bestaat die alternatieve toekomst wel, in een parallelle wereld, en wordt die daar beleefd en uitgewerkt door een ander deel van jou? Volgens de ‘veelwerelden theorie’ in de natuurkunde ontstaat er elke keer dat er een keuzemoment is, een splitsing in het universum: de diverse keuzemogelijkheden bestaan als parallelle werelden naast elkaar. In dit artikeltje staat de volgende vraag centraal: wat is spiritueel gezien de betekenis van parallelle werelden en hoe kunnen we deze betekenis ervaren in ons dagelijks leven?

Inleiding

In de wetenschap werd in de jaren vijftig de zogenaamde ‘veelwerelden interpretatie van de kwantum mechanica’ geformuleerd. Deze theorie houdt in dat zodra er ergens in het universum een keuzemoment is, het universum zich ‘splitst’. Beide mogelijkheden bestaan dan naast elkaar als parallelle werelden. Het universum bestaat volgens deze theorie uit een oneindige verzameling werelden. Ons heelal is maar één van die werelden. Sinds de introductie van de ‘veelwerelden interpretatie’, is de populariteit van deze theorie binnen de wetenschap groeiende. Via science fiction boeken en films werd de theorie ook bij het brede publiek bekend.Op deze dag van je leven / 14 December 2017 / Neal Donald Walsch

14 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven in jouw voordeel samenspant.

Het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar het is, dat verzeker ik je.
Alles wat er gebeurt, gebeurt precies op de manier zoals het moet,
om voor jou de gelegenheid te hebben
 om de ervaring van jouw Zelf te creëren waarnaar je verlangt.

Het idee achter dit alles is om jou een kans te geven te worden en te weten,
op het hoogste niveau, Wie Je Werkelijk Bent.
Dit is Gods werk dat we willen doen, jij en Ik.
Dus blijf doorgaan.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 13 December 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
13 December  2017 / door Jennifer Farley,
Veranderen


Naarmate deze verschuiving voortgaat,
zullen kleine overwinningen worden behaald.
Je Aardse voertuig raakt gewent aan verschillende manieren van denken.
 Het proces dat in het begin traag (erg langzaam) was, zal vaart krijgen.
 Vergeet niet dat het het beste is om dingen te laten ontwikkelen
zoals ze van nature zouden doen.
Dit geeft je de tijd om in de persoon te stappen die je nu hoort te zijn.
Ja, het kan een uitdaging zijn en een beetje eng, maar je kunt het doen!
 
~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2990: Een Rivier van Liefde / Geplaatst 14 december 2017

Een Rivier van Liefde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 14 december 2017


God zei:

Jij bent een prachtig juweel dat Ik in Mijn hand houd en naar het licht keer. Wat vang je het licht mooi op, en op zoveel manieren! Ik keer je naar de Zon, en je wordt een en al licht. Mijn licht en jouw licht worden Een. Mijn hand die jou vast houdt bestaat niet meer. Er bestaat alleen Ons licht dat straalt.

Ons licht kan oogverblindend genoemd worden, en toch is Ons licht juist het tegenovergestelde van verblindend. Je begint er door te zien. In het licht, zien We. We zien wat werkelijk is en wat er toe doet, en We kennen. We kennen licht, en We kennen de schoonheid ervan. We zijn de schoonheid ervan. We zijn het licht, geliefden. Jij en Ik zijn het licht. We geven, en We zijn het licht dat We zijn. We zijn liefde die oplicht.