Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 november 2017

Veranderend bewustzijn, wat doet dit innerlijk met u? 2017 © Berry Vincenta | oktober 2017


Veranderend bewustzijn, wat doet dit innerlijk met u?
2017 © Berry Vincenta | oktober 2017

Veranderend bewustzijn, wat doet dit innerlijk met u, wat doet dit innerlijk met ieder mens. Er is momenteel heel veel gaande op uw aarde, en niet alleen in de aarde, op de aarde, maar ook ver daarbuiten. Er is heel veel beweging, en deze beweging is iets dat door ieder mens op zijn eigen wijze zo wordt gevoeld. Datgene wat momenteel aan een grote vernieuwing onderhevig is, duwt en duwt in ieder innerlijk. En in ieder innerlijk, in ieder mens is er iets voelbaar van onrust. Onrust in het eigen systeem wat gecompenseerd wordt door allerlei dagelijkse zaken die bekend zijn.

Laat ons kijken naar de doorsnee mens van dit moment op uw aarde. Velen overleven zonder echt te kunnen leven. Er is veel isolatie, er is veel innerlijke afwijzing op dat wat verandering heet, er is vijand-denken, er is afgescheidenheid. En er is vooral ook het niet kunnen zien van de mogelijkheden, de grote mogelijkheden die deze enorme vernieuwing in zich draagt. Deze mogelijkheden die alleen maar vorm kunnen gaan krijgen, door u, wanneer dit ook wordt begrepen. Ik zal dit straks aan u toe gaan lichten.

Er is over collectief bewustzijn heel veel te zeggen. Ik zal u  hier een aantal zaken van nu noemen, waar u allemaal individueel op uw eigen manier over na kunt gaan denken. Het heeft alles te maken met U, het heeft alles te maken met individualiteit en vooral uzelf te zien. Wanneer u zichzelf zou zien, vanuit de diepste essentie, dan zou u zien dat u zich uitstrekt door vele velden buiten deze aarde. En dat u op al die velden buiten deze aarde, diep, diep, diep de kosmos in, aanwezig bent. Met uw eigen bewustzijn.

7 DAGEN voor MIJ en mij ZELF (intro) Door ONS Hogere Zelf – 30 oktober 2017 – Suzanne Lie en de Arcturianen.

7 DAGEN voor MIJ en mij ZELF (intro)


 Door ONS Hogere Zelf
– 30 oktober 2017 –
Suzanne Lie en de Arcturianen.

Lief Hoger, Multidimensionaal Zelf,

Wij beginnen ons te herinneren om hoe meer dan één werkelijkheid in onze gedachten te houden op een moment, maar vaak kunnen we dit alleen doen terwijl ons 3D zelf aan het mediteren is of om creatief bezig te zijn.
De laatste tijd zijn meer van ons in staat om te bewegen naar hogere frequenties door het doen van wat kunstzinnig werk, muziek, dans, oefening en/of het zijn van creatief.

Belangwekkend is dat wanneer wij eenmaal een glimp hebben opgevangen van die andere werkelijkheid – of is het dat dit is onze “andere werkelijkheid” dezelfde werkelijkheid is, maar waargenomen vanuit een hoger perspectief?” Nu dat is een interessant concept.
Wij denken er vaak aan dat ons Hoger ZELF ons observeert.
Wat als WIJ ook ons Hogere Zelf aan het waarnemen zijn?

Wat als ons Hogere Zelf eigenlijk een hoger perspectief is van ons leven in de derde dimensie en ons driedimensionaal zelf het “landingsblok” is voor ons Hogere Zelf om de fysieke Aarde te bezoeken?

Een Schrijven van de Schepper / 3 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 november 2017 / door Jennifer Farley,

Manifesterende Machine


Liefste; waar wacht je op?
Wacht je op een teken, een woord of een stem uit de ether om je de juiste richting te wijzen? Het is een deel van de menselijke conditie om te smeken om nieuws van de toekomst
of een mogelijk leven dat jou staat te wachten.
Wat je niet beseft, is dat je het al weet,
 maar ontbreekt het initiatief om te creëren.
(Glimlach)

Je was altijd en bent altijd in co-creatie met Het Universum.
In plaats van te wachten tot iemand anders je vertelt wat je moet doen,
denken, voelen of zeggen, is het tijd om dat zelf te doen.
 Je bent een manifesterende machine ...
breng die tandwielen in beweging!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 3 November 2017 / Neal Donald Walsch

3 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw gedachten jouw werkelijkheid creëren.
 Je gedachten zijn krachtiger dan je weet.

Maak je je zorgen om iets op dit moment?
Voel jij je nog steeds onzeker over iets?
God nodigt  jou uit om je denken te veranderen.
Wonderen komen zelden voor in de levens van degenen die hen niet mogelijk achten.

Er kan op dit moment een wonder op je wachten.
Maak er alsjeblieft ruimte voor in je denken.
Dank je.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 2830: Je Bent er Nu Klaar Voor / Geplaatst 4 november 2017

Je Bent er Nu Klaar Voor
Brief uit de Hemel
Geplaatst 4 november 2017

Goddelijke Liefde
God zei:

Je bent bang dat wanneer je de diepte en de omvang van Mijn liefde voor jou kent, jij zult verdampen. Je bent bang dat wanneer je al Mijn liefde voor jou zult kennen, jij zult verdwijnen. Vanuit jouw gezichtspunt ben je iets op het spoor. Je vraagt je af hoe je in vredesnaam al de Liefde kunt opnemen die Ik voor jou koester zonder omver gegooid te worden en gewoon uit elkaar te vallen.

Maar dit is wat er aan de hand is, geliefden. Jullie zullen juist integreren, want het is een feit dat jullie al deze liefde die Ik te geven heb, al bevatten, en dat is een aanzienlijke hoeveelheid liefde, en toch zal zelfs een veelvoud van Mijn liefde jou niet tot gruzelementen slaan. Het zal de hoedanigheid van je waarneming volledig veranderen. Het is waar, je zult nooit meer dezelfde zijn.

Je zult zó veerkrachtig zijn dat het zal lijken of je net zo direct en moeiteloos kunt vliegen als dat je nu je ogen naar de Hemel richt.

vrijdag 3 november 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 november 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
3 november 2017

Het is belangrijk dat jullie, terwijl je je in de nieuwe cyclus bevindt, in het achterhoofd houden dat een nieuw paradigma vorm begint aan te nemen. Het wordt op een zodanige manier gevormd dat jullie, naarmate de tijd verstrijkt, zullen kunnen zien hoe de toekomst zich voor jullie aangezicht begint te ontvouwen. Het zal weinig overeenkomst vertonen met de voorgaande cyclus, aangezien de nieuwe energieën die worden gecreëerd harmonie en vrede op de planeet voortbrengen zoals niet eerder door jullie werd ervaren. Uit de huidige chaos zal er een groots ontwaken voortkomen, wat betreft het werkelijke potentieel van het Menselijk Ras. De Mens zal een nieuwe manier van leven willen aannemen en verlangen naar een samenkomen zodat er een wederzijdse uitwisseling kan plaatsvinden van kennis en ideeën die de Mensheid zullen verheffen. 

De nadruk zal komen te liggen op eerlijkheid en verdeling wat betreft de overvloed van de Aarde, en op het creëren van een vreedzame co-existentie tussen alle mensen. Het oorlogstuig zal worden ontmanteld en vrede zal in de gedachten en harten van de mensen de boventoon voeren. Samenwerking zal het wachtwoord zijn, want Menselijke Wezens zijn van nature een vredelievend Ras en ze zullen de geschillen naast zich neer leggen, waarbij Liefde overal overvloedig aanwezig zal zijn omdat men zich realiseert dat alle Mensen naar het evenbeeld van God geschapen zijn. 

Boodschap van Moeder Vader God November / channeling via Eillie Deus' Stilstaan Bij Wat Was

Boodschap van Moeder Vader God
November / channeling via Eillie Deus'

Stilstaan Bij Wat Was


Lieve kinderen van het Licht,

Het is met grote weemoed en tegelijkertijd met grote vreugde dat we vandaag stilstaan bij wat was.
Het is van generlei belang en zeker niet wenselijk stil te staan, te blijven hangen, bij wat voorbij is.
Maar toch overvalt ons een soort weemoed, wanneer we stilstaan bij de huidige tijd, de huidige fase.  Het is immers een fase van nog meer achterlaten, van nog meer afscheid nemen. En datgene dat we achterlaten is niet altijd negatief, het kan ook gewoon voorbij zijn.  Als het mooi geweest is, laten we dat node achter.  Bij het terugdenken aan wat was, overvalt je soms weemoed.  Een soort gemis.
 
Stuur dan liefde.  Liefde naar alles en iedereen die erbij hoorde.  En geef het geheel een mooi plaatsje op een fictief/symbolisch altaar in je huis-van-ervaringen, je akasha.  Plaats er op een dag waarop je eraan wordt herinnerd en mogelijk weer even de weemoed ervaart, plaats er dan je favoriete bloem bij – een heel boeket zo dit je deugd doet.  En dank voor wat was.
Precies hetzelfde doen we voor de minder goede herinneringen: we geven ze een plaatsje in ons verleden en plaatsen er een bloempje bij.  Een bloem om te eren wat was, in dankbaarheid voor de kansen die ons hierdoor geboden werden.


Hoe opener je van geest bent, hoe groter je wereld wordt. / 30/10/17 / Luc van Ewijk

Hoe opener je van geest bent, hoe groter je wereld wordt.
30/10/17 / Luc van Ewijk


Het is niet vreemd als je je niet thuis voelt op aarde. Er is niks mis met je. Het gaat voorbij de beperkte geest. 

Natuurlijk zijn we niet de enigste in het universum. De waarheid gaat verder dan jouw waarheid. Want alles weten doen we niet. Dat doen we nooit. 

Waarschijnlijk kom je ergens anders vandaan, als je je niet thuis voelt op aarde. Een planeet waar meer dingen vanzelf gaan. 

Er niet zoveel regeltjes zijn. En plezier gewoon vanzelfsprekend is. Niet dat er geen serieuze kanten zijn. Maar het is niet allemaal serieus. En niet zoveel van hetzelfde als op aarde. 

We zijn zo beperkt op aarde. Omdat we niet buiten onszelf kijken. De wereld gaat verder dan jouw. Verder dan jouw waarheid. 

Een Schrijven van de Schepper / 2 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 november 2017 / door Jennifer Farley,

Werkelijk


Vreugdevol is het moment waarop jullie je realiseren
hoeveel jullie werkelijk van jezelf houden.
Dit is hoeveel het Universum vanaf het begin van jullie heeft gehouden.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 2 November 2017 / Neal Donald Walsch

2 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je kunt veranderen wat je ziet.
Je hoeft er niet door te worden gevangen.

Niets hoeft blijven op de manier zoals het is,
en niets is zoals het altijd zal blijven,
tenzij en totdat jij zegt dat het zo is.

Je hebt werkelijk de leiding over jouw dagelijkse ervaringen.
 Echt waar.

Je weet precies waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 2829: De Poorten Staan Open / Geplaatst 3 november 2017

De Poorten Staan Open
Brief uit de Hemel
Geplaatst 3 november 2017


God zei:

Alles is in beweging. De poorten staan open. Er is een stroming naar leven toe. Er is een stroming naar jou toe en een stroming naar al het leven. Je volgt een stroom van leven. Je zou dat net zo goed vrolijk kunnen doen, vrolijk. En, ja, leven op Aarde is maar een droom. Het is één moment uit een droom die maar doorgaat. Het lijkt maar steeds door te gaan, jouw droom van het leven dat je leidt in de dimensie die Aarde heet.

Jullie hebben geheugenverlies geleden, geliefden, en jullie hebben niet in de gaten gehad wat je bent vergeten of zelfs maar dat je hebt vergeten. Je dacht dat de geboorte in je huidige leven het begin was van je leven. Je leven is een continue gebeurtenis, geliefden. Het is niet precies zo dat je het oppakt daar waar je ermee gestopt was, want er is geen einde en daarom ook geen halte waar je je leven op kunt pakken. Je bent oneindig en eeuwig. Je bent de nooit eindigende stroom van
leven die voortvloeit.

donderdag 2 november 2017

Berichten van Aartsengel Michael: DE EXTASE VAN HEILIGE LIEFDE / Ronna Herman / 1 november 2017

BERICHTEN VAN AARTSENGEL MICHAEL:
DE EXTASE VAN HEILIGE LIEFDE
* LM * 11-2017 / DOORGEGEVEN VIA RONNA / HEILIGE SCHRIJFSTER
November 1, 2017

Geliefde Meesters,
Wij vragen jullie even tijd te nemen en naar binnen te gaan terwijl jullie je snel bewegen naar en in jullie Heilige Hart Centrum.
Haal diep adem en stem eveneens af op jullie Heilige Geest.

Overdenk nu deze vragen:
Wat is het waar jullie naar hunkeren boven alle dingen?
Wat ontbreekt er in jullie leven dat alles wat jullie denken, voelen en doen beinvloedt?
Het antwoord is Heilige Liefde, lieve harten.

Wij bedoelen niet de liefde zoals jullie die nu ervaren in het fysieke rijk, maar de Heilige Liefde van jullie Overziel / Hogere Zelf, de vele facetten van jullie Hogere Zelf en uiteindelijk jullie Tweelingvlam – evenals jullie Zielfamilie in de hogere rijken, jullie wonderbaarlijke engelvrienden, de grote Wezens van Licht, onze Vader / Moeder God en de Opperste Schepper. Dat is wat er ontbreekt en dat is waar jullie voor altijd naar verlangd hebben sinds jullie je verheven thuis hebben verlaten te midden van de sterren, toen jullie jezelf verdeelden in twee Vonken van geïndividualiseerd bewustzijn: één mannelijke Vonk en één vrouwelijke Vonk van Goddelijke bewustzijn, zodat jullie konden reflecteren en ervaren de glorie en verscheidenheid van onze Vader / Moeder God.

In het verleden hebben wij uitgelegd hoe jullie ermee hebben ingestemd om te scheiden van jullie heilige partner om jullie Goddelijke missie te vervullen; hoe jullie om beurten een mannelijke of vrouwelijk lichaam aannamen; en hoe, het meest voorkomend, één van jullie in de hogere rijken bleef terwijl de andere incarneerde in de fysiek expressie. Zelden werd jullie de gelegenheid gegeven om in de fysieke wereld te ontmoeten; echter er waren wonderbaarlijke perioden in de hogere dimensies waar het jullie werd toegestaan om samen te komen voor een periode van een vreugdevolle reünie, voor een infusie van liefdevolle extase, een vermengen van jullie Essentie, een herinnering aan wat jullie hebben achtergelaten en waar jullie naar uit kunnen zien in de toekomst.
Dit wonderbaarlijke geschenk is voor jullie niet beschikbaar geweest sinds jullie zijn gezonken in de dichtheid van de Derde / Vierde Dimensionale expressie –
TOT NU.


Kryon: Vraag en Antwoord 793: Channelen wij ook God? / 2 november 2017 / Lee Carroll


793: Channelen wij ook God?
2 november 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, mijn vraag is deze: Nu wij andere wezens van Licht van de hoogste Gebieden kunnen channelen, betekent dit dan ook dat wij ook God de Schepper kunnen channelen? Als wij “God’ zijn, zoals jij zegt, channelen wij daardoor dan ook onszelf, onze eigen Gouden Engelen binnenin? Het zou er inderdaad op lijken dat wij tegen onszelf spreken. Maar hoe kunnen de antwoorden die wij ontvangen “onbevooroordeeld” zijn? Is dit wel logisch?   
       
ANTWOORD:  Het is allemaal logisch als jij je realiseert wat jij probeert te bereiken. Allereerst het antwoord: Ja. De beste channeling op de planeet is als jullie goddelijke antwoorden krijgen van de meest nabije God-Bron – jullie Hoger Zelf.

Velen channelen hun eigen Hoger Zelf en vinden daar zeer diepgaande informatie. Het is tenslotte God, zoals jij al zei.

De vraag over bevooroordeeld zijn is inderdaad de uitdaging. Dit is wat wij al lang onderwijzen. Het zit in de nieuwe gereedschap-set van de nieuwe energie die jullie in staat stelt een brug te bouwen tussen de dualiteit en het goddelijke.De Raad – Is de Werkelijkheid Echt? – 30 oktober 2017 / Ron Head

De Raad
– Is de Werkelijkheid Echt? –
30 oktober 2017 / Ron Head

Telkens weer zeggen jullie, of horen jullie: “Dat is niet echt”, of: ”Het is een illusie”. En in feite hebben we dat zelf vele malen aangegeven. En het is een steekhoudende verklaring. Maar we willen dit vandaag een beetje verder uitleggen. Door dit te doen zullen we onszelf tegenspreken, althans lijkt het zo.

De werkelijkheid is volledig echt. Of je zou kunnen zeggen: “Het is wat het is!” Maar we zullen dat niet zeggen omdat ons medium niet echt van deze uitspraak houdt. En nu zullen we ons punt uitleggen.

De werkelijkheid is. Deze is, vanuit zichzelf, geen illusie. De allerkleinste deeltjes en de energieën zijn echt. De atomen zijn echt. De moleculen zijn echt. De cellen, wanneer er cellen bij betrokken zijn, zijn echt. Punt uit. Aldus is de werkelijkheid echt. Niets er van is echter blijvend en dat moet begrepen worden.

Wat jullie echter zien, wat jullie horen, wat jullie voelen, zijn allemaal interpretaties van de inkomende energie. En dat vrienden is 99 en 44/100 procent illusie. Zelfs de uiterst scherpzinnigen onder jullie zijn niet in staat om het volle spectrum van informatie dat jullie zintuigen voor hen ter beschikking hebben te hanteren. 

En zodoende zien jullie niet alles wat er is. Jullie horen niet alles. Jullie knutselen een beeld bij elkaar van wat, zelfs op z’n best, slechts een gedeeltelijke schijn is van wat is. En als jullie dat gedaan hebben, interpreteren jullie dat door je persoonlijke filters.

HILARION / woensdag 1 november 2017 / Marlene Swetlishoff / Tsu'tama

HILARION
woensdag 1 november 2017 / Marlene Swetlishoff / Tsu'tama

Gegroet, Geliefden

Ik kom op de vleugels van liefde! Wij, de Opgevaren Meesters, danken diegenen onder jullie die dagelijks de decrees lezen. Wanneer je naar deze website komt, voegt dit energie toe aan de energie van deze website, zodat het een groter Licht wordt op het wereld-wijd-web. Jullie inspanningen zijn niet tevergeefs, jullie inspanningen worden vergroot door het Rijk van de Opgevaren Meesters, de Aartsengelen en de Engelenrijken en vele andere Wezens van Licht, die op deze manier met jullie willen werken om stabiliteit te brengen naar de planeet, om liefde te brengen - het is zo belangrijk in deze tijd! Wat de wereld meer nodig heeft, is liefde en acceptatie - op dit moment komt een uitgesproken gebrek hieraan voor op de planeet.

We vragen dat je je bij ons aanmeldt voordat je aan je decree te begint, zodat we gewaarschuwd zijn dat we nu met jou kunnen samenwerken en de energieën vergroten terwijl je de decrees zegt. Degenen onder jullie die dit doen, zijn zich bewust van de energieën, omdat je ze diep voelt, omdat je niet alleen meer energie en kracht en Licht op de planeet toevoegt, je geeft jezelf ook meer Licht en dit helpt je om vooruitgang te maken op je spirituele reis, je wint aan wijsheid en begrip van alles wat plaatsvindt, en aan intuïtief weten wat de hoogste waarheid is en wat niet!

Van Mijn Hart naar Jouw Hart – Therese Zumi – Prepare For Change, 29 oktober 2017 / 01 November 2017


Van Mijn Hart naar Jouw Hart
– Therese Zumi –
Prepare For Change, 29 oktober 2017
01 November 2017

Therese Zumi refereert in haar artikel aan de onderstaande zeer belangrijke passages uit het interview van de Unknown Lightwarrior met Cobra en Michael Salla. Ik heb inmiddels het tweede – en laatste – deel van het transcript vertaald en onder het eerste deel gezet – volg deze link om het te lezen en scroll door de tekst totdat je het begin ziet van Deel 2 van het transcript.

C – Ja, ik zou zeggen dat veel, veel dingen achter de schermen zijn voorbereid. Ik mag er niet over praten – maar deze herfst zal heel interessant zijn, heel dynamisch. Veel dingen gebeuren, zowel aan de goede kant als aan de slechte kant. Er zullen veel verrassingen zijn. Ik zou alleen zeggen dat je kalm en gecentreerd moet blijven … wat er ook gebeurt … en op alles voorbereid.

UL – En laten wij gewoon besluiten met, want dit is een groot thema, de echte macht die wij hebben zonder het ons te realiseren … zonder het volledig te onderkennen.

C – Ja, de sleutel tot jouw macht is om het fysieke en niet-fysieke te verbinden, om het plan te brengen – om het Licht te brengen – wat al bestaat in het niet-fysieke door alle lagen, het plasma doorboort, verankerd in het fysieke lichaam, en onze missies uitvoeren. De 144.000 … wij zijn geboren met een missie. Ieder van ons heeft een missie. Doe het. Voer het uit en wij zullen succes hebben – en wij zullen overwinnen. Overwinning van het Licht – en dank jullie.

Leven in een ‘Wonderlijk Waanzinnige Wereld’.. / 2017 Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

Leven in een ‘Wonderlijk Waanzinnige Wereld’..
2017 Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

De zoektocht die het leven is, begint simpel voor je neus.
Mensen die op zoek gaan naar zin- en betekenisgeving in hun leven, starten hun zoektocht met het stellen van vragen. Vragen stellen bij de omstandigheden waarin men is opgevoed en leeft, schept een opening voor een verdere bewustzijnsontwikkeling. In deze wonderlijk waanzinnige wereld wordt het vragen stellen bij de heersende (wan)orde echter sterk ontmoedigd! Daarom zien wij het theater van de in ons geprogrammeerde individuele en collectieve bewustzijnsstaat zich dagelijks voor onze ogen afspelen. Deze bewustzijnsstaat is over het algemeen te veel op inperking en controle gericht en te weinig op verruiming en overgave.

Zo zijn we allemaal op verschillende niveaus gecontroleerde geesten in een traumatiserend spookhuis. We worden gevoed met beelden van andere ‘succesvolle’ gecontroleerde geesten, die ons een te ambiëren droomwereld voorhouden. Deze is echter in realiteit een menselijk niet te begrijpen en in te voelen nachtmerrie (HIER).
Innerlijk ruimte bieden
In het Vlaamse Gent heb ik tweemaal een heel mooi, open en warm mens mogen ontmoeten, Hij leeft overdag in een park, waar hij alleen maar zit te Zijn op een bankje, zich eindeloos openend voor een ieder die naast hem komt zitten en met hem in gesprek gaat (HIER). Vaak brengen ze dan ook iets te eten voor hem mee, omdat hij er voor gekozen heeft om bezittingloos te leven. Ik heb dus tweemaal zijn warme innerlijk mogen ervaren, omdat hij mij daarin toeliet. In de video hieronder krijg je een kort sfeerbeeld van Joao.


Bijzondere visvangst / Gepubliceerd 13 oktober 2017 | Door Ans Hoornweg

Bijzondere visvangst
Gepubliceerd 13 oktober 2017 | Door Ans Hoornweg

 In een dorpje langs een rivier leefde een primitief volk dat voor hun voedsel grotendeels afhankelijk was van de visvangst, maar doordat het water van hun rivier ernstig was vervuild was er te weinig vis en leden alle dorpelingen honger.

Op een dag gingen twee van hen weer een poging wagen om wat vis te vangen. Ze gooiden hun netten uit en tot hun verbazing vingen zij één enorm grote vis die zó groot was dat ze hem amper met z’n tweeën konden tillen. De twee mannen waren natuurlijk heel blij want met deze grote vis konden ze hun hele dorp van eten voorzien.

Echter, op het moment dat ze de vis vast hadden hoorden beide mannen hem het volgende tot hen spreken: ‘Laat mij gaan ….. zet mij terug in het water en ik zal jullie daarvoor belonen.

Het water van jullie rivier zal gereinigd worden, waardoor er weer zoveel vis in terug zal keren dat jullie nooit meer honger zullen lijden.’ Vol ongeloof, maar ook enigszins angstig zetten de mannen de grote vis terug in het water.

Eenmaal teruggekeerd in hun dorp vertelden ze wat hen die ochtend was overkomen. Hun dorpsgenoten geloofden er niets van en werden vreselijk boos om dat onzinverhaal, want zij hadden honger, en ze vonden het een doodzonde dat de twee mannen die grote vis hadden teruggezet in de rivier.

Op deze dag van je leven / 1 November 2017 / Neal Donald Walsch

1 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat vriendelijkheid een van jouw prachtige eigenschappen is,
maar waar je echt in uitblinkt is jouw vrijgevigheid.

Het is een ding om vriendelijk te zijn, en dat ben je.
Toch is het heel iets anders om ook vrijgevig royaal te zijn - met jouw tijd,
 jouw talent en energie,
jouw bereidheid om "er te zijn" voor anderen, en ja, met jouw geld.

Je bent een edelmoedig persoon,
en dat brengt vriendelijkheid naar een nieuw niveau.
Wees blij in de wetenschap van dit gegeven.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 1 november 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 november 2017 / door Jennifer Farley,

Gebrek?


Er is geen gebrek binnenin jou.
Alles was op zijn plaats voordat je ervoor koos
om toe te treden tot jouw Aardse bestaan.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 2828: Liefde Verankerd in Zijn / Geplaatst 2 november 2017

Liefde Verankerd in Zijn
Brief uit de Hemel
Geplaatst 2 november 2017


God zei:

Wat is een hart, dat bewust ineengestrengeld is met het Mijne, toch prachtig. Je hart is al ineengestrengeld met dat van Mij, dus je mag het net zo goed weten. Is er iets anders dat je moet weten dat hier voorrang op heeft? Is er iets anders wat jou ook maar in de buurt kan brengen van de verhevenheid van dit ene besef? Jouw hart en Mijn hart zijn met elkaar vervlochten. Onze harten houden elkaar als het ware bij de hand. Wij zijn nog geen centimeter van elkaar gescheiden.

Zeg Me eens, alsjeblieft, wat is dat toch voor een behoefte van jou die Ik waarneem, om je ver weg van Mij te voelen, zelfs afgezonderd? Om zelfs maar te denken dat je van Mij verwijderd bent, is vergezocht, toch geloof je te vaak of heb je geloofd dat het zo is. Niets kan verder van de Waarheid verwijderd zijn, en toch heb je het geloofd. Je hebt het maar al te graag geloofd. Het lijkt alsof het ondergaan van vervreemding jou op één of andere manier een soort voldoening heeft gegeven, alsof je er iets bij gewonnen hebt. Wat voor voldoening zou dat kunnen zijn? Wat zou je er bij gewonnen kunnen hebben, behalve onnodig ongelukkig zijn?