Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 7 oktober 2017

De Godenkinderen / Gepubliceerd 7 oktober 2017 | Door Ans Hoornweg

De Godenkinderen
Gepubliceerd 7 oktober 2017 | Door Ans Hoornweg


Aan de voet van een Heilige berg – door de plaatselijke bevolking ook wel Godenberg genoemd – woonde een echtpaar met hun kinderen in een klein, schamel hutje. Ze hadden niet veel maar waren ondanks dat heel gelukkig met elkaar.

Geregeld zagen zij ‘Hemelschepen’ oftewel Ufo’s de top van hun berg in- en uitvliegen. Op een gegeven moment hoorden zij ‘de Goden’ die uit de Hemel kwamen tot zich spreken, ze zeiden: ‘Wij vragen U, schenk ons Uw 2 pasgeborenen, wikkel ze in doeken en leg ze op het platform van de berg. Deze kinderen zullen ‘Godenkinderen’ worden en vrede over de Aarde brengen.’ Met pijn in hun hart deden de ouders wat hen werd gevraagd en brachten ze hun jongste kinderen naar het platform.

Sindsdien gingen ze iedere avond samen de Godenberg op om te kijken of ze Hemelschepen zagen, en als ze er één zagen dan zwaaiden zij naar dat ruimteschip. Soms groette het ruimteschip hen terug door met haar lichten te knipperen. Wanneer dat gebeurde waren de man en vrouw ontzettend gelukkig en zo trots dat hún kinderen destijds uitverkoren waren om ‘Godenkinderen’ te worden.

Op een dag – de man en vrouw waren al heel oud en konden bijna de Godenberg niet meer oplopen – verschenen, zomaar vanuit het niets, hun twee inmiddels volwassen kinderen, die zij jaren geleden aan ‘de Goden’ hadden gegeven. De ouders zagen dat hun kinderen zó mooi en groot geworden waren en dat ze prachtige, liefdevolle ogen hadden die ze nooit meer zouden vergeten.

Het Kosmische Veld van Liefde ontwaakt in je – de kosmische boodschap-duif. / 2. OKTOBER 2017 / VON KOSMISCHE BRIEFTAUBE

Het Kosmische Veld van Liefde ontwaakt in je – de kosmische boodschap-duif.
2. OKTOBER 2017
 / VON KOSMISCHE BRIEFTAUBE

Alles is verbonden met elkaar en het universum, om je heen is ook verbonden aan jou. Liefde stijgt op vanuit de bron van onze Schepper welke je de hele tijd omgeeft. Scheiding zoals gevoeld door jullie is een illusie en dit zal meer en meer naar de achtergrond verdwijnen daar deze illusie niet langer kan worden gehandhaafd.

Jullie bewustzijn wordt zich meer en meer bewust van dat wat nodig is zodat je kunt vertrekken uit deze illusie. Dat is best moeilijk in het begin maar later zal dat gemakkelijker worden daar de energie van de nieuwe ‘age’ dat nog meer zal openen om alles waar te nemen. Het is niet gemakkelijk om het gehele complex uit te leggen in detail door het karakter van de onderlinge verbindingen en details. Niemand is geïnteresseerd daarin maar alleen voor geleerden die de wereld willen begrijpen van kwantum van het universum resp. de kosmische sfeer. Eenvoudig uitgelegd is het de stof dat de centrale zon werpt met zijn energie degene is die ons helpt te erkennen en om op te staan. Dit is een plek van een conditie van minder liefde en waar alles is zoals men zich dat voorstelt in de hemel.

Maar zelfs de hemel is een illusie en dient ons mensen om te erkennen dat er een plek bestaat die heel anders is dan de aarde. De Hemel op Aarde kunnen we de hele tijd krijgen daar we verantwoordelijk zijn voor dat wat wij als hemel zien en wat als de hel. De illusie daarvan is zo complex en krachtig dat we dat niet zo gemakkelijk kunnen begrijpen.


Een Schrijven van de Schepper / 6 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
6 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Het Leven Is.....


Vergeet niet de eenvoudige dingen of laat ze onopgemerkt gaan.
 Jouw leven hoeft niet altijd een diepgaande filosofische discussie te zijn.
Soms is het gewoon lief!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2216: God Kennen / Geplaatst 7 oktober 2017

Heavenletter 2216:
God Kennen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 7 oktober 2017


God zei:

Heilige vaten, door jullie heen stort Ik Mijzelf uit. Jij bent de kruik waar Ik doorheen stroom. Volgestort als je bent, ben je nooit leeg. Oneindig ben Ik, oneindig zijn jullie, en oneindig is Mijn voorraad, en dus ook die van jullie. Er is geen schaarste aan God. Er is geen schaarste aan jou. Overvloed vloeit over. Oneindige overvloed vloeit over. Je bent de kruik die Ik uitschenk, en je bent het kopje waarin Ik de inhoud van de kruik schenk. Je bent Mijn grenzeloze Zelf. Dit is wat je voor jezelf geheim hebt gehouden.

Misschien heb je er wel van gehoord dat je Mijn grenzeloze Zelf bent. Misschien heb je het wel nagezegd. Totdat het besef ervan echter oprijst uit de bron van je eigen hart, heb je het van horen zeggen, en kun je het alleen lippendienst bewijzen. Dit is de betekenis van Ken de Waarheid, want de Waarheid zal je vrij maken. Waarheid in de vorm van telegrafische berichtgeving kan dan waar zijn, toch is het niet jouw Waarheid. Het kwam niet uit jou voort. Je hoorde het met je oren, of je las het met je ogen, en je herhaalde het met je lippen.

Tweedehands waarheid is tweedehands waarheid. Jij kunt over waarheid uit de eerste hand beschikken. Het is de bedoeling dat je over Waarheid uit de eerste hand beschikt. Het is Mijn bedoeling dat je waarheid uit de eerste hand hebt.

vrijdag 6 oktober 2017

SAUL: God Is. En Net Als God, Zo Zijn Jullie Ook. / 05/10/2017 door John Smallman


SAUL:
God Is. En Net Als God, Zo Zijn Jullie Ook.
05/10/2017 door John Smallman

Hier in het spirituele of niet-fysieke rijken zijn we allemaal blij met de vooruitgang die jullie maken richting het ontwaken, dat nu heel dichtbij is. Jullie hebben heel goed gewerkt en heel erg hard om het over te brengen, en jullie zullen niet teleurgesteld worden. Ontwaken is het goddelijke lot van de mensheid, het is onvermijdelijk en onafwendbaar, dus ontspan in het innerlijke weten dat jullie allen hebben, dat jullie ontwaken geen ijdele droom is, dat het een echte gebeurtenis is die niet voorkomen of vermeden kan worden. De tijd van dromen is voorbij, nu is het tijd om in de werkelijkheid te ontwaken.

Velen van jullie hebben twijfels - twijfels aan jezelf, twijfels over de realiteit, twijfels over het ontwaken, twijfels over jullie gezondheid - laat ze met dankbaarheid los, omdat ze nodig waren om ervoor te zorgen dat jullie niet gevangen werden in egoïstische vluchten van fantasieën over een nieuwe illusie / droom om de zeer onbevredigende illusie te vervangen waarin jullie al zo lang geleden hebt gezeten. De werkelijkheid is jullie eeuwige Thuis, en het is hierin dat jullie wakker worden, en niet in een andere illusie.

Zoals jullie zo vaak is verteld, is jullie ontwaking onvermijdelijk. Laat jullie stevige greep op twijfels los, ze dienen jullie of de mensheid niet langer. Jullie zijn goddelijke wezens, perfecte goddelijke creaties, die heel tijdelijk vergeten zijn wie je bent - en jullie staan op het punt om het je te herinneren. Er is alleen de Ene, de Bron, de Moeder / Vader / God, en elke levend wezen dat ooit gecreëerd, is volledig EEN met en onlosmakelijk van die Ene.

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 6 oktober 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
6 oktober 2017

Niets kan de vooruitgang naar het uiteindelijke doel, Ascentie, stoppen. De Illuminatie zijn danig verzwakt doordat ze enorme hoeveelheden rijkdom zijn kwijtgeraakt die nodig zijn om hun plannen levend te houden. Ze hebben eveneens gemerkt dat ze niet langer die mate van macht bezitten om hun militaire doeleinden gaande te kunnen houden. Ze moeten toezien hoe hun macht en autoriteit aan het afnemen is en zijn niet in staat hun voormalige niveau van dominantie in stand te houden. Terwijl de arrestaties doorgaan verliezen ze de controle over de gebeurtenissen die hun ondergang dichterbij brengt en ze beseffen dat ze er niet langer van op aan kunnen dat hun plan om de wereld over te nemen zal slagen. Zelfs in de Ruimte vormen ze niet langer die macht die ze ooit zijn geweest en ook worden ze geconfronteerd met Buitenaardsen die zich achter de vredelievende troepen op Aarde hebben geschaard. De strijd woedt voort, maar er kan maar één winnaar zijn en dat zijn de Lichtkrachten. 

Aangezien de trillingen zich blijven verhogen is er sprake van een ontwaken en een zuivering waarbij jullie DNA geleidelijk aan op een hoger bewustzijnsniveau opereert. In de loop van de tijd zal alles ten goede veranderen en dit omvat ook jullie politiek. Er bestaan al tijdcapsules die dit, wanneer de juiste omstandigheden daar zijn, in gang zullen zetten. Dit zal een geleidelijk proces zijn en alles zal ten goede van het Menselijk Ras worden beïnvloed. 

Montague Keen, / 1 oktober 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
1 oktober 2017 / Veronica Keen

HET FABIAANS GENOOTSCHAP

Te sollen met die miljoenen zielen,
Hun trage reactie te zien,
Op een onzichtbare prikkel, hun aspiraties
Zonder hun medeweten te sturen, dit alles
Of dat nu in hogere of in lagere kringen gebeurt,
Is één GROOT, EINDELOOS SCHAAKSPEL,
Van voortdurende, buitengewone OPWINDING.

Sydney West, Leider van ” the Fabian Society”.

”The Fabian Society” (genootschap van volgelingen van Paus Fabianus) werd in 1884 in London opgericht. Vandaag de dag werkt haar agenda nog steeds richting de Nieuwe Wereld Orde. Het is maar één van de vele over de hele wereld, die allemaal onder verschillende identeiten schuilgaan. Hun filosofie is wat jullie werd opgelegd. Voor hen is het niet meer dan een spel. In hun ogen is de mensheid niets waard. Nu worden jullie wakker en zeggen: ”NEE, dit is niet wat ik wil. Ik ben niet bereid om nog maar een moment langer jullie slaaf te zijn”
Denk eens terug aan een beroemde Fabiaan, een zekere Tony Blair, en zijn ”Massavernietigingswapens”. Hij heeft de wereld via misleiding in oorlog gebracht. Een oorlog die tot op de dag vandaag nog steeds doorgaat en die het menselijk ras uitvaagt.

Wie vertrouw je? Je weet alleen zeker waar je zelf voor staat. Sta nooit meer toe dat jullie door deze zogenaamde ”denkers” de oorlog in worden geleid. Weiger te accepteren wat zij als feit neerzetten. Verricht je eigen onderzoek. Denk zelf na en leer wanneer dat nodig is NEE te zeggen.

De Raad: Waar zijn jullie? / 3 oktober 2017 / Ron Head

De Raad:
Waar zijn jullie?
3 oktober 2017 / Ron Head

Er is momenteel op jullie planeet een enorme energie van “Oh mijn God, wat gebeurt er toch allemaal?” Het komt jullie voor dat overal waar jullie kijken, alles wat jullie zien en horen, meer catastrofe is. Met jullie toestemming zullen we hierover spreken.

Allereerst, laat ons naar voren brengen dat, terwijl een heleboel dingen plaatsvinden die jullie zouden ontwijken als je dat zou kunnen, vinden er veel meer dingen plaats die beminnelijk, positief en behulpzaam is. Dit is altijd zo. Altijd. Er zijn altijd hondjes die de gezichten van kinderen likken. Moeders hebben hun hart altijd met liefde gevuld. Vaders doen altijd hun best voor hun gezinnen. En ja, we weten dat er uitzonderingen zijn. We zouden wensen dat jullie allemaal zouden kunnen zien wat regel is.

Welnu, we zullen ons best doen te zeggen wat we te zeggen hebben zonder het te laten lijken alsof we zeggen: “We hebben jullie dat toch gezegd!” Vele kanalen hebben jullie al diverse jaren in heel veel boodschappen gewaarschuwd voor deze tijd. Jullie bevinden je in de tijd, zitten er middenin, van grote verandering. Jullie gebruiken bijna dagelijks de term assensie, verschuiving en gebeurtenis. Jawel, jullie zien dat deze dagelijks gebruikt wordt. En toch, toen we geattendeerd hebben op de schijnbaar absolute chaos die dit met zich meebrengt, hebben jullie geantwoord met: “Laat maar komen!” Welnu, beste vrienden, mogen we nu zeggen dat het serieus begonnen is. Maar, let op wat we zeggen: “begonnen!”

Jullie volledige wereld heeft behoefte aan herschepping. Hij heeft een opknapbeurt nodig. Wat jullie is verteld dat werd gecreëerd om jullie van dienst te zijn, moet geschikt gemaakt worden om jullie te dienen. Het werd feitelijk ontworpen om jullie in dienstverlening te houden.

Bouwen aan de Nieuwe Aarde: “de 9de Dimensionale ARCturische Raad”… / Daniel Scranton / 5 oktober 2017

Bouwen aan de Nieuwe Aarde: “de 9de Dimensionale ARCturische Raad”…
Daniel Scranton / 5 oktober 2017


“Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om ons met jullie allen te verbinden.

Dit is een geschikte tijd om naar alles te kijken wat je waardevol vindt in je leven, omdat jullie op de rand staan van enige heel grote veranderingen. Jullie willen er zeker van zijn dat je je eigen prioriteiten op orde hebt als de veranderingen komen. Het is zeer belangrijk voor jullie om te weten waar je voor staat, waar je in gelooft en wat je vermogens zijn.

Velen van jullie reiken naar nieuwe vermogens en overzien de vermogens die je hebt. En als het in je geloof komt focus je je op degenen die je wilt veranderen, liever dan op degenen die je dienen.

De Violette Vlam van St. Germain


De Violette Vlam van St. Germain

De kwaliteiten van de violette straal zijn: vrijheid, vergeving, compassie, rechtvaardigheid, genade, transmutatie van verleden, zuivering van heden, verbetering van de kansen in de toekomst, vernieuwing, verandering, alchemie, geheime leer, magie, priesterschap, mysticisme, ritueel.

De Violette Vlam van Transformatie: bestaat uit de iriserende blauwe vlam van de kenmerken van onze Vader-God; 
WilskrachtVastberadenheid, en de iriserende Roze Vlam van de kenmerken van onze Moeder-God; LiefdeMededogenVerlichting en Wijsheid.

Samen scheppen de twee schitterende kleuren een iriserende Violette Vlam die een van de Krachten is van de ‘IK BEN’, die aan de mensheid werd geschonken.

—–

—–

Roep de Violette Vlam aan en zeg in gedachten: “Ik laat Hier & Nu oorzaak, kern, opslag en herinnering aan alle dissonante energie die ik heb gecreëerd in verleden, heden en toekomst, in deze of enige andere werkelijkheid los, zo zal het zijn en zo is het!”

Visualiseer de Violette Vlam omhoog te branden vanaf je voeten, of om je lichaam heen als je ligt. Stel je voor hoe de Violette Vlam je baadt in transformerend Licht, en door je hele lichaam heen tot in de kern dringt.

Je kunt de violette-vlam decreten overal en altijd uitbrengen – in je auto, terwijl je klusjes doet of voor je naar bed gaat. In feite kan een violette-vlam mantra die je telkens herhaalt wanneer je je gespannen, moe of geïrriteerd voelt een verschil maken.


Op deze dag van je leven / 6 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch

6 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het einde nabij is.

Het einde van je huidige werkweek. is dat niet geweldig?
Nu kun je weggaan en leuke dingen doen!
En dat moet je, weet je.
Maak van dit weekend de leukste ooit.

Jouw ziel zegt om te doen wat jou vreugde brengt
dit weekend! Geen oordelen!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 5 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
5 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Op Het Leven!Velen van jullie zien jullie Aardse bestaan als mechanisch
en onbewust bewegen van het ene punt naar het andere.
 Als jullie een moment nemen, een ogenblik, om te stoppen, te ademen en rond te kijken,
 zullen jullie merken dat jullie leven meer is dan jullie je hadden voorgesteld.
Het is prachtig, geweldig, ontzagwekkend en spannend!
Zelfs met wat jullie beschouwen als dieptepunten en ruwe plekken,
is het een geschenk waarvoor jullie misschien kiezen om nooit opnieuw te ervaren.
Omarm het!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2178: Stel Je de Wereld Elke Ochtend Voor / Geplaatst 6 oktober 2017

Stel Je de Wereld Elke Ochtend Voor
Brief uit de Hemel
Geplaatst 6 oktober 2017


God zei:

Tegenslag ligt achter je. Voorspoed ligt vóór jou. Houd je hoofd fier omhoog. Sta rechtop.

Je vraagt of Ik het tegen iedereen heb, want je vraagt je af hoe het mogelijk kan zijn dat iedereen voorspoed heeft. Je voorspoed is verzekerd. Datgene dat iemand overkomt, overkomt een ieder.

Zelfs het einde van het lichaam zal, wanneer het komt, voorspoed voor jou zijn. Verhef jezelf, geliefden. Verhef jezelf uit de modder van je gedachten, je gedachten die vastgelopen zijn in het idee van tegenslag. Ruim het dof geworden idee van tegenslag op.

Jullie zijn bang voor verlies, maar jullie hebben niets te verliezen, geliefden, tenzij jullie het verheffen van de staat waarin je gedachten verkeren als een verlies beschouwen terwijl dat juist een verbetering is. Ruil je gedachten in voor bewustzijn. Laat bewustzijn de boeg van je schip zijn. Laat bewustzijn de mengeling van je gedachten vervangen. Verander je gedachten. Verander de manier waarop je tegen het leven aankijkt. Het is echt niet een monster dat achter jou aan zit.

donderdag 5 oktober 2017

Algemene Meditatie voor Allerlei Natuurrampen, / 4 oktober 2017, Prepare For Change / 05 Oktober 2017


Algemene Meditatie voor Allerlei Natuurrampen,
 4 oktober 2017, Prepare For Change
05 Oktober 2017

Omdat wij op dit moment een aantal verschillende actieve meditaties hebben, hebben wij besloten dat wij dagelijks een nieuwe algemene meditatie voor natuurrampen zullen houden, deze meditatie vervangt alle andere meditaties voor weergebeurtenissen of tektonische activiteit.

Red: stuur dit alsjeblieft rond – met onze gezamenlijke kracht via deze meditatie kunnen wij het duister tegenhouden. Zie de volgende opmerking van Cobra uit het GoldFish interview van september 2017: “En dit is vanuit mijn perspectief en vanuit het perspectief van de Resistance Movement waarom het belangrijk is om meditaties te hebben, om een bewust resonantieveld te creëren op de planeet dat de acties van de Lichtkrachten zal ondersteunen, en hun geavanceerde technologie om de geavanceerde technologie te ontwapenen die de negatieve legerfacties hebben.”

Wij zullen deze meditatie dagelijks doen om 3:30 PM GMT.

NEDERLANDSE TIJD: 17.30 UUR

BASIS INVOCATIE VAN HET VIOLETTE VUUR VOOR TRANSFORMATIE 30 April 2016 / geplaatst 5 oktober 2017


BASIS INVOCATIE VAN HET VIOLETTE VUUR VOOR TRANSFORMATIE
30 April 2016 / geplaatst 5 oktober 2017

Door: Troika Saint Germain, Copyright 2007, op 29 april 2016 gepubliceerd op Prepare For Change

Een onmisbaar middel voor elke Lichtwerker en planetaire ascentie.


De violette vlam is een goddelijke gift en hulpmiddel voor iedereen, aan ons gegeven door de opgestegen meester Saint Germain. Het is een heilig vuur dat bestaat op de hogere dimensies. Mensen met de gave om inter-dimensionaal te kijken hebben het gezien. Camera’s hebben het geregistreerd terwijl het niet zichtbaar was voor de persoon die de foto nam. Het violette vuur is ECHT en ik nodig je uit om het te gebruiken ten bate van jezelf.

De violette vlam is spirituele alchemie in bedrijf. Net zoals wordt gezegd dat alchemie lood in goud verandert, is het ultieme doel van het violette vuur om de mens te veranderen in de goddelijke mens. Het TRANSMUTEERT dichtere gevoelens, acties, daden, karma, etc., naar een hogere trillingsfrequentie, die helpt om ons voor te bereiden voor onze ascentie. Ascentie betekent het worden van een goddelijk mens, ook bekend als een christus wezen – een niveau van bewustzijn dat door elk persoon kan worden bereikt. Je kunt het violette vuur in perfecte harmonie met elk geloofssysteem gebruiken, elke religie of praktijk. Het is een neutraal middel met absoluut geen condities eraan verbonden.

Arcturiaanse Update met Sue en Shawnna – 27 september 2017

Arcturiaanse Update met Sue en Shawnna –
27 september 2017


DEEL 1

Zegeningen, Wij zijn de Arcturianen en wij zijn bij jullie gekomen binnen dit nu om met jullie te spreken. Shawnna is hier ook om ons wat vragen te stellen en om te assisteren om de informatie te maken tot iets wat bruikbaar is in jullie dagelijkse leven.

Arcturianen: Swahnna,  zou je willen beginnen met het stellen van een vraag aan ons?

Swahnna: Ja, zoals altijd bedankt voor het hier zijn om ons te begeleiden en assisteren. Velen van ons hebben een toegenomen intensiteit gevoeld van energievelden. Sinds de eclips zijn er meer versterkte energievelden en een groeiende uiting van een hoger en hoger bewustzijn. Tegelijkertijd, krijgen jullie een diepere verbinding met de planeet.

Het schijnt dat dit energieveld zich op vele manieren heeft gemanifesteerd voor veel mensen. Terwijl wij ons hebben verbonden met onze Leiderschapgroep en onze internen, en hadden we  buitengewone gesprekken over hoe we verbonden konden worden en om verhalen te delen om onze ervaringen te verklaren.


Groei laat je rijk voelen. Omdat je ziet wat je allemaal kan. / Luc van Ewijk / 2 oktober 2017

Groei laat je rijk voelen. Omdat je ziet wat je allemaal kan.
Luc van Ewijk / 2 oktober 2017

Groei overkomt je niet. Dat maak jezelf.  Door aandacht te geven aan wat jij wilt laten groeien.

Net zoals je liefde en water geeft aan planten zodat ze groeien. Zo doe je dat ook bij je projecten.

Je geeft alleen geen water. Je geeft liefde en besteed er je tijd aan. Zelfvertrouwen erin zorgt ervoor dat je een sterke bodem maakt.
De stenen mogen nog gelegd worden. Dat doe jij door eraan te werken. Je hoort jezelf steeds uit te vinden. Opnieuw.

Want het einde van je project of doel. Kan weleens nog niet zichtbaar zijn voor je.
Je nieuwsgierigheid brengt je daar. Wat achter je angst schuilt. Want er is niet echt een leuning om aan vast te houden.

Geluk komt door doelen na te streven. Waarbij je je rijk zult voelen. Een rijk gevoel is een leven in overvloed. Niet door wat je allemaal hebt. Maar wat je allemaal bereikt hebt. En de waarde in jezelf inzien. Daar gaat overvloed over.

En overvloed bereik je alleen door groei aan te gaan. Die spanning die je voelt is niet een verzinsel. Het is de jij die wil gaan leven. En zich rijk wil gaan voelen. Rijk in leven niet in geld.

LucOp deze dag van je leven / 5 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch

5 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat de grootste toewijding waar je jezelf aan moet houden
 is de toewijding aan jouw zelf.

Verraad van jezelf om niet een ander te verraden,
is niettemin toch verraad.
Het is het hoogste verraad.

Dit is niet een oproep om goedschiks of kwaadschiks afstand te nemen van een baan
of een persoon of een situatie.
Maar het is een boodschap voor jouw van het Universum dat het goed is voor jou
om ook goed voor jezelf te zorgen.

Je hoeft niet erg diep na te denken om precies te weten
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 4 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
4 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Zonsopkomst


Met elke zonsopgang krijgt je de gelegenheid om jouw percepties
te veranderen over jouw bestaan op de planeet.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2114: Een Brug over de Rivier / Geplaatst 5 oktober 2017

Heavenletter 2114:
Een Brug over de Rivier
Brief uit de Hemel
Geplaatst 5 oktober 2017


God zei:

Wat willen jullie hebben, geliefden, dat je niet allang bezit ? En wat zullen jullie er mee gaan doen. Wanneer je het krijgt?

Wat er ook gebeurt in je leven, gelukkig of verdrietig, voldaan of onvoldaan, je wilt je bewustzijn verhogen helemaal tot in de Hemel ! Je verhoogt je bewustzijn niet met een hefboom, zelfs niet door het hard te willen. Je verhoogt het door je intentie en door de blik omhoog te richten, niet neer te slaan, omhoog, niet naar waar je geweest bent, maar omhoog. Wanneer je je blik omhoog richt, verzamelt meer van het Universum zich om jou heen en tilt je op in hoger sferen.

Het is niet werkelijk zo dat je je bewustzijn verhoogt. Je nodigt het uit en je laat het gebeuren. Je bewustzijn zal verhoogd worden, niet door inspanning,niet door oefening, zelfs niet door Mijn Wil, hoewel het natuurlijk wel Mijn Wil is, maar door Mijn liefde. Ik bied je een kano aan om in te gaan liggen. Kom. Ik peddel de boot wel waar je in ligt, of misschien sleep ik hem wel naar de kant.

woensdag 4 oktober 2017

Benjamin Fulford: VS bombardeert Noord Korea en Japan besluit om Eerste minister Abe te dumpen. / 2 oktober 2017

VS bombardeert Noord Korea en
Japan besluit om Eerste minister Abe te dumpen.
2 oktober 2017/ Auteur: Benjamin Fulford

As a reminder, we are currently in the 3rd week of a four-week subscription drive to restore the income that Benjamin Fulford depends upon for his work and his livelihood. All previous PayPal subscribers are urged to support Benjamin by re-subscribing at their earliest convenience. New subscribers are also most welcome to sign up and join the Internet’s premiere deep geo-political news and discussion website. The precise steps to (re)subscribe are listed below. Please share the link to this article on social media. Your support is greatly appreciated.

1.      If you already have a user account, please Log In first. If not, skip this step. If you have an account but are unable to log in, please follow the steps to Reset Your Password.
2.     Visit the Registration Page and fill in the necessary details, if any, including the “I’m not a robot” checkbox.
3.     Click the “Submit Payment” button.
4.     A popup box will appear where you can enter your credit card details and click the green button to pay. Visa, MasterCard, and American Express are accepted.
5.     Please note that you may need to complete the “I’m not a robot” procedure one more time, or perform other verification for confirmation and fraud prevention.
6.     You will receive an email and be directed to a page confirming your successful subscription.

Volgens bronnen bij de NSA gooide vorige week de VS Luchtmacht een atoomwapen op een bergtop dicht bij het Noord Koreaanse nucleaire testgebied als een waarschuwing aan dat land om te stoppen met zijn recente raket provocaties. Dit werd in de media van de wereld slechts gemeld als VS bommenwerpers die zo veel mogelijke noordelijk van de in de in de 21ste eeuw gedemilitariseerde zone vlogen