dinsdag 31 oktober 2017

Montague Keen: "Het juridische systeem bestaat alleen om de cabal van dienst te zijn en wordt gebruikt om hen die een last vormen uit te schakelen."/ 29 oktober 2017 / Veronica Keen

Montague Keen:
"Het juridische systeem bestaat alleen om de cabal van dienst te zijn en wordt gebruikt om hen die een last vormen uit te schakelen."
29 oktober 2017 / Veronica Keen

De strijd wordt heviger terwijl alle leugens van jullie heersers één voor één worden blootgelegd. Hun machtspiramide is bezig overal om hen heen uiteen te vallen, omdat er boeken worden geschreven en moedige mensen zich uitspreken. Ik heb ervoor gezorgd dat Veronica één boek in het bijzonder genaamd: “TELL THE TRUTH AND SHAME THE DEVIL” *) onder ogen kreeg; op haar beurt heeft zij het naar anderen doorgestuurd vanwege de grondig onderzochte waarheid die erin wordt uiteengezet. Het opent jullie gedachten voor de waarheid die zorgvuldig voor jullie verborgen werd gehouden. Om dergelijke leugens in stand te houden werd een controlesysteem van leugens opgezet om te voorkomen dat jullie de waarheid ooit zouden ontdekken.

Dit, mijn vrienden, is de tijd van waarheid en ontmaskering. De heerschappij van de terreur door de cabal komt nu ten einde. Hun leugens en hun kwade bedoelingen zijn nu voor iedereen zichtbaar, waarbij het aan eenieder is hoe hiermee om te gaan. Er zijn moedige zielen wiens enige wens het is om de mensheid uit de knechting te bevrijden. David Icke is hier al sinds vele jaren op zijn eigen manier mee bezig. Gilad Atzmon is eveneens een prachtige ziel. Ook hij werkt onvermoeibaar om jullie van het lot, dat de cabal voor jullie voor ogen heeft, te bevrijden.

LAATSTE ASHTAR ON THE ROAD: Tara & Rama over Susan Leland's Overlijden / 24 oktober 2017


LAATSTE ASHTAR ON THE ROAD
Tara & Rama over Susan Leland's Overlijden
 24 oktober 2017
Vertaald uit het Engels door Henk SteurTara: Gegroet allemaal, dank jullie wel.*

Rama: Gegroet.

T: Dank je wel voor deze opening.** Zusters en broeders, wij zijn blij om hier te zijn en ik heb vanmorgen een bericht van Suzan gehad en zij zei, weet je, “Vier het alsjeblieft. Ik ben heel. Heel gelukkig.” Er was vanmorgen een soort wondertje toen een aantal van ons berichten ontvingen over Arcturiers en wij hebben het idee dat zij is uitgenodigd om deel te nemen aan een Arcturische Raad en ik denk dat dit precies is wat zij doet.

R:  Ja.

T:  En dus zitten in deze Raad, zoals wij het begrijpen, Lord Metatron en zijn wederhelft Lady Nephta El Ra naast haar, samen met Lady Athene, Ashtar’s tweelingvlam, samen met een groep wezens die de Praying Mantis People worden genoemd. Zij zijn 2.70 tot 3.00 meter groot en het zijn genezers. Zij brengen de emeralden groene straal binnen.

Rama: Ja.

Tara: en ook de geel/groene stralen. Dit is de kleur van de straal als wij naar de sterrenschepen gaan en daarom is het een zeer hoge, driedubbel-vibrationele kleur. Wat wij ervan begrijpen is dat zij er nu aan werkt om zielen te assisteren als zij hun transitie doormaken door weer te leren over het Galactisch Leven en ook te leren over de Galactische Wet en zich tesamen met ons te verheugen over de viering hier omdat Rama jullie hierover een echt groots verhaal te vertellen heeft. Hier komt het!

Blossom met de Federatie van Licht / 28 oktober 2017

Blossom met de  Federatie van Licht
28 oktober 2017

Blossom: Hallo mijn vrienden. Ik kijk altijd naar vooruit naar wat jullie te zeggen hebben. Mag ik gewoon een andere vraag stellen namens velen die deze hebben ingeschreven, betreffende het manifesteren van iemands wensen?

Federatie van Licht: Je bent zeker meest welkom om dat te doen en mogen we ook zeggen dat hoeveel we naar voren kijken om gedachten ‘van langs jou heen’ uit te drukken.

Bloss: Dank je. De GROTE ZAAK voor velen is… of hun ziel heeft besloten te zeggen ‘apart’ of een ‘pauper’ zoals de vorige keer is besproken… hoe weten zij dat? En wat is het punt van voortdurend dat naar voren te brengen als het niet is wat de ziel wilde als een gekozen levenstijd? (Maar terwijl ik dat zeg… ik weet dat niet.)

Fed.v.L: Zoals we de vorige keer zeiden… als dit het geval is, de ziel er niet bij vertegenwoordigd is wat niet nodig is… want op een dieper niveau… weet het wat het aan HET wensen is om te ervaren. Dus, bijvoorbeeld… als een ziel heeft BESLOTEN om ‘apart’(alleen) te zijn in dit leven… zal hij/zij dat doorvoeren, omdat dergelijke gelegenheden zich niet zelf zullen laten zien.

De Arcturianen: Het accepteren van de OPROEP om Gaia te transmuteren van een Planetaire Cultuur naar een Galactische Cultuur / via Suzanne Lie – 27 oktober 2017

De Arcturianen:
Het accepteren van de OPROEP om Gaia te transmuteren van een Planetaire Cultuur naar een Galactische Cultuur
via Suzanne Lie – 27 oktober 2017


Jullie moeten je herinneren dat jullie NIET alleen zijn en dat jullie NOOIT alleen zijn geweest. Jullie kwamen naar dit aardevoertuig om Gaia te bevrijden van Haar lange proces van het leven in de illusie van het zijn van een driedimensionale planeet.

Daarvoor moeten jullie jezelf bevrijden van jullie persoonlijke illusie dat jullie
Enkel een “3D” persoon zijn. Jullie proces zal beginnen door het vooruitgaan van jullie “concept van het ZELF” van het zijn van een lid van een “Planetaire Cultuur” naar het zijn van een lid van een “Inter-dimensionale Galactische cultuur.”

Jullie hebben ook verschillende Thuiswerelden gehad zoals:
Venus, Mars, de Pleiadianen, Tau Ceti, Andromeda, Arcturus evenals vele andere planeten en sterconstellaties, waarover jullie misschien niet eens weten in jullie huidige incarnatie.

Jullie kozen meestal iedere incarnatie met een “thema en/of toewijding,” om zo veel componenten van jullie ZELF te transmuteren als jullie kunnen naar een vijfdimensionale frequentie van vibraties, waarneming en bijdrage.
Ja jullie allemaal kozen een bijdrage dat jullie beslisten om bij te dragen aan Gaia binnen iedere van jullie incarnaties.

Aartsengel Michaël over het potentieel voor Geweld tussen Niet-Lichtwerker Valuta Houders / 30 oktober 2017 / Door Steve Beckow

Aartsengel Michaël over het potentieel voor Geweld tussen Niet-Lichtwerker Valuta Houders
30 oktober 2017 / Door Steve Beckow

Een lezer vroeg me wat een circulatie uitwisselaar zou tegen houden door een grote som geld te krijgen, uit de Reval  en dat te gebruiken om geweren te kopen en zich tot geweld te keren.

Het is mijn gebruik niet om mijn privé readings te gebruiken om in het algemeen te antwoorden maar in dit geval deed ik het wel. Hier is Michaëls antwoord.

Dank aan Linda voor onze reading en aan Dana voor de transcriptie.

Door Aartsengel Michaël in een persoonlijke reading met Steve Beckow

via Linda Dillon op 18 oktober 2017.

Steve Beckow: Nu sommigen zich afvragen waarom enkele circulatie houders die geen lichtwerkers zijn hun geld niet zouden gebruiken om geweren te kopen en achter de cabal aan te gaan. Ik zei dat ze hun geld zouden verliezen als ze dat deden. Kunt u me vertellen wat daar eigenlijk waar van is, Heer?
Als iemand miljarden dollars had en ze besloten om een privé leger samen te stellen en de cabal op te dweilen…

Aartsengel Michaël: Er is een proces dat al onderweg is en ja, we zullen je vertellen wat dit proces is. Zie je, er is een methode voor ons proces!

Steve: Ik kan het aan u overlaten, kan ik dat? (Lachend)

AEM: Ja, dat kun je, maar laat ons iets aan je vertellen, de delen zul je begrijpen! (Lachend)

Een Schrijven van de Schepper / 30 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Ware Aard

Als je één ding voor jezelf kunt zijn, wees dan eerlijk.
Het kennen van de ware aard van jezelf is de eerste stap
om het uit te breiden naar jouw wereld.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 30 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch

30 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je op de goede weg bent; je marcheert
rechtstreeks naar jouw eigen vreugde en tot geluk voor anderen.

Had je hiervoor een 'signaal' nodig van het Universum?
Beschouw dit signaal dan als verzonden ...

Nu is het alleen een kwestie van vertrouwen.
Vertrouw jij erop dat God weet wat Zij doet?

Je hoeft nog geen seconde na te denken om precies de reden te weten
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 2817: Welke wonderen zou je fijn vinden? / Geplaatst 31 oktober 2017

Heavenletter 2817:
Welke wonderen zou je fijn vinden?
Brief uit de Hemel
Geplaatst 31 oktober 2017


God zei:

Ik heb een serie blijde gebeurtenissen klaar om aan jou uit te reiken. Deze, wat Ik zal noemen, gebeurtenissen staan op het punt om te gebeuren en je zult er spoedig mee te maken krijgen. Er is niets dat je hoeft te doen om je voor te bereiden behalve het openen van jullie harten en ogen. Ik praat tegen iedereen wanneer Ik dit zeg. Ik ben geen voorraden aan het opslaan van alle schatten die je staan te wachten. Ze zijn zo goed als voltooid en klaar om van de lopende band af te komen. Spreid je schorten wijd open zodat je deze verrukkelijke geschenken van de Hemel opvangt wanneer ze over je uitgestort worden.

Je gaat wonderen zien in diverse soorten en maten. Aan wat voor grenzen je maar hebt vastgehouden, deze wonderen zullen er doorheen breken. Deze wonderen zullen doorbreken, en je hart zal helemaal open springen. Je zult werkelijk beginnen te beseffen wat een grootmoedige liefde er in je hart is, en je zult werkelijk gaan weten wat er mee te doen.

Dit is een grote stap voor je, want je staat op de drempel van Grootsheid. Dit is waar we op zaten te wachten. Jullie harten zijn nu open genoeg om deze zegeningen in je schorten en harten op te vangen.

maandag 30 oktober 2017

Marshmallow Boodschap Uit Kryon Live channeling “Van het donker naar het Licht gaan” / 30 oktober 2017


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Live channeling “Van het donker naar het Licht gaan”
30 oktober 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Geloof jij het?

Jij bent de baas van jouw cellen en jouw bewustzijn spreekt tegen hetgeen dat jouw innerlijk aangeborene is en je dient met dit alles vertrouwd te zijn.

Je moet het van jezelf maken. Geloof jij dit?

Geloof jij echt dat er een opwaardering aan de gang is?

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon-kanaal


Interview met Cobra en Michael Salla, 26 oktober 2017, door The Unknown Lightwarrior, 1e helft van het transcript / 29 Oktober 2017


Interview met Cobra en Michael Salla, 26 oktober 2017,
door The Unknown Lightwarrior, 1e helft van het transcript
29 Oktober 2017


The Unknown Lightwarrior (hierna UL)
Cobra (hierna C)
Michael Salla (hierna MS)

UL – En we zijn er weer. Je luistert naar Ground Crew Command Radio. Dit is de Unknown Lightwarrior en hier gaan we mensen. Wij hebben Michael Salla en Cobra beiden aan de lijn, en heren dank jullie wel dat jullie tijd vrijmaken, want wij weten allemaal wat een premium tijd het voor ons allemaal is.

Dus nu Michael wil ik met jou beginnen. Ik keek naar je DVD van jouw MUFON presentatie in Vegas. Heb ik dit goed gespeld? En ik bleef kijken ook al had het niet iets nieuws voor mij persoonlijk en voor velen van ons, want sommigen van ons zijn behoorlijk diep het konijnenhol in gegaan. Een ding dat ik opmerkte en dat ik echt waardeer is dat je heel nauwkeurig bent met een sterke nadruk op bewijs. Wij hebben het over perfect sober gegrond, letter na letter, document na document, dat je ons liet zien, en het was toen dat ik echt zag en begreep waar het Exopolitics Instituut werkelijk over gaat. Corrigeer mij hier later op als ik het niet goed heb, of voeg toe zoals jij het ziet, maar ik merkte deze nauwgezette nadruk op bewijs van wat je ook maar kunt vinden. Ik zag dat dit Exopolitics Instituut werkelijk probeert het bestaan van buitenaardsen te legitimeren in een perfecte 3D – je kunt het niet ontkennen – en jouw relatie met ze naar de onbewuste mainstream. Okay, en dit is iets waar websites zoals die van mij en van Cobra mee zouden kampen, in mijn opinie, want wij neigen ernaar om zaken te presenteren die heel diep in het konijnenhol zitten, wat de onbewuste mainstream begrijpelijkerwijze niet in staat is op te pakken.

De Arcturianen: Evolutie naar ons Vijf dimensionale ZELF 23 oktober 2017 / via Suzanne Lie

De Arcturianen:
Evolutie naar ons Vijf dimensionale ZELF
23 oktober 2017 / via Suzanne Lie


Hallo iedereen, hier Sue Lie. Soms raak ik geïnspireerd om iets te schrijven met handschrift. Ik veronderstel dat het is omdat de Arcturianen het bericht op een manier door mijn lichaam  heen willen halen en uit mijn handen. Ik weet niet precies waarom dit is.

Niettemin, dan moet ik een manier vinden om het met jullie allemaal te delen. Dus wat ik met dit bericht aan het doen ben is dat ik er een geluidsopname van maak. Dus, dank jullie wel allemaal voor het luisteren en nu zal ik het bericht oplezen dat ik zonet van de Arcturianen heb gekregen.

Lieve Arcturianen:
Hebben jullie een bericht voor mij om te delen vandaag?

Lieve Suzille:
Wij hebben altijd een bericht, feitelijk versturen wij eeuwig berichten naar lieve Gaia en de mensen die van Haar houden en Haar dienen.
Weet je, zoals het evolutionaire proces vooruitgaat naar het vijfdimensionale bewustzijn, is de enige tijd NU.
En de enkele wezens zijn Één.

Sterk zijn draait niet om spieren. Maar om doorzettingsvermogen. / 23 oktober 17 / Luc van Ewijk

Sterk zijn draait niet om spieren. Maar om doorzettingsvermogen.
23 oktober 17 / Luc van Ewijk


Sterk wanneer ben je dat? Als je veel spieren bent? Of als je goed bent in vecht sporten? Nee daar ligt het niet aan. 

Kracht zit hem in doorgaan. Want van binnen zijn we allemaal een krijger. Alleen mogen we ons daarmee mee verbinden. 

Het gaat er ook niet om wat je allemaal gedaan hebt. Waar je over op kunt scheppen. Het gaat erom hoever je bereid bent te gaan. Om je doel te bereiken. 

Want je stoot tegen grenzen aan. Omdat je niet maximaal aan het inzetten bent. Je bent te voorzichtig. Bang voor wat nog niet zichtbaar is. 

Maar je bent het oude beu. Dan is de keuze zo gemaakt. Liever onzeker en af en toe een lastig obstakel. Dan saai en te makkelijk. Want dat kost je alleen maar vreugde. En maakt je zwak op ten duur. 

Een Schrijven van de Schepper /29 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 oktober 2017 / door Jennifer Farley,

DiepgaandStralende ziel, wezen van licht;
van jouw lippen worden woorden van waarheid
en liefde geuit met een diepgaande stilte.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter: Wat is vergiffenis? /Geplaatst 30 oktober 2017

Wat is vergiffenis?
Brief uit de Hemel
Geplaatst 30 oktober 2017


God zei:

(Deze Hemelbrief is toevallig doordat ik een probleem had met vergiffenis. De vernedering en wreedheid die de ouders van mijn vriendin haar onderworpen gedurende haar kindertijd hebben mijn begrip van vergiffenis door elkaar geschud. Haar kindertijd was een Gotische nachtmerrie. Over vergiffenis, heeft God gezegd dat het niet aan ons is om beledigingen te nemen, en daarom zijn we niet geweldig om te vergeven. Terwijl dit klopte voor mijn leven, was ik niet in staat om te zien hoe dit op mijn vriendin sloeg.)

Dit is waar haar ouders zijn. Dit was hun versie. Voor jou, is er daarom voor dat geen excuus. Voor hun, was dit hun recht. Waren ze ziek? Natuurlijk. Hebben ze enorme wreedheden voort laten duren? Ja.

We komen terug op vergiffenis als realisatie dat mensen vanuit hun eigen niveau van bewustzijn handelen. Mag ik wat aan je vragen? Vergeef je een kind wat is geacht een achtergebleven kind te zijn – vergeef je een kind die een IQ score heeft en niet een ander? Vergeef je een autistisch kind omdat het autistisch is?

zondag 29 oktober 2017

Je Kunt Jezelf Genezen met Behulp van de Chi-Energie van Bomen, Volgens de Taoïstische Meesters. / Zaterdag 28 oktober 2017

Je Kunt Jezelf Genezen met Behulp van de Chi-Energie van Bomen, Volgens de Taoïstische Meesters.
Zaterdag 28 oktober 2017


(Humans Are Free) Bomen zijn zeer krachtig volgens de Taoïstische meesters. Naast het absorberen van kooldioxide en het omzetten ervan naar zuurstof, hebben bomen ook de mogelijkheid om negatieve energie op te nemen en het te transformeren naar positieve energie.


door Staff Writer, 23 October 2017

Bomen zijn zeer krachtig volgens de Taoïstische meesters. Naast het absorberen van kooldioxide en het omzetten ervan naar zuurstof, hebben bomen ook de mogelijkheid om negatieve energie op te nemen en het te transformeren naar positieve energie.

De wortels van bomen graven diep in de Aarde, hoe dieper hun wortels, des te hoger ze naar de lucht oprijzen. Ze absorberen de energie van de Aarde evenals de universele kracht van het luchtruim.

De invloed van de zon op ons proces / 27 oktober 2017 / Door Fran Tielemans

DE INVLOED VAN DE ZON OP ONS PROCES
27 oktober 2017 / Door Fran Tielemans

De bewustwording over het verband tussen de Zon (en andere sterren) en de evolutie op Aarde is sterk aan het uitbreiden. Daarom in dit artikel wat meer informatie over de verschillende soorten Zon-activiteit, over wat die teweegbrengt in ons energieveld, ons lichaam, in de wereld, en over de spirituele achtergrond hiervan.

De Zon is een ster, een gloeiende gasbol, waarop veel beweging en explosies plaatsvinden. Doordat de Aarde rond de Zon draait, ontvangen wij warmte en licht van alle erupties op de Zon, maar ook stromen zonne-plasma, elektrische deeltjes. Hierover straks meer.

Hier volgen enkele termen die vaak gebruikt worden in verband met Zon-activiteit:

o   Zonnevlekken: dit zijn plaatsen op de Zon waar uitbarstingen plaatsvinden. Door de telescoop worden ze als donkere vlekken gezien, doordat de temperatuur daar koeler is dan op de rest van het Zon-oppervlak. Hoe meer zonnevlekken, hoe actiever de Zon is. Je kan dit volgen op www.spaceweather.com, in de kolom links.

o   De activiteit van de Zon verloopt in cycli – net zoals alle activiteit in het lichaam van een mens -, meer bepaald cycli van 11 jaar, met een Zonne-maximum, waarbij de activiteit het hoogste is, en een Zonne-minimum, waarbij de activiteit het kleinste is. Het vorige Zonne-maximum situeerde zich rond 2014, dus nu bevinden we ons in een afnemende cyclus. Meer over dit alles kan je lezen in ‘Het is nu de tijd van de Zon’ – ‘positieve invloed van de Zon op gezondheid en bewustzijn’ – van Dieter Broers.

Jezus: De illusie is een oneindig kleine afleiding van de Werkelijkheid. / 27 October 2017 / door John Smallman


Jezus:
De illusie is een oneindig kleine afleiding van de Werkelijkheid.
27 October 2017 / door John Smallman

Het doorgaande proces van de mensheid naar de collectieve ontwaking is verbazingwekkend! Jullie verrichten allemaal een uiterst wonderbaarlijk werk ter assistentie in het goddelijke plan, zoals jullie beloofd, overeengekomen en bedoeld hebben voordat jullie incarneerden. Velen van jullie volgen zeer moeilijke en veeleisende paden, gevuld met pijn, zorgen, armoede en natuurlijk, lijden. Jullie hebben je vrijwillig aangemeld vanuit de gulheid van je liefhebbende harten, zodat allen die er voor kozen om te ontwaken, terwijl het goddelijke plan in vervulling gaat, liefdevol begeleid zouden kunnen worden om dit te doen. Jullie ontvangen allemaal enorm veel hulp van degenen in de spirituele rijken, maar, omdat de dichtheid van het fysieke rijk zo zwaar is, zijn enorme aantallen ook afhankelijk van de hulp die door jullie, Lichtdragers en Lichtwerkers, geleverd wordt, om hen in staat te stellen hun goddelijke bestemming te vervullen.

Allen zijn Een en daarom heeft alles wat iemand doet een uitwerking op ieder ander!

Iedereen die op dit moment geïncarneerd is – meer dan zeven miljard mensen van tienduizenden rassen en kleuren en gezindten – zijn op dit moment op de Aarde omdat ze zich vrijwillig hebben aangeboden om te helpen om alles wat niet in volledige uitlijning met Liefde is van de mensheid te verwijderen. Sommigen van jullie noemen dit het zuiveren van innerlijke kwesties en dat is waarlijk wat het is. De innerlijk kwesties van angst, verbittering, wrok en haat die jullie hele tijdperken lang in conflict geleid hebben. Diegenen onder jullie die dit bewust doen, doen dit niet alleen voor zichzelf maar ook voor al diegenen die de overeenkomsten die ze gesloten hebben voordat ze incarneerden totaal vergeten zijn. En – op een diep niveau onder hun menselijke bewustzijn – zijn degenen die dit vergeten zijn, ondanks alles, een overvloed van deze kwesties aan het zuiveren en jullie aanwezigheid tussen hen verhoogt hun vermogen om dit te doen essentieel.

Frequentie van de Week: PERSPECTIEF / 28 oktober 2017 / Janosh

Frequentie van de Week:
PERSPECTIEF
28 oktober 2017 / Janosh

 

Het leven zou saai zijn als we niet af en toe iets voor onze kiezen kregen. Tegenslagen zijn er om te overwinnen. Fouten zijn er om van te leren. Maar op het moment dat je iets te verwerken krijgt, is het niet altijd makkelijk om positief te blijven. Hoewel je weet dat er een les voor je in zit, wil je dat liever niet horen. Even balen mag best, maar pas op dat je het niet onnodig zwaar voor jezelf maakt.

Door te blijven hangen in malheur, trek je jezelf naar beneden en verslechtert de situatie alsmaar meer. Wat nu helpt, is dat je de zaak vanaf een andere kant gaat belichten. Breng de weegschaal weer in balans. Verander je perspectief door jouw aandacht te richten op wat goed gaat. Dan zul je gauw genoeg zien dat alles weer klopt. De manier waarop jij naar de werkelijkheid kijkt, heeft zijn weerslag op hoe jouw leven verloopt. Wat je ervaart is een gegeven; hoe je het beleeft is jouw keus.

De frequentie van Perspectief helpt je om tegenslagen om te buigen door er anders naar te kijken.

https://janosh.com


Klaar om je ware zelf te ontdekken? IK BEN! Wat nu een verschil maakt: uitbreiding toestaan / 27 oktober 2017 / Sandra Walter


Klaar om je ware zelf te ontdekken? IK BEN!
Wat nu een verschil maakt: uitbreiding toestaan
27 oktober 2017 / Sandra Walter

Zegeningen Geliefde Licht Stam ~

Onvoorwaardelijke Liefde, de autonomie van de Goddelijke Kosmische Moeder vibratie, overstroomt de planeet. Het is een functie van de ultieme evenwichtige activiteit van fotonisch Licht die onze werkelijkheden in harmonie herschikt. Het vergrotende licht schijnt in alle partikels van bewustzijn en vertegenwoordigt het collectieve en het individuele met een keuze van ervaring. Het draait het volume omhoog, subtiel en onzichtbaar over alle gedachten, wat je gelooft, emoties om ze te transformeren. Hogere keuzes, zoals belichaming en Ascentie, worden ook vergroot, en dat is waarom het proces in een hoge versnelling is geschopt.

Laat jezelf deze intieme momenten ervaren met de Bron door de mystieke Zonne Kosmische GeChristende verbinding naar zijn volste verbreding. Vertrouw erop dat je verbonden blijft met dit exquisiete licht via de zuivere frequenties van de GeChristende tijdslijnen.

Natuurlijke, organische DMT activatie (Dimethyltryptamine, de “Spirit molecule” die een waterval van derde oog visioenen produceert) is een zij effect van DNA activatie en belichaming. Opgeheven stemming, zich uitbreidend naar medelevende gedachte patronen, en stralende derde oog landschappen kunnen er ook zijn. Daar de visuelen grandioos kunnen zijn en een snelvuur lijken, ondersteunen ze het opduiken van de GeChristende frequentie via ons Hart centrum. Voel dat het je DNA stuurt naar een nieuwe projectie van het Zelf in deze rijken.

Dagtekst van Zondag 29 oktober 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zondag 29 oktober 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De heiligenbeeldjes zijn slechts een ondersteuning voor het gebed -


"Veronderstel dat je thuis een icoon bezit, een heiligenbeeld; iedere ochtend en avond steek je een kaars of een lichtje aan voor dit beeld en je keert in jezelf;  je bidt dat je beschermd mag worden. Maar het is niet de icoon zelf, die je zal beschermen. Datgene wat je zal beschermen, is de innerlijke toestand waarin je gebed of je meditatie je heeft gebracht; het zijn de indrukken die je daarvan zijn bijgebleven, die je zullen leiden op de weg van het licht, de liefde en de vrede. 

Jij bent dus de enige die, dankzij de innerlijke band die je met de Hemel tot stand brengt, echt iets voor jezelf kunt doen. De heiligenbeelden en afbeeldingen dienen slechts als vertrekpunt, als ondersteuning."