Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 september 2017

Saint Germain: De Turbo-weg van het Ontwaken. / 12 september 2017 /Barbara Bessen

Saint Germain:
De Turbo-weg van het Ontwaken.
 12 september 2017 /Barbara Bessen

Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

De zomer is net zoals al het andere om ons heen: onberekenbaar. Er gebeurt nog weinig op de manier zoals wij die van de jaargetijden gewend zijn en verwachten.

De manier waarop de politici en de wetenschappers met elkaar omgaan en zoals wij dit ethisch vinden, worden met voeten getreden. Of hebben wij deze  mensen en hun waarden voorheen teveel op een voetstuk gezet? Is het altijd zo geweest? Ik heb Saint Germain verzocht om ons nog een beetje van de algemene dingen op de wereld vanuit zijn visie, te vertellen.

Ik weet dat de geestelijke vrienden ons voorheen steeds weer bemoedigden om te begrijpen dat er zoveel werelden zijn als er mensen op deze planeet leven.

Er is niet alleen maar een realiteit en dit vergeten wij vaak. Maar er zijn zeker ook zienswijzen die ons helpen om hetgeen er buiten ons gebeurt, beter te begrijpen en daardoor meer in gelatenheid onze innerlijke focus te behouden.

Ik persoonlijk had een kleine zomervacantie aan de Oostzee. Het was niet zoals ik mij de zomers van mijn jeugd herinner. Ik herinner mij zeer warme zomerdagen waarin wij door de warmte niet konden slapen en waarin wij tot laat in de avond buiten waren en zelfs in de duinen mochten slapen.


Persoonlijke wereldwijde aanvallen worden dodelijk. deel 1 - 5e deel / by David Wilcock / September 23, 2017,

PERSOONLIJKE  WERELDWIJDE AANVALLEN WORDEN DODELIJK. KOMT DE DISCLOSURE OORLOG TOT EEN CLIMAX?

[ Deel 1] - 5e deel
by David Wilcock / September 23, 2017,


WAAR GING AL DAT GELD HEEN?

De hele wereld staat op de rand van een faillissement. Al het geld is weg. Alleen de VS al heeft bijna 20 biljoen dollar schuld, zoals u net gelezen hebt.

De Cabal's eigen " te groot om te mislukken" mega-bedrijfsbanken hadden in 2008 niets over, en hadden een bailout van 29 triljoen dollar nodig, zoals we in de Financial Tyranny 19) onthullen.

Maar praktische gezien is dit niet zinvol. Al dat geld moest ergens heen gaan. 29 triljoen is bijna de helft van de totale rijkdom van de planeet in een bepaald jaar, zoals gemeten in het BBP van de wereld.

Als je ' het geld volgt', is het voor de hand liggend dat ze het aan iets moesten uitgeven.

WAT KUNNEN ZE HEBBEN GEKOCHT?

Als we ervan uitgaan dat de rijke elite dit geld gestolen en uitgegeven heeft, wat hebben ze er dan mee gekocht?

Je zou je kunnen voorstellen dat ze dineren met kaviaar en fijne biefstuk, met een 400 dollar fles Dom Perignon-champagne in hun prive-jets.

Het Ascenderen met Gaia Door Dienstbaarheid aan Anderen / De Arcturianen via Suzanne Lie – 26 september 2017

Het Ascenderen met Gaia
Door Dienstbaarheid aan Anderen
De Arcturianen via Suzanne Lie – 26 september 2017


Een Discussie van Achter de Schermen met de Arcturianen
via Suzanne Lie en Shawnna Donop

Wij zijn op een reis om te herinneren wie wij zijn, waarom we naar de Aarde kwamen en wat wij verondersteld worden te doen op de Aarde.
Dit is waar de mensheid is binnenin dit NU. Het is het NU voor de mensheid om wakker te worden en zich te realiseren dat zij kozen om naar de Aarde te komen. De mensheid moet zich herinneren dat zij de scheppers zijn van hun werkelijkheid.

Feitelijk heeft hun vijfdimensionale zelf ervoor gekozen om een 3D/4D lichaam aan te nemen om de planeet te assisteren. Suzille heeft van meer en meer mensen gehoord die zich plotseling herinnerden en dit herinneren is een vitaal deel van wat er aan het gebeuren is.
Iedere dag, beginnen steeds meer mensen zich te herinneren.
Daarom zullen er mensen zijn die naar deze waarheid worden getrokken omdat zij zich iets herinneren.

Dit “iets is een houvast of steunpuntje.” Dit proces heeft veel van een bergbeklimmer die klimt tegen een steile berg. Ze moeten een klimspijker in de berg plaatsen en vastgebonden blijven hieraan zodat zij niet vallen en zodat zij omhoog kunnen gaan naar een volgend niveau. Dan wanneer dat gestabiliseerd is, brengen ze een andere klimspijker aan in een ander stuk rots en gaan weer omhoog.

Boodschap voor Lichtwerkers van de Raad van Twaalf / Gepost op 28 September, 2017 by contramimi

Boodschap voor Lichtwerkers van de Raad van TwaalfWij zijn de Raad van Twaalf. Onze boodschap van vandaag is voor lichtwerkers die onvermoeid werken om de vibratie op planeet Aarde op te heffen. We kennen jullie pogingen, we waarderen jullie harde werk, we erkennen de hoogten en laagten van healing. We omgeven jullie allen in liefde licht energie om jullie voor de komende weken en maanden opnieuw energie te geven en je opnieuw in verbinding te brengen.

De mensen op aarde worden wakker met een buitengewone snelheid. Wij verzekeren dat deze transformatie uit het duister naar het licht zo pijnloos als mogelijk is. We communiceren heden om je te danken voor je toewijding aan de mensheid en aan Gaia en om je zachtjes te herinneren aan het belang om voor je eigen soevereiniteit, je eigen gezondheid en spirituele evolutie te zorgen. Er is erkend dat de mensheid verslaving hen slecht toegerust heeft gemaakt om met druk, onthulling en waarheid om te gaan. Een kleine hoeveelheid mensen zijn klaar om te zien achter de gevangenismuren van de holografische matrix simulatie, het grootste deel is in energetische ketenen gehouden van dichte frequenties die organische evolutie tegenhouden. Deze hoeveelheid mensen die vast houden aan godsdienstig dogma, politiek retoriek en vrees frequentie moeten compassie en liefde getoond worden als ze ontwaken. Want het zijn hun ogen die vast gesloten zijn geweest die de meeste ondersteuning en leiding nodig hebben.

De vrome prediker / Gepubliceerd 21 september 2017 | Door Ans Hoornweg

De vrome prediker
Gepubliceerd 21 september 2017 | Door Ans Hoornweg

De vrome prediker
Ergens in een klein dorpje woonde een man die aan een ieder die het maar horen wilde vertelde dat God hem had gered van een ernstige ‘ziekte’ die niet alleen zijn lichaam maar ook zijn geest had beneveld. Als dank voor zijn ‘genezing’ beloofde hij God dat hij in zijn dorp een geloofsgemeenschap ter ere van Hem zou stichten, en om d.m.v. God’s boodschap andere mensen te behoeden voor de ernstige fouten die hij zelf in het verleden had gemaakt. En zo geschiedde, want niet lang daarna was hij voorganger van een geloofsgemeenschap in z’n eigen dorp.

Aangezien deze man zo overtuigend kon prediken – dat zelfs God er bijna intrapte – had hij al gauw een grote aanhang onder z’n dorpsgenoten. Hij stelde een aantal mensen van z’n geloofsgemeenschap aan om een oogje in het zeil te houden bij de overige volgelingen, en hen te behoeden voor het maken van fouten. Wanneer er iemand was die toch ‘de fout in ging’ dan kreeg de voorganger dat al snel te horen en moest ‘de zondaar’ God om vergeving vragen bij hem thuis.

Deze vrome voorganger hield eigenlijk niet zo van vrouwen, maar omdat men het wel van hem verwachtte trouwde hij toch maar met een vrouw. Echter, na verloop van tijd kwam hij, in z’n gedachten, steeds meer in de verleiding om dingen te doen die volgens zijn geloof niet door de beugel konden.

De voorganger was er stellig van overtuigd dat die ‘verleidingen’ hem door de duivel werden ingegeven, en daarom predikte hij met een nóg groter fanatisme tegen mensen die seksueel ‘anders geaard’ waren, want ‘God heeft toch niet voor niets man én vrouw geschapen?!’

Dagtekst van Zaterdag 30 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zaterdag 30 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De goedheid - één van de hoogste vormen van intelligentie


"Goedheid heeft veel te maken met wilskracht. Wie goed is, wordt er altijd toe aangezet om zijn gedachten en gevoelens om te zetten in daden: hij spant zich in om anderen te ondersteunen, hen te helpen, en schudt hen zelfs door elkaar om hen uit de moeilijkheden te halen. Daarom schuilt er onder een ruwe bolster vaak een heel goed hart. 


Maar zelfs al drukt goedheid zich uit in daden, toch blijft ze daar niet toe beperkt. Het duurt vele levens vooraleer een mens deze deugd, die in feite een van de hoogste vormen van intelligentie is, echt kan ontwikkelen. Er wordt vaak gezegd dat mensen die goed zijn een beetje dom zijn, maar wat een vergissing! Wie zijn mentale vermogens, zijn tijd en zijn krachten besteedt om zijn naasten te helpen, is de verstandigste. Want de echte intelligentie is zichzelf vergeten om zich ten dienste te stellen van de anderen."

Een Schrijven van de Schepper / 29 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 September 2017 / door Jennifer Farley,
” Dankbaar”


Wees dankbaar voor de golven van emotie zoals ze gebeuren.
Zij zijn wie je bent!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2066: Vriend en Geliefde / Geplaatst 30 september 2017

Heavenletter 2066:
Vriend en Geliefde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 30 september 2017


God zei:

Heb de dieren lief, die zozeer aan jouw genade onderworpen zijn. Denk niet langer aan superieur of minderwaardig. Denk niet langer in termen van de meester en de dienaar. Dien. Laat iedereen elkaar dienen. Natuurlijk geniet degene die bediend wordt ook van het bedienen van de ander. Maar geef jezelf geen rol en maak er naamkaartjes van voor jezelf en de anderen. Denk enkel in de term van liefde. Wat je titel voor het ogenblik ook is, zij het bordenwasser of directeur, je bent benoemd om vriend en geliefde van het universum en van allen die erin leven te zijn.

Behandel anderen........, is een levensregel. Het is geen mooi gezegde, om te gebruiken. Het is zoals het is. Iedereen ben jezelf, en er is geen ander. Hoe je anderen behandelt, zo word je ook zelf behandeld. Behandel jezelf goed, geliefden. Leer hoe. Leer hoe je vriendelijkheid kunt geven, een vorm van liefde, want liefde en vriendelijkheid is de enige service die je, ongeacht je rol die je speelt, kunt verlenen. Als je het vuil van de straat opraapt, raap het dan op, niet alleen voor degenen die het hebben bevuild, maar ook voor degenen die niet hebben bevuild. Minacht niemand in je gedachten. Als je een gevangenisbewaker bent, wat je opdracht moge zijn, voer het uit met liefde vanuit je hart, en liefde zal gekend zijn. Als je een gevangene bent, vind een plaats in je hart voor liefde. Is een bewaker ook geen gevangene?


vrijdag 29 september 2017

Het lied van de 144.000 (Fa SIRIUS) (From the book "The Immortal" Book 1 by J.J.Dewey)

Het lied van de 144.000 (Fa SIRIUS)

(From the book "The Immortal" Book 1 by J.J.Dewey)Wij danken U Vader
Dat U ons Uw beschermende universele Licht heeft onthuld.
Dat er binnenin dit licht ...
 volledige bescherming  is tegen alle vernietigende krachten.
Dat de heilige Geest van Uw Aanwezigheid ons doordringt in dit licht,
en waar we ook willen het licht zal neerdalen.

Wij danken U Vader
Dat U ons vervult met Uw beschermende vuren van Liefde.
Dat binnenin deze Liefde....
 volledige bescherming is tegen alle destructieve gedachten en gevoelens,
dat het bewustzijn van Christus opgeheven wordt in deze liefde,
en waar we ook willen de liefde zal ontbranden.

Wij danken U Vader
dat U in ons bent en wij in U zijn....
dat door ons Uw Wil uitgezonden wordt .....
op vleugels van kracht.
Dat Uw doel wordt bereikt zoals het in de hemel is.
Dat door ons, Uw Licht en Liefde en macht ......
zich zal manifesteren  aan alle Zonen en Dochters van de mensheid.

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Portal 2012: Korte Situatie Update / Donderdag 28 september 2017


Portal 2012:
Korte Situatie Update
Donderdag 28 september 2017

Anomalie geassocieerd met de Zwarte Steen is verwijderd.

Wat resteert zijn de overblijfselen van de Yaldabaoth plasma entiteit met plasma toplet bommen en plasma anomalie die ermee verbonden zijn, en een paar meer plasma parasitaire entiteiten die tot nu toe in het lichaam van Yaldabaoth werden verborgen en nu wat meer actief worden als Yaldabaoth meer en meer wordt verzwakt. Al deze entiteiten zijn ook vol van plasma toplet bommen en plasma anomalie.


Ik noem hier twee van deze plasmoide entiteiten en ze zullen precies op dezelfde manier opgeruimd worden als Yaldabaoth en worden verwijderd.

De eerste is een wormachtige entiteit die via het Congo-portaal geteleporteert is van het Rigel-ster-systeem tussen 1996 en 1999. Deze entiteit probeert de oppervlaktebevolking van het Licht af te snijden, het probeert de spirituele groei en het ascensieproces te onderdrukken. Deze entiteit draagt de overgrote meerderheid van alle nog bestaande geavanceerde plasma scalaire wapens in zijn lichaam en gebruikt een geavanceerd fuzzy logic computer programma om die wapens te besturen om Lichtwerkers en Lichtstrijders zoveel mogelijk te onderdrukken. Het verwijderen van deze entiteit is nu top prioriteit voor de Lichtkrachten.

SAUL: Het kennen van jezelf is een belangrijk aspect van jullie ontwakingsproces. / 09/28/2017 door John Smallman


SAUL:
Het kennen van jezelf is een belangrijk aspect van jullie ontwakingsproces.
09/28/2017 door John Smallman

De energie van de Tsunami van Liefde versterkt en intensiveert dagelijks, en velen van jullie kunnen het voelen. Veel anderen, die zeer betrokken blijven bij de 3D-kwesties van het dagelijks leven als mens, zijn zich er ook bewust van en voelen deze energieën, die ze ontwrichtend en verwarrend vinden, omdat ze hun emotionele kwesties aan het oppervlak brengen van hun zintuigen die zij begraven of geweigerd hadden voor een lange tijd. Het is zeer verontrustend voor velen.

Het punt, om wakker te worden, is dat je alles moet loslaten dat niet in overeenstemming is met Liefde - haat, bitterheid, wrok, oordeel, waardeloosheid, enz. Velen zijn geschokt als ze zien hoeveel er in hun individuele bewustzijn omhoog komt. Zij kunnen denken dat het wereld- of persoonlijke gebeurtenissen zijn - politiek, zaken, familie, aardverschuivingen en extreme weersomstandigheden die hun gemoedsrust verstoren, maar eigenlijk zijn het hun eigen onbekende 'dingen' die omhoog komen om erkend te worden, vergeven, en loslaten. En het zal blijven komen tot het losgelaten is. Het loslaten ervan is niet zo moeilijk, het is het erkennen ervan en het bezitten ervan waarin de moeilijkheid ligt. Deze dingen worden begraven omdat mensen het te pijnlijk vinden om ze te erkennen. Roep ons aan in de spirituele rijken om je te helpen met het grote ongemak dat deze opduikende problemen kunnen veroorzaken. Onthoud dat je nooit alleen bent! Afscheiding, zoals de moderne natuurkunde duidelijk heeft aangetoond, is onmogelijk.

LICHTMEESTERS BOODSCHAP VAN DE METATRON /18 september 2017 / Tetsiea Blijham

LICHTMEESTERS BOODSCHAP VAN DE METATRON
18 september 2017 / Tetsiea Blijham


Welkom. Welkom in mijn Licht. Ik ben de Hoge Engel Metatron of de Metatron. De versnelling van de Aarde, is een versnelling die op gang gebracht is, door het grote aantal Oude Zielen geïncarneerd in de belangrijke tijd. Op dit belangrijke moment in de tijd. Het Bewustwordingsproces, het Ascentieproces van de Aarde brengt ook Het Geheel verder. Het hele Ascentieproces van de Kosmos. 

Als jij denkt dat wie jij bent en wat jij doet op dit belangrijke moment in de tijd, dat dit niet bijdraagt aan anderen, dat het niet bijdraagt aan Het Geheel, dan heb jij niet door wie jij bent. Dan heb jij niet door hoe gegroeid en hoe ontwikkeld jij bent. En hoe open jij bent en hoe open jij kunt staan voor de Kosmische frequenties, voor de verbinding met boven. En hoe jij een kanaal kunt zijn voor de hoogste Kosmische frequenties naar de Aarde toe. En dat is alleen al door te leven. Want het komt toch wel door je heen en bij je langs en door jou, naar de Aarde en naar de mensheid.

- Tetsiea

Resoneert deze boodschap met je? Deel deze tekst met je vrienden voor wie jij denkt dat dit openend zou kunnen zijn. Zo bereiken we de wereld met elkaar. Of doe de Gouden Straal meditatie http://www.crystalvisions.eu/goudenmeditatie.htmlDe geschiedenis van de afscheiding - dag 5 /Geplaatst 29 september 2017

De geschiedenis van de afscheiding - dag 5
Geplaatst 29 september 2017

De Zweedse wetenschapper Carl Johan Calleman raakte gefascineerd door de kalender van de Maya en onderzocht een steen die halverwege de vorige eeuw in Coban, Guatemala gevonden was. Deze steen vertoonde verschillende inscripties van elke omwenteling (na 52x) en gaf een structuur weer van de Mayakalender.  Calleman kwam met zijn onderzoek tot het besluit dat de Maya met hun kalenders de ontwikkeling van het bewustzijn hadden bijgehouden.


Weer zo’n pikant detail rond ongeveer dezelfde periode van de vorige eeuw werden ook de Nag Hammadi geschriften in Egypte gevonden.
De grote gebouwen van de Maya hebben een piramidevorm en bestaan uit 9 verschillende lagen. Elke laag was een ceremonieel centrum waarmee de evolutie van het bewustzijn werd getoond, met andere woorden de geschiedenis van de afscheiding. 
Elk van deze lagen is onderverdeeld in 13 individuele delen waarvan 7 delen van licht (dag) en 6 perioden van duisternis (nacht). 

Enige herkenning met Genesis, toch? Nog sterker is dat een gelijksoortig systeem teruggevonden is op de kleitabletten uit Mesopotamië.

Elke scheppingslaag kent haar eigen intentie, haar eigen bewustzijn. Zonder intentie of bewustzijn kan er niets geschapen worden. Elke dag is een periode van licht en is een periode waarin het bewustzijn zich uitbreidt. Elke nacht is een periode waarin deze nieuwe kennis werd toegepast. De fouten of de vergissingen uit een vorige periode werden nu herkend en zoveel mogelijk rechtgezet om zo telkens weer verder te evolueren. Zo gaat het bewustzijn of intentie van elke scheppingslaag mee over naar een volgende dag, een volgende nacht en een volgende cyclus.

(wordt vervolgd)Op deze dag van je leven / 29 September 2017 / Neal Donald Walsch

29 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
  
... dat je het einde van deze werkweek kunt maken
zijnde het einde van 'werk' voor altijd.

Wat wij 'werk' noemen, kan en zou een vreugde moeten zijn.
Het kan dat voor jou zijn vanaf nu, ongeacht wat je doet.

Bekijk het dagelijkse werk wat uit jouw handen komt
als het pad naar waar je wilt zijn.
Dan, wees dankbaar dat het leven jou dit pad heeft gegeven.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Vrijdag 29 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 29 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het egregoor - definitie en activiteit

"Wanneer een aantal mensen zich verzamelen rond een idee, scheppen hun gedachten en verlangens een levende entiteit. Dat is een wet van de spirituele wereld. En zelfs als die entiteit niet is gemaakt van voldoende materiële deeltjes, om ze te kunnen zien en aanraken, bestaat ze toch. Deze collectieve entiteit wordt een egregoor of een spiritueel krachtveld genoemd. Een egregoor is dus een levende en werkzame entiteit, en elk land, elke religie, elke gedachtestroom heeft een egregoor.

De Universele Witte Broederschap heeft ook haar egregoor. Al haar leden, de broeders en zusters die zich verenigen rond dezelfde idee van vrede en licht, voeden en versterken dit krachtveld onophoudelijk. Zo kan het niet alleen inwerken op andere egregoors in de wereld om hen gunstig te beïnvloeden, maar ook en vooral draagt het bij tot de evolutie van de wezens die eraan werken om het te vormen. "


Een Schrijven van de Schepper / 28 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 September 2017 / door Jennifer Farley,
Waar Het Begint


Wees verantwoordelijk voor jezelf en jouw acties.
Daardoor stel je een voorbeeld voor anderen.
Dat is waar het begint!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 2057: Verlangen en Intentie / Geplaatst 29 september 201

Heavenletter 2057:
Verlangen en Intentie
Brief uit de Hemel
Geplaatst 29 september 2019


God zei:

De oplossing voor alle moeilijkheden is liefde. Er zouden geen moeilijkheden zijn, als er genoeg liefde aanwezig is. Als dan nog moeilijkheden de kop opsteken, zelfs als er genoeg liefde aanwezig is, zou niemand het erg vinden. In de ban van de ongebreidelde liefde, wie geeft er dan nog om problemen?

Je weet, dat de liefde, waar Wij over spreken, niet de liefde is die je op postkaartjes en in gevoelens vindt. We spreken over zuivere intentie. Als iedereen wenst dat liefde op de eerste plaats komt, voor angst, onzekerheid, gierigheid, oordelen, egoïsme, zelfingenomenheid, welke moeilijkheden die van belang zijn, zouden er dan eigenlijk nog kunnen zijn? Het verlangen en de intentie zijn al genoeg om de wereld op zijn kop te zetten. Je zou kunnen denken dat Ik overdrijf, maar Ik overdrijf niet.

Als iedereen morgen zou ontwaken met het volgende in zijn gedachten, stel je dan de ongelooflijke liefde die hier door zou schijnen!

donderdag 28 september 2017

Persoonlijke en wereldwijde aanvallen worden dodelijk: heeft de Disclosure oorlog een climax bereikt? [Deel I] 4e deel / by David Wilcock / September 23, 2017,

Persoonlijke en wereldwijde aanvallen worden dodelijk: heeft de Disclosure oorlog een climax bereikt?

[ Deel 1] - 4e deel
by David Wilcock / September 23, 2017,

BEGIN BIJ DE GETALLEN

Deze schrijver veronderstelt natuurlijk de buitensporige hogere kosten, simpelweg door de "complexiteit van het gaan naar de maan" - maar veelvoudige insiders hebben hun leven gewaagd om te zeggen dat er veel meer aan de hand is.

Laten we ook niet vergeten dat elke Mercury-missile een raket nodig heeft die gelanceerd moet worden. Net als een nucleaire raket, die ook een raket is.

Niettemin kostte een Mercury-raket slechts 265 miljoen per vlucht, terwijl een nucleaire raket vermoedelijk meer dan 805 miljoen per eenheid kost - zoals we hierboven hebben gezegd.

Zodra u het basisontwerp heeft geperfectioneerd, en weet waar u de fossiele materialen moet afvallen, zou het zoveel meer moeten kosten om een ​​nucleaire bom te produceren?

Geboorte van de Traanvogel / Gepubliceerd 25 september 2017 | Door Ans Hoornweg

Geboorte van de Traanvogel
Gepubliceerd 25 september 2017 | Door Ans Hoornweg

Op de Aarde waren er heel veel dingen gebeurd en veranderd doordat de aardas was verschoven. Hierdoor werkte o.a. het radarsysteem van de vogels en de andere dieren niet meer, net als alle elektronische systemen op de aarde. Wereldwijd werkten de communicatiesystemen zoals telefoon en computer niet meer, dus moesten er weer nieuwe vormen van communicatie worden ontdekt. Op dat moment konden de mensen alleen nog rechtstreeks met elkaar communiceren dmv. hun stem en/of gebaren.

Ik zag een eenzame kraanvogel die, net zoals vele andere dieren, alles en iedereen verloren had. Het arme beest probeerde door te dansen een andere vogel te lokken. Na verloop van tijd kwam er een eenzame zwaan aangevlogen die vlak bij de kraanvogel landde. Beide dieren begrepen dat ze alleen elkaar nog maar hadden, dus gingen ze samen op pad om voedsel te zoeken – en aten ze dingen die ze normaal nooit zouden eten.

De kraanvogel en de zwaan werden goede vrienden, en beloofden elkaar trouw te blijven. Ze werden zelfs verliefd, dus de kraanvogel danste zijn mooiste dans voor de vrouwtjeszwaan, en niet veel later geschiedde het wonder …… ze kregen jongen! Het ouderpaar was heel gelukkig want hun jongen waren een kruising van hen beiden. En zo was dus de ‘Traanvogel’ ontstaan.

Het woord Traanvogel is niet alleen een verbastering van de naam van de kraanvogel, maar geeft ook het verdriet aan dat deze beide vogels voelden omdat zij hun oorspronkelijke soortgenoten/partners niet meer konden vinden.

Maar, ondanks dat gemis leefde dit zwaan-kraanvogelkoppel toch nog lang en gelukkig op de zo veranderde Aarde!!

Veel lief, AnsOp deze dag van je leven / 28 September 2017 / Neal Donald Walsch

28 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat eerlijkheid niet duidelijk is in alle gevallen.

Kijk, we willen allemaal dat het leven eerlijk is, toch?
Maar soms is het dat gewoon niet.
Waar? Nee, Fout.
Het leven is altijd eerlijk - soms ziet het er alleen niet zo uit.

Je zult zien hoe 'eerlijk' het leven is als je het een kans geeft om zichzelf uit te spelen.
Wacht, en Kijk.
Jouw Hogere Zelf, dat altijd het beste voor jou wil, heeft hier de leiding.
Geloof het.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Donderdag 28 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Donderdag 28 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Angsten en kwellingen - hoe eraan te ontsnappen. Voorbeeld van de vogel


"Wanneer je je angstig en gekweld voelt, komt dat heel eenvoudig door het feit dat je verdwaald bent in psychische gebieden die vergeven zijn van lagere entiteiten, vijanden van de mensheid. Die entiteiten vallen je aan, en als je probeert terug te slaan om ze te verdrijven, delf je het onderspit want zij zijn sterker dan jou. Wat nu gedaan?

Je ziet een vogel die een graantje van de grond pikt, en ineens komt er een kat aan. Wat doet de vogel? Hij wacht niet op de kat om haar te tarten, maar vliegt weg. Maar de mensen hebben nog niet begrepen wat de vogels wel begrepen hebben: ze geloven dat ze kunnen blijven om te vechten, en dan worden ze beroofd, afgeslacht. Je zult zeggen: ‘Maar hoe moeten we dan wegvliegen?’ Er bestaan zoveel middelen! De gedachte, het gebed, de verbeelding, de herinnering aan een heerlijk moment, het schouwspel van de natuur ... en al de meesterwerken van kunst en literatuur ... Zoveel mogelijkheden zijn voor jou beschikbaar. Maar wil je wel echt de bovenhand krijgen? Nee, je blijft liever zitten, zonder iets te doen, behalve pillen slikken en de anderen lastigvallen door te klagen over je angsten en nachtmerries. Maak vanaf nu komaf met die negatieve toestanden, door te leren wegvliegen."