Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 9 september 2017

De Grootste Zwendel van Alles / Door Anna Von Reitz

De Grootste Zwendel van Alles
Door Anna Von Reitz

Wij zitten aan het einde van een zeer, zeer lange leerperiode. Het heeft iets meer dan 8.000 jaar geduurd om op dit moment aan te komen, of ruwweg 25.000 mensenlevens.

Maar vooral moesten we het verschil leren tussen goed en kwaad, tussen leugens en waarheid en al die andere tegenstellingen, die in een voortdurend veranderende dynamiek bestaan en die uiteindelijk ontbinden. Denk er aan in termen van wiskunde – je kunt nul bereiken via een oneindig aantal beginpunten, correct? -7 plus 7, -98 plus 98, en ga zo maar door? De maatstaf kan veranderen, maar de uitkomst doet dat niet, zoals het huis van Nautilus – iedere kamer is groter maar het ontwerp is hetzelfde. Dit is wat de illusie van tijd en groei genereert, wanneer in feite niets veranderd is. Dus, feitelijk leven we in een stabiele toestand. Dat “Nulpunt” wordt het “NU” genoemd – waar de Alpha en de Omega elkaar ontmoeten – dit is waar we leven, ademen en ons bestaan hebben. Dit moment bevat alles wat ooit was en ooit zal zijn. En er bestaat slechts één zo’n “eeuwig moment”. Dit eeuwige moment is de herinnering en het lichaam van God.

Deze concepten zijn niet helemaal vreemd voor ons. We hebben Boeddha op zijn leliekussen gezien. We hebben Christus aan zijn kruis gezien. We hebben allemaal rozen uit mesthopen zien groeien en goed zien ontstaan uit kwaad en kwaad uit goed. We hebben de heilige geschriften van de wereld gelezen en ze vertellen ons allemaal dezelfde dingen vanuit verschillende gezichtspunten, alsof duizend mensen in een kring rondom een paard staan en het voor ons proberen te omschrijven.

Eeuwenoude, doorlopende volkerenmoord door Canada, Groot-Brittannië en het Vaticaan Breaking News - Voor Onmiddellijke Release/ Dinsdag 5 september 2017


Eeuwenoude, doorlopende volkerenmoord door Canada, Groot-Brittannië en het Vaticaan
Breaking News - Voor Onmiddellijke Release
Dinsdag 5 september 2017

Vernietigend rapport toont de eeuwenoude, doorlopende volkerenmoord door Canada, Groot-Brittannië en het Vaticaan; Vraagt ​​om sancties, arrestaties en gerechtelijke onderzoeken naar oorlogsmisdaden.

New York en Brussel -

Een uitgebreid rapport dat een historisch en doorlopend plan bevat om inheemse mensen uit Canada uit te roeien, is vanmorgen uitgebracht aan de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Het rapport is getiteld 'Een rapport over de continuïteit van genocidale misdrijven in Canada: een beroep op de mensen en regeringen van de wereld'. Het is uitgegeven door het Internationaal Tribunaal van Kerk- en Staatsmisdaden (ITCCS), een mensenrechtencoalitie die de campagne voor gerechtelijke stappen tegen het Vaticaan, de Britse Kroon en hun kerken voor volkerenmoord en kinderhandel heeft geleid.

De ITCCS presenteerde vandaag de kopieën van zijn rapport aan VN en EU-ambtenaren, alsmede aan diplomatieke vertegenwoordigers van twaalf landen, waaronder Rusland, China en de Verenigde Staten. Een bijzonder persoonlijk beroep wordt gedaan in het rapport aan de Russische president Vladimir Poetin.

De Arcturianen: HET VERLATEN VAN DE TIJD / via Suzanne Lie – 7 september 2017

De Arcturianen:
HET VERLATEN VAN DE TIJD

via Suzanne Lie – 7 september 2017

Jullie beginnen allemaal symptomen te hebben van het verlaten van de tijd.
Dat concept – verlaten van de tijd – is zo belangrijk omdat het verlaten van de tijd  een van de belangrijke symptomen is van het overgaan naar de vijfde dimensie.
Jullie leven NU in wat eens werd genoemd, het Aquarius Tijdpek, dat eens was en nog steeds wordt gebruikt om de overgang te omschrijven naar de vijfdimensionale frequenties van de werkelijkheid.

Er is slechts een klein percentage van de mensheid die zich eigenlijk realiseert wat er eigenlijk plaatsvindt, maar steeds meer en meer van jullie zijn de lege plekken aan het invullen met dat wat vroeger “onbekend” is geweest met jullie eigen persoonlijke perspectieven over hoe het leven zo anders verschijnt, maar gelijktijdig, het zelfde als ooit.

Deze situatie is er omdat jullie vijfdimensionale bewustzijn informatie bewerkt en verwerkt  en veel sneller prikkelt dan jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn.
Daarvoor, weten jullie, ontvangen, verbeelden en/of dromen concepten die meer inspirerend zijn, creatief en fantasierijk.

Dagtekst van Zaterdag 9 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zaterdag 9 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De liefde die we geven verrijkt ons -

"Aan anderen denken en voor hen werken verrijkt ons. Natuurlijk heeft men aanvankelijk de indruk dat juist het tegenovergestelde gebeurt. Alle wezens die overlopen van liefde, goedheid en onzelfzuchtigheid, worden door hun omgeving naïef gevonden en men begint hen te gebruiken en te misbruiken. Maar hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer ze voor vol worden aangezien en gerespecteerd, en op een dag komen allen hen hun liefde betuigen. Ze hoeven alleen maar geduldig te zijn.

Wanneer je een som geld op een bank plaatst, ontvang je niet direct intresten, toch? Je moet wachten. Het is precies dezelfde wet op spiritueel vlak. Je werkt met veel liefde, onbaatzuchtigheid, en je ziet niet meteen wat het je zal opleveren... Je dient de moed niet op te geven: op een dag zullen rijkdommen op je afkomen van alle kanten, en zelfs als je probeert om ze uit de weg te gaan, lukt je dat niet. Het hele universum zal zegeningen over je uitstrooien, want jij bent het die ze heeft veroorzaakt. Dit is één van de vormen van gerechtigheid."

Een Schrijven van de Schepper / 8 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
8 September 2017 / door Jennifer Farley,
Zo Zal Het Zijn


Jij bepaalt jouw wereld. Het is helemaal aan jou.
De gave van de vrije wil is van jou.
Zo is het binnenin jou, zo zal het zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1896: Luid de Klok / Geplaatst 9 september 2017

Luid de Klok
Brief uit de Hemel
Geplaatst 9 september 2017


God zei:

Het leven zoals je het kent, is niet redelijk, en jullie ook niet, geliefden.
Te vaak verberg je je voor het leven. Je loopt er op duizenden manieren oor weg. Je vermomt het leven voor jezelf. Je gaat een pierement van activiteiten in en je blijft van het leven weg. Je doet enorme moeite om het leven te ontwijken. Je probeert eraan te ontsnappen. Noch de achtbaan of de glijbaan is leven. Activiteit is geen leven. Voorwendsel is geen leven. Ontwijking van het leven is geen leven.

Rol je mouwen op en ga het leven binnen. Loop er niet op je tenen omheen. Stotter niet en bedek niet je gezicht. Ga naar de bron, en drink. Ga naar de marktplaats en stal je waren uit. Laat vandaag de ontmoetingsplaats van harten zijn. Laat je hart de meiboom zijn.
Hou jezelf niet langer weg van het leven door razende activiteit of door erom heen draaien. Hou jezelf niet weg van het leven.

vrijdag 8 september 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 September 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
 8 September 2017


Lieve mensen, laat je niet beïnvloeden door de uiterlijke tekenen van onrust en voortdurende problemen waar geen einde aan lijkt te komen, waarbij het ook niet lijkt alsof het binnenkort is afgelopen. Zoals jullie binnenkort op een dag wanneer je terugkijkt zullen kunnen zien, is het Nieuwe Tijdperk zoals voorspeld van start gegaan, maar was er tijd nodig voordat de nieuwe manier van leven zich kon settelen. De oude energieën verdwijnen geleidelijk aan, maar er zijn er die niet willen loslaten totdat ze gedwongen worden om dit te doen. Zoals jullie allemaal, creëren ze hun eigen lot en tijdlijn die hen in staat zullen stellen op de door hen gekozen manier verder te gaan. De negatieve krachten zullen echter niet langer in staat zijn om hun wil op te dringen aan degenen onder jullie die een vredig leven nastreven dat vrij is van de gruwelen van oorlog. De oorlogsdreigingen worden steeds groter, maar tegelijkertijd blijven vele bronnen richting permanente vrede op Aarde werken. Wees ervan verzekerd dat, hoe serieus de dreiging ook is of de agressieve houdingen ook worden, het absoluut onmogelijk is dat er een nucleaire oorlog wordt toegestaan. Terwijl jullie vrije wil wordt erkend, hebben de hogere machten bijzonder duidelijk gemaakt dat het onmogelijk is dat er ook maar één nucleair wapen wordt toegestaan. Iedere poging om dit te doen zal resulteren in totale mislukking en dat is de Wil van God.

Angst voor wat gaat komen zal het duister, die dit tegen jullie gebruikt, alleen maar helpen. Probeer jezelf buiten de negatieve energieën te houden door er geen aandacht aan te schenken. Focus je op wereldvrede die komen gaat als onderdeel van de veranderingen van het Nieuwe Tijdperk die al bezig zijn de trillingen op Aarde te helpen verhogen. Het zijn jullie, het volk, dat de Aarde van de oude manier van confrontatie vandaan heeft gestuurd en jullie mogen dan in de minderheid zijn, toch hebben jullie voldoende kracht gecreëerd om de tijdlijn te veranderen in één die permanente vrede op Aarde brengt. Door dit te doen worden die zielen die toezicht houden op jullie vooruitgang eveneens in staat gesteld om jullie te helpen, omdat het geen inbreuk maakt op jullie vrije wil. Op dit moment staat er veel klaar om van start te gaan en omdat deze periode van tevoren goed is voorbereid, is er geen tijd verloren gegaan. Ga zonder angst voor de toekomst te werk en het is reeds geschreven dat jullie alles dat met een vredig bestaan gepaard gaat, zullen ervaren. Jullie hebben je tijd in de lagere trillingen voltooid en kunnen je focussen op alle voordelen die aan het Nieuwe Tijdperk verbonden zijn, voordelen die zich binnenkort zullen gaan manifesteren.Gouden Eeuw Berichten van de Meesters: Het leven na de Zonsverduistering / September 2017

Gouden Eeuw Berichten van de Meesters
door de oprichters van de Geascendeerde Meesters Mystery School
Het leven na de Zonsverduistering
September 2017

De zonsverduistering die op 21 augustus plaatsvond, was echt een buitengewone kans voor veel ontwaakte mensen om hun steun uit te breiden aan de ware rol van Amerika in het vasthouden van het Licht voor de Aarde en al het leven op haar. De frequenties die met deze verduistering binnenkwamen, zullen heel lang gevoeld blijven worden, bewust of onbewust , en vanuit dit zullen voor vele zielen nieuwe begintijden ontspringen, niet alleen in Amerika maar ook in jullie hele wereld. De Liefde en het Licht van de Schepper zullen jullie Aarde en de gehele mensheid blijven overspoelen, hoe meer jullie uitgelijnd blijven met jullie hoogste creatieve intenties en zaden  blijven planten van onvoorwaardelijke liefde.

~ Meesters El Morya en Lady Miriam

Jullie zonsverduistering in augustus heeft  de capaciteiten exponentieel uitgebreid van een elk van jullie om jullie hogere intenties te co -creëren met jullie aanwezigheid. Tijdens de verduistering was iedereen, of zij zich ervan bewust waren of niet, letterlijk aan het ontwaken naar meer van hun oude overeenkomst om hun zielen af te stemmen met het grote doel van Amerika, dat is en is gebleven, om een demonstratie van een WARE democratie te zijn.

De Geascendeerde Meester Saint Germain heeft meegeholpen om dit in beweging te zetten door aanwezig te zijn toen de beslissing genomen werd om de Verklaring van Onafhankelijkheid te ondertekenen. Hij materialiseerde zich lang genoeg om op dat vitale moment op een balkon te staan en hij zei hardop tegen degenen die verantwoordelijk waren voor het opzetten van dit document: "teken dat document", wat ze allemaal gedaan hebben!


Opgewaardeerde gedachten over IRMA ~ Doorgaan met de bedoeling om haar te kalmeren / Gepost op 6 September 2017 / Victoria1111


OPGEWAARDEERDE GEDACHTEN OVER IRMA ~ DOORGAAN MET DE BEDOELING OM HAAR TE KALMEREN


Dus ik kreeg weer een van die ”Ik Ben in de douche en ik wordt geleid om energiewerk te doen en WOW!” DAT verwachtte ik niet, sprong eruit, greep een handdoek mee naar buiten, nam de digitale stem recorder en begon te praten.

Het begon:  door in mijn energieruimte te gaan wat ik deze week deed, zond ik kalmerende energieën naar Irma, mentaal en met mijn lichaam. Ik begin te zien dat Mijn lichaam wil bewegen met die ervaringen. De vorige nacht en vanmorgen werd ik geleid om mijn armen koele oceaan lucht, vochtigheid en reinigende regen te verwelkomen. Terwijl ik dit schrijf, 1:20 pm pacific time, hebben wij wolken, vochtigheid, koelere temperaturen en zachte regens die vallen.

Dus ik zend kalme energieën als ik getrokken wordt naar het oog van de storm en ik spreek met haar. Ik “verwachtte” niks te krijgen – zeker verwachtte ik niks te voelen. Ik was bereid om een andere neutrale ervaring te krijgen. Dat is niet wat er gebeurde. Wat er gebeurde was die plotselinge greep op mijn borst, die het moeilijk maakte om te ademhalen. Ik kon haar “voelen” en haar “horen”.

Live Kryon Channeling 183: Van het Duister naar het Licht gaan. 3 / 24 juni 2017 /Lee Carroll / Geplaatst: 8 september 2017

Live Kryon Channeling 183:
Van het Duister naar het Licht gaan. 3
Deze live channeling werd gehouden in Buffalo, New York.
24 juni 2017 /Lee Carroll
Geplaatst: 8 september 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het “verkopen” van drama en ongeziene waarheid
Nummer drie: Er zijn enkele zeer oude energieën in jullie maatschappij en in jullie cultuur die altijd hetzelfde zijn geweest en zij vertegenwoordigen de menselijke natuur van het verleden en jullie dienen nu te beslissen wat jullie met hen gaan doen. Jullie zijn misschien niet in staat om hen te veranderen maar jullie kunnen wel beslissen wat jullie met deze oude energieën gaan doen.

Als jullie in de opwaardering geloven en positiever gaan denken laat mij jullie dan iets vertellen dat gaat helpen. Er is licht op de planeet waarover jullie niets wordt gerapporteerd. Er is een begin van hoog bewuste ideeën en nieuwe gedachten met betrekking tot de toekomst van de mensheid op zeer machtige plaatsen. Dit zijn zaden van nieuwe gedachten en zij beginnen te groeien en enkele van hen van zeer zinvol en elegant, en toch zullen jullie nooit over hen horen. De reden? Jullie media zijn boven alles vervuld van het oude, duistere bewustzijn van drama en jullie zijn gewillig genoeg om een platform te scheppen om dit in stand te houden.

Sommigen van jullie komen thuis van hun werk en voelen dat het een goed idee is om de televisie aan te zetten en te kijken naar alle verschrikkelijke dingen die er die dag op de planeet zijn gebeurd. Misschien willen jullie het nieuws niet zien en kijken jullie in plaats daarvan voor ontspanning. Jullie kiezen dus je eigen programma als jullie willen kijken naar families in drama, redetwisten en klagen. Wat ik jullie vertel, lieve mensen, is dat jullie media misleidend zijn – en dat jullie er hoe dan ook toch naar kijken.

Meer lezen >>>


Het is om jullie geest te helpen te bevrijden. /1 September 2017 / Wes Annac


Een intuïtief bericht door Wes Annac van zijn persoonlijke Blog.
Het is om jullie geest te helpen te bevrijden.
Van 1 September 2017


Het Lachen in een Gekke Wereld

Laten we eerlijk zijn: We leven in een gekke wereld met veel goed bedoelende maar gekke mensen.  Tenzij jullie vaak mediteren of ergens gaan leven in de bergen, is het moeilijk om  te ontsnappen aan de gekte van onze moderne wereld.

Of wij het graag toe willen geven of niet, dragen de meeste van ons bij aan de gekte met onze politieke overtuigingen (en de resulterende lange Facebook berichten), onze religieuze of spirituele overtuigingen (en opnieuw de resulterende lange Facebook berichten) en de manier waarop we mensen meestal behandelen.

Ik heb teveel mensen gezien die op de sociale media claimen om “verlicht” te zijn voordat je in de argumenten komt die je zou verwachten van een twaalfjarige.
Ik heb mensen gezien die probeerden op het internet een stem van redelijkheid te zijn om te worden overstemd door een zee van gepassioneerde woede van degenen die allang redelijkheid verlaten hebben.

Op deze dag van je leven / 8 September 2017 / Neal Donald Walsch

8 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw een familiereünie staat te wachten, en je zult
meer verheugd zijn dan je je nu kunt voorstellen.

Op de dag dat jij je lichaam verlaat - wat Ik graag jouw voortzettingsdag noem -
zul je door iedereen worden begroet die je ooit om welke reden dan ook lief hebt gehad ...
en, vooraan in de groep staat, elke persoon die voor jou zo dierbaar is geweest.
Het zal een grote en glorieuze reünie zijn,
met vreugde en gelach en pure verwondering wat elk hart en ziel zal vullen!

Dit is ook ervaren door iedereen die ooit is weggegaan van hier -
al diegenen die voor jou zijn gegaan - natuurlijk.
Dus wees niet bedroefd om hen.
Ze zijn zo erg blij!
Ik weet niet zeker waarom het is bedoeld dat je dit hoort
op deze bepaalde dag ... maar ik wed dat je bent .......

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 7 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
7 September 2017 / door Jennifer Farley,
” In De Rij ”


Alles wat je ooit wilde is, wachten in de rij.
Het enige dat je hoeft te doen is het vragen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Vrijdag 8 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 8 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Geluid en stilte - hun verwantschap met de kindertijd en de ouderdom

"Het geluid is een taal, net als de stilte. De stilte kan het ophouden van elke beweging uitdrukken, de afwezigheid van leven, maar het is ook de taal van de perfectie. Wat betreft het geluid, het is de uitdrukking van leven, maar dat leven is vaak ongeordend en heeft er behoefte aan om te worden beheerst, ontwikkeld. Kinderen, bijvoorbeeld, zijn lawaaierig omdat ze vol energie en vitaliteit zitten. Oudere mensen daarentegen, zijn stil. Dit is deels te wijten aan het feit dat hun krachten afnemen en dat lawaai hen vermoeit; maar het is vaak ook omdat ze wijzer zijn geworden, omdat ze zich in zichzelf verdiept hebben, en het is hun geest die hen aanzet om nu in de stilte binnen te gaan. Om terug te blikken op hun leven, om na te denken, om lessen te trekken, hebben ze die stilte nodig, om een heel werk van onthechting, vereenvoudiging en synthese te doen.

Het opzoeken van de stilte is een innerlijk proces dat mensen naar het licht en naar het ware begrip van de dingen leidt."
Heavenletter 1895: Het Hele Verleden / Geplaatst 8 september 2017

Het Hele Verleden
Brief uit de Hemel
Geplaatst 8 september 2017


God zei:

Geliefden, willen jullie het verleden nu voor eens en altijd loslaten? Alles wat werd gezegd en gedaan, en alles wat niet werd gezegd of gedaan zijn ketenen om je enkels. Je kunt het niet ongedaan maken, en je kunt het niet over doen. Je kunt niet één woord herschrijven van wat er in het verleden is geschreven. Je kunt niet teruggaan naar dat armzalige moment van niet bestaande tijd en verbeteringen maken. Je kunt niet een karaat markeren en een zin toevoegen. Je kunt niet het verleden veranderen omdat het er niet langer is. Het was er eigenlijk nooit. Het was wat fantasie waar je even in leefde.

Dus buig naar het verleden. Wuif het vaarwel. Zegen het, want het heeft zijn waarde gehad. Iedere gemaakte fout of ieder nagelaten goeds is meer schrijven op de marge van een pagina van je leven, of een gescheurde pagina of een overgeslagen pagina. Laat de verdiensten en tekortkomingen die je aan jezelf toegewezen hebt gaan. Je was onervaren, en je bent nu wijzer. Wees dan ook wijzer. Weet beter dan het verleden op te dreggen en te fantaseren dat je het herbeleeft.

Zeg er tot ziens tegen en tegen je gevoelens erover. Laat het verleden vrij van het heden. Laat het los. Het hele verleden was iets wat je je ingebeeld hebt. Het bestaat niet nu. Het bestond toen niet werkelijk. Oh, ja, dit en dat kan gedocumenteerd worden, maar het was toen al door de wind gevangen en weggeveegd, en toch zou je nog steeds in het verleden wonen. Je denkt erover alsof het de boot is waarop je nu vaart.

Nu ben je in verse wateren. Jouw weerspiegeling in de wateren is nu anders dan wat het geweest is. Het hele verleden is alleen maar een gedachte. Werkelijk een gedachte is alles wat het ooit was. Jij die zoveel dingen in het dagelijkse leven vergeet, kun je niet het verleden loslaten? Het is een oude kano. Het was goed zolang het duurde, of het was slecht zolang het duurde, maar het verleden hoeft niet meer voort te duren.

Je hebt je babykleertjes losgelaten. Je hebt je schoolbaljurk en je sport-trofeeën losgelaten. In welke kast van je gedachten moeten zij nu bestaan?

Je kon de gestroomlijnde auto waar je eens in reed laten gaan. Je weet niet waar hij nu is, of dat hij nog steeds ergens bestaat. En toch sla je hem ergens op in de garage van je verstand. Hij neemt teveel plaats in. Hij staat je in de weg.

Gedachten over het verleden maken je verdrietig en weemoedig en boos en wanhopig en nostalgisch. Je bent nu nostalgisch over het verleden waar je toen niet snel genoeg kon wegkomen. En nu heb je het verleden in glas opgesloten, een soort museum ervan gemaakt. Wanneer besloot je om een opzetter van het verleden te zijn?

Zet je spervuur van gedachten aan het verleden op een vlot. Zet er een witte vlag op, en laat het vlot wegdrijven van de draaikolken van je gedachten. Het vlot heeft jou eens gediend. Het diende je twee keer. Maar het dient je niet langer.

Verbonden aan het verleden, serveer je jezelf oud voedsel. Je verlangt naar het verleden, en je bent er wanhopig om. Je zegt dat het je jeugd is. Je zegt dat het dierbaar voor je was. Laat jezelf dierbaar voor jezelf zijn. Laat het Menselijk Wezen dat je nu bent dierbaar voor je zijn. Verloren in het verleden, laat je jezelf in de steek.

Je bent je eigen kind waar je nu voor moet zorgen. Het maakt niet uit wat voor leeftijd, dit is nu je jeugd. Wegen waar je over gereisd bent en bruggen waar je over heen gegaan bent, zijn verdrongen door andere wegen en bruggen . Je kunt niet tegelijk vooruit- en achteruitgaan.

Laat je oude rugzak gaan en ga nu zitten bij een picknickmand.

vertaald door:


donderdag 7 september 2017

De Arcturianen Eenheidsbewustzijn en Eenheidsmoed via Suzanne Lie – 31 augustus 2017

De Arcturianen
Eenheidsbewustzijn en Eenheidsmoed
via Suzanne Lie – datum 31 augustus 2017


Geliefden,

Het is het NU waarin jullie leiders het nodig hebben “het grotere plaatje” in hun gedachten te hebben aangezien jullie allemaal bewegen door de grote veranderingen die zullen plaats hebben in jullie werkelijkheid. Zoals jullie weten, te vaak, moeten dingen erger worden voordat zij beter worden.

De reden hiervoor is omdat wanneer de duisternis eenmaal is onthuld, is het beste om er diep in te bewegen in de kern van het omdat, spoedig genoeg, zal de vermomming terug zijn. Dan kan het licht en de liefde opnieuw bedekt zijn door de duisternis en de angst.

Gelukkig zijn er perioden, net als tijdens jullie orkaan “Harvey”, waarin angst voorwaarts kan treden op zo’n manier dat de gewone mensen grote wezens van licht worden, die hun eigen innerlijk Licht vinden, om hun innerlijke moed te vinden, onvoorwaardelijke liefde en onmetelijke moed.

Robbert Van Den Broeke: Graancirkels anders bekeken. / 6 september 2017 / ILONA BEAARD

Robbert Van Den Broeke:
Graancirkels anders bekeken.
6 september 2017 /  Waarom verschijnen er zoveel graancirkels bij Robbert in de buurt?
En waarom zetten onze ruimtevrienden deze cirkels neer?
Laten we er eens op een wetenschappelijke manier naar kijken.

De Locatie:
Robbert woont in Hoeven en dat is een plaatsje in Noord Brabant.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoeven_(Halderberge)

Rondom die locatie worden veel graancirkels door Robbert gevonden.
Maar waarom vinden onze ruimtevrienden dat een fijne plaats?
Het komt door de energie die daar te vinden is die komen door leylijnen.

Om verwarring te voorkomen een verduidelijking van de gebruikte termen:

Op deze dag van je leven / 7 September 2017 / Neal Donald Walsch

7 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het de zoete, eenvoudige dingen van het leven
zijn die per saldo de echte blijken te zijn.

Laura Ingalls Wilder zei dat, en ze had gelijk.
Dit lijkt zo'n simpele materie, zo'n eenvoudige kennis,
maar als we het echt omarmen als onze levende realiteit,
begint ons dag tot dag leven op zeer belangrijke wijze te veranderen.

Dus kijk vandaag en vanavond welke lieve,
 eenvoudige dingen van het leven je over het hoofd ziet,
niet opmerkt of gewoon niet ziet of ervan geniet.
Kijk goed. Zij zullen waarschijnlijk - vlak voor je ogen gebeuren -
iets waar je elke dag doorheen kijkt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Donderdag 7 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Donderdag 7 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het geloof en de twijfel: chemische elementen die de verwezenlijking bevorderen of tegenwerken -

"Een spiritueel Meester is iemand die grote psychische vermogens heeft, maar deze vermogens laten hem niet toe om op elk moment en waar dan ook, in om het even welke omstandigheden en met om het even wie te handelen.

In een passage van de Evangeliën, wordt gezegd dat Jezus, toen hij voorbij Nazareth kwam, niet veel wonderen deed vanwege het ongeloof van de inwoners. Dus zelfs al bezat Jezus immense vermogens, hij openbaarde ze niet bij mensen die er niet voor openstonden en geloofden. En aan diegene die om genezing vroeg voor zichzelf of voor zijn kind, antwoordde hij: "U geschiede naar uw geloof" of "Uw geloof heeft u gered". Natuurlijk zullen onwetenden als verklaring geven dat Jezus lichtgeraakt en ijdel was en dat hij daarom alleen degenen hielp die blindelings in hem geloofden. Nee, de echte uitleg is dat je geloof en twijfel kunt vergelijken met chemische elementen: het geloof bestaat uit subtiele elementen die de manifestatie en realisatie bevorderen. Twijfel bestaat uit elementen die zich ertegen verzetten."