Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 september 2017

Jezus: Wanneer jullie je naar binnen keren, naar je heilige innerlijke toevluchtsoord, ......... / 29 augustus 2017 / door John Smallman


Jezus: 
Wanneer jullie je naar binnen keren, naar je heilige innerlijke toevluchtsoord, vinden jullie vrede en bevrijding van angst en zorg.
29 augustus 2017 / door John Smallman

Ik wil jullie gewoonweg geruststellen dat het gros van de mensheid in het zuiveringsproces zit van enorme hoeveelheden geringschatting en van het niet accepteren van zichzelf dat binnenin begraven heeft gelegen en dat moet en zal worden losgelaten, want jullie zijn nu klaar om verder belangrijk innerlijk werk te doen. Het maakt jullie zeer van streek omdat jullie al een heleboel innerlijk werk gedaan hebben en dachten dat jullie er klaar mee waren. Maar, natuurlijk, als mensheid is dit een constant doorgaand proces. Niettemin, wanneer alles wat begraven en ontkend is geweest uiteindelijk gezien en losgelaten is, voelen jullie jezelf vrij om te groeien en te ontwikkelen naar een bewustzijn van jullie ware status – Eenheid – hetgeen is waar ontwaken over gaat.

De hele mensheid is nu op een hoog versneld pad naar ontwaken. Het is zowel opwindend alsook verheffend en tegelijkertijd heel van streek makend, want jullie lijken, spiritueel gesproken, je gevoel van richting verloren te hebben. Echt waar, het is een tijd om het leven voor jullie te laten ontvouwen, net zoals jullie dat oorspronkelijk gepland hebben, in plaats van het te sturen vanuit je menselijke en egoïstisch perspectief, dat bijna altijd resulteert in pijn en teleurstelling.

Over Liefde Geschreven door Elias / 01 september 2017


Over Liefde
Geschreven door Elias / 01 september 2017


“Wat betekent Liefde? Hoe wordt Liefde geleefd? Liefde is iets heel verfijnds. Dit wil zeggen dat Liefde nooit zegt: ‘Je moet’, maar Liefde geeft de ander steeds compleet vrij. Helaas is dit in het dagelijkse leven maar zelden het geval.

Tussen de geslachten worden steeds weer verplichtingen, een ‘moeten’ en regels gehanteerd en vaak vindt er zelfs duidelijk afpersing plaats. Dit heeft uiteraard niets met Liefde te maken. Liefde zegt: ‘ik ben, ik voel, ik neem alles waar en jij mag je eigen weg gaan want ik geef je de vrijheid. En als ik niet in staat ben om je werkelijk vrij te laten dan houd ik niet van je maar dan heb ik je nodig om mijn gebrek aan eigenliefde te verhullen en te onderdrukken.’

In feite is het zo dat de mens eerst kan liefhebben als hij geleerd heeft om van zichzelf te houden. Maar er zijn weinigen die zichzelf echt liefhebben terwijl ze wel de behoefte voelen om door anderen te worden bemind.

Een Schrijven van de Schepper /1 September 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 September 2017 / door Jennifer Farley,
” De Ervaring ”

 

Het is allemaal een kwestie van perspectief;
Je kunt je bestaan op Aarde zien als werk of je kunt het als een spel zien.
 Jij bent immers hier voor de ervaring, niet dan?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1889: Alle Liefde in Je Hart / Geplaatst 2 september 2017

Alle Liefde in Je Hart
Brief uit de Hemel
Geplaatst 2 september 2017


God zei:

Tijd is niet van belang. Liefde is dat. Beschouw toch zelfs de kwelling van tijd als een geschenk. Neem het voor wat het is, een oppervlakkige weergave. Beschouw tijd als een voorafje, geniet ervan, en ga dan door en hou van het echte voedsel. Tijd stelt grote eisen aan je. Hij laat je haasten, het plezier weghalend. Hij zet je onder druk. Tijd is als een slavendrijver geweest, en je was gehoorzaam aan de tijd. Net zo makkelijk als je je horloge op tijd zetten, zet je hart op liefhebben.

Het is niet dat het hart ingesteld moet worden. Het is nodig dat je je hart opmerkt. Iedere keer dat je je afvraagt hoe laat het is, herinner je dan je hart. Herinner je dat het binnenin je slaat met een doel Je hebt een hart van liefde dat tikt. De slag van je hart is regelmatiger dan je klok. Een klok vertelt hoe laat het is. Je hart vertelt liefde.

Je hart is een dirigent van een orkest. En het is ook het stokje in de hand van de dirigent van het orkest. Het is ook de noten die gespeeld worden. Het is ook alle instrumenten. Wat een instrument is je hart!

vrijdag 1 september 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 September 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
1 September 2017


Er bestaat geen enkele twijfel dat de tijd steeds sneller blijft gaan terwijl jullie vooruitgang boeken richting de tijd van grote veranderingen die de wereld zullen transformeren. Jullie wagen je steeds verder de hogere trillingen in die komen met de fotonengordel en ze zullen jullie Aarde zullen transformeren naar wat uiteindelijk een paradijs zal lijken, vergeleken met dat wat jullie vandaag de dag ervaren. Het zijn veranderingen die al sinds zeer lange tijd werden gepland en die zich nu geleidelijk aan manifesteren, waarbij niets kan verhinderen dat deze zich volledig kunnen uitvouwen. Veel hangt af van de aankondigingen die worden gedaan over de nieuwe Republiek die nu klaar staat om de huidige te vervangen. Het duister zal al het mogelijke in het werk stellen om deze aankondiging uit te stellen en zij worden wanhopig omdat hun macht snel steeds verder afneemt. 

De vertragingen die het duister probeert te veroorzaken spelen duidelijk een belangrijke factor in de ontwikkelingen die binnenkort plaats zullen vinden, maar niets zal de vooruitgang in de goede richting kunnen stoppen. De uitkomst wordt bepaald door regels die ervoor zorgen dat de enige zielen die naar Ascentie vooruit kunnen gaan, degenen zijn wiens trillingen zich hebben verhoogd. Het zou niet in het belang zijn van degenen wiens trillingen zich niet hebben verhoogd om een plek binnen Ascentie te vinden omdat, ook al zouden ze dat op een of andere manier wel kunnen, het een buitengewoon ongemakkelijke ervaring zou zijn. Hun tijdlijn zal zich in een andere richting vooruit blijven bewegen, een nieuwe cyclus binnen, wat hen uiteindelijk opnieuw een kans zal bieden om Ascentie te bereiken. De evolutie van een ziel gaat steeds door en is voorbestemd om te slagen.

Arcturians Onderzoeken de Mogelijkheid dat de Mensheid Meer op Zich heeft Genomen dan het Aankan / 30 augustus 2017 / Daniel Scranton

Arcturians Onderzoeken de Mogelijkheid dat de Mensheid Meer op Zich heeft Genomen dan het Aankan
30 augustus 2017 / Daniel Scranton

"We zijn begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheid dat jullie meer op je hebben genomen dan jullie kunnen hanteren. We zijn er tamelijk zeker van dat jullie, het menselijk ras, een reeks Herculeske taken uitvoeren in jullie beweging vooruit, in jullie Ascensie. Jullie hebben al zoveel eonen van programmering overwonnen. Er zijn al zo veel positieve resultaten geweest van jullie bereidheid om die te verduren, en nu vragen we ons af of jullie teveel lasten op je hebben genomen voor deze melkweg".
 – Arcturians

We zijn er zeker van dat degenen van jullie die op planeet op de aarde zijn ontwaakt op dit moment meer gedaan hebben dan je eerlijke deel van de zware opheffing. - Arcturians

De Arcturiaanse Raad via Daniel Scranton, 30 augustus 2017

Sananda 30 augustus 2017
Arcturians (gekanaliseerde berichten)

De Arcturianen: Met jullie overgangen beginnend via Suzanne Lie 26 augustus 2017

De Arcturianen:
Met jullie overgangen beginnend
via Suzanne Lie 26 augustus 2017

Geliefde familieleden die een aarde voertuig dragen, wij de Arcturianen spreken nu tot jullie binnen dit NU, wij wensen jullie te herinneren dat jullie beginnen met jullie overgang. Sinds er zo veel expressies zijn van het zijn van een mens binnen jullie NU, wensen wij, de Arcturianen te delen wat wij hebben gezien vanuit het observeren van jullie dapperheid en creativiteit.

Ten eerste, veel van jullie hebben de kunst om kalm te blijven en het zich richten op in aanwezigheid van de grote overgang, onder de knie gekregen.
Niet enkel is jullie buitenwereld sneller en sneller aan het veranderen, maar ook jullie fysieke lichaam is meer en meer aan het veranderen.

Nu zijn deze veranderingen doorgaans niet duidelijk, of zelfs gekend, maar diep van binnen, beginnen velen van jullie te voelen alsof er iets veranderd is.
Of, jullie vragen jezelf af, misschien is het dat iets is veranderd binnen jullie dagelijkse leven.

Het antwoord, “JA” al van deze details van jullie leven zijn aan het veranderen.
Deze veranderingen worden geïnitieerd omdat jullie derde/vierde dimensionale werkelijkheid van Tijd en Ruimte aan het overgaan is naar jullie vijfdimensionale werkelijkheid van Hier en NU.


Vanuit de Akashic Archieven September 2017 Boodschap / Gechanneld door: Jen Eramith MA

Vanuit de Akashic Archieven
 September 2017 Boodschap

Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2017 verwachten?


De energie deze maand is duidelijk. Er is een gevoel van eerlijkheid en van oprecht te zijn dat in deze maand tevoorschijn komt. Dit is niet te zeggen dat de dingen rustig zijn; in feite, is dit een zeer actieve maand. En toch is er duidelijkheid die weerklinkt doorheen de volledige tijdsperiode. Deze duidelijkheid heeft een ingrijpende energie. Duidelijk inzicht raast erdoorheen, bijna zoals een orkaan die alles op diens pad opruimt.
Deze maand brengt een kans om de dingen te zien voor wat zij werkelijk zijn, meer dan ooit tevoren. Er is geen ruimte meer voor ontkenning. Er is geen ruimte voor het tolereren van misleiding, en geen beloning voor geniepig/achterbaks te zijn deze maand. Niets dat geniepig of achterbaks is zal werken. Het enige dat goed zal werken deze maand is eerlijkheid.
Je kunt verwachten je bezig te houden met het moeilijke proces van het onder ogen komen van een waarheid die je genegeerd hebt, of een waarheid die voorheen voor jou verborgen was. Velen van jullie zullen zich verraden voelen als jullie je realiseren dat de dingen niet zijn hoe zij toeschenen te zijn, of iets dat je geloofde nooit waar geweest is. Het zal belangrijk zijn om met jezelf en met anderen mededogen te hebben. Zelfs als je gefrustreerd bent met elkaar, probeer je best te doen om mededogen en begrip aan te bieden als mensen ontwaken en zich dingen realiseren die jij al gedurende een lange tijd gekend mag hebben.

DE ENERGIE VAN SEPTEMBER / 31 augustus 2017 / Door Fran Tielemans

DE ENERGIE VAN SEPTEMBER
31 augustus 2017 / Door Fran Tielemans

September is een 10/1-maand in een 10/1-jaar: de vibratie van verandering is nu zeer sterk. Het wordt dus een maand vol beweging en verandering, waarin je je Zélf een stevige zet kan geven door duidelijkheid te krijgen over de koers die je wil varen, de keuzes die je wil nemen en de verandering die je wil aanbrengen. Veel kans dat je dit jaar volop hebt gevoeld hoe je het zeker niét meer wil, en nu is er focus nodig: het stil maken in jezelf, luisteren naar de stem van je ziel, en raadplegen van je gids/Beschermengel. Tijd maken voor stilte, je regelmatig loskoppelen van alle drukte en heisa om je heen: het zal broodnodig zijn in september om jouw rode draad en niet die van je partner of vriendin of wie dan ook te kunnen volgen.

Velen hebben het gevoel afgeremd te worden of nooit echt vooruit te kunnen met hun plannen. Ten eerste zal je tot diep in 2019 slechts met mondjesmaat vooruit kunnen, omdat je tot dan gewoon bezig zal zijn met losse eindjes vast te knopen, je resterende karma en zielscontracten af te werken en kleine aanpassingen aan te brengen. Pas bij de dageraad van 2020 zal je het gevoel hebben dat de nieuwe fase, waartoe we nu nog allen in voorbereiding en opleiding zijn, en die we innerlijk en via verbindingen aan het bouwen zijn, zich volop manifesteert. Probeer dus gewoon geduld te hebben met jezelf, en stop met jezelf onder druk te zetten om te presteren en succes te creëren.

Op deze dag van je leven / 1 September 2017 / Neal Donald Walsch

1 September 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je je geen zorgen hoeft te maken over geld.
Wees in plaats daarvan  bezorgd over vreugde.

Hoeveel vreugde beleef jij in dit moment?
Hoeveel vreugde breng jij naar dit moment?
De vreugde die je ervaart zal de vreugde zijn die jij brengt.
Als jij op vreugde wacht om in vreugde te worden gebracht, begrijp je niet wat je hier doet.
En als je denkt dat vreugde iets te maken heeft met geld, begrijp je echt  niet wat je hier doet.

Er is een persoon die nu wacht, precies deze minuut, op jou om hem te verheffen.
Doe dat ... en jij zult rijk zijn.

Werkelijk. Ik meen het echt. Ik verzin dit niet.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 31 augustus 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
31 augustus 2017 / door Jennifer Farley,
” Het Loslaten van Schatten ”


Soms wordt je ertoe geleid om mooie dingen in jouw leven los te laten.
Het mag misschien geen deel uitmaken van je plan,
maar het is zeker een onderdeel van het oneindige beeld.
In staat zijn om iets los te laten waar je veel waarde aan hecht,
en vaak doet, zal je openstellen om meer te ontvangen dan je verwachtte.
 Onthoud dat, hoewel het voelt alsof het voor altijd zal doorgaan,
is een pijnlijk moment enkel maar een ogenblik.
Leren en in staat zijn om los te laten kan jouw door de duur van je leven heen dragen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Vrijdag 1 September 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 1 September 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het menselijk organisme, model voor een wereldwijd organisme -


"Reeds eeuwenlang herhalen denkers dat de mensheid is zoals een lichaam waarin elk land een orgaan vertegenwoordigt. Maar in feite zijn er maar heel weinig mensen die er werk van maken dat de organen van de mensheid bezield worden door dezelfde wijsheid, dezelfde onbaatzuchtigheid als die van de organen van het fysieke lichaam. Iedereen denkt alleen aan zichzelf, ten koste van zijn buurman. Het is dus tijd om een voorbeeld te nemen aan het menselijk organisme dat de natuur met zoveel intelligentie heeft ontworpen. Het is tijd om de werking ervan te bestuderen, en na te gaan wanneer het gezond is, wanneer het ongezond is, en te begrijpen dat diezelfde regels gelden voor de hele mensheid.

Wanneer de hersenen helder denken en het hart zich verheugt, dan voelen zelfs de voeten zich goed. Ja, als een orgaan gezond is, voelen alle andere lichaamsdelen dat en verheugen ze zich. Wanneer één orgaan ziek is, voelen ook de andere zich kwetsbaar. Dus als één land problemen heeft, waarom verheugen de buurlanden zich dan? Dit bewijst dat ze zieke organen zijn, en ze beseffen niet dat ook zij daar vroeg of laat de gevolgen van zullen dragen."
Heavenletter 1888: Boeddha onder de Vijgenboom / Geplaatst 1 september 2017

Heavenletter 1888:
Boeddha onder de Vijgenboom
Brief uit de Hemel
Geplaatst 1 september 2017

God zei:

Geliefden, wie zegt wat meer is en wat minder? Oh, ja, je hebt allemaal menselijke standaarden om jullie dat te vertellen, al deze omheiningen waar jullie een of andere gebeurtenis plaatsen, een of andere persoon. Je denkgeest heeft een merkwaardige vaardigheid om te sorteren, toch was het niet in de mode om mensen en het leven in een of andere categorie op te sluiten

Je hebt eersteklas omheiningen, tweedeklas, lager, laagste. Je hebt rampen en tragedies, hoog drama en romances, avonturenfilms en komedies. Je scheidt mensen en gebeurtenissen hier en daar in een of andere omheining. Sommige gebeurtenissen en mensen beweeg je in het rond, toch heel vaak, als je ze in een of andere ruimte geplaatst hebt, laat je ze daar en waag je het niet om ze te verplaatsen, alsof er iets heiligs aan de verzamelplaats in jullie denkgeest zou zijn waar je ze geplaatst hebt.

Je bedenkt domme grondslagen waarop je besluit om iemand uit te bannen, alsof deze grondslagloze besluiten een fijne erkende wetenschap is. Ja, je beoordeelt mensen op indrukken, en dat is inclusief indrukken die bij jou zijn ingeprent.

donderdag 31 augustus 2017

Wereldsymposium ‘Agartha to Humanity’, 25-27 augustus 2017 / 31 Augustus 2017


Wereldsymposium ‘Agartha to Humanity’, 25-27 augustus 2017
31 Augustus 2017

In het weekend van 25-27 augustus is in New York het “Agartha to Humanity” Wereldsymposium gehouden.  Agartha, in de Binnenaarde, een civilisatie die is ontstaan toen met de neergang van Lemurië en Atlantis groepen mensen naar de Binnenaarde ontsnapten en zo de rampen hebben overleefd. Zij hebben zich ontwikkeld tot een geavanceerd volk dat graag de mensheid terzijde wil staan als de quarantaine op de oppervlakte is opgeheven. Dit symposium is bedoeld om de mensheid vertrouwd te maken met het bestaan van de Holle Aarde en Agartha.

De voorzitter van het wereldsymposium is Tamarinda Maassen, ambassadeur van ‘het Binnenaarde koninkrijk van Agartha’, en Master Teacher van ‘The Ancient School of Wisdom’ – Salomonari in Roemenië .

Er is al veel over Agartha te vinden op het Internet. Admiral Byrd van het Amerikaanse leger heeft zijn verslag gegeven over hoe hij in 1947 met zijn legervliegtuig in het liefdevolle Agartha terecht kwam en de boodschap die hij voor de mensheid meekreeg; en natuurlijk werd hem de zwijgplicht opgelegd toen hij terug kwam in Amerika en zijn verhaal aan zijn meerderen verteldeHier vind je de Nederlandse vertaling van zijn verhaal.

Cobra heeft ook al veel verteld over Agartha. Hier heb je de bundeling van de vragen uit zijn interviews die over Agartha en de Binnenaarde gaan.

De Goddelijke Raad van Toezicht. Aanpassen aan de Nieuwe Frequenties / Door L'Aura Pleiadian

De Goddelijke Raad van Toezicht.
Aanpassen aan de Nieuwe Frequenties
Door L'Aura Pleiadian

De Nieuwe Lichtfrequenties zijn de Downloads die jullie ontvangen die de lichtcodes activeren in jullie eigen unieke blauwdruk. Jullie zijn een conglomeraat van verschillende frequenties doorheen wat verschijnt als jullie Universum.

Jij bent een Lichtwezen en ontvangt dat wat jou ontwaakt naar jouw weten ~ van het Lichtwezen dat je Bent.

De Werelden en niveaus van het Licht zijn de dimensies waarin je bewust bestaat  als een manier van het Licht dat je zelf ervaart. De manier waarop je mag waarnemen.

Op sommige trillingsniveau's zijn jullie je niet bewust van de hogere versies van jezelf. Dit laat het bewustzijn achter als een verouderd referentiekader. Jullie ontvangen de activaties ~ die activeren dat wat je bent Op de hogere niveaus van LICHT ~ JIJ.

Aangezien deze vele versies en niveaus samenvoegen, zullen jullie STAAN als het Wezen van Licht ~ dat zichzelf niet alleen kent in de Nieuwe Aarde ~ Manier van Zijn. Maar ook als het Glorierijke Licht dat jullie ZIJN.

Kamajaja / Gepubliceerd 29 augustus 2017 | Door Ans Hoornweg

Kamajaja
Gepubliceerd 29 augustus 2017 | Door Ans Hoornweg

Een prachtig lang, donker getinte vrouw liet zich aan mij zien. Ze was heel mooi gekleed en haar haar was zo ingeweven dat het een kunstwerk op zich was. Wat ook opviel was dat ze een opmerkelijk lange nek had (net zoals de vrouwen van de Kayan in Thailand – ook wel giraffevolk genoemd – die van kinds af aan steeds meer ringen om hun hals doen waardoor hun nek langer oogt).

Deze vrouw – zij noemde zich Kamajaja – was een buitenaardse Godin, en ze vertelde mij het volgende: ‘De oorsprong van mijn volk ligt tussen de sterren. In een ver verleden heb ik mijn volk naar de Aarde geleid om daar de lessen van onderdanigheid te leren. De vrouwelijke energie vierde namelijk hoogtij op mijn wereld, waardoor mijn volk te arrogant was geworden. Deze eigenschap dragen de afgezanten van mijn volk op de Aarde nu nog steeds in zich, omdat het-trots-zijn in de oorspronkelijke genen van mijn volk verankerd zit. Mijn afgezanten op Uw Aarde hebben genoeg geleerd, dus zullen velen van hen binnenkort terugkeren naar hun oorspronkelijke thuisplaneet.’

Kamajaja liet mij vervolgens de Aardse woonplaats – eigenlijk waren het meer eenvoudige bergwoningen – van haar volk hier op Aarde zien, waarna ze mij de steden op háár wereld liet zien. Daar zag ik prachtige, goudgele maar wel eenvoudige woningen die langs een soort van uitgehouwen paden lagen.

Ze vertelde me dat veel van de geverfde patronen en tekeningen die op de stoffen en kleding van de oude, traditionele Aardse volkeren staan afgebeeld, in wezen tekens van oeroude wiskunde zijn.

Ze zei ook dat wanneer wij mensen deze stippen-, strepen- en zigzagtekens zouden kunnen ‘lezen’ dat we daar dan veel van zouden kunnen leren en begrijpen, ‘Want het Universum is pure wiskunde, en de alleroudste taal van het Universum.’

Dit gezegd hebbende keek Kamajaja me glimlachend aan, waarna ze verdween.

Tja, de mensen hier op Aarde denken vérder te zijn dan de ‘primitieve’ volkeren met die prachtige lange nekken …… niet dus!

Veel liefs, Ans

http://www.anshoornweg.nl

De Raad - Enige Zaken Om Te Bedenken - 28 augustus 2017 / Ron Head

De Raad
- Enige Zaken Om Te Bedenken -
28 augustus 2017 / Ron Head

Vandaag praten we over vrijheid. Iedereen in jullie wereld wil vrij zijn. De meesten van jullie zien zichzelf als vrij. Jawel, jullie weten dat er nog steeds onfortuinlijke zielen zijn die nog echt in gevangenschap verkeren. Maar goddank, jullie zijn dat niet. Jullie zijn vrij. Jullie leven in een vrije samenleving.

Tot op zekere hoogte lijkt dit waar te zijn. Jullie gaan waar jullie willen, dragen wat jullie willen, eten wat jullie lekker vinden en niemand schrijft jullie voor wat jullie moeten denken. In de meeste gevallen is dat hoe jullie jezelf zouden omschrijven, waar of niet?

Hoe vaak gaan jullie naar de populaire plaatsen? Hoe vaak dragen jullie wat jullie denken dat acceptabel is? Hoe vaak maken jullie keuzes om die stem in jullie hoofden te kalmeren, die jullie vertelt wat je zou ‘moeten’ doen?

Wiens stem is dat? Eigenlijk, zouden wij opperen dat het niet uitmaakt of het nu een stem is die jullie herkennen of niet, het is een combinatie van velen. Het is die van de ouders die jullie opvoedden. Het is jullie samenleving. Het is jullie eigen verleden, herinnerd of onbekend. Zelfs de beste gezinnen waren zeer zorgzaam om er op toe te zien dat jullie op het leven waren voorbereid. Natuurlijk waren ze dat. En de meesten van hen dachten dat dit betekende jullie te leren wat zij geleerd hadden, om alles wat jullie zouden kunnen tegenkomen aan te kunnen.

Op deze dag van je leven / 31 augustus 2017 / Neal Donald Walsch

31 augustus 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven jou een geweldige kans biedt op elk moment om te zien en te ervaren Wie Jij Werkelijk Bent.

Kijk naar jezelf deze dag. kijk gewoon naar jezelf.
Kijk naar wat je doet van moment tot moment ... en waarom.
Vraag jezelf af in het midden van het,
"Wat heeft dit te maken met mijn echte reden om hier te zijn?
Is dit waarvoor ik de hele weg naar de Aarde ben gekomen om te ervaren? '

Als het antwoord een klinkende Ja is, blijf het dan doen.
Als het antwoord Nee is, vraag jezelf dan af, 'Wat in de wereld ben ik aan het doen?'
Kijk naar de woorden en beschouw ze letterlijk.
Wat-in-de-wereld-ben-ik-aan-het-doen?
Waar ben ik elke dag bij betrokken, en wat heeft dit met mijn ziel te maken?

Het is gewoon een vraag ... alleen maar een vraag ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper /30 augustus 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 augustus 2017 / door Jennifer Farley,
Druk Liefde Uit


Neem liefde weg en de ziel kwijnt weg.
Reik uit voorbij je angsten en druk liefde uit om liefde te ontvangen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlHeavenletter 1887: Liefde Stijgt / Geplaatst 31 augustus 2017

Heavenletter 1887:
Liefde Stijgt
Brief uit de Hemel
Geplaatst 31 augustus 2017

God zei:

Soms moet je denken dat Ik in een rij zit die Hemel genoemd wordt en jullie dwaasheid afkeur. Natuurlijk, herken Ik dwaasheid als Ik die zie, maar waar Ik mee bezig ben is met ontzag te kijken naar Mijn schepping. Jij bent Mijn schepping, en Ik kijk met ontzag naar wat Ik gesmeed heb, en Ik kijk met ontzag naar jou, die ondanks zovele misvattingen je hart ontvouwt zoals je een grote hoeveelheid prachtige stof zou ontvouwen. Ik zie grote moed en grote neiging naar liefde. Ik kijk in je ogen, en Ik kijk met ontzag naar ogen die in die van Mij kijken. Ik kijk met ontzag naar de stralen van liefde die Ik tussen ons zie.

Er is grote liefde in dit universum. Soms is de liefde in je hart als een enorm vaartuig, een cruiseschip dat over de zeeën vaart. soms is het een kleine kano die peddelt, en de kano van je liefde volgt de rivier en kan de stroomversnellingen aan. Er is een groot bewijs van liefde, en het sleept Mijn hart mee. Ja, je roert Mijn hart in dat al geroerd is.

woensdag 30 augustus 2017

Benjamin Fulford: Eigenaardigheden op hoog niveau in VS terwijl Khazariaanse controlematrix afbrokkelt. / 28 august 2017

Eigenaardigheden op hoog niveau in VS terwijl Khazariaanse controlematrix afbrokkelt.
28 august 2017 / Auteur: Benjamin Fulford

Mensen die bewust zijn merken op dat er erg raar gedoe gaande is met het informatie raster van de wereld - vooral binnen de Angel Saxische wereld – zoals tegenstrijdigheden en bizarre gebeurtenissen die zich vermenigvuldigen. Dit zijn allemaal tekenen van een instortende machtmatrix; het soort van ding dat gezien werd in de tijd van de val van de USSR.

Het eerste ding om vooral op te merken over de afgelopen week is dat de VS voor het eerst sinds 2005 werd geraakt door een storm. VS President Donald Trump tweette de code zin voor weer oorlogsvoering “eens in de 500 jaar” om Storm Harvey te beschrijven. Het feit dat het het Bush clan thuisland, Texas raakte, vooral de stad Houston, met verwoestende overstromingen, maakt het waarschijnlijk dat dit het soort van wraak voor de door Bush geconstrueerde Storm Katrina aanval op New Orleans is.

Het is misschien ook gerelateerd aan het feit dat 16 VS en Canadese diplomaten in Cuba leden aan verwondingen aan hun brein ten gevolge van een soort van “Sonische aanval.” Ze zijn misschien wel geraakt vanwege hun betrokkenheid bij het afkappen van de Bush drugs gelden die werden witgewassen via Cuba. Het is ook interessant dat “Sonische aanvallen” nu worden gemeld door de wereldmedia in plaats van afgedaan te worden als waanideeën van mensen die hoeden van “aluminiumfolie dragen.”

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-25/mystery-deepens-after-us-confirms-16-diplomats-suffered-traumatic-brain-injury-cuban

Beelden van onwaardigheid / 27 augustus 2017 / Pamela Kribbe

Beelden van onwaardigheid
27 augustus 2017 / Pamela Kribbe

Beste vrienden, ik ben Jeshua. Ik kom jullie eraan herinneren wie jullie zijn, jullie kracht en jullie grootsheid. Jullie zijn een onuitputtelijke bron van licht die zich voortdurend vernieuwt, die groeit en groeit; Een uitbundige stroom van goddelijke energie. Ik wil jullie met deze energie inspireren en ik vraag of jullie deze energie volledig in jullie geest, jullie lichaam, jullie hele leven kunnen laten stromen, zodat de energie van jullie ziel zichzelf hier op Aarde kan uiten.

Ik verzoek jullie om oude en valse beelden van onwaardigheid los te laten. Ik wil vandaag met jullie spreken over zelfvertrouwen en zelfbekrachtiging; Over durven op te staan ​​en te geloven in het vuur dat jullie binnenin je dragen. Dit vuur is jouw Licht; Het wil hier en nu helder branden. Maar ieder van jullie heeft zoveel onjuiste informatie over wie je bent en wie je zou moeten zijn, waardoor jullie spirituele kracht en jullie originaliteit, jullie uniekheid, verzwakt is. Op dit moment in de evolutie van de mensheid worden nieuwe spirituele krachten bevrijd, en dat kan alleen maar totaal en echt gebeuren door de mensen die nu op aarde leven. Een nieuwe tijd en energie wordt door jullie geboren en dat kan alleen op een diepgewortelde manier ontstaan ​​als jullie je eigenwaarde volledig omarmen.


Sheldan Nidle - 29 augustus 2017

Sheldan Nidle - 29 augustus 2017


9 Cib, 14 Uo, 1 Ik

Selamat Jalwa! De fondsen komen eraan! Een hele serie valuta worden klaargemaakt om iedereen in de verschillende programma’s rijk, gezond en wijs te maken! Het heeft ons lange tijd gekost om de lethargie te overwinnen die deze programma’s heeft vertraagd. Alles is nu op zijn plaats om jullie te laten zien dat het lange wachten gerechtvaardigd is geweest en eindelijk kunnen jullie gaan genieten van de prachtige vruchten van jullie werk. Zoals werd gezegd: het beste moet nog komen! Welvaart is inderdaad waarop jullie allemaal hebben gewacht, dus welkom bij de RV en haar mondiale gezel, de goudgesteunde GCR! (Global Currency Reset= Mondiale Valuta Reset)

Weet, terwijl jullie naar dit proces kijken, dat in de laatste weken tegen de stroom in werd gevochten, wat ervoor heeft gezorgd dat alle problemen eindelijk werden opgelost. Dank de Hemel en de vele bondgenoten voor hun geweldige bijdragen. Als resultaat kunnen jullie het begin zien van de stroom die een einde zal betekenen van de lange illegale heerschappij van fiat financiering. Verwelkom dat wat de Federale Reservebank en haar dienaar, de VS Inc zal beëindigen! Bereid je voor om de herwaardering (RV) en haar tweeling, de nieuwe NESARA Republiek eindelijk te verwelkomen. We beseffen terdege dat dit alles veel te lang heeft geduurd voordat het zich eindelijk manifesteert.