Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 19 augustus 2017

De Raad – Jullie Collectieve Veld – August 16, 2017 / Ron Head

De Raad
 – Jullie Collectieve Veld –
August 16, 2017 / Ron Head

Binnen vijf dagen zal er een volledige zonsverduistering zijn en deze zal een baan volgen over al de 48 aangrenzende staten van het Noord Amerikaanse continent. Deze gebeurtenis heeft meer aandacht getrokken dan enige verduistering in jullie verleden. Natuurlijk, het is de eerste die gebeurt in het tijdperk van internet. Tot zo ver hebben wij niets toe te voegen aan deze discussie. Het enthousiasme hoefde nauwelijks nog verder opgevoerd te worden. In feite heeft er zo’n opwindende opbouw van razernij plaats gevonden, dat jullie beschermers en begeleiders er wel een paar dagen de handen aan vol hebben.

Wees zo goed, wanneer jullie je op het “Pad van totaliteit” begeven, ben dan heel voorzichtig op die weg en ben voorbereid. Verwacht niet, waar jullie naar toegaan, alles te vinden wat jullie denken nodig te hebben. Sommige kleinere gemeenschappen zullen ruim voorbij hun normale vermogens gaan.

Maar wat wij willen bespreken is de prachtige gelegenheid die wordt aangegrepen om, rondom een positieve gebeurtenis, jullie gemeenschappelijke veld te verenigen. Het is, rondom calamiteiten, al eerder binnen jullie herinneringen ervaren, maar dit is geen calamiteit. Jullie komen samen om in verwondering te kijken. En dat is wonder-baarlijk.


Afscheid van de oude wereld. / Welkom Nieuwe Wereld

Afscheid van de oude wereld.


De oude wereld die gekenmerkt wordt door:

Ø Oorlog en geweld, overheersing, manipulatie, leugens, onrechtvaardigheid, misbruik, onvrijheid, slavernij, enz.

Ø Een vastzitten in verouderde ideeën en overtuigingen.

Ø Een geloven in schijnbare vrijheid en vrede, terwijl er op hetzelfde moment gedreigd wordt met kernwapens.

Ø Angst zaaien en mensen verdelen.

Ø Onwetendheid en vaak een gebrek aan interesse.

Ø Zelfgenoegzaamheid.

Welkom Nieuwe Wereld

Blossom Goodchild - De Federatie van het Licht - 18 augustus 2017

Blossom Goodchild
- De Federatie van het Licht -
18 augustus 2017

Blossom: Welkom opnieuw in mijn denken, mijn vrienden!

Federatie van Licht: En wij verwelkomen jullie ook in onze gedachten. Samen maakt dit een conversatie die door velen sterk wordt gezocht.

Bloss: Ja. Het verbaast me altijd dat zo velen geïnteresseerd zijn in een gesprek. Ik heb in mijn gedachten…(zo voelt het) geen bewijs van alles waarover ik spreek. Maar ik moet het accepteren met Zeer Hoge Wezens …uit Zeer Hoge Plaatsen. Dat is het waarover ik me een beetje verbaas.

Fed.v.L: Het is goed en passend dat je het ziet zoals je doet… het maakt het gemakkelijker voor beide partijen… zonder enig zorg dat hiërarchie in de weg komt.

Bloss: Stem ik mee in. Misschien als je voor me zat, zou ik wat meer in ‘ontzag zijn’ en niet in staat zijn om mezelf te zijn. Ik en ‘jij’ die gewoon in mijn denken praten, dat voelt goed! Verder!

Ik wil hier graag een vraag stellen, die iemand stelde, als ik mag? Wat gebeurt er als een plan tussen zielen (in een of in verschillende lichamen) niet samen komen op aarde, zoals dat is ontworpen? Een groep zielen die incarneerde kan hun bedoeling/plan gevonden hebben om het geheel te begunstigen. Zij zijn een levend, goed stromend, vervullend en kleurig leven vol met synchroniciteiten terwijl ze hun plan uitvoeren voor het geheel, maar misschien gaat er iets “verkeerd” en worden ze verdeeld. Misschien is er een Plan B? Wat gebeurt er in dit geval?

Nog een paar dagen tot de zonsverduistering massa Eenheid Meditatie van 21-8-2017. Doe allemaal mee! / 18 Augustus 2017


Nog een paar dagen tot de zonsverduistering massa Eenheid Meditatie van 21-8-2017. Doe allemaal mee!
18 Augustus 2017

Met de hieronder staande artikelen roept Prepare For Change iedereen op om met deze meditatie mee te doen (Nederlandse tijd: 20.11 uur). De oproep lijkt vooral gericht op de Verenigde Staten omdat de volledige zoneclips hier plaatsvindt, maar het is even belangrijk dat alle mensen over de hele wereld meedoen. Met onze gezamenlijke kracht kunnen wij een verandering bewerkstelligen.

Uit recente publicaties van David Wilcock (David Wilcock’s Brakes Sabotaged: Was It the Dark Alliance?) en Corey Goode (Corey Goode Update: Dark Alliance In Panic Mode, Threatens My Family, David Wilcock’s Life, and Legal Entrapments) komt duidelijk naar voren dat de cabal de meest desperate acties uitvoert om te proberen onze gemeenschap onderuit te halen, en wij kunnen ze met onze Eenheid meditatie laten zien dat onze gezamenlijke verenigde kracht alles overwint. Veronica

POWER TO THE PEOPLE!

Prepare For Change, Ada Shaw:

Nog enkele dagen tot de Zonsverduistering Massa Eenheid Meditatie. Neem maandag vrij of gebruik je pauze … WIJ HEBBEN IEDEREEN NODIG: Hier is WAAROM!

Ja dat klopt … als het eerste land dat het lef heeft om bewust op te staan tegen de overheersing van de bloedlijnen, samen met St. Germain en de opgestegen meesters die hebben meegewerkt  bij de creatie van deze constitutie … zal de spirit van de Amerikaanse revolutie worden aangeroepen wanneer de schaduw van de innerlijke wonden wordt blootgelegd op de oppervlakte over zijn hart, als de Maangodin zijn genezing vraagt door het brengen van haar fysieke schaduw.

“ … dit is een kritiek beslissingsmoment voor Amerika “
Cobra – juni 2017


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 augustus 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
18 augustus 2017

Reken erop dat alles, ondanks dat het aan de buitenkant anders lijkt, voorspoedig verloopt. De nieuwe energieën settelen zich en als gevolg daarvan worstelen de oude om een plek op Aarde te behouden. Het is als een overlevingsstrijd, behalve dan dat de dagen van de oude energieën zijn geteld en deze hun kracht, om nog langer te bestaan verliezen, en uiteindelijk weg zullen sterven. Het is ongeveer hetzelfde met de negatieve energieën, waarvan de illuminatie en hun handlangers voor hun voortbestaan afhankelijk zijn en dit is de reden waarom zij door middel van hun daden angst in de mensen oproepen. Stukje bij beetje verliezen ze echter hun kracht en zijn ze niet langer in staat jullie als voorheen te controleren. De strategie om hen op zodanige wijze te verwijderen dat hun voortdurende macht over jullie wordt gebroken, is succesvol en de Lichtkrachten zijn geruisloos en zonder al te veel publiciteit, voorgoed de dominerende kracht geworden. Dit betekent dat het niet lang meer zal duren voordat het veilig is om stappen te maken en de vele innovaties, die jullie kwaliteit van leven zullen verhogen, te introduceren.

Aranuth Spreekt: Een Betere Toekomst. / Malcolm Bell / 14 augustus 2017

Aranuth Spreekt:
Een Betere Toekomst.
Malcolm Bell / 14 augustus 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Het is weer de tijd in de maand waarin ik een volgende belangrijke boodschap van Aranuth en andere wijze gidsen breng die ons waardevolle informatie geven en de weg banen voor Liefde, Licht en Waarheid.

Ik observeer de wereld vanaf een geografisch tamelijk afgelegen plaats ten opzichte van het wereldgebeuren; een plaats waar ik in mijn eigen comfortabele ruimte ben en ik de toenemende nationale en internationale dolle affaires voorbij kan laten vliegen als een zwerm woedende bijen.

Het concept van gekozen leden die onze stem dienen te zijn in het parlement en aldus alle kiezers regeren is een absolute dwaling. Zoals bij de meeste dingen is waarheid het eerste slachtoffer; zelfs in ons eigen dagelijks leven wordt de waarheid opgeofferd aan doelmatigheid.

Als wij de waarheid in onze eigen omgeving niet in praktijk kunnen brengen is het een beetje veel om te verwachten dat degenen in het parlement, het leger, religie en zakenleven dit wel zullen doen. De boodschap van vandaag laat hier zijn licht over schijnen.

Dagtekst van Zaterdag 19 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Zaterdag 19 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De goddelijke glorie, een licht waarin wij kunnen binnengaan -

"“Eer betuigen aan God "... Om te begrijpen wat deze woorden betekenen, moeten degenen die ze lezen of horen, minder beneveld worden door menselijke eerbetuigingen. Hoeveel naïevelingen of onwetenden stellen zich God voor als een van die ijdele en tirannieke vorsten die eisen dat hun rijkdom, hun verdiensten, hun heldendaden gevierd worden, en die pas tevreden zijn als ze iedereen om zich heen overschaduwen! God heeft ons niet nodig om zijn verdiensten te roemen, alles wat wij over hem zouden kunnen zeggen voegt niets aan Hem toe, onze woorden zijn daarvoor te arm! En het hele universum en de engelenhiërarchieën bezingen zijn glorie al. Wij zijn het die het nodig hebben om Hem te verheerlijken om in zijn licht binnen te gaan.

En om God te verheerlijken, is het niet voldoende om eindeloos te herhalen dat Hij groot, machtig en wijs is. We verheerlijken God door te werken aan de zuivering van onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze daden. Zo zullen we binnengaan in de goddelijke glorie, en overal waar een straal van dit licht valt, zullen ook wij aanwezi
g zijn."

Op deze dag van je leven / 18 augustus 2017 / Neal Donald Walsch

18 augustus 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de wijze ontwaakt naar het licht in de nacht van alle schepselen. Dat wat de wereld dag noemt is de nacht van onwetendheid voor de wijzen.

De Bhagavad Gita zegt dat en het is juist.
Dit geschrift betekent dat wanneer alle schepselen in de illusie van duisternis leven,
de wijze de dingen ziet zoals zij werkelijk zijn en ontwaakt voor die visie, de perfectie prijzend.

Omgekeerd, wat de wereld "dag" (of "helder" of "echt") noemt is een illusie ...
 de 'nacht van onwetendheid' ... voor de wijze persoon.
Degene die ziet hoe zinloos en waardeloos de schitterende dingen van het leven echt zijn
die de meeste mensen zoeken.

Staar diep in de duisternis en dan zul  je het licht zien.
Maar went je af van de helderheid van wat anderen 'dag' noemen,
want zij verwarren het schitterende met het goede.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 18 augustus 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
18 augustus 2017 / door Jennifer Farley,
Grote Veranderingen


Welk een spannende tijden komen jullie kant op!
Sommigen kunnen ze bekijken met twijfel, angst en schroom.
 Anderen kunnen ze zien met opwinding, vreugde en anticipatie.
 Ongeacht hoe je het ziet, er zijn grote veranderingen in de werken en onderweg!

Nu, mijn liefste, het is tijd om jezelf te herinneren aan je ademhaling,
 om kalm te blijven en zo gecentreerd mogelijk te zijn.
 Ik realiseer me dat er geen handleiding voor deze momenten is,
maar rustig luisteren zal je 'rechten geven' en alles zal goed zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1875: Praktische God / Geplaatst 19 augustus 2017

Heavenletter 1875:
Praktische God
Brief uit de Hemel
Geplaatst 19 augustus 2017


God zei:

Wanneer jullie een moeilijkheid hebben, bedenk dan dat de moeilijkheid komt van goed geluk. Als jullie auto kapot gaat, hebben jullie een auto die kapot moet gaan. Als jullie computer crasht, zijn er mensen die dankbaar zouden zijn voor een computer die kapot gaat. Als de inkt in jullie pen opraakt, dan hadden jullie tenminste een pen met inkt die schreef.

In plaats van je geïrriteerd te voelen, zie de zegen. In plaats van klagen, prijs. In jullie hart. Jullie zullen niet rondgaan je lof verkondigend, want niemand zal jullie geloven. Maar in jullie hart, kunnen jullie jezelf geloven.

Wanneer iemand zich met jullie zaken bemoeit, in plaats van geërgerd te zijn, bedenk dan dat iemand voldoende om jullie geeft om zich met jullie te bemoeien.

Wanneer een geliefde niet langer van je houdt, je niet meer in zijn/haar leven wil, kunnen jullie je ervan bewust zijn dat zij in jullie leven geweest zijn, en dat zij veel voor jullie hebben betekend, zelfs als je dat niet langer voor hen doet.

vrijdag 18 augustus 2017

Montague Keen, /13 augustus 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
13 augustus 2017 / Veronica Keen

The Event – Prepare For Change   Bereid je voor op verandering

Dit is jullie grote kans om je als Eén te verenigen en de energie van de zonsverduistering ten bate van de gehele mensheid te omarmen. Wanneer je je erop afstemt en het ten goede gebruikt, behoort deze energie jullie toe. Het zal helpen de onrust en verdeeldheid die jullie op het moment ervaren, te helen. De cabal zal haar uiterste best doen om te verhinderen dat jullie je met deze energie verbinden, dus bereid je voor op tegenwerking. Wees vastbesloten om het leven op Aarde voor de gehele mensheid beter te maken. Tezamen zullen we slagen,

Monty

Event Time Announcer – Unity Meditation (Tijdaankondiging van de Event, Eenheidsmeditatie)
Vertaling: Rob/Marja


Dagtekst van Vrijdag 18 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van  Vrijdag 18 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov


Vrijheid begint met zelfbeheersing -


"De mensen weten niet waartoe het afwijzen van morele regels hen zal leiden, omdat ze nog nooit de gevolgen op lange termijn hebben bestudeerd van een gedachte, een woord of een daad. Indien ze meer onderscheidingsvermogen bezaten, zouden ze voelen dat ze zich verzwakken op het moment zelf dat ze deze regels verwerpen, want zij openen de deur voor duistere machten die zich van hen meester maken en hen vastbinden. Het is een wet: hoe minder je je gedachten, je verlangens of je grillen beheerst, des te meer word je er de slaaf van. 

Je zegt dat je vrij wilt zijn om je verlangens te bevredigen. Goed, maar weet op voorhand dat dit de kortste weg is naar de slavernij. Je zult slaaf worden van jezelf, of beter gezegd van zeer primitieve innerlijke krachten die je zullen vellen en volledig overheersen. De echte vrijheid begint bij de zelfbeheersing. Als de wijzen aan de mensen de raad geven om hun impulsen te beheersen, is het niet omdat ze er plezier in vinden hen te pesten, maar omdat ze weten dat het gebrek aan zelfbeheersing de weg opent naar onevenwichtigheid, naar ziekte en naar de dood. "Op deze dag van je leven / 17 augustus 2017 / Neal Donald Walsch

17 augustus 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het helpen van familie de grootste vreugde is.

Laat geen familielid gaan zonder of zijnde in echte behoefte,
als jij hebt waar zij gebrek aan hebben.
Deel van je overvloed.
Zelfs als je denkt dat je niet in overvloed bent,
 deel het weinige dat je denkt te hebben.
Wat is het nut van het hebben van iets als je het niet deelt?
Om het voor jezelf te gebruiken,
 en alleen voor jezelf? Zou dat zin hebben?

Dat denk ik niet.
Eigenlijk, zou dat de zin van het hele leven missen.

En terwijl we aan familie denken ... kunnen we denken
 aan alle mensen als leden van onze familie?
Nu is er een gedachte dat zou de wereld in een nacht zou veranderen ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper /17 augustus 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
17 augustus 2017 / door Jennifer Farley,
Want Elke Keer....


Want elke keer dat je naar de hemel riep om hulp, was IK daar.
 Want in elk vreugdevol moment dat je ervaren hebt, was IK daar.
Waarom?
Omdat ze één en identiek zijn voor MIJ.
Elk menselijk moment dat je op dit Aardoppervlak hebt, is Goddelijk.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1874: De Hal van Je Hart / Geplaatst 18 augustus 2017

De Hal van Je Hart
Brief uit de Hemel
Geplaatst 18 augustus 2017


God zei:

Als je hart mager voor je aanvoelt, en je denkt dat er geen liefde in is, weet dan dat liefde aan het broeien is. Banden groeien minder, geliefden, niet liefde. Het veld van liefde in jouw hart is een beetje gerimpeld. Dit zijn groeven van het verleden. Onthecht voelt je hart zich beroofd van zijn aard, maar gehechtheid was slechts een valse façade. Alles op zijn plaats houden is niet liefde maar gehechtheid.

Liefde is aan het ploegen in jullie hart, geliefden. Een geploegd veld is niet beschadigd. Het wordt klaar gemaakt voor nieuwe beplanting. Op dit moment, zaai Ik zaden van liefde in jullie hart. Ik ben jullie hart aan het vernieuwen. Ik ben jullie hart aan het zegenen. Deze reiniging lijkt misschien op een grote operatie, maar jullie hart wordt niet verwijderd, het wordt hersteld.

donderdag 17 augustus 2017

Anton Teuben: Lieve Allemaal + Namen sprekers 26 augustus + E-mails die niet aankomen /17 augustus 2017 / Anton Teuben en Ilona Geaard

Anton Teuben:
Lieve Allemaal + Namen sprekers 26 augustus + E-mails die niet aankomen

BY ILONA BEAARD ON AUG 17 2017 ANTON TEUBEN

Cursus Schumann resonantie Anton Teuben
Lieve Allemaal

Nieuwe duurzame energie mogelijkheden, Tesla Coils, muziek in de juiste frequenties, Universal Health en de Schumann resonantie kennis om jezelf gezond en gelukkig en in rust te houden, luisteren naar onze kinderen en waar komt hoog sensitiviteit vandaan, communiceren met dieren, universele oplossingen, Antarctica, second sun, wereldwijd buitenaards contact en Pleiadiaanse schotel boven Winsum, “Het Wonder van Groningen” onder de aandacht gebracht op MUFON symposium in Las Vegas, enz.

Wat er de laatste paar weken is gebeurd, is ongelofelijk. Er is een grote verandering en zuivering gaande en we horen weer positieve geluiden en werken samen met vele mensen uit geheel Nederland. Ilona, Gretha en Rob assisteren vanuit Winsum en op meerdere plekken zijn wij aan het opstarten met nieuwe presentaties en cursussen. Winsum komt steeds meer in trek en velen hebben of willen de energie, vortex en rust ervaren. Dat blijkt uit de grote belangstelling voor de Schumann resonantie cursus wat in “De Hoogte” in Winsum op 2 + 3 september wordt gegeven.

Voor de presentatie “Het Wonder van Groningen deel 2; Het Vervolg en Nieuw Begin” zaterdag 26 augustus In Groningen zijn nog ongeveer 35 plaatsen beschikbaar. Als je erbij wilt zijn wacht dan niet te lang en geef je op. Vol is vol.


Waarom Wereld Oorlog Drie? / Geplaatst 17 augustus 2017 / Door Anna Von Reitz

Waarom Wereld Oorlog Drie?
Geplaatst 17 augustus 2017 / Door Anna Von Reitz

Omdat het HEN geld oplevert, naast alle redenen die ik vele malen eerder heb opgesomd. Ze gaan jullie geld gebruiken en nog veel belangrijker, ze gaan jullie zonen en dochters gebruiken als kanonnenvoer. En ze gaan jullie de schuld geven van de oorlog. En daarna moeten jullie gaan betalen voor de wederopbouw van de landen die zij verwoest hebben. Het is perfect---voor hen.

Niet voor jullie.

Ieder mogelijk scenario voor oorlog biedt hen verschillende voordelen, maar met het Ministerie van Defensie in faillissement, samen met de rest van de VERENIGDE STATEN, kunnen ze het zich niet veroorloven kieskeurig te zijn.

Zij zullen Iran en Noord Korea met dezelfde opgewektheid innemen. Deze twee landen maken geen deel uit van de overheersing van hun centrale bank en dus hopen ze van deze regeringen, met de langstdurende wetgeving van het land (rivalen) op de Aarde, af te komen. Dat is een bonus bovenop de opbrengst uit alle oorlogen.

Kryon: Vraag en Antwoord 790: Wanneer begint het leven? 17 augustus 2017 / Lee Carroll


790: Wanneer begint het leven?
17 augustus 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik hoop dat dit geen verkeerde vraag is, maar ik wil weten: Wat is de moraal achter het stoppen van iemands nieuwe leven in het fysieke door middel van abortus? En wat is het Karma voor de persoon die helpt om de abortus uit te voeren? Ik denk dat dit afhangt van het moment waarop het menselijk leven begint. Het moment waarop het leven begint is heel belangrijk voor degenen die weerstand bieden tegen abortus en degenen die zeggen dat het toegestaan kan worden.  

ANTWOORD: [van Lee Carroll]  Wij hebben geprobeerd om Kryon hierover veel aan het woord te laten omdat dit een belangrijk punt is in onze samenleving. Kryon zegt dit: “Het menselijk leven begint feitelijk als de intentie van de betrokken entiteiten om nieuw leven te scheppen aanwezig is. Het is geen biologisch antwoord, en geen van beide zijden zal dit leuk vinden.

Dit plaatst het ver voor elke morele biologische beslissing. Kryon heeft gezegd dat er geen oordeel is over de keuze van mensen…..inclusief hierover.