Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 12 augustus 2017

Geachte President Poetin 2.0 --- Een Boodschap Van de Feitelijke USA / Geplaatst 12 augustus 2017 / Door Anna Von Reitz

Geachte President Poetin 2.0
--- Een Boodschap Van de Feitelijke USA
Geplaatst 12 augustus 2017 / Door Anna Von Reitz

Wij hebben met schrik en interesse de aankondiging gelezen dat de “Russische Sancties” U hebben aangespoord te pleiten voor een Handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Bedenk alstublieft dat de Verenigde Staten niet hetzelfde is als de niet-geïncorporeerde (een niet-geïncorporeerd gebied is een term die in de Verenigde Staten wordt gebruikt voor een gebied dat wel door de VS wordt beheerd, maar dat geen integraal onderdeel uitmaakt van de VS: Sjra)  Verenigde Staten van Amerika en dat wij niet failliet zijn en niet verplicht zijn om hun schulden te betalen hoger en meer dan die paar dienstopdrachten die ze wettelijk op onze rekeningen kunnen vorderen. Wij zijn in feite de Voornaamste Aandelen Belanghebbenden en Preferente Schuldeisers van de hele rest van de wereld.

Bedenk alstublieft ook dat het aantal inwoners van de Verenigde Staten zeer klein is, niet meer dan een paar miljoen in totaal en voornamelijk geconcentreerd is binnen de tien vierkante mijl van het District van Columbia. De rest van ons zijn Amerikanen en geen “Burgers van de Verenigde Staten” van wat voor band dan ook. Laat ons dus alstublieft buiten uw inschattingen en plannen voor represailles.

Wij hebben, als onschuldige Derde Partijen, genoeg geleden en houden iedereen verantwoordelijk voor de doorgaande praktijken van ons bij elkaar te gooien onder de vlag van de “VS” zonder de feiten onder ogen te zien.


Ode aan Lemurië / 10 augustus 2017 / By Anja Tjelpa

Ode aan Lemurië
10 augustus 2017 / By Anja Tjelpa

Lemurië in aanvang was stralend als de Zon. Onschuld. Eenheid met de natuur, met de scheppingskrachten en levenskrachten. Door wilsinspanning en macht en het aanwezige en het bijzondere voorstellingsvermogen was de mens een meester hiermee. Dit was de eerste essentie van deze ontwikkelingsperiode van de mensheid.

De mens was soepel, elastisch en daardoor heel beweeglijk, dat wil zeggen veel minder gematerialiseerd in de fysieke vorm, zoals deze nu gekend is. Misschien is “kneedbare was” wel de goede verwoording.

Prachtige natuur – Flora en Fauna – zoals wij dat Nu noemen en alles was qua “vorm, substantie, bewegen en kleur” ANDERS. Lucht was dichter en water was dunner. Planten en bomen waren groter. Maar nauwelijks in woorden of beelden, kunst uit te drukken, de pracht, de volheid, het leven, de verbindingen, nogmaals niet zoals wij het NU kennen en zien en horen en het was zo goed als optimaal in samenhang en samenleving met de elementen en de kosmos en de aanwezigen van de Hogere Rijken.

Geen gesproken woord, er kan worden gezegd, een zangtaal (klank) van mensen met elkaar maar ook met de natuur, de elementen en hogere rijken, aangevuld of ondersteund door een vorm van het lezen van de gedachten. Een natuurtaal om van wat binnen werd gevoeld uit te drukken, dus niet de indrukken van wat er buiten de mens gebeurde.Magenta Pixie: Ascentie in augustus? /11 augustus 2017 / Door Steve Beckow

Magenta Pixie:
Ascentie in augustus?
11 augustus 2017 / Door Steve Beckow

Magenta Pixie en het White Winged Collectieve Bewustzijn van Negen voorspellen dat Ascentie zal optreden op het moment van de totale zonsverduistering, die op 21 augustus 2017 plaatsvindt.

Ze zegt dat drie gebeurtenissen - de totale maanverduistering, de Lion's Gate en de totale zonsverduistering - samenkomen om de Smaragden Poort te vormen, 21 juli -21 augustus. 27, 2017.

Volgens haar bronnen zullen we op 21 augustus 2017 een "frequentieverhoging" ervaren. Wat we bedoelen met "Ascentie" is wat het collectieve bewustzijn van negen bedoeld met/ door te "verhogen".

Haar bronnen noemen dit de tijd die bekend is voor eeuwen, het begin van de Gouden Eeuw, de activatie van onze merkaba's van lichtlichamen.

Voor iedereen die door 2012 is gegaan, wil ik niet iemand zijn die een zenuwaanval veroorzaakt. Ik weet niet of Pixie's bronnen juist zijn. Ik heb altijd van haar berichten genoten en ik heb van deze genoten.

Boodschap van de Koningin der Engelen Inspiratie voor hart en ziel /11 augustus 2017


Boodschap van de
Koningin der Engelen
Inspiratie voor hart en ziel
11 augustus 2017

Mijn lieve engel, 

In de naam van de Onsterfelijke Roos van mijn Onbevlekte Hart  begroet ik jou vandaag! 

Oh Goddelijke roos van verlichting, oh lichtroos van compassie en liefdadigheid, oh roos van vervulling van alle wensen, oh roos van perfecte genezing en Goddelijke vrede, oh Onsterfelijke Roos van mijn engelen hart, open je wonderbaarlijke lichtgevende blaadjes één voor één! Moge de zachtroze parelmoer kleurige golven van het Licht uit de gouden kern van mijn roos nu deze planten overspoelen. Kijk, lief kind, hoe de zacht zwevende golven van het Licht nu, in de stilte, je hart bereiken. 

Zoek niet verder, mijn kind, zoek niet verder dan in het hier en nu. Ik ben niet in het verre land van het Goddelijke paradijs te vinden. Mijn oneindige Licht is hier op aarde aanwezig, gewoon waar je bent. Ik leef in het bewustzijn van de mensen die mij lief hebben. Ik ben waar Liefde is en nu sta ik hier om je ziel in een warme deken van mijn eeuwige Liefde te omhullen… voel het, mijn engel, voel het met alle sensoren van je hart…

Een Schrijven van de Schepper / 11 augustus 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
11 augustus 2017 / door Jennifer Farley,
Wat Jij Bent


Schoonheid, vrede, geduld, rust en liefde ~
dit is wat je voor mij bent.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Zaterdag 12 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 12 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Spirituele Gids - het gevaar deze taak op te nemen als je het 'diploma' niet hebt ontvangen


"Sommige mensen nemen de rol van spirituele gids op zich, zonder te beseffen dat ze niet over de nodige vermogens en kwaliteiten beschikken: wijsheid, liefde, onbaatzuchtigheid, onderscheidingsvermogen, geduld ... Ze weten niet, als ze geen goedkeuring hebben gekregen van de hemel, dat het zeer gevaarlijk is deze loodzware taak op hun schouders te nemen.

Om deze taak van spirituele gids op te nemen, moet men een 'diploma' behaald hebben. Ja, ook in de spirituele wereld ontvangt men diploma's: de lichtende geesten die ons naar de aarde hebben gestuurd, observeren ons, geven ons een beoordeling. En als ze zien dat iemand geslaagd is voor de examens die door het leven opgelegd zijn, overhandigen ze hem een diploma, dat hem ook het recht geeft om op zijn beurt te onderwijzen. En waar is dat diploma? Het is in elk geval geen papier dat kan worden vernietigd: het is als een zegel dat op het gezicht en over gans het lichaam wordt gedrukt; het maakt deel uit van de persoon zelf. Het geeft aan dat hij successen heeft behaald door een werk aan zichzelf, een werk van ieder ogenblik. Mensen kunnen het misschien niet zien, maar alle natuurgeesten, alle lichtende geesten zien het van ver en ze snellen toe om hem te helpen bij zijn taak."

Hevenletter 1868: Een Boer van het Leven / Geplaatst 12 augustus 2017

Een Boer van het Leven
Brief uit de Hemel
Geplaatst 12 augustus 2017


God zei:

Wat zijn gekwetste gevoelens? Jullie maken je zorgen over jullie eigen gevoeligheden, en jullie maken je ook zorgen over die van anderen. Wat kunnen gekwetste gevoelens anders zijn dan een fout? Veroorzaakt door woorden of daden, of veroorzaakt door verbeelding, is het geen fout om jullie gevoelens te begraven in pijn? Dit is een verspilling van goed gevoel.

Natuurlijk, jullie willen nooit de gevoelens van iemand anders kwetsen. Wees zo meedogend en vriendelijk als je voor anderen en voor je zelf kunt zijn. Toch kunnen jullie niet echt de last van gekwetste gevoelens van anderen dragen. Ik begrijp dat jullie dat doen. De fout is dat jullie gekwetste gevoelens veranderen in realiteit. Jullie zeggen dat kleine kwetsingen groot zijn. Jullie zeggen dat ze machtig zijn. Jullie zeggen dat jullie onder hun invloed zijn. Ik stel voor dat jullie het leven meer leven dan in de kleine beledigingen van het ego. We kunnen net zo goed alles eerlijk zeggen. Gekwetste gevoelens zijn op het ego georiënteerd, en jullie moeten voorbij het ego en enige sliertjes of krullen ervan stappen. Het ego is niets om je druk over te maken. Bevrijd jezelf van zijn doornen

vrijdag 11 augustus 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 11 augustus 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
 11 augustus 2017

Jullie zijn goed op weg in Het Nieuwe Tijdperk; de nodige veranderingen vorderen gestaag en beginnen zich te voltrekken. Ze kunnen niet worden tegengehouden en zijn nodig om de vestiging van de nieuwe versie van de Aarde op gang te brengen. De oude Aarde zal worden gezuiverd en alles van lagere trilling zal verdwijnen. Voor het Menselijk Ras betekent dit een leven zonder slavenarbeid of de voortdurende noodzaak om met het gebrek aan zaken om te gaan die jullie een vredig en lonend leven zouden hebben bezorgd. De negatieve invloeden zullen geleidelijk aan minder worden totdat deze volledig zijn verwijderd. Tegelijkertijd zullen grote veranderingen ervoor zorgen dat jullie leven meer lonend wordt en het zal een schitterende ervaring zijn om op Aarde aanwezig te zijn, daarbij is het allerbelangrijkste dat jullie meer vrije tijd voor jezelf zullen creëren.

Die zielen die erin zijn geslaagd om hun trilling te verhogen zullen terecht degenen zijn die ascenderen om een niveau van geluk te bereiken dat in jullie huidige tijd relatief onbekend is. Het leven zal vreugdevol zijn en in eenheid met alle anderen en er zal een liefde worden ervaren die jullie huidige begrip ervan ver te boven zal gaan. Het Gouden Tijdperk zal waarlijk zijn begonnen en de bevlogen samenwerking van alle zielen zal het verder naar een niveau brengen dat jullie nog niet hebben ervaren. Het is de rechtvaardige beloning voor al het harde werk en de toewijding die er door jullie is ingestopt. Uiteindelijk zal er het Menselijk Ras van eenheid zijn, waarbij alle zielen op gelijke voet meedelen in de schatten van de Aarde die overvloedig zullen zijn. Alles wat jullie ooit hebben gewenst zal mogelijk zijn en de kracht van gedachten zal universeel zijn. Mensen zullen in staat zijn te krijgen wat ze maar nodig hebben en niemand zal méér nemen dan nodig is aangezien de energieën van hebzucht en zelfverrijking al lang zullen zijn verdwenen.Aartsengel Michaël: Aan De Getrouwen die Gods Voorspoed Binnenhalen. / 7 augustus 2017 / Christin


Aartsengel Michaël:
Aan De Getrouwen die Gods Voorspoed Binnenhalen.
7 augustus 2017 / ChristineB


Aartsengel Michaël:

VERTROUWEN! Ik ben het echt, jullie voorvechter, Aartsengel Michaël. Hoeveel IK van jullie hou! Hoeveel WIJ van jullie houden! Ik breng jullie een geschenk van helderheid.

Vertrouwen is het middel om jullie dromen te laten uitkomen. Vertrouwen is de beslissing die jullie harmonie, duidelijkheid en vrede brengt, te midden van wat er ook gebeurt. Vertrouwen is jullie keuze; Vertrouwen in Gods verzekerde Goedheid brengt de drap in het Licht en transmuteert deze.

Hoe reageren jullie bij deze gelegenheid wanneer zaken wispelturig afnemen tussen onzekere rust en buitensporige chaos? Sommige van jullie hebben hun innerlijke inspanningen voor persoonlijke Ascensie en planetaire assistentie verdubbeld en nog eens verdubbeld. Sommige van jullie zijn een beetje vervallen in zorgen, verwarring, mopperen,  boosheid, twijfel of gezwoeg. Bijna ieder van jullie is begrijpelijk vermoeid. Weet dat jullie echt werken – volgens plan – voorbij jullie vermogen . . . wanneer jullie je Vertrouwen inschakelen.

Op deze dag van je leven / 11 augustus 2017 / Neal Donald Walsch

11 augustus 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je geen fout kunt maken, je kunt alleen maar
een beslissing nemen die jouw volgende beste stap zal zijn.

Er is geen reden om te aarzelen als je weet dat je niets te verliezen hebt.
En verliezen is niet een handeling van God,
het is een gedachte in de geest van mensen.

Ontdoe je van de gedachte en je ontdoet je van twijfel.
Drijf jouw wijsheid naar de overwinning.

Je hoeft geen seconde na te denken om precies te weten
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Vrijdag 11 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 11 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Moeilijkheden - ze niet ontvluchten, maar zich oefenen om ze te verdragen


"Als je wegvlucht van de inspanning en het werk dat je wordt opgelegd door het leven, zal je nooit vooruitgang boeken. Sommigen verdragen hun familie of hun werk niet meer, en laten hen in de steek... Anderen gaan op de vlucht voor elke verantwoordelijkheid... Welnu, wegvluchten is echt niet aan te raden. Als het lot je in bepaalde omstandigheden heeft geplaatst, zijn daar redenen voor.

Om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden en obstakels van het dagelijks leven, moeten we ons versterken. Bekijk de atleten, hoe ze trainen, bekijk de alpinisten die zich meten met de bergen, en de zeilers die de oceaan oversteken en daarbij alle weersomstandigheden en de grootste gevaren trotseren... Probeer hetzelfde te doen. Niet fysiek natuurlijk, want niet iedereen is bekwaam tot zulke krachttoeren, maar geestelijk, door jezelf te trainen om weerstand te bieden, om vol te houden. Uiteraard, als er een moment komt dat de situatie onhoudbaar wordt, breng jezelf dan in veiligheid. Maar kom zo snel mogelijk weer terug om verder te doen... totdat je sterk en standvastig genoeg bent om je taak te volbrengen."

Mensen uit de hele wereld komen af op nieuwe graancirkel. / 9 augustus 2017

Mensen uit de hele wereld komen af op nieuwe graancirkel.
Zie hier de indrukwekkende dronebeelden
9 augustus 2017


Een graancirkel in het Engelse Hannington heeft geleid tot een overweldigende toestroom van bezoekers, schrijft This is Wiltshire.

De mysterieuze formatie werd afgelopen week ontdekt door Shelley Klindt.
Ze stelde het weiland waarin de graancirkel is gevonden korte tijd open voor bezoekers nadat foto’s van het indrukwekkende patroon viral waren gegaan.

Drone
Shelley drong er bij de bezoekers op aan om het gewas niet te vertrappen, maar besloot geen mensen meer toe te laten toen de toeschouwers alleen maar meer schade veroorzaakten.

“Toen ik de graancirkel ontdekte stond er een man in de buurt met een drone,” zei ze. “Hij liet me foto’s van bovenaf zien.”

Een Schrijven van de Schepper / 10 augustus 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
10 augustus 2017 / door Jennifer Farley,
Verzorg


Het is tijd voor jezelf om stil te zijn en te luisteren, mijn liefste!
Er is veel om jou te vertellen.
 Stoppen met het maken van excuses om bezig te zijn,
te blijven bewegen of jezelf op een andere manier af te leiden.
Het is heel belangrijk om een beetje 'stille tijd' te hebben,
zodat je je tijdens deze chaotische tijd kunt concentreren op de zorg voor jezelf.
Verzorg jezelf!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1867: Van de Eeuwigheid Zijn / Geplaatst 11 augustus 2017

Van de Eeuwigheid Zijn
Brief uit de Hemel
Geplaatst 11 augustus 2017


God zei:

Deze dag van nieuwheid is een dag net als elke andere dag behalve dat jullie hem aangestreept hebben op jullie kalender als een dag voor vernieuwing voor het Universum. Een Nieuwjaar kan alleen betekenen een Universum dat nieuw is in jullie ogen. Er is geen andere betekenis. De wedergeboorte van de wereld vandaag is ook jullie wedergeboorte. De wedergeboorte komt van jullie, geliefden.

Iedere dag op Aarde is bedoeld om een nieuw jaar te zijn waarin jullie fris vanuit het meer van Mijn hart verrijzen. Iedere dag is nieuw, alleen Mijn kinderen halen het niet snel genoeg in. Wat jullie niet snel genoeg inhalen is de Realiteit van het Universum dat geschapen is in vroegere tijden. Jullie houden vast aan een vast einde van de schepping, een gescheurde zoom ervan, en jullie noemen dat realiteit wanneer het eigenlijk alleen maar bedrog is dat jullie jezelf aandoen. Het is helemaal geen realiteit. Het is een verzonnen verhaal dat jullie slikken als zoete koek. Het is net als iets wat jullie kopen bij de winkel, en wanneer jullie thuiskomen, werkt het niet.

donderdag 10 augustus 2017

LAAT JE EGO LOS! / geschreven door B Engeltje

LAAT JE EGO LOS!
geschreven door B Engeltje


We hebben allemaal ego
in meer of minder mate
Het ego kan je een vals gevoel
van beklemming geven
Want behalve dat een ego
prominent aanwezig kan zijn
brengt het negatieve emoties met zich mee

Aartsengel Michaël: Verslag Leeuwenpoort / 8/8/17 /ChristineB


Aartsengel Michaël:
Verslag Leeuwenpoort
8/8/17 /ChristineB


Zegeningen van de Leeuwenpoort voor jullie allemaal. Ik ben Aartsengel Michaël, jullie vriendelijke, galactische verslaggever van een veelomvattende plaats van handeling, die binnenvalt om jullie halverwege de Poort te assisteren en om jullie de overwinning die jullie creëren te verzekeren.

Alle energieën, gebeurtenissen en poorten bevinden zich binnenin jullie. Het maakt dus niet uit waar jullie zijn en of hoe jullie dag er uitziet, het is jullie eigen innerlijke landschap – de zich immer ontwikkelende verzameling van jullie keuzes – die er toe doen.

Jullie zijn druppels goddelijkheid die de getijdegolf van Bewustzijn vormen en die het Sterrenschip Aarde, met allen er op, naar de gouden kusten van de Nieuwe Aarde dragen. Welk druppeltje is belangrijker...? ... precies. Ieder van jullie, als Een deining, de Ene Liefde.


De 9e dimensionale Arcturische raad Wat je echt wilt / 4 augustus 2017 / DanielScranton

De 9e dimensionale Arcturische raad
Wat je echt wilt
4 augustus 2017 / DanielScranton


“Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij ons met jullie allen te verbinden.
We hebben al enige tijd de menselijke conditie geobserveerd en we zijn verbaasd over hoe bepalend jullie zijn al ras/soort om te krijgen wat je wilt, om het leven te leven van je dromen.

Ze geven je een levensbedoeling en betekenis en ze nemen je mee naar nieuwe hoogtes die je anders niet had kunnen vinden.

Nu, de reden waarom we dit onder je aandacht brengen is omdat we jullie last/lading wat willen verlichten en om je te laten weten hoeveel er gebeurt namens jullie. Jullie hoeven niet zoveel te doen op dit moment. Je kunt nog steeds geloven in hard werken, doorzetting en worstelen omdat dat dingen zijn die je kunnen laten krijgen wat je wilt en waar je naar toe wilt gaan.

De Arcturianen: Onvoorwaardelijke Liefde en Actieve Deelname / via Suzanne Lie – 3 augustus 2017

De Arcturianen:
Onvoorwaardelijke Liefde en Actieve Deelname
/ via Suzanne Lie – 3 augustus 2017


Daarvoor, vragen wij de Arcturianen aan jullie,
          “Wat zijn jullie aan het doen voor de Planetaire Ascentie?”

WIJ WETEN DAT VELEN VAN JULLIE GAIA AAN HET HELPEN ZIJN
OP VELE MANIEREN.

Wanneer jullie het wensen om te delen wat jullie aan het doen zijn om Gaia te helpen met Haar Planetaire Ascentie, alstublieft voel jullie vrij om hierover te schrijven in de “Comments Section” van dit Blog. Op die manier doen jullie je best om de grote kracht van de Planetaire Eenheid te verbeteren.

opmerkingen:


Ik help om de planeet te transmuteren door zo vaak mogelijk positieve gedachten en emoties uit te stralen.


Hi Suzanne en de Arcturianen. Ik doe het beste wat ik kan doen door eerlijk te zijn, authentiek en zonder te oordelen in alle gebieden van mijn leven.

Niet van deze Aarde / Gepubliceerd 2 augustus 2017 | Door Ans Hoornweg

Niet van deze Aarde
Gepubliceerd 2 augustus 2017 | Door Ans Hoornweg

Er was eens een man die zich helemaal niet thuis voelde op deze Aarde. Deze man was paranormaal begaafd en had het gevoel dat de mensen hem niet begrepen omdat hij ‘anders’ was, en daar had hij veel verdriet van. Hij begreep niet wat de reden was waarom hij hier op de Aarde was.

Deze man droomde dikwijls van vreemde, andere werelden, en het liefst wou hij op die andere werelden blijven, maar helaas werd hij ‘s morgens altijd weer wakker in z’n Aardse bed. Op een middag zat de man terneergeslagen op een bankje ergens in het bos, en hij bleef daar urenlang eenzaam en alleen zitten. Op een gegeven moment begon het te schemeren en de man dacht dat hij naar huis moest gaan voordat het helemaal donker was, maar op dat moment verscheen er een helder wit licht aan de hemel waardoor hij in een soort van trance raakte. Even later landde er een kleine Ufo of ‘hemelvoertuig’ vlak bij de man op een open plek in het bos, waarna de man aan boord werd genomen door de wezens van dat voertuig.


Op deze dag van je leven / 10 augustus 2017 / Neal Donald Walsch

10 augustus 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat niemand jouw hulp nodig heeft.

Ik weet het, Ik weet het ... dit is een moeilijke. Maar het is waar.

Dit betekent echter niet dat niemand jouw hulp wil,
 of dat niemand jouw hulp kan gebruiken.

Het betekent gewoon de gedachte dat een ander Aspect
van Goddelijkheid machteloos is zonder jou onjuist is.

Doe daarom niet iets, omdat je denkt dat iemand anders jou nodig heeft.
Dat bouwt alleen wrok.

Doe wat je doet als een middel om te beslissen, te verklaren,
te creëren en te ervaren wie je bent - en wie je ervoor kiest te zijn.

Dan zul je je nooit slachtoffer, machteloos, of zonder keuze voelen.
Ja? Je ziet hoe eenvoudig het allemaal is?

Stap uit het slachtofferschap.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 9 augustus 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
9 augustus 2017 / door Jennifer Farley,
Vrede en Kalmte


Jullie planeet kan met tijden lijken op een enge, gewelddadige, onzekere plaats.
 Overal waar je kijkt, kun je worden geconfronteerd met gevaar en duisternis.
Vrees nooit, Mijn Liefste, en herinner je jouw kracht!
Je hebt de gelegenheid om in deze veronderstelde 'donkere tijden' licht te maken,
te verzenden en te groeien, meer dan ooit tevoren.
Het Universum vraagt je niet om het voor hand liggend te negeren;
Het vraagt je om het beter te maken.
Jij creëert, jij creëert en jij kunt een plek van vrede en kalmte creëren waar je ook bent,
door gewoon jezelf te zijn.
 Met genoeg van jullie die eraan deelnemen,
 veranderen jullie de realiteit naar iets wat jullie wensen te zien.
 Geloof, zie het als gedaan en het zal zo zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Donderdag 10 Augustus 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 10 Augustus 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onwetendheid is nooit een excuus -

"Iemand jammert: "Ik zoek het licht, ik bid elke dag, maar God hoort mij niet. Ik kom alleen maar moeilijkheden tegen, ik ben ongelukkig en ziek, ik zie geen enkele zin meer in het leven." Maar wiens fout is het? Als hij zoveel problemen tegenkomt, is het omdat hij ze aangetrokken heeft. Hij zal zeggen: “Aangetrokken? ... Maar hoe dan? ... Dat is niet wat ik gevraagd heb. Daar weet ik niets van”. Toch wel, want terwijl je zaken vroeg, heb je bepaalde wetten verwaarloosd. “Ah? Dat wist ik niet". Misschien, maar of je het wist of niet, je hebt wetten overtreden, en nu draag je daar de gevolgen van. Onwetendheid is nooit een excuus. Als je de wegcode niet respecteert, zal de politie komen om je op de bon te slingeren, en het heeft geen zin om te zeggen: "Maar meneer de agent, ik wist niet dat...". De agent zal rustig verder de bekeuring schrijven, hij zal niet willen horen of je het wist of niet: voor hem moest je het weten.

Het is dus aan jou om je gedrag beter af te stemmen op je spirituele aspiraties. Je zult niet langer het excuus hebben dat je het niet wist. Als je weer nalatig bent, zul je dubbel schuldig zijn en zul je eronder lijden."