Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 8 juli 2017

Pedogate Update: Enorm Internationaal Netwerk van 87.000 Pedofielen Ontmanteld - Amerikaanse Massa Media Zwijgt. / by Jay Syrmopoulos, July 7th, 2017

Pedogate Update:
Enorm Internationaal Netwerk van 87.000 Pedofielen Ontmanteld - Amerikaanse Massa Media Zwijgt.
by Jay Syrmopoulos, July 7th, 2017


(Jay Syrmopoulos) De grotendeels onbekende wereldwijde pandemie van kinderpornografie is opnieuw in het licht van de publieke schijnwerper gezet nadat een massaal kinderporno-netwerk met meer dan 87.000 leden is ontmanteld door de Duitse politie.

Een webplatform genaamd "Elysium" werd gebruikt door het pedofielnetwerk, dat sinds eind 2016 bestaat en was alleen toegankelijk via het Darknet, een verborgen deel van het internet dat niet door de zoekmachines werd gecatalogiseerd. De site werd gebruikt voor de uitwisseling van video's en beelden van kinderen, zo jong als de peuterleeftijd, die fysiek en seksueel werden misbruikt.

Volgens de Duitse internationale omroep Deutsche Welle:

"Onderzoekers hebben gezegd dat de site sinds eind 2016 in   gebruik was en dat het alleen via de darknet bereikbaar was, een onderdeel van het World Wide Web dat niet kon worden gevonden met conventionele zoekmachines, maar het gebruik van versleutelde software nodig heeft".

De Volle Maan Energieën die ‘Highlighten’ Wat Niet Langer meer Werkt. / Jenny Schiltz op 8 juli 2017.

De Volle Maan Energieën die ‘Highlighten’ Wat Niet Langer meer Werkt.
Jenny Schiltz op 8 juli 2017.


De energieën voor de komende volle maan beïnvloeden ons al en het is een ‘schreeuwer’(whooper)! Deze maan highlight onze dualiteit. Hij laat ons precies zien waar we nog geloof hebben dat ons gevangen houdt in de matrix, krijg highlight op wat niet langer meer werkt in ons leven.

Dit is de volmaakte tijd om echt te worden in ons zelf. Word waar over je gevoelens, je vrees, wat je wilt, je dromen en relaties. Deze maan gaat ons veel emotie brengen en dat is niet altijd prettig. Als dit gebeurt hebben we een keuze, dan kunnen we om ons heen kijken en zien wat er buiten je gebeurt en dat de schuld geven, of we kunnen diep graven en de wortel ervan binnenin ons krijgen. Vaak tijden waarop we reageren met diepe emotie die een kant opkijkt maar het hart van de zaak dat is een ander verhaal.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / vrjag 7 juli 2017

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Vrijdag 7 juli 2017  


Als jullie alleen al konden zien wat wij zien - het geweldige werk dat jullie doen, de vele manieren waarop jullie dienstbaar zijn, de energie die jullie transmuteren en vasthouden, de schoonheid van jullie ziel, de fenomenale hoeveelheid groei en uitbreiding die jullie hebben bereikt in zo een korte tijdsduur - dan zouden jullie vol ontzag zijn. Jullie zijn echt prachtige wezens, ieder van jullie.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Live Kryon Channeling 181: Vijf Uitlijningen. 4 / 17 mei 2017 /Lee Carroll Geplaatst: 8 juli 2017

Live Kryon Channeling 181:
Vijf Uitlijningen. 4
Deze live channeling werd gehouden in Genève, Zwitserland.
17 mei 2017 /Lee Carroll
Geplaatst: 8 juli 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Uitlijning vijf

Wat is jullie relatie met de Schepper? Zijn jullie daar al uit? Is het mogelijk dat er binnenin jullie een stukje is van wat jullie God noemen en wat wij de Creatieve Bron noemen?

Herkennen jullie het verschil in mijn uitdrukking tussen God en de Creatieve Bron? God is een enkelvoudige, 3D-naam die vaak een bron van macht en oordeel vertegenwoordigt. De Creatieve Bron is een expansief concept. Dit kan zo groot en veelvoudig zijn als jullie willen. Wisten jullie dat de Creatieve Bron multidimensionaal is en daarom kwantum? Wisten jullie dat die oneindig en overal is?

Wisten jullie dat die elk deeltje materie doordringt? Wisten jullie dat die persoonlijk is en jullie namen kent? Hij is helemaal niet Een ding. Hij is alles, overal.

Een uitlijning met de Creatieve Bron zou iets moeten zijn dat heel goed te doen is. Is dit voor jullie mogelijk? Als het antwoord voor jullie “Ja” is, zelfs maar een klein beetje, “Ja” dan moeten jullie tegen jezelf zeggen: “Als ik een deel van de Creatieve Bron ben, dan ben ik wie ik ben – multidimensionaal. Daardoor ben ik ook een stukje van elk menselijk wezen op de planeet en dit gaat verder dan wie dan ook kan zien of analyseren of meten. Ik ben vele dimensies.” Dagtekst van Zaterdag 8 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 8 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De Zon - zoals we ons openstellen voor haar, moeten we ons openstellen voor God


"Wat is er zichtbaarder, schitterender dan de zon? Maar als we gebarricadeerd blijven achter gesloten luiken, zullen we niet eens weten dat de zon bestaat. Om haar te zien, moet je minstens één venster openen, want het is niet de zon die zich zal opdringen en door je muren of luiken zal boren. Net zo, om de aanwezigheid van God te ontdekken, moet je op zijn minst in jezelf een zolderraampje openen. Het is aan jou om iets te doen, niet aan God.

God is er, Hij straalt, en dat moet volstaan voor ons: het is aan ons om te doen wat nodig is om zijn aanwezigheid te voelen. Diegene die een hogere graad van bewustzijn heeft bereikt, krijgt voortdurend openbaringen over de zin en de schoonheid van de wereld, dus hoe zou hij niet de aanwezigheid van God voelen? Want dat is God, een aanwezigheid, en je ontdekt Hem naarmate je voelt hoe rijk en zinvol het leven is."

Op deze dag van je leven / 8 juli 2017 / Neal Donald Walsch

8 juli 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat alle veranderingen, veranderingen ten goede zijn.

Er is niet zoiets als 'veranderingen voor het slechtere'.
Verandering is het proces van Leven zelf, en dat proces kan "evolutie" genoemd worden.
En evolutie beweegt alleen in één richting: voorwaarts in de richting van verbetering.

Daarom, wanneer verandering in je leven bezoekt,
 kun je er zeker van zijn dat dingen ten goede omdraaien.
Het ziet er misschien niet zo uit op het moment dat de verandering komt,
 maar wacht een tijdje als je dat wilt
en heb vertrouwen in het proces, je zult zien dit waar is.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 7 Juli 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
7 Juli 2017 / door Jennifer Farley,
” Mede Schepper”


Je bent een  mede schepper van jouw bestaan,
jouw wereld, jouw Universum ......... ..droom,
gebouwd en gecreëerd met liefde!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1833: Als een Bruid en Bruidegom / Geplaatst 8 juli 2017

Als een Bruid en Bruidegom
Brief uit de Hemel
Geplaatst 8 juli 2017


God zei:

De bediende dient en degene die wordt bediend, dient ook, zoals Ik jou dien.
De manager van de bank dient de kasbediende.
De kinderen op school dienen de leraar.
Wie dient het meest? Ik bedien jou en jij dient Mij.

Dit is geen ruil, want Ik geef aan allen. Ik hou niet bij hoeveel jij geeft. Jij bent het die weegt en je waarde overdenkt en niet alles accepteert wat Ik jou geef. Ik werk hard voor jouw acceptatie.

Natuurlijk, Ik werk helemaal niet hard. Het betekende niets voor Mij om het universum met mijn gedachte te scheppen. Zeven dagen? Waarom, dat zou op een minuut lijken. Het is het gemakkelijkste van de wereld voor Mij om jou lief te hebben. Groter dan alles is Mijn liefde voor jou en jij bent groter dan jij toestaat.

vrijdag 7 juli 2017

Het Kalergi Plan / juli 2017


Het Kalergi Plan
juli 2017
Het genocidale plan om de autochtone naties en mensen van Europa te vernietigen.
Cobra verwijst in zijn Planetaire Situatie Update van 5 juli 2017 naar deze artikelen. Ik heb ze beide vertaald en het geheel is een flink stuk geworden om te lezen, maar zeer de moeite waard. Het is een ‘eyeopener’ voor iedereen die zich afvraagt wat en waarom er gaande is in het Europa van vandaag. Het Kalergi Plan dateert al van de twintiger jaren van de vorige eeuw (dus bijna honderd jaar geleden!) en is in feite het grondplan voor de oprichting van de EU en de vernietiging van de soevereiniteit van de Europese landen en mensen. Het door Richard Coudenhove-Kalergi geschreven boek ” Praktischer Idealismus” beschrijft zijn visies hoe hij geloofde in de vernietiging van het zelfbeschikkingsrecht en de eliminering van Europese naties, te bewerkstelligen door de formering van een Europese gemeenschap. De absolute kern:

“om een nieuw ras te creëren en te vestigen met nieuwe kenmerken en karakteristieken, door het mengen van blanke Europeanen, Aziaten en zwarte Afrikanen, om zo de karakteristieken van de Europese mensen te veranderen en te modificeren op “positieve manieren”.

Dit wat hij voorstelde zou moeten gebeuren door geforceerde massamigratie om een ongedifferentieerde homogene massa van slaven te creëren die zouden moeten worden gedomineerd door een welvarende zelfverkozen elite.

De artikelen beschrijven elk op hun eigen manier de manipulatie, het bedrog, de hersenspoeling en indoctrinatie die over de burgers van de Europese Unie is uitgestort. Zij belichten onbarmhartig de valsheid van de politieke elite die hun eigen agenda uitwerken waarbij zij een arrogantie en hooghartigheid laten zien en volledige minachting van de Europese inwoners van alle rassen en geloven die een legitieme zorg hebben over de ontwikkelingen in Europa. De mensen die hun zorg uiten worden gedemoniseerd en de mond gesnoerd, mede door de verrotte vals liberale progressieve mainstream media.

Uitspraken die duidelijk de essentie weergeven:

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - / 7 juli 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
7 juli 2017

Dit zijn tijden waarin de waarheid door de verschillende landen die betrokken zijn bij het onderzoek op Antarctica niet langer verborgen kan worden gehouden. Er wordt onder het ijs zoveel ontdekt dat ze liever hadden gehad dat niemand ervan afwist, maar de omvang van hun ontdekkingen is dermate groot dat het onmogelijk is om alles geheim te houden. De mensheid verdient het om de waarheid omtrent haar verleden te kennen, evenals een juiste versie van haar geschiedenis. Het probleem is dat alle landen proberen elkaar af te troeven door hun ontdekkingen voor zichzelf te houden. Het zou voor jullie als mensheid opwindend zijn om je ware geschiedenis te kennen, een geschiedenis die door veel mensen dermate ongeloofwaardig zou worden geacht dat ze het als fictie zouden beschouwen. 

De waarheid is een zeldzaam ding bij de verschillende regeringen van de wereld, maar dat zal moeten veranderen, aangezien zij wat betreft hun daden tegenover jullie verantwoordelijk zijn. De geschiedenis wordt ontrafeld en zal jullie verder terugbrengen dan de laatste IJstijd en zal vanuit deze periode geavanceerde beschavingen prijsgeven. Daarmee vergeleken leven jullie in de Middeleeuwen en zelfs dan nog hebben jullie je grote stappen voorwaarts te danken aan buitenaardse technologie. Het is echter niet allemaal reddeloos verloren wanneer het gaat om het vooruit brengen van jullie civilisatie naar een punt dat deze onderhand zou moeten hebben bereikt, aangezien vele technologieën en nieuwe uitvindingen klaar staan om, zodra het kan, aan jullie overhandigd te worden. Deze zullen jullie in staat stellen om een grote sprong voorwaarts te maken in wat werkelijk het Nieuwe Tijdperk zal zijn.

Sananda Jullie werden geschapen voor eeuwig leven in ultieme vreugde. / via John Smallman / 2 juli 2017


Sananda
Jullie werden geschapen voor eeuwig leven in ultieme vreugde.
via John Smallman / 2 juli 2017Er hangen veranderingen in de lucht! Jawel, alle gechannelde berichten zeggen dit, omdat jullie je hiervoor op je besef hiervan dienen te focussen. Doe deze zich schijnbaar herhalende berichten niet af met een schouderophaal en met de gedachte van “hier gaan we weer”, zoals jullie egoïstische terugslagen van je geheugen in het jezelf voorhouden dat jullie dit al allemaal eerder gehoord hebben en dat dit echt: “slechts hetzelfde oude, hetzelfde oude liedje” is.

Ik verzeker jullie dat dit niet zo is! Enorme veranderingen, die de manier waarop jullie leven en over de hele wereld met elkaar omgaan, enorm zullen veranderen, ongeacht ras, nationaliteit, etniciteit, religieuze of politieke overtuiging, gaan steeds door. Deze tijd van grote verandering was al lang in aantocht, maar is nu stevig op de Aarde gegrondvest en ondanks het van streek makende en verontrustende nieuws over conflicten en al de problemen die daaruit voortkomen, heeft zich een zee van verandering voorgedaan en de oude en de vernietigende manieren van met elkaar omgaan worden snel afgedankt.


‘De mensheid losgekoppeld’, deel 1.2 Humanity Unplugged radioshow van Thomas Williams, / Door Ella Ster op 25 maart 2017

Door Ella Ster op 25 maart 2017

De misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens.

Deze serie Humanity Unplugged (De mensheid losgekoppeld) op basis van een speciale radio-uitzending van Thomas Williams, gaat over het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid. In deel 1, de inleiding van deze serie, kun je lezen over de misvattingen van de kosmos, onze positie binnen ons universum, de Matrix en het beperkende denken van de mens. Deel 1.2 gaat over de kosmos, de schepping en de ontwikkeling van de mens.

Begrijpen wat de kosmos inhoudt

Wat wij van het universum kunnen waarnemen als allesomvattend, is in omvang niet meer dan een korreltje zand als we het vergelijken met de Grote Kosmos. Zie het als een boom met meerdere stammen, aan deze stammen zitten takken, aan de takken zitten twijgjes en daaraan vinden we de blaadjes. Dit is hoe de Grote Kosmos is vormgegeven. Soms worden er twijgjes, blaadjes of takjes ziek. Kosmische takken worden dan verwijderd om de rest van de boom te redden. > Lees meer over deze kosmische Levensboom in het artikel van Tanaath

Zoals ik het begrijp, zou dit universum worden verwijderd naar aanleiding van het fractale virus dat zich volledig in het systeem had geworteld en de inbalans van duisternis waarmee het doordrongen was. Vanuit de informatie die ik via verschillende mensen heb verkregen vonden sommige Kosmische Raden dat we al voorbij een onomkeerbaar punt waren, maar een aantal ‘afvalligen’ dachten daar anders over en zochten naar een manier het probleem op te lossen.Op deze dag van je leven / 7 juli 2017 / Neal Donald Walsch

7 juli 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je iemand niet kan helpen die niet zichzelf wil helpen.

Uiteindelijk moeten alle zielen hun pad bewandelen -
en de reden dat ze een bepaald pad lopen,
zal misschien niet duidelijk voor ons zijn ...
of zelfs niet voor hen op het niveau van het gewone menselijk bewustzijn.

Doe wat je kunt om anderen te helpen, natuurlijk.
Toon Liefde en zorg wanneer en waar dan ook.
Maar raak niet verstrikt in iemand anders zijn "verhaal" op het punt
waar je het begint te schrijven.
Weet je wat ik bedoel?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Dagtekst van Vrijdag 7 Juli 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 7 Juli 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De Hoop wordt ondersteund door het geloof en de liefde -


"Er wordt vaak gezegd dat hoop doet leven. En inderdaad, iemand die ontevreden is over zijn lot of teleurgesteld is door de gebeurtenissen, heeft de neiging om zich in de toekomst te projecteren: “Binnenkort ... binnen een paar dagen ... binnen een paar maanden... zal het beter worden”. Ongetwijfeld is de hoop het laatste dat we zullen opgeven. Maar in afwachting van de realisatie van wat we hopen, moeten we de nodige steun vinden om vol te houden. Om vol te houden moeten we eerst geloven. Wel, het geloof berust op de overtuiging dat het universum wordt geregeerd door wetten, in het bijzonder de wet dat elk zaadje uiteindelijk vrucht zal dragen. Als je goede zaden hebt gezaaid zal je op een dag prachtige vruchten oogsten.

Maar je moet ook het leven in jezelf onderhouden, begeesterd worden dankzij de liefde. Anders is de hoop alleen maar een vlucht uit de realiteit, en zal ook zij ons op een dag verlaten.Om nooit de hoop te verliezen, is het noodzakelijk om in zichzelf het geloof en de liefde te voeden, en hen voor elk probleem dat zich voordoet, te hulp te roepen. Dit is wat ons in staat stelt om tot het einde hoopvol te blijven."
Een Schrijven van de Schepper / 6 Juli 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
6 Juli 2017 / door Jennifer Farley,
De Transitie


De tijd is gekomen .......
het is het tijd om verder te gaan dan wat je bent naar wat je zal wilt worden.
De transitie zal de moeite waard zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1832: Een Bepaald Lied Wordt Gezongen / Geplaatst 7 juli 2017

Een Bepaald Lied Wordt Gezongen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 7 juli 2017

God zei:

Jij bent de golven van het water, schijnbaar beroerd door mensen die jouw leven inkomen. Je verheft je hoog op de golven en je gaat naar beneden, toch is het afhankelijk hoe je de boot bestuurt en op en neer gaat. Je bent het zelf die het maakt hoe je je op vele manieren voelt.

Alle mensen op de kusten van jouw leven ben jezelf. Wat ze ook bij je naar boven brengen, ze brengen jou naar boven. Aan het oppervlak van het leven heb je tomeloze angst en negativiteit terwijl je ook de kapitein van Liefde en alles wat mooi is bent. De kapitein draagt een wit uniform, de vleugels op de schouders stellen liefde voor.

Er is geen schuld en verontschuldiging. Een orkest speelt. De lage noten hebben, evenals de hoge, hun plaats. Elk zijn ze kostbaar. Elk smelten ze in elkander.

Een artiest gebruikt de kleuren op zijn verfbord. Geen enkele kleur valt in ongenade. Het is de kleur zoals hij op het moment is. De ene knop van een bos rozen komt nu uit, de ander later. De ene tak waar je op stapt knakt, de andere springt op. Het is alles zoals het is. Op een bepaald moment zal het veranderen maar nu wordt een bepaald lied gezongen. Het zal snel een ander lied zijn. In dit, wat tijd genoemd wordt, is er al een ander lied.

donderdag 6 juli 2017

Benjamin Fulford: Opruiming van Khazariaans afval vordert in VS, Japan en elders / 4 juli 2017

Opruiming van Khazariaans afval vordert in VS, Japan en elders
4 juli 2017 / Auteur: Benjamin Fulford

Een uitgebreide nederlaag van de Khazariaanse maffia vordert in de hele wereld. De grootste ontwikkelingen waren in de top rangen van het Vaticaan waar de Vaticaanse minister van financiën en nummer 3 leider, Australisch kardinaal George Pell werd geschorst nadat hij aangeklaagd werd wegens kinderverkrachting. Als gevolg hiervan “verkeren de pedofielen in de paniekstand,” zeggen ambtenaren bij het Pentagon. Francis verwijderde ook een andere top leider, kardinaal Gerhard Mueller, uit zijn positie als hoofd van de doctrine en hij verving hem met een meer gematigde persoon.

De schorsing van Pell als minister van financiën houdt bijna zeker verband met de gebeurtenissen in Bougainville en Papoea Nieuw Guinea, gebieden die onder Australische controle staan en daarom op Pells terrein, zeggen White Dragon bronnen. De openbaring dat slechts ongeveer 3% van het geld afkomstig uit het winnen van mineralen in PNG naar de locale bevolking gaat, spreekt volledig de eed van Paus Francis tegen dat hij de Katholieke Kerk wil veranderen in een “arme kerk voor de armen.”

Het WDS plan om met de steun van het leger van de VS en Rusland het goud in Bougainville te verbinden aan de crypto-valuta, en dus zo volledig het bestaande Vaticaanse en Khazariaanse maffia gecontroleerde financiële systeem omzeilend moet urgentie hebben gegeven aan de acties van het Vaticaan om Kardinaal Pell te verwijderen.

Live Kryon Channeling 181: Vijf Uitlijningen. 3 / 17 mei 2017 /Lee Carroll /Geplaatst: 6 juli 2017

Live Kryon Channeling 181:
Vijf Uitlijningen. 3
Deze live channeling werd gehouden in Genève, Zwitserland.
17 mei 2017 /Lee Carroll
Geplaatst: 6 juli 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Uitlijning vier

Wat is jullie uitlijning met jezelf?

"Kryon, wat bedoel jij, “Wat is jullie uitlijning met jezelf?” Dat is een rare vraag. Ik ben gewoon mijzelf” Echt waar? En hoe voelen jullie je over mij? Als jullie denken aan wie jullie zijn en hoe jullie over het leven denken, is er een uitlijning met iets binnenin, of, is er, zoals jullie aangeven, helemaal geen relatie met jullie eigen ziel?

Ik begon deze boodschap met vragen over jullie uitlijning met anderen. Kunnen jullie God in de anderen zien? Kunnen jullie God in jezelf zien? Wat is jullie uitlijning met jezelf? Ik zeg het jullie steeds en steeds weer en nogmaals, dat zovele zielen, zelfs oude zielen, zichzelf als onwaardig en minder dan anderen zien.

Zijn jullie verliefd op jezelf? Dit mag dan wel een rare vraag lijken, maar kunnen jullie verliefd zijn op je bestaan op een niet-egoïstische manier, of kunnen jullie verliefd zijn op jezelf op een egoïstische manier? Bij mensen is veel hiervan disfunctioneel en egoïstisch. Er is een groot verschil en dit scheidt jullie allen in de dualiteit. Dit is een van de eerste uitlijningen die jullie dienen te maken en een belangrijke keuze.

Meer lezen >>>


Portal 2012: Planetaire Situatie Update / 05 juli 2017

Portal 2012:
Planetaire Situatie Update
05 juli 2017

De belangrijkste focus van de Lichte krachten is nu gericht op de verwijdering van het plasma "hoofd" van de Yaldabaoth entiteit, topletbommen, de zwarte steen en primaire anomalie die hiermee samenhangen. Dit is een zeer gevoelige operatie en ik hoop dat het begrijpelijk is. Ik kan er niet veel informatie over geven totdat het is voltooid.

In verband met de voltooiing van deze operatie zullen er plotselinge en onverwachte doorbraken plaatsvinden die de Event in een stroomversnelling zullen brengen.

De Chimera groep is meer en meer bezorgd over de "invasie van de Galactische Confederatie vloot" en zij zijn hun defensieposities in de lagere baan van de Aarde aan het versterken. Zij zitten achter de creatie van de zesde tak van het Amerikaanse Militaire:


Deze backdoor-overeenkomst heeft veel congreslieden verrast:Ook bereidt de Luchtmacht zich voor op een mogelijke confrontatie tussen de Galactische Confederatie en de Chimera-geïnfiltreerde Luchtmacht laatste lijn van verdediging tegen de Lichtkrachten in de Lage Aarde-baan:


Waarnemen van het Onwaarneembare Deel 1 / De Arcturianen via Suzanne Lie / 3 juli 201

Waarnemen van het Onwaarneembare
Deel 1


De Arcturianen via  Suzanne Lie
3 juli 2017

Wij, de Arcturianen zijn vol vreugde om een beetje meer te spreken over de ervaring van “Synchronistische Missies.” Een “Synchronistische Missie” is wanneer twee of meer mensen zich geroepen voelen om hun “missie om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Ascentie” te delen.

Deze paren of grotere groepen, werden gevormd op de Sterrenschepen voordat zij hun huidige incarnatie op Gaia aannamen.
Wanneer het het NU is voor een synchronistische missie om plaats te vinden, vinden zij en herkennen zij elkaar wonderbaarlijk en beginnen zij hun energievelden en bewustzijnsintenties te verbinden.

Synchronistische Missies hebben een sterk GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde omdat deze Onvoorwaardelijke Liefde een verbinding diep genoeg creëert om toegewezen te worden aan, of om te verkiezen om Synchronistische Missies te hebben.  Wij herinneren jullie eraan dat “onvoorwaardelijke liefde” GEEN vorm is van “romantische liefde.”

Echter, romantische koppels, dat zijn Tweelingvlammen, nemen vaak gelijktijdig incarnaties aan zodat zij hun Missie samen kunnen vervullen.
Aan de andere kant, kunnen Tweelingvlammen er ook voor kiezen om een van hen op het vijfdimensionale schip te laten blijven om vanaf daar te assisteren.