Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 juli 2017

Hilarion – July 2017 Update / Marlene Swetlishoff/Tsu’tama /1 Juli 2017

Hilarion – July 2017 Update
Marlene Swetlishoff/Tsu’tama  /1 Juli 2017

Geliefden,

Ik kom op de vleugels van liefde! De zaken van de Aarde blijven doorgaan in hun hervorming en renaissance. Alles dat er was wordt veranderd en brengt natuurlijk, tumultueuze energieën met zich mee op momenten als gebeurtenissen zich ontvouwen. Uit het perspectief van de ziel gezien, is dit een glorieuze rit waarvoor jullie hebben gekozen om deel van te zijn voordat jullie deze huidige incarnatie binnengekomen zijn. Jullie waren je ervan bewust dat het zou gebeuren en jullie wisten dat het allemaal zou gebeuren zonder volledig bewustzijn en herinnering van jullie kant. Op dit moment, is de opening, reiniging en verfijning van het hartchakra hetgeen wat er gebeurt voor degenen die dit niveau van zielgroei hebben bereikt.

Als het hart (zowel fysiek als etherisch) gezuiverd wordt, brengt het veel energieën en indrukken naar boven die jullie onbewust hebben opgeborgen en opgeslagen in jullie cellen, terwijl jullie je dagelijkse leven leefde. Jullie realiseren je ook dat deze energieën en gedachten niet jullie eigen energie zijn, maar die jullie van anderen hebben "opgepikt". Er zijn een aantal sterke transmutaties die plaatsvinden met het werkelijke fysieke hart en deze zuivering en reiniging kan intens aanvoelen en daarom adviseren wij extra rust te nemen en voldoende water te drinken tijdens dit proces.


De Energie van Juli / 30 juni 2017 / Door Fran Tielemans

DE ENERGIE VAN JULI
30 juni 2017 / Door Fran Tielemans

Begin juli bouwt de intensiteit zich op naar de krachtige Volle Maan van 9 juli toe. Op 2 juli staat Mars opposiet met Pluto, waarbij spanningen kunnen oplopen, maar wel met als doel alles te veranderen wat niet juist zit, zowel in de maatschappij als in je eigen relaties en leven. Tot 4 juli is er een T-vierkant waarin Jupiter en Pluto een rol spelen, wat heel wat emoties kan doen opdwarrelen en steeds duidelijker aangepunt wordt wat moet veranderd worden, zeker in allerhande relatiedynamieken (partner-, vriendschaps-, werk-, familie- en groepsrelaties). Er kunnen snelle onverwachte wendingen zijn, en de Maan conjunct met Pluto kan diepe intense gevoelens opwerpen, maar ook heldere en soms verrassende informatie brengen via dromen en plotse toekomstvisioenen.

Is er nog iets of iemand los te laten, dan zal dat de komende weken ook steeds duidelijker worden, maar het kan ook zijn dat je visie op bepaalde relaties zal veranderen, zodat je mensen in een ander daglicht zal zien. Spanningen in relaties kunnen nog versterkt worden door Pluto en Maan opposiet met Zon en Mars, wat maakt dat alles wat niet juist zit naar boven geduwd wordt en zichtbaar wordt, zodat er iets kan aan aangepast worden om harmonie te bekomen. Je krijgt ook dus alle kansen om jezelf te trainen in het in je centrum komen en blijven, en om afstand te nemen van drama om je heen.


Een Schrijven van de Schepper / 30 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Het Licht Buiten de Duisternis


Af en toe komen er duistere momenten in je leven.
Die duisternis zal  aanvoelen en/of  alles  lijken te omvatten,
nooit eindigend en alles overspoelend.
Als een straal van een zaklamp in omgekeerde richting,
vergeet je dat soms buiten die duisternis, het licht blijft schijnen.
Als je in een van die momenten bent,
is het universum er om je er aan te herinneren
dat het licht er altijd is geweest  en er altijd zal zijn.
Het hangt er allemaal van af  waar je voor kiest je focus op te leggen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 30 juni 2017 / Neal Donald Walsch

30 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat liefde betekent, nooit te hoeven zeggen dat het je spijt.

Erich Segal zei dat en hij had gelijk.
God houdt van jou, en daarom hoef je nooit tegen God te zeggen dat het je 'spijt'.
Als je van iemand houdt, verlos hem of haar dan van de noodzaak
 om zich voor iets te verontschuldigen aan jou.

De noodzaak van een verontschuldiging is het signaal van een persoon
die zich vergist over hemzelf of haarzelf.
Je kunt niet door iemand anders beschadigd raken,
 je verbeeld je maar dat je dat kunt.
Het zit allemaal in je hoofd.
Het zit allemaal in jouw gedachten.
Ga terug naar Liefde en geef jouw behoefte op om anderen te vergeven voor wat dan ook.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 1826: Ondanks Alles / Geplaatst 1 juli 2017

Ondanks Alles
Brief uit de Hemel
Geplaatst 1 juli 2017


God zei:

Als jij zegt "Ondanks dit en dat", dan heb je het over de relatieve wereld. Wat de Hemel betreft, is er geen ondanks iets. Er zijn geen uitzonderingen in de Hemel. Er is niets om opzij te duwen. Wat kan een Engel zeggen? "Ondanks mijn vleugels ben ik gelukkig", of "Ondanks mijn leven op Aarde, gaat het nu goed met mij", of "Ondanks wat er in de wereld gebeurt, ben ik nu in de Hemel".

In de wereld zoek jij naar uitzonderingen en deze zijn jouw excuses.
Op Aarde kan zelfs een held zeggen "Ondanks de tegenslagen heb ik overwonnen". Waarom, het zou net zo goed dankzij de tegenslagen kunnen zijn dat hij zegevierde! Misschien dat elke ontvangen smet een inkeping in zijn riem van succes was.

Nu zal Ik het woord "ondanks" gebruiken om een bedoeling duidelijk te maken "Ondanks alles wat Ik jou heb gegeven, vind jij een gebrek. Ondanks alle giften en zegeningen, klaag jij. Ondanks alle Liefde door Mij gegeven, merk jij het niet op. Ondanks jouw mogelijkheden, zwak jij ze af. Ondanks dat de Zon schijnt voel jij je terneergeslagen. Ondanks dat de witte maan jou volgt, voel jij je alleen. Ondanks de gelegenheid om te lachen huil jij. Ondanks de oceaan ben jij droog. Ondanks de Hemel rommel jij maar wat rond op Aarde.

vrijdag 30 juni 2017

SAUL: Jullie Zijn Uitgebreider Dan Het Universum! / John Smallman / 26 juni 2017


SAUL:
Jullie Zijn Uitgebreider Dan Het Universum!
John Smallman / 26 juni 2017

Zoals jullie je allemaal heel goed bewust van zijn, vinden er enorme veranderingen over de hele wereld plaats, terwijl het ontwakingsproces verder momentum verzamelt en de Tsunami van Liefde intensiveert, en de gehele mensheid tot ontwaken oproept. Het is tijd dat jullie ontwaken, het is essentieel dat jullie wakker worden en als jullie dat doen, kunnen jullie je in het ervaringsgerichte verheugen dat jullie inderdaad Eén zijn, Eén met elkaar zijn en Eén met jullie Goddelijke Bron, Moeder / Vader / God. Onschatbare vreugde zal jullie harten vervullen, terwijl alle angst, haat, bitterheid, wrok, zelfverwerping en enig gevoel van 'waardeloosheid' of 'niet goed genoeg zijn'  gewoon weg zal vallen en oplossen in het oneindig krachtige 'oplosmiddel' Liefde.

Het bewustzijn dat er alleen Liefde is, dat al het andere onwerkelijk, illusoir is, terwijl het door vele intellectuele geaccepteerd is, nog niet in hun hart is gevoeld. Dat is nu aan het veranderen. In de afgelopen jaren - niet decennia, laat staan honderden jaren - hebben meer en meer van jullie de intentie om alleen te houden van wat er in jullie persoonlijke leven is geweest en die meest krachtige intentie drijft de implementatie van veel van de veranderingen die moeten worden gepland en ten uitvoer moeten worden gebracht.

Aartsengel Zadkiël “De Eenheid van de Schepping” / Juli 2017 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël
“De Eenheid van de Schepping”
Juli 2017 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiël, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij de eenheid van de Schepping en diens belangrijkheid aangaande de uitbreiding van jullie bewustzijn te bespreken.

Alle levensvormen beginnen met de Schepper. Het leven is in een staat van eenheid in deze ongedifferentieerde vorm. Iedere cel draagt de Lichtessentie van de Schepper, en dit is binnenin de cel ingeprent. Dit verzekert dat het bewustzijn van de originele essentie altijd binnenin de cel is.

Terwijl de Schepping voorwaarts ging, begonnen de cellen te differentiëren in/naar afgescheiden karakteristieken in overeenstemming met de rol zie zij zouden spelen in het grote web van het leven. Alhoewel zij zich afscheiden in/naar vele variaties, gingen zij door met het ingeprente bewustzijn te dragen waarmee zij bezield waren voorafgaand aan deze individuele afscheiding.

Daarom heeft elke levensvorm een bewustzijn, of het nu een mens, dier, plant of minerale vorm is.

Iedere levensvorm heeft een grote bijdrage aan het algehele succes en de harmonie van de werking van het Universum. Ongeacht hoe groot of hoe klein elk organisme bijdraagt aan de algehele vooruitgang van het leven.

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 30 juni 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
30 juni 2017

De tijd snelt verstrijkt en blijft steeds sneller gaan, op zodanige wijze dat jullie de herkenbare veranderingen die erdoor worden veroorzaakt onmogelijk kunnen missen. Het lijkt er echt op dat jullie veel minder tijd hebben dan voorheen, maar toch ervaren jullie de tijd die jullie van je klokken aflezen als precies hetzelfde. In werkelijkheid doen jullie net zo veel als normaal, maar bestaat er een idee van urgentie, wat jullie de indruk geeft dat de tijd dringt. Samen met andere signalen is het een duidelijke indicatie dat de tijd steeds sneller gaat, terwijl het jullie het Nieuwe Tijdperk in brengt. Er is zoveel aan het veranderen en weinig zal zo blijven als het voorheen was. De veranderingen zijn in aantocht, hoewel men het over het algemeen moeilijk zou kunnen vinden om aan te wijzen waar deze precies ontstaan. Veel van het oude dient te worden opgeruimd voordat het nieuwe kan worden geïntroduceerd, maar toch zijn diegenen die de verantwoordelijkheid hebben om de zaken vooruit te bewegen, bijzonder actief en wachten zij het juiste moment af om dat wat ze hebben voorbereid te introduceren.

Hoewel de nieuwe cyclus in 2012 van start is gegaan, waren een aantal bronnen er toen al op voorbereid om hun bijdrage aan de Nieuwe Tijd naar buiten te brengen. Zij blijven klaar staan en terwijl de tijd verstrijkt voegen steeds meer mensen zich met hun bijdrage bij hen, wat ervoor zorgt dat wanneer het veilige moment zich aandient voor hun introductie, zeer veel in een zeer kort tijdsbestek zal worden onthuld. In de tussentijd is een bepaalde mate van chaos onvermijdelijk, aangezien de mens normaal gezien aarzelt om zijn gewoonten te veranderen en nieuwe manieren te accepteren die hun normale manier van leven “overhoophaalt”. Eén ding is zeker; het zal onmogelijk zijn om vooruitgang tegen te houden, omdat al zo veel vorderingen zijn gemaakt. Het zal allemaal heel acceptabel zijn, aangezien het jullie kwaliteit van leven zal verbeteren en het jullie voldoende tijd zal opleveren om je eigen dromen te volgen. Vrede zal worden bereikt op een niveau dat niet eerder werd ervaren en jullie zullen werkelijk weten dat jullie het Nieuwe Tijdperk zijn binnengegaan.

Arcturiaanse Perspectieven met Dr. Suzanne Lie en Speciale Gast David K. Miller van de Groep van Veertig / 28 juni 2017

Arcturiaanse Perspectieven met Dr. Suzanne Lie en Speciale Gast David K. Miller van de Groep van Veertig
Datum: 28 juni 2017


{Wij vieren Arcturiaanse eenheid te midden van diversiteit zoals wij dienen als een model voor een groepssamenwerking die de mensheid zijn bewustzijnsuitbreiding zal versnellen en verenigde inspanningen uitbreiden om de planeet te verheffen}

David K. Miller Channelt De Arcturianen:

Shalom, Shalom, Shalom en groeten. Ik ben Juliano en wij zijn de Arcturianen.
Dit is een tijd van groot belang en het is een tijd waarop samenwerking een krachtige invloed heeft op “Het Werk.”

Het is waar dat veel van de Sterrenzaden zoals jullie zelf zich geopend hebben voor jullie Zielmissie en Ziellicht. Maar het is ook waar dat wij manieren moeten ontwikkelen voor het gebruiken van meer krachtige groeptussenkomsten op de planeet en binnen het bewustzijn van de planeet.


Een Schrijven van de Schepper / 29 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
In....of Op Jouw Eigen Manier


Je kunt doorgaan met voorwaarts gaan op jouw huidige pad,
nemen wat jou ook 'raakt' wat op je weg komt ...
of ... je kunt dat pad wijzigen.
Je kunt beslissen dat blijven waar je energetisch bent,
minder uitdagend is.
Je kunt ook beslissen om verder te gaan.
Vergeet niet; je bent in…. of op jouw eigen manier.
Het enige wat nodig is, is één gedachte, één beslissing,
één actie om alles te veranderen!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Op deze dag van je leven / 29 juni 2017 / Neal Donald Walsch

29 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je goed moet zijn voor jezelf als je ooit
goed wilt zijn voor anderen.

Dit betekent: neem een vrije dag eens in de zoveel tijd wanneer het niet is gepland.
Eet een stuk chocolade wanneer het niet wordt aanbevolen.
Doe een dutje wanneer het eigenlijk gewoon niet mogelijk is.

Ga in een  goed boek lezen voor een uur wanneer je het je eigenlijk niet kunt veroorloven.
Dompel jezelf onder in een bad wanneer er eigenlijk geen tijd voor is.
Stop met alles, als je dat eigenlijk niet zou moeten doen.
Doe dit Nu, op dit moment, in godsnaam.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 1825: De Hemel is Geen Fysieke Plaats / Geplaatst 30 juni 2017

De Hemel is Geen Fysieke Plaats
Brief uit de Hemel
Geplaatst 30 juni 2017


God zei:

Wanneer een lichaam sterft, zeg je vaak dat die persoon naar een betere plaats is gegaan. Ik begrijp dit, en Ik mag hier Zelf iets over opmerken. In werkelijkheid echter, is jouw geliefde nergens heengegaan. De Hemel is natuurlijk niet een fysieke plaats. Hoe kan dat zijn als het fysieke een hersenschim is.

De Hemel is een plaats van hoger bewustzijn. Dat is het verschil tussen de Hemel en de Aarde. Aards bewustzijn kweekt Aardse neigingen. Hemels bewustzijn kweekt Hemelse neigingen.

Wanneer een lichaam wegvalt, is wat overblijft Hemels bewustzijn. Hemels bewustzijn zijn de overblijfselen, niet het lichaam.

Bewustzijn is bewustheid. Wanneer het lichaam terzijde gelegd is, wordt altijd was gekend. Het fysieke bezit is weggevallen. Er is niet langer belemmering zoals op Aarde. Welke afleiding anders dan fysiek kan Hemels bewustzijn blokkeren? Het relatieve leven blokkeert het, en toch, in het relativerende leven, haast jij je om het te vinden. Jij neemt de Hemel waar, samen met al het andere, als apart van jou gescheiden. En toch, al wat jij moet doen is naar binnen kijken. Binnenin is een prachtig deel van jou. Ik zeg deel, maar Ik bedoel heelheid van jou. Ik zou kunnen zeggen binnen is een prachtig oppervlakte van jou. Maar als jij maar een hectare bent, is een hectare niet een deel van jou. Het is helemaal jou.

donderdag 29 juni 2017

Matthew Ward - 28 juni 2017 / Suzanne Ward

Matthew Ward -
28 juni 2017 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Wanneer jullie over natuurrampen, branden, ongelukken en terroristische aanslagen horen, zijn droefheid vanwege de verloren levens en compassie voor degenen die van hen houden natuurlijke gevoelens. Denkend aan alle zielen die door dergelijke gebeurtenissen worden getroffen en de miljoenen die betrokken zijn bij humanitaire crises in de context van gekozen karmische lessen zodat ze kunnen evolueren is niet een natuurlijke reactie, en soms vraag je je af of geweld en lijden ooit zullen stoppen.

Jawel, mijn lieve familie, dat zal het. De karmische carrousel van de Aarde is aan het vertragen. Als het fysieke leven van personen die buiten hun zielscontract voor anderen pijn en traumatische omstandigheden veroorzaken, gaan naar de geestenwereld van een diepe derde dichtheids-beschaving, incarneren dan in die bevolking en gaan hun karmische cyclus in. Mensen zullen nog steeds vanaf de Aarde overgaan op het moment dat zij in hun zielscontract hebben gekozen, maar de samenleving zal kennis krijgen van het wonderbaarlijke leven in Nirvana en dat liefdesbanden personen en dieren, die elkaar na staan, herenigen.

Wij verwelkomen jullie vragen over lichaamscellen en DNA – wat je cellen doen heeft een heel sterk effect op je leven, deze belangstelling is dus inderdaad zeer gepast.


De 9de Dimensionale Arcturische Raad - Tijdlijnen voor Ascentie - Daniel Scranton / 28 juni 2017

De 9de Dimensionale Arcturische Raad
- Tijdlijnen voor Ascentie -
Daniel Scranton / 28 juni 2017

“Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om ons met jullie allen te verbinden.
We zijn begonnen om verschillende mogelijkheden te onderzoeken die de mensheid in deze tijd onder ogen zien. Wij kijken naar beneden naar verschillende tijdslijnen en zien wat er voor jullie is opgeborgen als collectief als je besluit om die tijdslijnen over te steken. En we zijn hier om jullie te informeren dat er een specifieke tijdslijn is die erg verlokkend is vanuit ons perspectief.

Dus we gaan je gewoon voorstellen dat je doorgaat met de tijdslijn waarin je de emoties diep in je voelt tot op het punt waar je op een omslagpunt komt in de mate waarbij je medeleven voelt voor elkaar. Op deze specifieke tijdslijn, leidt het medeleven tot vergeving die ook een nodig deel is van jullie evolutie en jullie ascentie.

Nieuw Atlantis Uitlijning, 27 juni 2017, / door Untwine (PFC) / 28 Juni 2017


Nieuw Atlantis Uitlijning, 27 juni 2017, door Untwine (PFC)
28 Juni 2017

Er is een heel interessante uitlijning van krachtplaatsen wat zeer verbonden is met de creatie van Nieuw Atlantis.


Voordat ik verder ga moet ik uitleggen wat wordt bedoeld met Nieuw Atlantis en vertel ik iets van zijn geschiedenis. Atlantis is een naam gebruikt om de creatie te beschrijven van een wereld van Licht, de nieuwe gemeenschap die voorbij dualiteit zal zijn. Het eerste sjabloon voor deze gemeenschap was verankerd in de Pleiaden, miljoenen jaren geleden. Moldavite stenen kwamen van de planeet waar het eerste Atlantis was gevestigd, zij zijn een resultaat van een explosie veroorzaakt door experimenten uitgevoerd tijdens dit eerste Atlantis, en houden daarom een verbinding met het energiesnoer van de creatie van Atlantis.

De Arcturianen Het Pad van Licht / via Suzanne Lie / 25 juni 2017

De Arcturianen
Het Pad van Licht
via  Suzanne Lie 25 juni 2017


Luister  naar een opname van dit bericht
 HIER

Het pad volgen. Deze drie woorden betekenen heel veel. Daarvoor zullen we het woord voor woord ontleden. Eerst, wat betekent “volgen?”
Jullie zouden onderdanig kunnen volgen of braaf volgen.
Dan, wat is “het Pad’? Betekent dit pad dat er maar één Pad is?
Of betekent het dat jullie een specifiek pad volgen of jullie persoonlijke pad volgen?

Ten slotte, wat betekent Pad? Is dit een pad dat door een bos gaat of een pad dat langs een snelweg gaat? Deze twee verschillende paden, zelfs wanneer de paden er precies eender uitzien, zou ieder pad een geheel andere ervaring creëren voor een ieder die “het heeft gevolgd”.

Maar wat als het Pad niet bestaat op de grond? Wat als het Pad, de uitdrukking “Pad” een keuze in levensstijlen betekent en/of een mentale of emotionele keuzen of interesse en/of  gedragingen?

Een Schrijven van de Schepper / 28 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
” Zie, Heb Lief, Denk ”


Zie en je zal het weten.
Heb Lief en je zult vrij zijn.
Denk en het is van jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Marshmallow Boodschap Uit Kryon Live channeling “Vijf Decepties van de Oude Energie /1 januari 2017 / Geplaatst 29 juni 2014.


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Live channeling “Vijf Decepties van de Oude Energie
1 januari 2017  Geplaatst 29 juni 2014.  
Vertaald uit het Engels door Henk Steur


Ben jij verbonden? 

Als jullie de nieuwe gereedschappen gaan uitpakken die jullie zijn gegeven, zullen zij angstaanjagend zijn voor een duisternis die de controle heeft gehad.

Er zullen instituten zijn die jullie zullen bevechten en doorgaan met investeren in hebzucht en duisternis.

De veldslag is begonnen en wat er langzaamaan gebeurt is dat zij de grond onder hun voeten zullen verliezen en dat jullie dan zullen begrijpen wat ik zeg, als jullie het zien.

~ KRYON
Door Lee Carroll, het originele Kryon kanaal.


Op deze dag van je leven / 28 juni 2017 / Neal Donald Walsch

28 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de redding van deze menselijke wereld nergens anders ligt
dan in het menselijke hart, in het menselijke vermogen om te reflecteren, in menselijke zachtmoedigheid en menselijke verantwoordelijkheid.

Vaclav Havel zei dat en hij had gelijk.
Sommigen zeggen dat onze redding bij God ligt,
of bij Gods Zoon, maar is niet het menselijke hart,
de plaats waar zo'n Goddelijkheid wordt gevonden?

Open daarom jouw hart en open je VOOR jouw hart,
zodat je haar oproep hoort om te weerspiegelen, zachtmoedig te zijn,
en verantwoordelijk te zijn

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Heavenletter 1824: Het Licht van de Lichten / Geplaatst 29 juni 2017

Heavenletter 1824:
 Het Licht van de Lichten
Brief uit de Hemel
Geplaatst 29 juni 2017


God zei:

Zie bewust een licht jouw hoofd binnenkomen. Beweeg het voor je uit met je handen op de manier dat je water op je gezicht laat spatten. Leid het licht jouw kant op. Vul jouw hoofd met heldere stromen van wit licht, of gouden als je dat liever hebt.

Door de spleten van jouw verstand zal dit heldere licht de cellen van jouw lichaam vullen. Dit licht zal door jou stromen op dezelfde manier als het stroomt vanuit de hemel. Dit licht zal door je circuleren, en dan zal het zichtbaar van jou uitstralen. Je zult bemerken dat jouw hele lichaam helemaal is omgeven door dit zelfde witte licht dat door jou heen stroomt en dat met vreugde uitbarst. Je kan dit licht aura noemen. In ieder geval is het licht. Het straalt nu een centimeter uit. Een centimeter groeit een centimeter en wordt er twee, en dit vergulde licht begint zich te verspreiden naar de hoeken van de kamer waar je in zit. Dan passeert het de muren en omarmt jouw tuin. Dit licht gaat simpelweg door grenzen. Grenzen zijn niets voor dit licht.

woensdag 28 juni 2017

Benjamin Fulford: Historische veranderingen in centraal Europa, Azië en elders terwijl de oude orde implodeert / 26 juni 2017

Historische veranderingen in centraal Europa, Azië en elders terwijl de oude orde implodeert
26 juni 2017 / Auteur: Benjamin Fulford

Soms worden historische veranderingen aangekondigd in duistere koppen net als deze: “Ministers van Defensie van Zes Landen Focussen op Samenwerkingsverband in Praag.”

Een meer accurate titel zou zijn “Oostenrijks-Hongaars Imperium opgeleefd na een leegte van 100 jaar.” Het verhaal vertelt dat Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië een gezamenlijke oefening gaan uitvoeren om hun grenzen te beschermen. Hun gezamenlijke grenzen zijn bijna dezelfde grenzen als die van het Oostenrijks-Hongaarse Imperium en binnen deze grenzen gaan burgers, politie en leger autoriteiten samen werken. Gewoonlijk is een gedeelde buitengrens, in dit geval onafhankelijk opererend van de EU, een definitie van een land.


Het is ook niets waard dat de Habsburg dynastie, na de Eerste Wereldoorlog omvergeworpen, een rivaal was van de Saxe-Gotha Rothschild dynastieën die de oorlog wonnen; wat misschien de reden is dat Hongarije al zijn Saxe-Gotha Rothschild bank er uit heeft gegooid.

Het is een goede gok dat Karl Von Habsburg,

5G communicatie – Voors, tegens en vraagtekens /Hugo Schooneveld / 27 juni 2017


5G communicatie –
Voors, tegens en vraagtekens
Hugo Schooneveld / 27 juni 2017

Samenvatting

Het nieuwe draadloze ‘5G’ communicatie systeem komt er aan. De technische voordelen worden nu al opgehemeld en zullen het menselijke bestaan dramatisch gaan beïnvloeden. Toepassingen van de ‘millimeter-technologie’ voor o.a. kankertherapie en andere medische handelingen zijn nuttig. Maar over negatieve effecten op de gezondheid is in het Westen nooit nagedacht. We zijn pessimistisch over de gevolgen van 5G implementatie wanneer niet een aantal waarborgen voor gebruik en beschermende richtlijnen vanuit de overheid worden ingebouwd. Vooral bij de uitbouw van het ‘Internet of Things – IoT’ neemt de belasting door 5G velden wellicht ontoelaatbaar toe. Nu al zijn er pogingen vanuit de commercie om de burger bij de plaatsing van de vele antennes juridisch buiten spel te zetten; dit om uitgaven van providers voor processen te beperken. Het militaire gebruik van sterke mm-golven voor ‘crowd control’ doeleinden illustreert de gevoeligheid van de huid voor dit type straling. Er zou nu al wetenschappelijk onderzoek moeten starten om na te gaan in hoeverre de algemene gezondheid van mens en dier kan worden geschaad, resp. bewaakt..

Ontwikkeling van mobiele communicatievormen.

De 5e-generatie draadloze communicatie moet ons voorbereiden op een ‘smart world’, waarin alles met iedereen in draadloos contact staat via het ‘wireless worldwide web’ [1]. Eerdere generaties van systemen hadden die pretenties niet. Die waren aanvankelijk vooral gericht op het uitwisselen van spraak of databestanden (2G, 3G), terwijl het huidige 4G systeem (LTE –voor ‘long term evolution’) al heel veel meer biedt, zoals vrij dataverkeer en communicatie waar ook ter wereld, bij een bijna onbelemmerd gebruik van de ‘kennis’ op het internet. De verbindingssnelheden voor up- en downloaden zijn heel behoorlijk. Wij zelf zijn nog baas van onze behoeften aan contact en passen onze apparatuur aan aan de behoeften van dat moment.