Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 24 juni 2017

Marshmallow Message Uit Kryon Boek 14: De Nieuwe Mens / 6 juni 2017


Marshmallow Message
Uit Kryon Boek 14: De Nieuwe Mens
6 juni 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Grote Compassie Experiment

Kan het lukken? Kunnen landen iets beginnen dat nog nooit eerder is gedaan en dat anderen zal helpen die geen onderdeel uitmaken van hun eigen samenleving? Wat denken jullie van een “Ministerie van Compassie” in elke regering en  op dezelfde manier wordt gefinancierd als bij wapens het geval is? Het antwoord is ja, jullie kunnen dit, maar de overeenstemming van de meerderheid is de sleutel hiervoor en dit begint nu wereldwijd te veranderen in de culturen van de “eerste wereld!”

Als jullie het graag genoeg willen, kan het gedaan worden!

Elke tegenwerking hierbij kan benaderd en opgelost worden met de Nieuwe Mens die eerst kijkt naar compassievolle attributen van de puzzel en “buiten de box” denkt over hoe het opgelost kan worden. Veel van de oplossingen kunnen jullie verbazen en elk land heeft zijn eigen manieren om dit te doen, maar alle landen maken hier nu deel van uit. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat vele landen zijn betrokken bij hetzelfde onderwerp van pure compassie.Een Schrijven van de Schepper /23 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
23 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
”  Onbegrensd & Bekoorlijk ”


Elke ademhaling die je neemt is een moment in Wording.
 Wat je in deze ruimte bent geworden,
 zal in een handomdraai veranderen om iets anders te worden.
Je bent onbegrensd en bekoorlijk in dit proces.
Laat de gedachte los van het moeten veranderen;
De wereld en al zijn oneindige schoonheid wachten op jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1819: Liefde op Aarde / Geplaatst 24 juni 2017

Liefde op Aarde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 24 juni 2017


God zei:

Ik spreek met je over liefde. Ik beschrijf het op alle mogelijke manieren die Ik ken. Overdenk het. Bedenk dat wat Ik zeg waar is. Bedenk dat Mijn liefde waarachtig is, Mijn liefde voor jou is echt. Het is de ultieme liefde. Het is oneindig. Wat je bij elkaar houdt is Mijn liefde. Wat je vormde is Mijn liefde. Mijn liefde kan alles. Het kan bergen verschuiven. Het kan jou doen bewegen.

Mijn liefde omringt je. Het is binnen, rondom, boven, onder al het andere dat je je voorstelt. En al het andere is ingebeeld, omdat alleen Liefde Is.

Ik weet dat dit moeilijk voor je te geloven is, werkelijk met hart en ziel te geloven. Omdat je lijden ziet en ziekte en onbeduidende zaken die langskomen op het scherm van het leven en je voelt je verwond en soms voel je je niet bij machte om lief te hebben of zelfs liefde te ontvangen. Je bent bang dat liefde onecht is. Je bent bang dat het niet bestaat. Je bent bang dat het niet voor jou is weggelegd.


vrijdag 23 juni 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 juni 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
 23 juni 2017

De gebeurtenissen op Aarde gaan steeds sneller, aangezien niet ingelost karma zichzelf aan het uitwerken is en zoals jullie het ervaren, lijkt het alsof het allemaal steeds erger wordt. Houd alsjeblieft in gedachten dat enkel zij die karmische schulden dienen in te lossen er direct bij zijn betrokken en het gaat om mensen die vaak worden gezien als onschuldige toeschouwers. Hoe onwaarschijnlijk het voor velen jullie ook mag lijken, zijn alle betrokken zielen in staat om oud karma in te lossen en zij zullen de nieuwe cyclus willen beginnen met zo weinig mogelijk uitstaand karma. Vergeet nooit dat zij, voordat ze zijn geïncarneerd, overeenkomsten hebben afgesloten, dus niets dat gebeurt is toevallig of per ongeluk.

Het kan echter zijn dat sommige zielen in zaken zijn verwikkeld die hen een ervaring oplevert die niet was gepland en dit zal hen, om zo maar te zeggen, krediet opleveren. Met andere woorden: het kan resulteren in een of andere beloning. Het is normaal dat je voor alle zielen die zich in karmische situaties bevinden, grote sympathie kunt opbrengen, omdat je logischerwijs het lijden en de zorgen kunt voelen. Stuur hen, wanneer mogelijk, je liefde en helende energieën om hun herstel te ondersteunen. Zeer binnenkort zullen de zaken op Aarde enorm verbeteren, omdat de positieve energieën van verandering zich vestigen, dus jullie ervaringen zullen meer acceptabel en minder verwarrend worden.Inter-dimensionale Communicatie / De Arcturianen via Sue Lie / 21 juni 2017

Inter-dimensionale Communicatie
De Arcturianen via Sue Lie / 21 juni 2017


Lieve Arcturianen,

Hebben jullie vandaag een bericht voor mij? Ik weet dat er altijd een bericht is, maar ik moet het gewoon vragen. Daarom vraag ik het nu…….

Lieve Suzille,

Ja, je hebt er gelijk in dat wij altijd een bericht hebben voor iedereen die met ons wil communiceren. Dus, wensen wij iedereen er aan te herinneren die deze communicatie kan lezen dat wij, de Arcturianen, evenals AL van jullie Galactische Familie, altijd bereid zijn om met jullie te communiceren.

Wij zijn “altijd” bereid om te communiceren met jullie omdat wij niet beperkt of gebonden zijn aan jullie illusie van de tijd. Jullie weten dat de tijd een illusie is omdat het onder verschillende omstandigheden heel anders blijkt te zijn.

Bijvoorbeeld, wanneer jullie iets doen wat jullie heel graag doen, “vliegt de tijd.” Aan de andere kant, wanneer jullie iets doen wat jullie NIET willen doen, lijkt de tijd te kruipen in een tempo van een slak.

Montague Keen, / 18 juni 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
18 juni 2017 / Veronica Keen

Wat jij en je team in de laatste 10 dagen hebben ontrafeld, zal helpen de mensheid te ontlasten. Wanneer jullie open staan voor samenwerking met de geestenwereld, is niets onmogelijk. Het helpt jullie los te breken uit de onderdrukking. Allereerst dienen jullie te begrijpen wie en wat jullie onderdrukt. Jullie zijn van verre gekomen om de antwoorden te vinden. Om dit te helpen begrijpen, vraag ik jullie naar Ierland te kijken. DUISTERE SLUIERS werden over Ierland geplaatst, die het Ierse volk beletten te ontwaken m.b.t. wie ze zijn. Deze werden door het Vaticaan over Ierland geplaatst; ze worden hierdoor onder toezicht gehouden, waarbij de sluiers strak dicht werden gehouden. 16 SLUIERS werden gebruikt, die de mensen in een staat van ongemak en spanning houden, altijd in angst en zorgen, nooit op hun gemak. Ze gebruikten tevens drie andere sluiers om ervoor te zorgen dat de Ieren nooit hun derde oog zouden gebruiken. De Ierse regering steunt deze onderdrukkers door een hoog percentage van het gif FLUORIDE in de drinkwatervoorziening te gebruiken. Dit beïnvloedt niet alleen het derde oog, maar het vernietigt eveneens de gezondheid en de levens van het Ierse volk.

Het Vaticaan neemt ook de controle over de arme onschuldige kinderen die vrijelijk via doop en belijdenis aan het Vaticaan worden GEGEVEN. Het zijn jullie ouders en opvoeders die beschuldigd worden van het offeren van jullie zielen. Deze beslissing werd jullie uit handen genomen. Het Vaticaan plande dat dit zo moest, en jullie dragen de consequenties van deze barbaarse beslissingen. Zeer weinigen overleven zonder beschadigd te raken. Het Vaticaan bedacht zelfs andere “religies” om conflicten te veroorzaken en geschillen te creëren die in oorlog resulteren.De Vier Soorten / Door Anna Von Reitz / 20 juni 2017

De Vier Soorten
Door Anna Von Reitz / 20 juni 2017

Daar zijn degenen die door Satan en zijn volgelingen zijn misleid en die in hulpeloze begoocheling nalaten om de Waarheid te omarmen; en zodoende zijn ze verloren.

Daar zijn degenen die door verschrikkelijke tegenspoed zijn omvergeworpen en niet in staat om de Waarheid te zoeken en te vinden en zo ten ondergaan --- als de zaden die ontspruiten op steen. (Lucas 8)

Daar zijn degenen die, ofschoon ze de Waarheid horen, te betoverd zijn door de geneugten van de wereld en zodoende worden ze verstrikt en bedwongen door de woekering van de ijdelheid om hen heen. En ook zij zijn verloren.

Tussen heel de rest bevinden zich degenen die, zoals Jezus zei, een ‘goed en edel hart” bezitten en deze zullen alle misleidingen, de omstandigheden en de verleidingen overwinnen, niet vanwege hun eigen kracht, maar omdat ze van de Waarheid getuigen. Zij worden heldere lichten en bronnen van hoop en troost voor de hele Aarde.

Welke zijn jullie vandaag?

Hieronder de belangrijkste onderwerpen in de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 15 juni 2017.

Hieronder de belangrijkste onderwerpen in de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 15 juni 2017.
23 juni 2017 / Ella Ster


Tweede uur:

Hillary’s sluipschutters
1:21:00   Hillary Clinton stuurt huurmoordenaars het land in om op iedereen te schieten die het niet met hen en hun beleid eens is. Inclusief de leden van de TH&I-stichting. De entiteit die Hillary Clinton vertegenwoordigt vertelt alles en iedereen dat ze eind van de maand president is. Dit doet ze al sinds februari.
De Chinese Elders, ofwel de Aziatische factie, ofwel de Rothschilds hebben aan de militaire top met al hun onderscheidingen verteld dat alleen als Hillary president wordt, zij de beschikking krijgen over de fondsen. Maar die fondsen krijgen ze sowieso niet, ongeacht wie de president is.

De laatste stuiptrekkingen
1:25:00   Het is momenteel in New York, Washington DC en Virginia een totale heksenketel. Thomas ziet de schietpartij in Virginia (waarbij Scalice zwaargewond raakte) als een voorbeeld van de innerlijke strijd die binnen de machthebbers plaatsvindt. Dit zal een tijd zo doorgaan, waarbij ze elkaar uitschakelen. Totdat er maar een paar overblijven die er dan niet meer toe doen. Het verandert niets aan de wijze waarop de vrijheidsbeweging achter de schermen opereert. Men heeft al veel voor mekaar gekregen. Dat is waarom men in een desintegratiemodus is.

Op deze dag van je leven / 23 juni 2017 / Neal Donald Walsch

23 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat geluk nooit voort komt uit macht over anderen.

Thomas Jefferson maakte die waarneming en hij had gelijk.
Zoek daarom macht met, niet macht over.
Dit omvat mensen in de wereld, mensen in jouw huis,
En wie er ook  in je bed mag zijn ...

De beste manier om macht te ervaren (of wat dan ook) is door het weg te geven.
Maak iemand anders machtig en je wordt tweemaal zo machtig als jij vroeger was.

Maak iemand anders geliefd en je wordt twee keer zo geliefd.
Laat iemand anders zich goed voelen en je voelt jezelf tweemaal zo goed.
Het wordt niet beter dan dit. En het is allemaal zo ... eenvoudig.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / 22 Juni 2017 / door Jennifer Farley, ” Alleen Liefde ”

Een Schrijven van de Schepper
22 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Alleen LiefdeOnthoud dierbaren; Waar liefde bestaat,
is er geen angst ......... daar is alleen Liefde.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1818: Jouw Fysieke Lichaam / Geplaatst 23 juni 2017

Heavenletter 1818:
Jouw Fysieke Lichaam
Brief uit de Hemel
Geplaatst 23 juni 2017

God zei:

Soms erken je niet hoe moe jouw lichaam is. In plaats van het te stimuleren, neem wat rust. Je kunt vermoeidheid als rusteloosheid ervaren. Zie dit als een teken, niet voor activiteit maar om rust te nemen. Als het lichaam rust wil, neem het. Ga mét het lichaam in plaats van er tegenin. Luister naar zijn signalen. Jouw lichaam verstrengeld zich in de wereld. Het hangt van jouw af. Geef het de tijd die het nodig heeft. Luister er naar.

Het fysieke lichaam dient jou goed. Het is niet de bedoeling om er een afgod van te maken maar het is er om te herkennen. Het verdient een zekere ereplaats. Vaak heb je het tot een slachtoffer gemaakt. Je hebt er de zondebok van gemaakt. Je geeft het de schuld voor veel dingen. Tóch werkt het lichaam hard voor jou.

donderdag 22 juni 2017

Ode aan Aartsengel Michaël / 21 juni 2017 / Anja Tjelpa

Ode aan Aartsengel Michaël
21 juni 2017 / Anja Tjelpa 

In de Hogere of Spirituele Rijken, Werelden, Bestaansvormen daar leven en wonen en doen alle, vele lieve Engelen, onder anderen. 

Om in deze bijzondere tijd voor de Aarde aandacht te geven aan, door er naar en mee te leven en ook te denken, erover te schrijven, dus doen en ook plaatsen op een website is een ODE aan deze Aartsengel M ic h a e l.

Ik wist niet hoe met deze poging te beginnen voor de ode…..?

En dan begint het luisteren naar de spirituele familie als begeleiders en het opvolgen van de aanwijzingen.

Deze prachtige, liefdevolle, behulpzame Aartsengel is een creatie van Onze Schepper. De Aartsengel van de ‘Zon’. ◉

Op deze dag van je leven / 22 juni 2017 / Neal Donald Walsch

22 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het beter voor jezelf zorgen,
 niet alleen een kwestie is van een goede gezondheid,
 het is een handeling voor spirituele evolutie.

Sommige mensen zorgen beter voor hun auto dan zij doen voor hun lichaam.
De meeste mensen hebben in feite weinig aandacht voor hun lichaam totdat er iets misgaat.
Maar waarom creëert men dat soort situaties?

Kijk wat je eet.
 Hoeveel en hoe vaak doe je oefeningen / sport?
Wanneer was je laatste check-up (controle)?
Behandel jij jouw fysieke voertuig alsof het Goddelijk is?
Goed voor jou als je dat doet. Als je dat niet doet ... waarom niet?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 21 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
 21 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
Sierlijk


 Maak elk moment sierlijk;
 de sierlijkheid van beweging, actie en gedachte.
Word deel van de Universele Dans die is.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1817: Jouw Verzonken zijn in het Absolute / Geplaatst 22 juni 2017

Heavenletter 1817:
Jouw Verzonken zijn in het Absolute
Brief uit de Hemel
Geplaatst 22 juni 2017


God zei:

Het is net zo onmogelijk voor jou om het spoor van de zegeningen te volgen als het onmogelijk is om het spoor te volgen van wat jij interpreteert als geen zegen. Het is simpeler en juister om alles als een zegen te accepteren. Simpeler en beter om jouw begrip van een zegen te veranderen. Verander jouw definitie. Beschouw alles wat er gebeurt als een zegen.

Maak geen onderscheid. Als je valt, laat het een even grote zegen zijn dan als je weer opstaat.
Er is veel wat voor jou niet op een zegen lijkt maar dat is omdat je meer bij jezelf betrokken bent als persoon dan als een Wezen. Als jij geen lichaam had en allen die je lief hebt geen lichaam hadden en allen die je niet lief hebt geen lichaam hadden, zou je iedereen met andere ogen bekijken. Alle problemen die je nu ziet zouden er niet zijn. Alle opeenstapelingen van gedachten zouden er niet zijn. Alle indrukken, gewenst én ongewenst, zouden er niet zijn. Welk verschil zou het uitmaken als je bewust bent van jouw verzonken zijn in het Absolute? Welk verschil zou iets maken als je het Grote Geheel ziet? En wat ís het Grote Geheel wat je zou zien?

woensdag 21 juni 2017

De Raad van Stralend Licht Wees Jou! / 20 juni 2017 / door Ailia Mira

De Raad van Stralend Licht
Wees Jou!
20 juni 2017 / door Ailia Mira


De Energie van de Zonnewende brengt je altijd verder om jou te zijn.

Je kunt denken aan Zonne energie in het algemeen die altijd ongeveer gaat over je identiteit in het aparte bewustzijn. De Zonnewende dan, vergroot die energie en daarmee kun je je aanpassen aan een duidelijker en meer hele zin van ’t zelf. De echte jou. De kern-energie handtekening van alles dat je bent.

Het doet er niet toe of het de winter of zomer zonnewende is, als de zonnewende verbinding gebeurt, heb je een duidelijke, gemakkelijke, directe toegang om jezelf meer volledig te kennen.

We stellen voor om de volgende paar dagen en als viering van je goddelijke licht en soevereiniteit, dat jij je intens focust op het waarderen van jou! Je kunt misschien jou opmerken en meer aandacht leggen op de zin van jezelf. Geef speciaal aandacht op wat je het gevoel je van jou geeft, “dat je in je element bent”. 

Speciale uitgave van het Familiebulletin Ontdek Heilig India-Tibet met Lee & Kryon! / 21 juni 2017 / Lee Carroll


Speciale uitgave van het Familiebulletin
Ontdek Heilig India-Tibet met Lee & Kryon!
21 juni 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk!

Dit bulletin gaat over een extreme speciale reis die in September en Oktober gaat plaatsvinden – een reis met KRYON naar India, Nepal en Tibet.

Velen van jullie hebben misschien al naar deze reis gekeken maar realiseren zich niet dat dit DRIE reizen in een zijn! Wij zijn 23 opwindende dagen in deze landen en hebben dit in drie reizen verdeeld en gaan naar de meest diepgaand voorstelbare plaatsen en ervaringen. Als jij er ooit aan hebt gedacht om naar deze opmerkelijke historische en spirituele plaatsen te gaan is dit daar misschien de juiste tijd voor.

Dit is geen reis met honderden mensen, maar eerder een persoonlijke reis met Lee, Kryon en minder dan 50 gelijkgezinden. Er zijn teveel plaatsen om jullie te vertellen in dit korte stukje. Kijk dus maar eens naar deze goed gedocumenteerde pagina well documented page die jullie vertelt over de details van de reisroute en hoogtepunten van elke plaats, een lijst van wat er elke dag gebeurt en een map die de rest vertelt. CLICK HERE voor deze verbazingwekkende agenda.

Benjamin Fulford: Petrodollar gedoemd als Katar de gelederen doorbreekt en zijn olie in Yuan verkoopt /19 juni 2017

Petrodollar gedoemd als Katar de gelederen doorbreekt en zijn olie in Yuan verkoopt
19 juni 2017 / Auteur: Benjamin Fulford

De crisis in Katar markeert een belangrijk keerpunt in de strijd tegen de Khazariaanse maffia. Ogenschijnlijk hebben Saudi Arabië en andere olie exporterende staten besloten om Katar te proberen te blokkeren “omdat het terrorisme ondersteunde.” In reactie op deze actie, liet VS president Donald Trump de wereld zien dat hij niet de leiding had in de VS door eerst de blokkade te steunen en dan weer gedwongen te worden door het Pentagon om de volgende dag zijn standpunt 180 graden te veranderen. Wat er daar werkelijk aan de gang is, is dat Katar een overeenkomst bereikt heeft met Iran om gas te exporteren vanuit zijn enorme gas velden, niet aan het Westen, in ruil voor waardeloze Euro’s of VS dollars maar eerder aan het Oosten aan plaatsen als India en China in ruil voor hun valuta.


Het Hoerenhuis van de VS, oeps! Ik bedoel Huis van Afgevaardigden, reageerde op deze ontwikkeling door nieuwe sancties uit te vaardigen tegen Rusland wat er in de grond op neer kwam Europa te vertellen duur Amerikaans gas te kopen in plaats van goedkoop Russisch gas. De Duitsers en Oostenrijker reageerden door de Amerikanen te vertellen dat ze op konden hoepelen.


Portal 2012 Overwinning van het Licht (Vanavond in Babylon) Gepubliceerd op 20 juni 2017


Portal 2012
Overwinning van het Licht (Vanavond in Babylon)
Gepubliceerd op 20 juni 2017Aangezien de overwinning van het licht dichterbij komt, vind ik het belangrijker om de spirits hoog te houden, dus creëerde ik deze video  in de hoop dat de gedragingen van anderen zich zullen verhogen en beter worden. Gelukkige gedachten manifesteren gelukkige uitkomsten. Deze video is geïnspireerd door Cobra's recentste intel-rapport dat u hieronder kunt lezen en ook een lied keuze die ik hem in een eerdere interview hoorde noemen:


vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 21 juni 2017 / Neal Donald Walsch

21 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat creativiteit nieuwe dingen bedenken is.
Innovatie is nieuwe dingen doen.

Theodore Levitt zei dat, en hij had gelijk.
Wees daarom niet alleen een schepper, maar een vernieuwer.
Zet je nieuwe ideeën in beweging.
Zet ze niet alleen op papier, maar op de grond.

Ah, ja, nu heb je iets gedaan.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


De legende van de duizend klokken / Geplaatst 21 juni 2017

De legende van de duizend klokken
Geplaatst 21 juni 2017


De tempel was gebouwd op een eiland en had wel duizend klokken.
Grote klokken, kleinere klokken, klokjes gevormd door de meest bekwame handwerkmensen in de wereld.

Wanneer een wind waaide of een storm woedde, zouden al deze klokken weerklinken in een harmonie, een symfonie, die het hart van de hoorder in extase zou brengen.

Maar door de eeuwen heen zonk het eiland in de zee en met het, de tempel met de tempelklokken.

Een oude legende vertelt dat de klokken doorgingen met weerklinken, onophoudelijk en zouden kunnen worden gehoord door iedereen die heel aandachtig luisterde.

Een Schrijven van de Schepper / 20 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
” Het Loslaten Tijdens het Sterven ”


Voor sommigen van jullie kan het voelen alsof een klein deel van je sterft.
 Die laatste zware zucht van wat losgelaten moet worden,
veroorzaakt rimpels doorheen je gehele lichaam.
Het is belangrijk om te onthouden dat dit niet permanent is ...
maar een tijdelijke overgangstijd.
Let op, eer en stuur Liefde aan dat deel van jou dat binnenkort gaat verhuizen.
Het verdient niet minder dan de grootste eer voor het jou beschermen en veilig houden.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1816: Anderen Helpen / Geplaatst 21 juni 2017

Anderen Helpen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 21 juni 2017


God zei:

Jij vraagt je af, wanneer jij beloofd hebt om iets te doen voor iemand anders, of je hun eigen verantwoordelijkheid overgenomen hebt. Je hebt jezelf misschien afgevraagd, "Hoeveel verantwoordelijkheid is aan mij om te nemen? En als ik haar neem, en haar niet meer wil? Wat doe ik dan?".

En je vraagt ook, "Maak ik iemand afhankelijk van mij? Ben ik afhankelijk van het hun dienen? Ik wil betrouwbaar zijn maar niet dat zij van mij afhankelijk zijn. Ik wil dat zij op mij kunnen rekenen maar ik wil niet dat er teveel op mij gerekend wordt voor mijn welzijn of dat van de ander".

Dit is het relatieve leven, geliefden, en toch terwijl er veel afhankelijk is van een bepaalde situatie, is er een algemeen antwoord: Neem verantwoordelijkheid als meer dan het idee jouw hart blij maakt. In je hart wil je iemand zijn die prachtige dingen doet, en toch heb je soms niet de mogelijkheid om dat wat je huldigt te vervullen. Zegen alle Menselijke Wezens die in goed geloof anderen helpen hun last te dragen.