Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 3 juni 2017

De Raad Ascensie en de Nieuwe Wereld / 31 mei 2017 / Ron Head

De Raad
 Ascensie en de Nieuwe Wereld
31 mei 2017 / Ron Head

Terwijl jullie steeds dichter de frequenties naderen die voor jullie het begin mogelijk maken van je opgaan in “de nieuwe wereld”, waarvan jullie gezegd is om die tegemoet te zien en terwijl jullie gevoelens van dreigende veranderingen toenemen, zullen de zorgen van degenen die bijna uitsluitend denken in termen van de fysieke wereld, ook toenemen. Ons is telkens weer gevraagd wat er zal gebeuren met geliefden, familie, huisdieren en vrienden. Zullen zij achterblijven? Wat zullen zij wel denken wanneer ik verdwijn? Laten we nogmaals proberen om deze zorgen van ons af te zetten, met name omdat die zorgen als ankers werken voor jullie eigen energieën.

We zullen hier een verklaring afleggen. Er zal zich geen flitsende gebeurtenis voordoen waarbij jullie verdwijnen. De energetische handtekening van een bepaald percentage van jullie zal zich verhogen tot een punt, bijna bereikt, dat degenen die aan de andere eettafels in het vertrek zitten, een andere werkelijkheid gaan ervaren dan jullie. Welnu, laten we jullie vragen, is dit zoveel anders dan jullie huidige situatie? Nee, dat is het niet.


In die periode zullen degenen die nog niet het passende frequentieniveau bereikt hebben zijn voortgegaan en begonnen zijn om op een andere dimensie te ervaren dan waarin jullie kunnen verblijven. Gebeurt dit niet al? Ja, dat doet het. Maar om een regel uit een boek te citeren, de zachtmoedigen zullen de aarde beërfd hebben. 

De Arcturiaanse Raad Alles Ontvouwt Zich op de Juiste Manier / 2 Juni 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Alles Ontvouwt Zich op de Juiste Manier

2 Juni 2017 / Daniel Scranton
“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Vanuit ons perspectief, nemen jullie de geschikte hoeveelheid aan tijd om door de lagere frequentie energieën heen te werken die nog steeds op de planeet Aarde aanwezig zijn. Jullie zijn de hogere frequentie energieën aan het assimileren op een tempo die ook tamelijk geschikt is, en de effecten van al het werk dat jullie aangaande jullie zelf en de planeet aan het doen zijn nemen tijd om zichzelf te openbaren.

Wij willen dat jullie begrijpen dat deze de tijden zijn waarin jullie de minste hoeveelheid aan tevredenheid zullen voelen van alles dat jullie aan het doen zijn, alles dat jullie ervaren, alles dat jullie verwerken. En het zal minder tijd voor jullie nemen om de effecten te zien en te voelen van wat jullie aan het doen zijn in de komende maanden en jaren. Daarom, komt er een grotere feedback vanuit het Universum en meer herkenbare resultaten gaan zichzelf zichtbaar en bekend voor jullie maken.

Gedicht: Blanket to awaken / 3 juni 2017 / Marieke

Gedicht:
Blanket to awaken
3 juni 2017 / Marieke


Een Schrijven van de Schepper / 2 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
VerbondenheidStreef ernaar jouw verbondenheid met Het Universum te vinden
 binnenin en buiten jezelf.
Eenmaal op zijn plaats,
wordt de verbondenheid met andere Aardse wezens een tweede natuur.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De Frequentie van deze week: Ontplooien met de juiste ingrediënten /1 juni 2017 / Janosh

Ontplooien met de juiste ingrediënten
1 juni 2017 / Janosh


De Frequentie van deze week is Onplooiing. Het is een frequentie die gelijk een positief gevoel opwekt, want we willen groeien. We willen graag onze talenten en potentieel ontplooien en in deze tijd kan dat ook makkelijk. Er zijn talloze boeken, trainingen, workshops en wat al niet meer om je persoonlijke ontwikkeling een boost te geven. Maar dwaal een tijdje rond in het oerwoud van coaches, inspirators en personal trainers en je raakt vanzelf de weg kwijt. Er wordt zo veel geroepen en geclaimd dat je haast niet meer weet wat je wel of niet geloven moet. Los van de vraag ‘Wie kent de waarheid?’ (waar geen antwoord op is) blijf je vooral zitten met de vraag: ‘Wat is de weg voor mij?’

Tik op Google het woord ‘persoonlijke ontwikkeling' in en je hebt huiswerk voor de rest van de dag. Het aanbod aan workshops en trainingen is gigantisch. Er wordt in deze tijd van alles gedaan om in te spelen op onze groeiende behoefte om onszelf te ontwikkelen. Maar laten we niet vergeten dat het allemaal inspiratie is en dat jouw uitdagingen en levenslessen niet in één workshop te vatten zijn. Je kunt overal iets uit halen, maar niemand kan jou exact vertellen wat jij moet doen voor jouw groei. Elk boek en elke workshop is immers gefilterd door degene die het heeft gemaakt, wat iets zegt over zijn of haar ontwikkeling.

Heavenletter 1797: Koop de Diamant / Geplaatst 23 juni 2017

Koop de Diamant
Brief uit de Hemel
Geplaatst 23 juni 2017


God zei:

Wat nu belangrijk voor jou lijkt te zijn wordt later iets kleins. Laat jouw stuwkracht bij de liefde zijn. Dit is praktisch.

Laat liefde jouw hart en ziel en iedere gedachte bezetten. Als je gelukkig wilt zijn, is dit wat je moet doen.

Als je een keus hebt om zirkonium of een diamant te kopen, en de echte diamant heeft een goedkoper prijskaartje, weet jij welke je zou kopen.

Toch komen pijn en kwaadheid en ergernis en pijn met een hoger prijskaartje, en te vaak koop je ze eerder dan liefde.

In het winkelcentrum kun je overal langslopen. Je voelt je niet gebonden om dit of dat te kopen alleen omdat het in je nabijheid ligt. Moet het dan moeilijker zijn om voorbij moeilijkheden in allerlei vormen te lopen? Is dit ontwijking? Is jezelf verdriet besparen ontwijking?

vrijdag 2 juni 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - / 2 juni 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
2 juni 2017

De zaken gaan goed vooruit en de illuminatie zijn niet langer in staat het verloop van de vooruitgang van de Mensheid richting Ascentie te bepalen, of om überhaupt te verhinderen dat dit plaatsvindt. Intussen zijn vele aspecten van de voorbereidingen op Ascentie voltooid, inclusief de meest belangrijke noodzaak van een nieuw Congres van de V.S. dat klaar staat om de huidige onmiddellijk over te nemen als deze wordt ontbonden. Zoals jullie je voor kunnen stellen is er nog steeds veel werk te verzetten om de activiteiten van die geheime groepen te dwarsbomen die richting een Een-Staat-Unie werken. Dit zal niet tot stand komen, aangezien de macht van de illuminatie jullie toekomst niet langer kan bepalen. Het kan zijn dat jullie belangrijkste punt van zorg de toekomst van de Mensheid is en jullie kunnen er zeker van zijn dat deze in veilige handen is. Wanneer de werkelijke veranderingen eenmaal van start gaan, zullen jullie beseffen dat de Lichttroepen de basis hebben gelegd voor het aankondigen van NESARA. Op het geschikte moment, waarbij de nadruk op jullie veiligheid is komen te liggen, zal het gebeuren en vandaar uit zullen positieve veranderingen zich snel achter elkaar opvolgen. 

De Hilarion Connection © Update, juni 2017 / June 1, 2017/ Marlene Swetlishoff/Tsu'tama


De Hilarion Connection © Update, juni 2017
June 1, 2017/ Marlene Swetlishoff/Tsu'tama

Geliefden,

Ik kom op de vleugels van de liefde! Aangezien jullie wereld voortdurend veranderingen ondergaat op alle gebieden van het menselijk bestaan, vinden veel mensen het moeilijk om vast te houden, om een fundament rondom hen en onder hen te voelen, zo te zeggen. Alles verandert, alles verschuift en zo ook verandert het menselijk bewustzijn. Deze verschuiving die de mensheid ondervindt is moeilijk voor de meerderheid van de mensen van de wereld om bewust te begrijpen en te ervaren. Voor degenen die hun innerlijke leiding hebben gevolgd, hun innerlijke leiding, op hun spirituele pad, is het een tijd om te acclimatiseren naar de hogere frequenties die nu binnenkomen.

Het is een tijd om uit te reiken voorbij de vroegere beperkingen, te beseffen en te begrijpen dat je nu de grote kans hebt om het leven op Aarde op een veel grotere schaal te ervaren dan je ooit droomde dat mogelijk was. Dit is iets dat de meeste van jullie nog steeds moeilijk begrijpen en beseffen, dat jullie nu de manifestanten zijn! Jullie kunnen voor jezelf, voor je geliefden en voor de wereld als geheel een prachtige nieuwe realiteit creëren. Jullie zijn de patroonmakers; jullie zijn degenen die de nieuwe realiteit creëren door bereid te zijn uit te breiden voorbij de vorige beperkingen, uit te breiden naar nieuwe horizonten door het volgen van de innerlijke ingevingen van jullie hart, door hetgeen wat tot jullie komt te doen, door bereid te zijn daar door heen te gaan en de projecten te voltooien.

Eenzaamheid / Gerrit Gielen/ Geplaatst 2 juni 2017


Eenzaamheid, het is een van de grote problemen van deze tijd. Veel mensen voelen zich alleen, onbegrepen en niet gezien. Het gaat niet alleen om oude mensen; zelfs mensen die een gezin hebben en een drukke baan voelen zich vaak eenzaam. Ondanks alle drukte om ons heen kan er toch iets in ons zijn wat zich niet gezien voelt. Een wezenlijk deel van ons is dan  niet verbonden met de wereld, met de mensen die ons omringen.

De innerlijke oorzaak van eenzaamheid
Sterk vereenvoudigd zou je het zo kunnen zien: als mens heb je twee polen in je, een mannelijke en een vrouwelijke. Het mannelijke aspect (de innerlijke man) zorgt voor het ‘ik’ gevoel, een kracht die je onderscheidt, anders maakt dan de rest. In het vrouwelijke aspect (de innerlijke vrouw) zit het vermogen tot verbinden. Of je nu geboren bent als man of als vrouw; als mens ben je compleet. Dat is echter niet wat we leren: van kinds af aan leren we dat we een jongen of een meisje zijn. Zo worden we opgevoed en zo worden we geacht ons te gedragen. Daarmee raken we vervreemd van een deel van onszelf. We gaan ons helemaal identificeren met ofwel de mannelijke pool ofwel de vrouwelijke pool in onszelf.

Op deze dag van je leven / 2 juni 2017 / Neal Donald Walsch

2 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat deugdelijkheid zich niet kan losmaken van de werkelijkheid
zonder een principe van het kwaad te worden.

Albert Camus zei dat, en hij had gelijk.
Wanneer we te deugdelijk worden,
wanneer we denken over onszelf dat we oh, zo goed zijn,
 worden we gevaarlijk voor onszelf en anderen.

Wees voorzichtig met degenen die zich inbeelden dat ze op de Juiste Weg zitten
terwijl ieder op de Verkeerde Weg loopt.
Als ze echt op de Juiste Weg zijn,
zullen ze aanbieden om iedereen met hen mee te nemen,
en niet alleen anderen vertellen dat ze de verkeerde weg gaan.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


De oplossing van al je problemen / 2 juni 2017 / Lilian Ferru


De oplossing van al je problemen
2 juni 2017 / Lilian Ferru
  
 

Lieve mensen,

Stop it!

Je vraagt je vast af wat de oplossing van al je problemen zou kunnen zijn. Zoals altijd met de waarheid, is het heel eenvoudig: ‘Stop It!’

‘Alleen een idioot blijft hetzelfde doen en verwacht een andere uitkomst’, zei Einstein. Waar moet je dan mee stoppen? Met alles waar je ongelukkig van wordt natuurlijk. Zoals? Nou, bijvoorbeeld jezelf allerlei onzin wijsmaken over waar je bang voor bent. Of met alles wat het licht in jou verduistert, zoals oordelen en jezelf kleinmaken. Je zou ook kunnen stoppen met steeds maar achterom te kijken, naar wie allemaal schuldig is aan jou ongelukkig zijn.

Wanneer hou je daarmee op? Wanneer zeg je: ‘Stop, het is genoeg!’ Wanneer kies je opnieuw?
Dat opnieuw kiezen lijkt voor velen moeilijk, toch is er maar één optie. Dat maakt het juist weer zo gemakkelijk.De Drempel naar de Vijfde Dimensie / 29 mei 2017 / via Suzanne Lie

De Drempel naar de Vijfde Dimensie –
29 mei 2017


De Arcturianen via Suzanne Lie

Hoe zijn we hier gekomen?
Waar wij niet zijn?

Wat hebben we geleerd?
Wat hebben we onderwezen?

Aangezien wij steeds dieper en dieper bewegen in de vijfde dimensie,
zijn Leren en Onderwijzen met elkaar verweven.

We spreken veel over de vijfde dimensie en veel mensen geloven dat zij begrijpen hoe de vijfde dimensie is. Maar zoals we dichter en steeds dichterbij de drempel van de vijfde dimensie komen, beginnen we te beseffen hoe weinig we er over weten.

We hebben het ons voorgesteld, er over geschreven en denken zelfs het te hebben bezocht. Echter, het frequentie netwerk voor de vijfde dimensionale werkelijkheid is erg uitdagend voor degene die, NOG NIET, geheel hebben getransmuteerd naar het vijfde dimensionale bewustzijn.

Het meest uitdagende deel van deze transmutatie is om eigenlijk te geloven dat jullie, inderdaad, voornamelijk functioneren binnen de Stroom, niet alleen van jullie 3D/4D werkelijkheid, maar ook in de stroom van jullie 5D werkelijkheid.

DE ENERGIE VAN JUNI / 1 juni 2017 / Door Fran Tielemans

DE ENERGIE VAN JUNI
1 juni 2017 / Door Fran Tielemans

De eerste 5 maanden (en het zwaartepunt van 2017) zijn voorbij, en het is een ware rollercoaster geweest. Heb je op dit moment het gevoel nog niet voldoende informatie te hebben gekregen over waar je staat en waar je heen aan het gaan bent, dan helpt de energie van juni je een en ander bij te stellen en klaarheid te verkrijgen. Juni heeft immers een 7-trilling, wat toch alvast rustiger is dan de niet aflatende druk van de 222/6-trilling van mei. De 7 helpt je om al wat er dit jaar al is gebeurd of wat je innerlijk hebt beleefd op een rijtje te zetten, er een synthese van te maken en te beslissen hoe je verder wil.

Iedereen heeft afgelopen maanden wel een of ander hoofdthema herkend in zijn of haar leven, en daar komt nu weer een stuk meer duidelijkheid over én meer afwerking rond (werking van Pluto retrograde). Het loont dus zeker om veel stilte en terugkoppeling te voorzien, tijd te nemen voor jezelf en jezelf vaak terug te trekken uit de wereld rondom jou. Alleen op die manier vind je de helderheid en de duidelijkheid die je zoekt, en kan je je eigen rode draad ontdekken en behouden.

Een Schrijven van de Schepper / 1 Juni 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 Juni 2017 / door Jennifer Farley,
” De Brug Verbranden?Er zullen altijd 'die mensen' zijn die niets anders doen dan over anderen praten.
Het kan een manier zijn om af te wijken van  hun eigen problemen en tekortkomingen,
 ze zoeken aandacht of doen hun best om hun eigen pijn te negeren.
Zo uitdagend als het mag zijn, vergeet niet om hen voorzichtig te behandelen.
Niet iedereen is klaar om op een positieve of gezonde manier
naar hun eigen projecties te kijken.
Als ze klaar zijn, komen ze misschien bij jou voor hulp.
Tenzij ze ervoor gekozen hebben om openlijk wreed of beledigend te zijn,
laat die bruggen op zijn plaats.
De meeste verdienen een veilige plek om over te steken
wanneer ze klaar zijn om hun helende reis te beginnen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 1796: Het Verleden Is Verouderd / Geplaatst 2 juni 2017

Het Verleden Is Verouderd
Brief uit de Hemel
Geplaatst 2 juni 2017


God zei:

Laat wat gebeurd is, gebeurd zijn. Een moment geleden is verleden. Wat je dacht en wat je voelde even geleden is niet langer geldig. Het maakt niet uit hoeveel getuigenissen en bewijs jij hebt, het verleden heeft geen geldigheid. Kondig het aan of veroordeel het verleden zoveel je wilt, maar toch is het verleden is niet langer geldig, niet dat het ooit echt zo was.

Het verleden was een gemoedstoestand. Laat jouw gemoedstoestand gaan.
Gedachten van het verleden zijn gedachten van het verleden. Zelfs het zoete verleden is voorbij. Herinneringen mogen blijven hangen. Herinneringen zijn nu alleen herinneringen. Het verleden kan jou niet echt huidige blijdschap geven, alleen een aandenken eraan. Het is niet aan het verleden om jou nu blijdschap te geven. Op dezelfde manier hoeft ook het verleden jou nu geen pijn te geven. Het verleden is voorbij. Het is niet onschendbaar. Jij hoeft het niet te kiezen.

donderdag 1 juni 2017

Benjamin Fulford: VS en Rusland oefenen druk uit op het door Rothschild gecontroleerde Frankrijk en Duitsland /30 mei 2017

VS en Rusland oefenen druk uit op het door Rothschild gecontroleerde Frankrijk en Duitsland
30 mei 2017 / Benjamin Fulford

De breuk in de Westerse machtsstructuur tussen de meritocratische gnostische illuminatie en de Khazariaanse bloedlijn families werd voor iedereen zichtbaar tentoongesteld tijdens de G7 ontmoeting in het afgelopen weekend. Voor degenen die het normale diplomatieke protocol volgen, de verbale strijd tijdens en na de ontmoeting, tussen de Duitsers en de Fransen aan de ene kant en de Britten en de Amerikanen aan de andere kant, werd nooit eerder vertoond in het naoorlogse tijdperk. VS President Donald Trump, bijvoorbeeld, noemde de Duitsers “erg, erg slecht,” en dreigde de import van Duitse auto’s naar de VS te stoppen


Hij verzuimde ook om Artikel 5, de collectieve defensie clausule, te noemen in zijn toespraak voor de NATO, eigenlijk implicerend dat Rusland gewoon door kon gaan en naar Frankrijk en Duitsland kon marcheren zonder zich zorgen te maken over de VS. Zonder hulp van de VS, is het een kwestie van weken waarna Duitsland en Frankrijk in handen van Rusland zouden vallen.

Duits Kanselier Angela Merkel, zei op haar beurt dat “Europa na de conferentie zijn lot in eigen hand moet nemen,” en ze merkte op dat Groot Brittannië, met Brexit en VS, met Trump, niet langer meer betrouwbare partners waren. De Duitse slaaf, Franse President Emmanuel Macron, volgde de orders van zijn meesters door opzettelijk Trump onheus te bejegenen en door te proberen zijn hand te bezeren tijdens een handdruk.

Montague Keen / 28 mei 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
28 mei 2017 / Veronica Keen

Dit zijn buitengewone tijden waarin het onverwachte gebeurt en mensen worden ontmaskerd voor wie ze werkelijk zijn, niet wie ze pretenderen te zijn. Dit gebeurt op wereldwijde schaal. Ik herinner jullie er nogmaals aan dat “niets is wat het lijkt”. Jullie moeten alert blijven. Observeer alles wat jullie op onverwachte manieren te zien krijgen. Veronica, mag ik je aan je bezoek aan Tara herinneren toen jullie, J, A, B en G aan de Lea Fail stonden. De bedoeling was dat eenieder van jullie de Revocaties van Andrew Bartzis hardop voor zou lezen. Jullie lazen ieder een onderdeel, behalve G, die stond te stoethaspelen en buitengewoon bang werd. Hij was niet in staat de tekst op te lezen. Dit mijn lief, zou je de ogen hebben moeten openen voor het feit dat hij het niet met jullie eens was, of met onze bedoelingen. Hij staat onder controle van de Jezuïeten die hij dient, of dat nu via mindcontrol gebeurt of door intentie. Jullie hoeven nu niet meer te twijfelen, aangezien hij zijn hand heeft overspeeld door jou en ons werk voor de mensheid te bedreigen. Bid voor hem. Hij is een man die vervuld is van angst en die met één been in beide kampen staat: moet hij het Vaticaan blijven dienen of uit hun klauwen ontsnappen? Hij kan zich nergens verstoppen want alles wordt ontmaskerd.

Matthew Ward / via Suzanne Ward / 30 mei 2017

Matthew Ward
 via Suzanne Ward / 30 mei 2017

Met de liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Irrationele terroristische handelingen en regeringen die burgerprotesten met geweld neerslaan zijn onvermijdelijk terwijl een derde dichtheidsbeschaving karmische ervaringen voltooid zodat die kan evolueren. Focus je echter niet op de droevige aspecten van zulke gebeurtenissen, maar zend in plaats daarvan jullie licht uit, de missie die je koos om de mensen van de Aarde te helpen spiritueel en bewust wakker te worden om geïnspireerd hun wereld naar het Gouden Tijdperk te transformeren.

Ons werd gevraagd hoe door “alleen maar licht uit te stralen” de Aarde kan helpen, en anderen vroegen zich af hoe licht, dat geabsorbeerd wordt door cellen in het lichaam, groei in spirituele en bewuste gewaarwording bevordert. Heel eenvoudig gesteld, licht is bewustzijn, de informatie in het DNA van de cellen, en DNA is hetgeen alle leven in dit universum ontwerpt. Een paar jaar geleden sprak ik over dit onderwerp en ik vroeg mijn moeder dat gedeelte van het bericht te kopiëren.

Lucifer / geplaatst 1 juni 2017 / Sjra + Moeder/Vader God – De Nagalm van Lucifer gechanneld Kathryn E. May / 21 april 2013

Lucifer
geplaatst 1 juni 2017
Voorwoord:

Degenen die het artikel van Benjamin Fulford van de vorige week gelezen hebben: De oude garde weigert simpelweg om het financiële systeem te overhandigen dus het zal moeten worden vervangen, is ongetwijfeld de passage opgevallen waar Benjamin verwijst naar een zogenaamde erkenning door Paus Franciscus van Lucifer als zijnde God.

Ik heb de website waar hij naar verwijst bekeken, maar ik kan er geen cake van bakken. Toch was mijn belangstelling gewekt. In 2013 heeft Kathryn E. May een paar boodschappen gewijd aan Lucifer en de toenmalige gebeurtenissen. Lucifer heeft zich toen blijkbaar bekendgemaakt aan zijn aanhangers, de Reptielen, en zich daarna teruggetrokken.

Het verslag van het werkelijke gebeuren kan ik niet vinden. Onderstaand vindt u een gechannelde boodschap via Kathryn van Moeder/Vader God over deze gebeurtenis. 

Verderop leest u het verslag van de ervaringen van Lucifer zelf.

Er zijn nogal wat tegenstellingen in beide weergaves. Toch wil ik u deze boodschappen niet onthouden, met name vanwege de verhelderende laatste alinea’s door Moeder/Vader God in onderstaande boodschap. Het aandeel van de menheid zelf, als geheel.

Op deze dag van je leven / 1 juni 2017 / Neal Donald Walsch

1 juni 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er een moment zal komen dat je gelooft
dat alles gedaan is. Dat zal het begin zijn.

Louis L'Amour zei dat, en hij had gelijk.
We moeten het loslaten. Alles.
Het zal lijken alsof je leven voorbij is,
en dat alles waar je voor gewerkt hebt is ingestort.
In feite is zijn constructie pas zojuist begonnen.

Het klinkt zo afgezaagd, ik weet het, maar ik moet het toch zeggen.
Ik moet het zeggen.

'Voor elke deur die zich sluit, is er een ander die zich opent.'

Dit is de deur waar je naar op zoek bent ... maar je kon er niet op hopen hem te vinden terwijl
je opgesloten was achter de eerste.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Wie het kleine niet eert … /Gepubliceerd 27 mei 2017 | Door Ans Hoornweg

Wie het kleine niet eert …
Gepubliceerd 27 mei 2017 | Door Ans Hoornweg

Er was eens een vrouw die de mooiste Kristallen spaarde. Zij wist van de ‘bijzondere krachten’ van deze Kristallen en van ‘het Weten’ dat deze edele stenen gedurende miljoenen jaren in zich opgenomen hadden.

Deze vrouw had, behalve al die prachtige Kristallen, ook een heel klein Bergkristalletje in haar bezit. Echter dit kleine, zo op het oog onbeduidende, Bergkristalletje was – door haar enorme Weten dat zij in het verleden had opgedaan bij diverse medicijnmannen – zó krachtig en sterk, dat het alle andere grote Kristallen in haar huis teniet deed.

De vrouw wist dat zij dit Bergkristalletje ooit door moest geven aan iemand die deze bijzondere steen nodig had in zijn of haar leven, alleen wist ze niet wie die persoon was. Op een dag kwam haar nichtje bij haar op visite. Het meisje bewonderde de vele mooie Kristallen van haar tante en dacht bij zichzelf dat die wel veel waard zouden zijn. Bij het afscheid schonk haar tante háár het kleine, bijzondere Bergkristalletje omdat ze dacht dat het misschien wel voor haar nichtje bedoeld was.

Het meisje nam het geschenk aan, maar was teleurgesteld en verontwaardigd dat ze zo’n klein ‘goedkoop’ steentje had gekregen, terwijl haar tante zo veel mooie, grote, kostbare Kristallen had staan; ze vond haar tante maar een gierig mens! Toen het meisje door het bos terug naar huis liep, gooide ze boos het Bergkristalletje richting de struiken.


Vanuit de Akashic Archieven Juni 2017 Boodschap / Gechanneld door: Jen Eramith MA

Vanuit de Akashic Archieven
 Juni 2017 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Juni 2017 verwachten?
De energie deze maand is opdringerig. Er is een heleboel beweging en een gevoel van gedwongen en onder druk gezet te worden. Dit heeft betrekking op de fysieke en emotionele beweging. Het omvat ook beweging binnen jullie sociale kringen, en via jullie beroep. Er is een gevoel dat niemand van jullie in kan passen waar jullie voorheen waren. Jullie moeten bewegen. Het is een noodzakelijkheid.  
Weerstand is één van de belangrijkste thema’s waar jullie deze maand mee zullen werken. Omdat er zo een opdringerige energie is, zullen velen van jullie een eerste weerstand voelen om te bewegen, niettemin is bewegen wat jullie moeten doen. Gedurende de maand vraag aan jezelf, “Wat is er aan het proberen om te gebeuren? Wat wil ik dat er gebeurt? Waar ben ik bang van? En hoe kan ik in beweging komen?” Als jij je deze vier vragen stelt, zal je in staat zijn om ritmisch voorwaarts te stappen, stap voor stap gedurende de maand.
Voor sommigen van jullie, zullen de bewegingen plotseling en verrassend zijn. Voor sommigen zal het een lange, langzame serie van veranderingen zijn. Er bestaat geen twijfel over dat jullie allemaal op belangrijke manieren in beweging zullen komen in Juni, of je het nu wilt of niet. Als je het bewegen tegenwerkt op manieren waarop je leven probeert jou naar te verschuiven, dan ga je een plotselinge, moeilijke beweging krijgen. Hoewel, als jij jezelf vragen stelt en probeert gedurende de maand stappen voorwaarts te zetten, je dan zult ontdekken dat je iets meer gratie en gemak kunt vinden en zelfs een klein beetje een gevoel van controle over de bewegingen die je maakt. Er is een gevoel van urgentie in de energie deze maand, maar het hoeft niet naar moeilijkheden te leiden.

Kryon: Het helen van de “Psychologische Kloof”. / David Brown / 24 februari 2003 /Geplaatst: 31 mei 2017

Kryon:
Het helen van de “Psychologische Kloof”.
David Brown / Kaapstad, Zuid Afrika
24 februari 2003, Geplaatst:  31 mei 2017 
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Vandaag zullen wij doorgaan met de heling van de psychologische kloof die zich hoofdzakelijk voordoet in de jeugd of later bij lange perioden van spanning en veel stress en als men totaal gedesoriënteerd is en totaal niet meer weet in welke situatie men verkeert en daardoor alle verbinding is kwijtgeraakt met Moeder Aarde en Vader Hemel. Men is dan niet meer verbonden en dit schept een grote kloof in hun psychologie.

Mensen met dit type kloof vinden het heel moeilijk om zich uit te breiden naar de wereld en sterk en krachtig te zijn; het is heel makkelijk voor anderen om steeds maar weer van deze types te nemen omdat deze mensen nooit veel energie voor zichzelf hebben om feitelijk het leven te leven dat zij voor zichzelf werkelijk wensen.

Het helen van deze kloof gaat over heelheid, samenkomen, jezelf hervinden, de delen van jezelf vinden die verloren zijn gegaan, de bouwstenen van je eigen leven vinden die ontbreken en hen aan jezelf geven. Liefde zal een manier vinden; liefde vindt altijd een manier als jullie de kracht van de intentie gebruiken om je wonden te helen en deze wonden zitten op het diepste niveau van de menselijke psyche.