Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 6 mei 2017

De Raad: Noem Het Jullie Boeggolf / 4 mei 2017 / Ron Head

De Raad:
Noem Het Jullie Boeggolf
4 mei 2017 / Ron Head

Vandaag zullen we een omweg maken van onze normale onderwerpen, om jullie aandacht te vestigen op iets dat jullie doorstaan zonder je er zelfs bewust van te zijn. Want als jullie je er eenmaal bewust van zijn, zullen jullie ontdekken dat jullie al goed zijn voorbereid om er mee om te gaan.

Kort geleden hebben zich enige meer dan normale energieschommelingen voorgedaan waarin jullie zijn ondergedompeld. Sommigen van jullie zien deze, sommigen voelen die en velen zijn er zich enkel bewust van omdat we er zo vaak over spreken. Maak jullie hierover geen zorgen, omdat het zeker zal veranderen.

Dit kan voor sommigen van jullie een probleem zijn. Vreemd genoeg, hoe gevoeliger jullie zijn, hoe meer dat dit een probleem zou kunnen zijn. Het zou in tijden van verminderde intensiteit een verlies aan focus en intentie bij jullie kunnen veroorzaken. Dit zou “ongelukken” kunnen opleveren die jullie normaal gesproken niet zouden overkomen.

De Arcturiaanse Raad Het Gevoel van Weten / 5 Mei 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Het Gevoel van Weten
5 Mei 2017 / Daniel Scranton
“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jezelf in twijfel trekken zal je in een staat van gissen/raden houden. Je wilt in een staat van weten zijn, en weten is iets dat bereikt kan worden door het gevoel. Het in twijfel trekken is wat je met je verstand doet, maar weten gaat in feite voorbij ieder mentaal proces. Weten is met je buikgevoel meegaan. Het is het volgen van je intuïtie, je instinct, en je impuls.
Wij nodigen jullie uit om naar alles te luisteren dat er binnenin jullie zelf naar jullie toekomt en de meningen van anderen, de perspectieven van anderen, en de invloeden van anderen los te laten. Wanneer iemand naar je toekomt en je die mening geeft die tegenstrijdig is aan het weten dat binnenin jou is, is het in vele gevallen een kans voor jou om te kiezen. Je kunt ervoor kiezen om jezelf te vertrouwen, te vertrouwen op de uitlijning van de energieën die je binnenin jezelf voelt, of je kunt kiezen om op een zeer logische manier de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en te kijken naar alle mogelijkheden.

Meer lezen >>>

Een Schrijven van de Schepper / 5 mei 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
5 mei 2017 / door Jennifer Farley,
” Mooi ”


De meesten van jullie denken dat uw schoonheid naar boven zal komen 
wanneer er iets groots gebeurt.
Jullie schoonheid zal tevoorschijn komen door het verlies van gewicht
of door rijk te worden of het vinden van de juiste partner.
Daar, in jouw achterhoofd, is een klein stemmetje dat altijd zegt dat je mooi bent,
ongeacht wat je over jezelf voelt.
Je mag ervoor kiezen om het te negeren; Het zal echter altijd fluisteren,
omdat je voor Mij altijd mooi bent en altijd bent geweest.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1768: Het Licht is een Hersenschim Die naar Jou Wenkt / Geplaatst 6 mei 2017

Het Licht is een Hersenschim Die naar Jou Wenkt
Brief uit de Hemel
Geplaatst 6 mei 2017


God zei :

Je weet nu wel dat je niet je leven naar jouw tevredenheid kan plannen. Of, als je plan slaagt, dat er geen garantie is dat het steeds zal uitkomen. Er zijn vele verrassingen voor jou achter het gordijn van het leven. Veel verrassingsdozen.

Er zijn verrassingen die je leuk vindt, en er zijn verrassingen die je ontgoochelen. Maar de verrassingen zelf zijn onverbrekelijk. Ze kiezen je niet uit. Ze zijn deel van dit geheim van het leven, een geheim alleen omdat jouw plannen niet genoeg in overweging nemen. Dit is geen zwakheid, geliefden. Dit is het uitspelen van het leven. Het leven is niet bedoeld om verrassingen voor jou te hebben.

Je weet niet welke gedaante de verrassingen zullen aannemen. En jij kan verrast worden wanneer er geen verrassing is! Vooralsnog zul je moeten zeggen. Je zult heel veel te zeggen hebben. Je beïnvloedt het spel enorm, maar je hoeft niet het laatste woord te hebben. Wees hier blij om. Je zou zeker niet het leiderschap willen als je zienswijze zo beperkt is.

vrijdag 5 mei 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 5 Mei 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
5 Mei 2017

Iedere dag komen jullie dichter bij het punt waarop het duister in voldoende mate is bedwongen om welkome veranderingen in jullie valuta toe te staan. Op het moment bestaat er veel activiteit om degenen die zich binnen de aarde verstoppen en die de opdracht hebben gekregen zich over te geven (en zo niet, uitroeiing tegemoet te zien), te verwijderen. Dit maakt de weg vrij voor de maatregelen die dienen te worden genomen om de bewapening van de Ruimte teniet te doen, waardoor het voor bezoekende ruimteschepen veilig wordt om op Aarde te landen. Dit alles is nodig om het Nieuwe Tijdperk op een veilige manier en zonder verder uitstel te kunnen introduceren. Jullie kunnen ervan uitgaan dat de voorbereidingen op deze tijd al geruime tijd hebben plaatsgevonden en zodra de "obstructies" zijn verwijderd zullen de gebeurtenissen voort snellen. De veranderingen zijn al lang over tijd, maar onvermijdelijk en binnen een paar jaar zullen deze reeds zijn begonnen jullie samenleving te transformeren.

Jullie bevinden je nu in een tijd waarin jullie je emoties dienen te beheersen en negatieve gedachten niet in je op moeten laten komen. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is om de aardse zaken op een kalme manier te blijven benaderen, zaken die soms behoorlijk onrustbarend kunnen zijn. Gebrek hieraan zal het laatste belangrijke symptoom zijn in de reacties van degenen die niet begrijpen dat er een zuivering dient plaats te vinden voordat het nieuwe kan worden geïntroduceerd. De verandering in trilling zal degenen verontrusten die dit niet kunnen accepteren, aangezien ze niet in staat zijn om te bevatten wat er gaande is. Totdat er een vrije Pers is zal het moeilijk zijn de waarheid aan iedereen over te brengen, terwijl degenen die nog steeds onder controle van de Illuminati staan nog steeds verward zullen zijn.Overheid negeert de ongemakkelijke waarheid over straling / vrijdag, 05 mei 2017

Overheid negeert de ongemakkelijke waarheid over straling
vrijdag, 05 mei 2017

 Overheid, industrie en burgers hebben ieder belang bij goede mobiele communicatie. Voor de overheid zijn draadloze technologieën een enorme bron van inkomsten via de verkoop van zendlicenties en het innen van belastingen. Voor de telecom-branche en andere industrieën die draadloze toepassingen aanbieden, zijn de inkomsten gigantisch. En voor burgers lijkt mobiele communicatie een eerste levensvoorwaarde geworden. Alleen wordt aan die burgers niet duidelijk gemaakt wat de keerzijde is in de vorm van gezondheidsrisico's. Om economische redenen worden die risico's vergaand gebagatelliseerd. Het is een illusie om te denken dat onze overheid onze gezondheid wel zal beschermen. Hoe meer draadloze toepassingen, hoe liever het onze overheid is vanwege de inkomsten en gemak.

Onze overheid heeft stralingslimieten vastgesteld voor de sterkte van electromagnetische straling, afkomstig van zendmasten. Deze stralingslimieten waren en zijn het ruimste binnen Europa. De gezondheidseffecten van deze straling zijn vastgesteld in 2006 door de Gezondheidsraad op basis van het zg. Zwitserse onderzoek, gefinancierd door de overheid (60%) en de telecombranche (40%). In dit onderzoek werden proefpersonen 45 minuten blootgesteld aan straling en werd het denkvermogen en welbevinden onderzocht. Dit heeft dus niets te maken met de gezondheidsrisico's van langdurige blootstelling aan deze straling, zoals in de dagelijkse praktijk. Op basis van dit zg. Zwitserse onderzoek heeft de rijksoverheid haar standpunt gebaseerd v.w.b. de gezondheidseffecten van dit type straling. Vervolgens heeft de rijksoverheid de lagere overheden zoals provincies, gemeentes en GGD's gedwongen zich te conformeren aan dit overheidsstandpunt 'dat gezondheidseffecten niet aangetoond zijn'; ook wordt dit standpunt gehanteerd in de rechtspraak en door de reguliere gezondheidszorg in Nederland. 

De Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie over Replicators /2 mei 2017 / door Steve Beckow

De Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie over Replicators
2 mei 2017 / door Steve Beckow

Tijdens mijn onderzoek kwam ik een artikel over replicators tegen, uit Sheldan Nidle's bronnen.

De boodschap zit boordevol informatie en is veel gedetailleerder dan de meeste behandelingen van het onderwerp. Het verdient herlezen te worden als je het niet al hebt gezien.

Ik herplaats het  als relevant op een tijdstip dat replicatoren naar verluidt in ontwikkeling zijn voor massafabricage.7 Eb, 15 Kank'in, 5 Caban

Selamat Jarin! Wij komen met meer informatie over wat er nu in jullie wereld gebeurt. Deze laatste fase van de pogingen van jullie duistere Cabal om het onvermijdelijke te voorkomen is zich aan het afwikkelen. Wij zijn bezig met het formuleren van de voorstellen die de eerste overeenkomsten tussen de nieuwe waarnemende regeringen en dit eerste contactteam moeten vertegenwoordigen en we selecteren de manschappen die ons bij deze eerste vergaderingen het beste kunnen vertegenwoordigen. We maken gebruik van de kennis die vanuit onze observaties door de tijd heen over jullie verzameld is, om een drie-stappenplan samen te stellen dat deze nieuwe overheden onze aanwezigheid formeel kan laten presenteren.

Wanneer dit eenmaal gedaan is zijn we van plan om onze eigen aankondigingen te doen, zodat jullie ons rechtstreeks kunnen leren kennen en waarom we hier zijn. Het eerste contact kan dan op een meer normale manier plaats vinden. Wij willen jullie een serie technologieën geven die gemakkelijk aansluiten bij de apparaten die door de waarnemende  regeringen openbaar gemaakt worden. Onder de voorwaarden van een uitwisselingscontract  ontvingen de “duistere projecten” directoraten van jullie geheime regering een aantal apparaten van leden van de vroegere Anchara Alliantie.


Jullie hebben de Macht om Alles om je heen te Veranderen / Jenny Schiltz op 3 mei 2017


Jullie hebben de Macht om Alles om je heen te Veranderen
Jenny Schiltz op 3 mei 2017

Zoveel gaat er veranderen in ons met deze energie. Niet alleen zijn het intense, diepe opruimingen maar het vraagt ons ook om in onze kracht te stappen. Velen vinden dat als ze alle dingen wegruimen die niet langer dienen, dat dit het pad geplaveid heeft voor de nieuwe vermogens, grotere helderheid en intuïtie die doorkomen. Velen vinden ook zichzelf in nieuwe of verbrede rollen.

Pas geleden ging ik naar de hete bronnen om de helende wateren in te nemen, maar ik werd teleurgesteld omdat het water vermoeid voelde, uit gelebberd. Ik wist niet of dit kwam omdat het ‘t lente snijpunt was dat de plek werd volgepropt of dat de wateren gewoon vermoeid waren om onze rotzooi op te ruimen. Ik verwachtte het laatste. Ik vertelde mijn echtgenoot dat we later moesten terug keren in de avond als de plek veel rustiger zou zijn omdat ik een water zegening wilde doen. Later ging ik in een rustige vijver en verbond me met het water, stuurde haar liefde en bron-energie. Ik kon voelen dat de energie veranderde specifiek toen ik dank zond voor haar dienst en wat zij gedaan had om zo velen te helpen. Net toen verscheen er een Amerikaanse indiaan voor me en ik nam aan dat het een aard gebonden geest was maar de energie was anders. Hij begon me te vragen wat ik deed en toen ik dat uitlegde wilde hij weten hoe ik wist dit te doen. Terwijl we spraken vroeg hij me of ik dood was en verrast zei ik – nee, ik dacht dat jij dood was. Hij keek net zo geschokt als ik omdat hij zichzelf omgeven zag door twee andere Amerikaanse indianen. Toen ze naar me keken en het feit bespraken dat ik niet dood was, ging het gebied achter hen open en zag ik het energetische spoor naar een lange tijd geleden.

Op deze dag van je leven / 5 mei 2017 / Neal Donald Walsch

5 mei 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het goed is om op een plaats van strijd te zijn.
Strijd is gewoon een ander woord voor groei.

Zelfs de meest geëvolueerde wezens hebben zo nu en dan strijd.
In feite is strijd een zeker teken voor hen dat zij zich uitbreiden;
Het is hun indicatie van echte en belangrijke vooruitgang

De enige die niet worstelen zijn degene die niet groeien.
Dus als je op dit moment ergens mee worstelt,
 zie dat dan als een geweldig teken - en vier je strijd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Maandelijkse channelings – boodschappen – gebeurtenissen. Mei / uitgave 5 mei 2017


Maandelijkse channelings – boodschappen – gebeurtenissen.
Mei uitgave
5 mei 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk!

Mei is een van de maanden waarin ik normaal gesproken naar Europa reis en dit jaar is daarop geen uitzondering. Deze maand is waarschijnlijk een van de drukste die ik in lange tijd heb gehad omdat er veel meer landen en veel meer channelings zijn dan normaal gesproken het geval is.

Wij begonnen eind april in Ierland en terwijl ik dit schrijf hebben wij Nederland juist achter de rug. Dan ga ik naar Italië, Israël, Zwitserland en Frankrijk. Wij combineren ook enkele excursies met de gebruikelijke seminars en dat maakt het zelfs nog leuker.

Terwijl wij op deze verbazingwekkende plaatsen zijn zullen wij doorgaan met jullie alle audio’s van de channelings te geven en er is al een behoorlijk lijstje aanwezig waar jullie naar kunnen luisteren. Tot dusver hebben wij er vijftien van Ierland en nog vier uit Nederland. fifteen (15) from Ireland and four (4) more from Holland. Zoals gewoonlijk zijn zij allemaal gratis.

Terwijl ik op reis ben is het enige vreemde dat Kryon-boek 14 nu in de boekwinkels ligt en ik het zelf nog niet heb gezien! Dit betekent dat er vele mensen zullen zijn die hun boek hebben ontvangen voordat ik het ooit in mijn handen heb gehad want dit zal pas eind mei het geval zijn. Ik denk dat dit de eerste keer is dat dit met een van mijn boeken gebeurt. Ik kan wel aan jullie vragen hoe het eruit ziet.

Zegeningen,

Lee Carroll


Een Schrijven van de Schepper /4 mei 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
4 mei 2017 / door Jennifer Farley,
” Geliefde ”


Een geliefde zijn is zoveel meer dan een intieme fysieke band tussen twee mensen.
Bekijk jezelf als een liefhebber van het leven,
 van dromen, van je medemens.
 Het weten dat dit mogelijk kan zijn, binnen en buiten de basisdefinitie,
 zal jouw bestaan op planeet veranderen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1767: Net zoals een miljoen bloemblaadjes / Geplaatst 5 mei 2017

Net zoals een miljoen bloemblaadjes
Brief uit de Hemel
Geplaatst 5 mei 2017

God zei :

Geliefden, vaak investeer je daar waar het niet nodig is om te investeren. Laat liefde jouw investering zijn. Trek de fondsen terug die je aanwendde voor rand zaken, en stop ze in een gezamenlijk fonds genaamd liefde.

Je hebt geïnvesteerd in zorgen en angst. Nu, draai zorgen en angst om in liefde. Zorgen en angst zullen verdwijnen. Houd je oog gericht op liefde. Liefde is jouw gevestigd belang. We spreken, natuurlijk, van liefde vanuit je hart en niet liefde naar je hart toe. Van je hart is de richting van liefde dat moet jouw richtpunt zijn. Volg die koers van de stralen van liefde vanuit je hart.

Je hart is een zon. Net als de zon in de lucht, is zijn aandacht op wat het geeft. Wat kan de zon in de lucht vragen? Zijn doel is om stralen te geven, en dat is alles wat de zon weet. De zon van je hart is hetzelfde. Zijn doel is om te geven.. Ontvangen is onbeduidend. Ontvangen is niet de hoofdzaak.

donderdag 4 mei 2017

BEN JIJ EEN STERRENZAAD “WEGWIJZER”? / * LM-3-2017 – 1 Maart, 2017 / Geplaatst 4 mei 2017

BEN JIJ EEN STERRENZAAD “WEGWIJZER”?
* LM-3-2017 – 1 Maart, 2017 / Geplaatst 4 mei 2017


BERICHTEN VAN AARTSENGEL MICHAEL * LM-3-2017
RONNA / Heilige Schrijfster** www.StarQuestMastery.com

          Geliefde Meesters, het is van vitaal belang voor jullie om te begrijpen  dat dit ongekende tijden zijn waarbij vele middelen van kracht zijn. Het is een grote kans voor jullie, de zoekers van het Licht, om jullie Goddelijke erfgoed aan te spreken en jullie speciale geschenken en talenten. Met zeldzame tussenpozen, en gedurende de overgangsperiode van het ene grote Tijdperk naar een ander, staan Kosmische Wetten de Wezens van het engelenrijk toe  en de spirituele hiërarchie te passeren door de sluier en om contact te maken met uitgekozen, ontwaakte leden van het menselijke ras.  Jullie moeten bereidwilligheid uitdrukken en een verlangen om met deze wonderbaarlijke, geavanceerde wezens op elkaar in te werken,  want zij zullen geen inbreuk doen op jullie vrije wil. Wanneer jullie de aandacht richten op een  speciale meester, engel of Wezen van Licht, zijn zij onmiddellijk jullie gewaar en zullen antwoorden. Des te meer intens, oprecht en  constant jullie verlangen, des te meer zal van hun uitstraling aan jullie worden verleend.

Synchronistische Missie De Arcturiërs en onze Galactische Familie / Via Suzanne Lie / 30 april 2017

Synchronistische Missie
De Arcturiërs en onze Galactische Familie
 Via Suzanne Lie/ 30 april 2017Ik stond vroeg op, om te gaan werken, maar alles wat ik kon doen was naar muziek luisteren en mediteren. Natuurlijk, de Arcturiërs kwamen binnen om me een boodschap te geven. Ik verloor enige details van de boodschap maar het meeste van de boodschap was het gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde.

Voor mij is de manier waarop ik in “levende verbinding” ben met een hoger wezen, dat ik de langzame stroom voel, of soms de plotselinge “run” van Onvoorwaardelijke Liefde.

Vanmorgen ontwaakte ik midden in de nacht gevuld met (onberedeneerde) angst. Terwijl ik dit schrijf heb ik het gevoel dat de Arcturiërs me willen vertellen over “Synchronistische Missies”.

Beste Opstijgenden, Wij, de Arcturiërs zijn verheugd om met je te praten over de ervaring van “Synchronistische Missies.” Synchronistische Missies hebben een sterk GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde want alleen Onvoorwaardelijke Liefde kan diep genoeg samengaan met jullie ZELF om te worden aangewezen, of te kiezen, om Synchronistische Missies te hebben.

Op deze dag van je leven / 4 mei 2017 / Neal Donald Walsch

4 mei 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat veiligheid niet het ding is waarnaar je moet zoeken in de
toekomst.  Vreugde is waarnaar je moet zoeken.

Veiligheid en vreugde komen misschien niet in hetzelfde pakket.
Dat kunnen ze ... maar kunnen dat ook niet.
Er is geen garantie.

Als jouw primaire zorg zekerheid voor veiligheid is,
ervaar je misschien nooit de ware vreugden van het leven.
Dit wil niet zeggen dat je roekeloos moet worden,
maar het is een uitnodiging om tenminste stoutmoedig te worden

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 3 mei 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 mei 2017 / door Jennifer Farley,
” Een Wonderbaarlijk Ding ”


Als je stopt met nadenken over waar je moet zijn, 
gebeurt er een wonderbaarlijk ding;
 Je wordt wie je werkelijk bent!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1765: Droom Je Dromen / Geplaatst 4 mei 2017

Droom Je Dromen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 4 mei 2017 

God zei :

Ik spreek van dromen van het hart. Je dromen zijn net als geplante bloemen. Je moet ze planten zodat ze kunnen groeien. Je hart is de aarde. Je blijdschap of verbeelding geven ze water. En dan komen er knoppen en bloeien ze alsof ze alleen zijn.

Een droom is een idee. Laat je ideeën de bladeren zijn van een boom. Er zijn veel bladeren aan een boom. Zie hoe het zonlicht aandacht aan de bladeren geeft en er doorheen schijnt.

Je bent geboren om te dromen. Jouw dromen zijn geen fantasie. Ze zijn een realisatie dat jij groeit naar iets wonderbaarlijks.

Je dromen kunnen door stenen muren gaan. Ze kunnen van het hoogste gebouw springen. Dromen zijn niet bedoeld om mee te stunten of weg te duwen. Ze zijn bedoeld om te floreren.

woensdag 3 mei 2017

Montague Keen / 1 mei 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
1 mei 2017 / Veronica Keen

Mag ik jou er respectvol aan herinneren dat je geen lentekuiken meer bent. Je moet proberen kalmer aan te doen. Het werk dat je op je hebt genomen om te helpen de energie van vele plekken op jullie wereld vrij te maken, kost tijd en vordert goed. Het wereldwijd openen van vortexen om zo de goede energie vrijelijk te laten stromen is zeer de moeite waard. Het transformeren van de kwaadaardige energie die op de meest onverwachte plekken werd geïmplanteerd is eveneens van groot belang. Dat jij en onze vriend dit samen kunnen doen is mooi. Jullie behandelen zeker delen van de wereld waarvan jullie nooit hadden gedacht dat jullie je ermee zouden verbinden. Als de mensen zouden kunnen worden aangemoedigd om deze taak op zich te nemen ten voordele van iedereen, dan zou de transformatie van jullie wereld enorm veel sneller gaan. Door dit te doen worden de celdeuren geopend die jullie gevangen hebben gehouden in een leven dat enkel beschreven kan worden als een strijd om het bestaan.

Bericht van Cobra, 2 mei 2017, Onderscheidingsvermogen en Bewustzijn / 02 Mei 2017


Bericht van Cobra, 2 mei 2017,
Onderscheidingsvermogen en Bewustzijn
02 Mei 2017

Ook al is er drastische actie ondernomen, de situatie met de gerichte energiewapen aanvallen tegen Lichtwerkers en Lichtstrijders is verre van te zijn opgelost en het volgende artikel moet nog steeds rondgaan, vertaald in zoveel talen als mogelijk en gepost op blogs wereldwijd:


(red: ik had de vertaling hiervan onderaan Cobra’s Situatie Update van 22 april geplaatst, maar het is nu een aparte pagina geworden zodat iedereen hiernaar kan linken: 


Hier moet ik weer herhalen dat de belangrijkste reden dat de Lichtkrachten niet wat meer rechtstreeks ingrijpen de plasma toplet bommen zijn:Op deze dag van je leven / 3 mei 2017 / Neal Donald Walsch

3 mei 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat wachten om te zien wat er gebeurt
niet een erg goede manier is om beslissingen te nemen.

Niet beslissen is ook beslissen.
Wat beslist jij op dit moment door niet te beslissen?
Wat kies je door niet te kiezen?
Is dit hoe jij jouw leven wilt leven: standaard?

Het is tijd voor jou om een beslissing te nemen.
Heb je nog een groter signaal nodig dan dit?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Sheldan Nidle - 2 mei 2017

Sheldan Nidle - 2 mei 2017


7 Caban, 0 Moan, 13 Caban

Dratzo! Het geleidelijke en beveiligde proces gaat nog steeds verder. Elke stap zorgt ervoor dat de ondergang van de duistere cabal iedere dag dichterbij komt. Het oude USA Inc. regime werkt serieus aan manieren om deze beweging te vertragen door op grote schaal de vreselijke condities voor een oorlog te bewerkstelligen. Dit proces zal worden tegengewerkt wanneer de nieuwe NESARA Republiek formeel wordt aangekondigd. Tot dan bereidt het leveringssyteem de verdeling van speciale fondsen voor.

De stroom van ongelooflijke hoeveelheden valuta dient zorgvuldig te worden gecontroleerd door een veiligheidssysteem dat tot dusverre bewezen heeft succesvol te zijn in het bereiken van haar vele doelen. Derhalve bewaken we dit proces en zijn we vol vertrouwen dat het, op de juiste tijd, alle distributiedoeleinden waaraan het aanvankelijk werd verbonden, zal bereiken. Dit proces werd geschikt bevonden voor het bereiken van de doelen. Onthoud dat er enorme hoeveelheden cash bestaan die dagelijks moeten worden beoordeeld om vervolgens te worden toegestaan verder te gaan naar het volgende aangewezen station. Ondanks enige potentiële moeilijkheden, gaat alles toch goed.


Vrijheid! Wat is dat eigenlijk? / Mei 2017 / Door Sjra Knippenberg

Vrijheid!
Wat is dat eigenlijk?
Mei 2017 / Door Sjra Knippenberg

Vrijheid is in deze dagen een veelbesproken onderwerp. Het feest van de bevrijding wordt dan, zeker in ons land, overal herdacht. De vrijheid bejubeld. En dat is heel goed. Vrijheid is een groot goed, zelfs een geboorterecht van iedereen en is waard om bejubeld te worden.

Wat ik nu schrijf is enkel mijn eigen visie. Niemand hoeft het hiermee eens te zijn. Ik wil slechts degenen die dit willen lezen hiervan deelgenoot maken.

Wat verstaan we in deze wereld onder vrijheid?
Hoe denken wij over vrijheid?

In de Westerse wereld hebben de mensen die ouder zijn dan ik ben zelf oorlogen ervaren. Wanneer je hen zou vragen wat vrijheid is, zullen ze waarschijnlijk antwoorden: “Toen, gedurende die oorlog, waren we niet vrij. Nu zijn we dat wel!”
Natuurlijk hebben ze gelijk. Voor een deel althans. Men koppelt vrijheid vaak onbewust aan het ontbreken van oorlog. Maar is oorlog de enige beperkende factor van vrijheid? Naar mijn mening betekent vrijheid veel meer.
In hoeverre denken we bewust na over wat vrijheid werkelijk betekent? Wat onze vrijheid inperkt? Of we ons wel zo vrij kunnen bewegen als we aannemen? Of we wel zo vrijuit kunnen spreken als we aannemen? En hierin moeten we ondubbelzinnig zijn. Geen gesjoemel. Een beetje vrijheid is géén vrijheid.


Een Schrijven van de Schepper / 2 mei 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 mei 2017 / door Jennifer Farley,
” Speciaal” Hoe vaak heb je jezelf gezegd: 'Ik ben niet speciaal. Ik heb niets te bieden.
Ik zou een veel betere persoon kunnen zijn als alleen .... "?
Mijn mooie, het is tijd om iets heel belangrijks te onthouden ... je bent speciaal!
Je komst naar je aardoppervlak was niet een willekeurige daad van de kant van Het Universum.
Jouw aankomst en leven tot op heden is zorgvuldig gepland en uitgevoerd wegens wat jij jouw wereld in deze turbulente tijd hebt te bieden.
Zelfs als je niet precies begrijpt wat het is op dit moment;
Weet dan dat de antwoorden binnenkort zullen komen.

Neem de tijd om de kennis te begrijpen die je nodig hebt, je bent mooi, je bent uniek,
je bent bezig met zeer belangrijk werk en je bent geliefd!
 
~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl