Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 6 mei 2017

De Raad: Noem Het Jullie Boeggolf / 4 mei 2017 / Ron Head

De Raad:
Noem Het Jullie Boeggolf
4 mei 2017 / Ron Head

Vandaag zullen we een omweg maken van onze normale onderwerpen, om jullie aandacht te vestigen op iets dat jullie doorstaan zonder je er zelfs bewust van te zijn. Want als jullie je er eenmaal bewust van zijn, zullen jullie ontdekken dat jullie al goed zijn voorbereid om er mee om te gaan.

Kort geleden hebben zich enige meer dan normale energieschommelingen voorgedaan waarin jullie zijn ondergedompeld. Sommigen van jullie zien deze, sommigen voelen die en velen zijn er zich enkel bewust van omdat we er zo vaak over spreken. Maak jullie hierover geen zorgen, omdat het zeker zal veranderen.

Dit kan voor sommigen van jullie een probleem zijn. Vreemd genoeg, hoe gevoeliger jullie zijn, hoe meer dat dit een probleem zou kunnen zijn. Het zou in tijden van verminderde intensiteit een verlies aan focus en intentie bij jullie kunnen veroorzaken. Dit zou “ongelukken” kunnen opleveren die jullie normaal gesproken niet zouden overkomen.

De Arcturiaanse Raad Het Gevoel van Weten / 5 Mei 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Het Gevoel van Weten
5 Mei 2017 / Daniel Scranton
“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Jezelf in twijfel trekken zal je in een staat van gissen/raden houden. Je wilt in een staat van weten zijn, en weten is iets dat bereikt kan worden door het gevoel. Het in twijfel trekken is wat je met je verstand doet, maar weten gaat in feite voorbij ieder mentaal proces. Weten is met je buikgevoel meegaan. Het is het volgen van je intuïtie, je instinct, en je impuls.
Wij nodigen jullie uit om naar alles te luisteren dat er binnenin jullie zelf naar jullie toekomt en de meningen van anderen, de perspectieven van anderen, en de invloeden van anderen los te laten. Wanneer iemand naar je toekomt en je die mening geeft die tegenstrijdig is aan het weten dat binnenin jou is, is het in vele gevallen een kans voor jou om te kiezen. Je kunt ervoor kiezen om jezelf te vertrouwen, te vertrouwen op de uitlijning van de energieën die je binnenin jezelf voelt, of je kunt kiezen om op een zeer logische manier de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en te kijken naar alle mogelijkheden.

Meer lezen >>>

Dagtekst van Zaterdag 6 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 6 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Heilzame veranderingen zijn alleen duurzaam als we werken aan de oorzaken -

"Het is niet zozeer op fysiek gebied dat je moet proberen om scheve situaties recht te zetten, want het fysieke vlak is de wereld van de gevolgen en over de gevolgen hebben we weinig macht. Om blijvende veranderingen teweeg te brengen, moeten we ons verheffen met de gedachte tot de wereld van de oorzaken, want alleen daar beschikken we over alle middelen om heilzame krachten te raken en in te schakelen, die vroeg of laat resultaten zullen opleveren. Maar de meeste mensen zijn zich daarvan niet bewust. Ze grijpen alleen in op het fysieke, en vervolgens zijn ze verwonderd dat de verbeteringen die zij hebben aangebracht niet duurzaam zijn. Er vinden gebeurtenissen plaats of er komen mensen die, zonder de anderen naar hun mening te vragen, de zaken op hun manier reorganiseren. Wij zijn dus nooit meester van de situatie.

Deze wet is ook van toepassing op het individu zelf. Als je bijvoorbeeld slechte gewoontes wil veranderen, val ze dan niet direct aan. Probeer jezelf te verheffen tot op het causale1 gebied, want het is daarboven, door je te verbinden met de wereld van de wijsheid, de liefde en de waarheid, dat je de vermogens kunt inschakelen die een weerslag zullen hebben op je gedrag."Een Schrijven van de Schepper / 5 mei 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
5 mei 2017 / door Jennifer Farley,
” Mooi ”


De meesten van jullie denken dat uw schoonheid naar boven zal komen 
wanneer er iets groots gebeurt.
Jullie schoonheid zal tevoorschijn komen door het verlies van gewicht
of door rijk te worden of het vinden van de juiste partner.
Daar, in jouw achterhoofd, is een klein stemmetje dat altijd zegt dat je mooi bent,
ongeacht wat je over jezelf voelt.
Je mag ervoor kiezen om het te negeren; Het zal echter altijd fluisteren,
omdat je voor Mij altijd mooi bent en altijd bent geweest.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1768: Het Licht is een Hersenschim Die naar Jou Wenkt / Geplaatst 6 mei 2017

Het Licht is een Hersenschim Die naar Jou Wenkt
Brief uit de Hemel
Geplaatst 6 mei 2017


God zei :

Je weet nu wel dat je niet je leven naar jouw tevredenheid kan plannen. Of, als je plan slaagt, dat er geen garantie is dat het steeds zal uitkomen. Er zijn vele verrassingen voor jou achter het gordijn van het leven. Veel verrassingsdozen.

Er zijn verrassingen die je leuk vindt, en er zijn verrassingen die je ontgoochelen. Maar de verrassingen zelf zijn onverbrekelijk. Ze kiezen je niet uit. Ze zijn deel van dit geheim van het leven, een geheim alleen omdat jouw plannen niet genoeg in overweging nemen. Dit is geen zwakheid, geliefden. Dit is het uitspelen van het leven. Het leven is niet bedoeld om verrassingen voor jou te hebben.

Je weet niet welke gedaante de verrassingen zullen aannemen. En jij kan verrast worden wanneer er geen verrassing is! Vooralsnog zul je moeten zeggen. Je zult heel veel te zeggen hebben. Je beïnvloedt het spel enorm, maar je hoeft niet het laatste woord te hebben. Wees hier blij om. Je zou zeker niet het leiderschap willen als je zienswijze zo beperkt is.

vrijdag 5 mei 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 5 Mei 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
5 Mei 2017

Iedere dag komen jullie dichter bij het punt waarop het duister in voldoende mate is bedwongen om welkome veranderingen in jullie valuta toe te staan. Op het moment bestaat er veel activiteit om degenen die zich binnen de aarde verstoppen en die de opdracht hebben gekregen zich over te geven (en zo niet, uitroeiing tegemoet te zien), te verwijderen. Dit maakt de weg vrij voor de maatregelen die dienen te worden genomen om de bewapening van de Ruimte teniet te doen, waardoor het voor bezoekende ruimteschepen veilig wordt om op Aarde te landen. Dit alles is nodig om het Nieuwe Tijdperk op een veilige manier en zonder verder uitstel te kunnen introduceren. Jullie kunnen ervan uitgaan dat de voorbereidingen op deze tijd al geruime tijd hebben plaatsgevonden en zodra de "obstructies" zijn verwijderd zullen de gebeurtenissen voort snellen. De veranderingen zijn al lang over tijd, maar onvermijdelijk en binnen een paar jaar zullen deze reeds zijn begonnen jullie samenleving te transformeren.

Jullie bevinden je nu in een tijd waarin jullie je emoties dienen te beheersen en negatieve gedachten niet in je op moeten laten komen. Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt hoe belangrijk het is om de aardse zaken op een kalme manier te blijven benaderen, zaken die soms behoorlijk onrustbarend kunnen zijn. Gebrek hieraan zal het laatste belangrijke symptoom zijn in de reacties van degenen die niet begrijpen dat er een zuivering dient plaats te vinden voordat het nieuwe kan worden geïntroduceerd. De verandering in trilling zal degenen verontrusten die dit niet kunnen accepteren, aangezien ze niet in staat zijn om te bevatten wat er gaande is. Totdat er een vrije Pers is zal het moeilijk zijn de waarheid aan iedereen over te brengen, terwijl degenen die nog steeds onder controle van de Illuminati staan nog steeds verward zullen zijn.Overheid negeert de ongemakkelijke waarheid over straling / vrijdag, 05 mei 2017

Overheid negeert de ongemakkelijke waarheid over straling
vrijdag, 05 mei 2017

 Overheid, industrie en burgers hebben ieder belang bij goede mobiele communicatie. Voor de overheid zijn draadloze technologieën een enorme bron van inkomsten via de verkoop van zendlicenties en het innen van belastingen. Voor de telecom-branche en andere industrieën die draadloze toepassingen aanbieden, zijn de inkomsten gigantisch. En voor burgers lijkt mobiele communicatie een eerste levensvoorwaarde geworden. Alleen wordt aan die burgers niet duidelijk gemaakt wat de keerzijde is in de vorm van gezondheidsrisico's. Om economische redenen worden die risico's vergaand gebagatelliseerd. Het is een illusie om te denken dat onze overheid onze gezondheid wel zal beschermen. Hoe meer draadloze toepassingen, hoe liever het onze overheid is vanwege de inkomsten en gemak.

Onze overheid heeft stralingslimieten vastgesteld voor de sterkte van electromagnetische straling, afkomstig van zendmasten. Deze stralingslimieten waren en zijn het ruimste binnen Europa. De gezondheidseffecten van deze straling zijn vastgesteld in 2006 door de Gezondheidsraad op basis van het zg. Zwitserse onderzoek, gefinancierd door de overheid (60%) en de telecombranche (40%). In dit onderzoek werden proefpersonen 45 minuten blootgesteld aan straling en werd het denkvermogen en welbevinden onderzocht. Dit heeft dus niets te maken met de gezondheidsrisico's van langdurige blootstelling aan deze straling, zoals in de dagelijkse praktijk. Op basis van dit zg. Zwitserse onderzoek heeft de rijksoverheid haar standpunt gebaseerd v.w.b. de gezondheidseffecten van dit type straling. Vervolgens heeft de rijksoverheid de lagere overheden zoals provincies, gemeentes en GGD's gedwongen zich te conformeren aan dit overheidsstandpunt 'dat gezondheidseffecten niet aangetoond zijn'; ook wordt dit standpunt gehanteerd in de rechtspraak en door de reguliere gezondheidszorg in Nederland. 

De Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie over Replicators /2 mei 2017 / door Steve Beckow

De Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie over Replicators
2 mei 2017 / door Steve Beckow

Tijdens mijn onderzoek kwam ik een artikel over replicators tegen, uit Sheldan Nidle's bronnen.

De boodschap zit boordevol informatie en is veel gedetailleerder dan de meeste behandelingen van het onderwerp. Het verdient herlezen te worden als je het niet al hebt gezien.

Ik herplaats het  als relevant op een tijdstip dat replicatoren naar verluidt in ontwikkeling zijn voor massafabricage.7 Eb, 15 Kank'in, 5 Caban

Selamat Jarin! Wij komen met meer informatie over wat er nu in jullie wereld gebeurt. Deze laatste fase van de pogingen van jullie duistere Cabal om het onvermijdelijke te voorkomen is zich aan het afwikkelen. Wij zijn bezig met het formuleren van de voorstellen die de eerste overeenkomsten tussen de nieuwe waarnemende regeringen en dit eerste contactteam moeten vertegenwoordigen en we selecteren de manschappen die ons bij deze eerste vergaderingen het beste kunnen vertegenwoordigen. We maken gebruik van de kennis die vanuit onze observaties door de tijd heen over jullie verzameld is, om een drie-stappenplan samen te stellen dat deze nieuwe overheden onze aanwezigheid formeel kan laten presenteren.

Wanneer dit eenmaal gedaan is zijn we van plan om onze eigen aankondigingen te doen, zodat jullie ons rechtstreeks kunnen leren kennen en waarom we hier zijn. Het eerste contact kan dan op een meer normale manier plaats vinden. Wij willen jullie een serie technologieën geven die gemakkelijk aansluiten bij de apparaten die door de waarnemende  regeringen openbaar gemaakt worden. Onder de voorwaarden van een uitwisselingscontract  ontvingen de “duistere projecten” directoraten van jullie geheime regering een aantal apparaten van leden van de vroegere Anchara Alliantie.


Jullie hebben de Macht om Alles om je heen te Veranderen / Jenny Schiltz op 3 mei 2017


Jullie hebben de Macht om Alles om je heen te Veranderen
Jenny Schiltz op 3 mei 2017

Zoveel gaat er veranderen in ons met deze energie. Niet alleen zijn het intense, diepe opruimingen maar het vraagt ons ook om in onze kracht te stappen. Velen vinden dat als ze alle dingen wegruimen die niet langer dienen, dat dit het pad geplaveid heeft voor de nieuwe vermogens, grotere helderheid en intuïtie die doorkomen. Velen vinden ook zichzelf in nieuwe of verbrede rollen.

Pas geleden ging ik naar de hete bronnen om de helende wateren in te nemen, maar ik werd teleurgesteld omdat het water vermoeid voelde, uit gelebberd. Ik wist niet of dit kwam omdat het ‘t lente snijpunt was dat de plek werd volgepropt of dat de wateren gewoon vermoeid waren om onze rotzooi op te ruimen. Ik verwachtte het laatste. Ik vertelde mijn echtgenoot dat we later moesten terug keren in de avond als de plek veel rustiger zou zijn omdat ik een water zegening wilde doen. Later ging ik in een rustige vijver en verbond me met het water, stuurde haar liefde en bron-energie. Ik kon voelen dat de energie veranderde specifiek toen ik dank zond voor haar dienst en wat zij gedaan had om zo velen te helpen. Net toen verscheen er een Amerikaanse indiaan voor me en ik nam aan dat het een aard gebonden geest was maar de energie was anders. Hij begon me te vragen wat ik deed en toen ik dat uitlegde wilde hij weten hoe ik wist dit te doen. Terwijl we spraken vroeg hij me of ik dood was en verrast zei ik – nee, ik dacht dat jij dood was. Hij keek net zo geschokt als ik omdat hij zichzelf omgeven zag door twee andere Amerikaanse indianen. Toen ze naar me keken en het feit bespraken dat ik niet dood was, ging het gebied achter hen open en zag ik het energetische spoor naar een lange tijd geleden.

Op deze dag van je leven / 5 mei 2017 / Neal Donald Walsch

5 mei 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het goed is om op een plaats van strijd te zijn.
Strijd is gewoon een ander woord voor groei.

Zelfs de meest geëvolueerde wezens hebben zo nu en dan strijd.
In feite is strijd een zeker teken voor hen dat zij zich uitbreiden;
Het is hun indicatie van echte en belangrijke vooruitgang

De enige die niet worstelen zijn degene die niet groeien.
Dus als je op dit moment ergens mee worstelt,
 zie dat dan als een geweldig teken - en vier je strijd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Maandelijkse channelings – boodschappen – gebeurtenissen. Mei / uitgave 5 mei 2017


Maandelijkse channelings – boodschappen – gebeurtenissen.
Mei uitgave
5 mei 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Groetjes, Henk!

Mei is een van de maanden waarin ik normaal gesproken naar Europa reis en dit jaar is daarop geen uitzondering. Deze maand is waarschijnlijk een van de drukste die ik in lange tijd heb gehad omdat er veel meer landen en veel meer channelings zijn dan normaal gesproken het geval is.

Wij begonnen eind april in Ierland en terwijl ik dit schrijf hebben wij Nederland juist achter de rug. Dan ga ik naar Italië, Israël, Zwitserland en Frankrijk. Wij combineren ook enkele excursies met de gebruikelijke seminars en dat maakt het zelfs nog leuker.

Terwijl wij op deze verbazingwekkende plaatsen zijn zullen wij doorgaan met jullie alle audio’s van de channelings te geven en er is al een behoorlijk lijstje aanwezig waar jullie naar kunnen luisteren. Tot dusver hebben wij er vijftien van Ierland en nog vier uit Nederland. fifteen (15) from Ireland and four (4) more from Holland. Zoals gewoonlijk zijn zij allemaal gratis.

Terwijl ik op reis ben is het enige vreemde dat Kryon-boek 14 nu in de boekwinkels ligt en ik het zelf nog niet heb gezien! Dit betekent dat er vele mensen zullen zijn die hun boek hebben ontvangen voordat ik het ooit in mijn handen heb gehad want dit zal pas eind mei het geval zijn. Ik denk dat dit de eerste keer is dat dit met een van mijn boeken gebeurt. Ik kan wel aan jullie vragen hoe het eruit ziet.

Zegeningen,

Lee Carroll


Dagtekst van Vrijdag 5 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 5 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Harmonie: een gezamenlijk werk voor het Koninkrijk van God -

"Met hoe meer we zijn om ons te verenigen, hoe meer onze broederlijke uitstraling goddelijke entiteiten zal aantrekken die ons komen helpen door ons gezondheid, kracht en licht te geven. We verenigen ons niet voor het plezier van elkaar te ontmoeten en samen een aangename tijd door te brengen, maar om een bewust werk te verrichten. En dit werk bestaat erin om ons persoonlijke, beperkte leven te onderwerpen aan de wet van de broederschap, van de universaliteit, aan de wet van de harmonie. Elke harmonieuze vibratie die we kunnen creëren verbindt ons met de grote kosmische harmonie.

Het woord "harmonie" vat alle deugden, alle zegeningen samen. Wanneer harmonie ieder gebied van ons wezen zal doordringen, zal ze ons stemmen als een instrument, en de Geest zal ons dan de mooiste klanken ontlokken door ons te bezielen met zijn levensadem. En dat heet: werken voor het Koninkrijk van God."

Een Schrijven van de Schepper /4 mei 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
4 mei 2017 / door Jennifer Farley,
” Geliefde ”


Een geliefde zijn is zoveel meer dan een intieme fysieke band tussen twee mensen.
Bekijk jezelf als een liefhebber van het leven,
 van dromen, van je medemens.
 Het weten dat dit mogelijk kan zijn, binnen en buiten de basisdefinitie,
 zal jouw bestaan op planeet veranderen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1767: Net zoals een miljoen bloemblaadjes / Geplaatst 5 mei 2017

Net zoals een miljoen bloemblaadjes
Brief uit de Hemel
Geplaatst 5 mei 2017

God zei :

Geliefden, vaak investeer je daar waar het niet nodig is om te investeren. Laat liefde jouw investering zijn. Trek de fondsen terug die je aanwendde voor rand zaken, en stop ze in een gezamenlijk fonds genaamd liefde.

Je hebt geïnvesteerd in zorgen en angst. Nu, draai zorgen en angst om in liefde. Zorgen en angst zullen verdwijnen. Houd je oog gericht op liefde. Liefde is jouw gevestigd belang. We spreken, natuurlijk, van liefde vanuit je hart en niet liefde naar je hart toe. Van je hart is de richting van liefde dat moet jouw richtpunt zijn. Volg die koers van de stralen van liefde vanuit je hart.

Je hart is een zon. Net als de zon in de lucht, is zijn aandacht op wat het geeft. Wat kan de zon in de lucht vragen? Zijn doel is om stralen te geven, en dat is alles wat de zon weet. De zon van je hart is hetzelfde. Zijn doel is om te geven.. Ontvangen is onbeduidend. Ontvangen is niet de hoofdzaak.

donderdag 4 mei 2017

BEN JIJ EEN STERRENZAAD “WEGWIJZER”? / * LM-3-2017 – 1 Maart, 2017 / Geplaatst 4 mei 2017

BEN JIJ EEN STERRENZAAD “WEGWIJZER”?
* LM-3-2017 – 1 Maart, 2017 / Geplaatst 4 mei 2017


BERICHTEN VAN AARTSENGEL MICHAEL * LM-3-2017
RONNA / Heilige Schrijfster** www.StarQuestMastery.com

          Geliefde Meesters, het is van vitaal belang voor jullie om te begrijpen  dat dit ongekende tijden zijn waarbij vele middelen van kracht zijn. Het is een grote kans voor jullie, de zoekers van het Licht, om jullie Goddelijke erfgoed aan te spreken en jullie speciale geschenken en talenten. Met zeldzame tussenpozen, en gedurende de overgangsperiode van het ene grote Tijdperk naar een ander, staan Kosmische Wetten de Wezens van het engelenrijk toe  en de spirituele hiërarchie te passeren door de sluier en om contact te maken met uitgekozen, ontwaakte leden van het menselijke ras.  Jullie moeten bereidwilligheid uitdrukken en een verlangen om met deze wonderbaarlijke, geavanceerde wezens op elkaar in te werken,  want zij zullen geen inbreuk doen op jullie vrije wil. Wanneer jullie de aandacht richten op een  speciale meester, engel of Wezen van Licht, zijn zij onmiddellijk jullie gewaar en zullen antwoorden. Des te meer intens, oprecht en  constant jullie verlangen, des te meer zal van hun uitstraling aan jullie worden verleend.

Synchronistische Missie De Arcturiërs en onze Galactische Familie / Via Suzanne Lie / 30 april 2017

Synchronistische Missie
De Arcturiërs en onze Galactische Familie
 Via Suzanne Lie/ 30 april 2017Ik stond vroeg op, om te gaan werken, maar alles wat ik kon doen was naar muziek luisteren en mediteren. Natuurlijk, de Arcturiërs kwamen binnen om me een boodschap te geven. Ik verloor enige details van de boodschap maar het meeste van de boodschap was het gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde.

Voor mij is de manier waarop ik in “levende verbinding” ben met een hoger wezen, dat ik de langzame stroom voel, of soms de plotselinge “run” van Onvoorwaardelijke Liefde.

Vanmorgen ontwaakte ik midden in de nacht gevuld met (onberedeneerde) angst. Terwijl ik dit schrijf heb ik het gevoel dat de Arcturiërs me willen vertellen over “Synchronistische Missies”.

Beste Opstijgenden, Wij, de Arcturiërs zijn verheugd om met je te praten over de ervaring van “Synchronistische Missies.” Synchronistische Missies hebben een sterk GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde want alleen Onvoorwaardelijke Liefde kan diep genoeg samengaan met jullie ZELF om te worden aangewezen, of te kiezen, om Synchronistische Missies te hebben.

Op deze dag van je leven / 4 mei 2017 / Neal Donald Walsch

4 mei 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat veiligheid niet het ding is waarnaar je moet zoeken in de
toekomst.  Vreugde is waarnaar je moet zoeken.

Veiligheid en vreugde komen misschien niet in hetzelfde pakket.
Dat kunnen ze ... maar kunnen dat ook niet.
Er is geen garantie.

Als jouw primaire zorg zekerheid voor veiligheid is,
ervaar je misschien nooit de ware vreugden van het leven.
Dit wil niet zeggen dat je roekeloos moet worden,
maar het is een uitnodiging om tenminste stoutmoedig te worden

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Donderdag 4 Mei 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 4 Mei 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Geloof is gebaseerd op een ervaring van de goddelijke wereld -

"Je komt wel eens mensen tegen die, hoewel ze beweren atheïst te zijn, zeggen dat ze degenen die geloven benijden. Maar verder gaan ze niet. Ze doen alsof geloven of niet-geloven een zaak is die absoluut niet van hen afhangt, alsof het geloof een gave is die men al of niet van nature heeft meegekregen. Maar daarin vergissen zij zich : in feite is het geloof de kristallisatie van kennis uit het verleden. Het steunt op een vroegere ervaring van de goddelijke wereld, een ervaring die in iedere mens onuitwisbare sporen heeft nagelaten en die hij weer tot leven kan wekken.

Omdat bepaalde mensen de aanwezigheid van dergelijke sporen in zichzelf voelen, vinden ze het jammer dat ze het geloof niet hebben: ze voelen dat hun iets wezenlijks ontbreekt. Maar als ze niets doen om dit terug te vinden zullen ze nog lang, en steeds meer, onder dat gemis lijden. Het geloof is de vrucht van arbeid. Beeld je dus niet in dat je door niets te doen het geloof kunt terugvinden, zomaar ineens, als gevolg van een onvoorspelbare goddelijke genade. Dat is onmogelijk: zelfs om het geloof te hebben en te behouden, moet je werken!"

Een Schrijven van de Schepper / 3 mei 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 mei 2017 / door Jennifer Farley,
” Een Wonderbaarlijk Ding ”


Als je stopt met nadenken over waar je moet zijn, 
gebeurt er een wonderbaarlijk ding;
 Je wordt wie je werkelijk bent!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1765: Droom Je Dromen / Geplaatst 4 mei 2017

Droom Je Dromen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 4 mei 2017 

God zei :

Ik spreek van dromen van het hart. Je dromen zijn net als geplante bloemen. Je moet ze planten zodat ze kunnen groeien. Je hart is de aarde. Je blijdschap of verbeelding geven ze water. En dan komen er knoppen en bloeien ze alsof ze alleen zijn.

Een droom is een idee. Laat je ideeën de bladeren zijn van een boom. Er zijn veel bladeren aan een boom. Zie hoe het zonlicht aandacht aan de bladeren geeft en er doorheen schijnt.

Je bent geboren om te dromen. Jouw dromen zijn geen fantasie. Ze zijn een realisatie dat jij groeit naar iets wonderbaarlijks.

Je dromen kunnen door stenen muren gaan. Ze kunnen van het hoogste gebouw springen. Dromen zijn niet bedoeld om mee te stunten of weg te duwen. Ze zijn bedoeld om te floreren.

woensdag 3 mei 2017

Montague Keen / 1 mei 2017 / Veronica Keen

Montague Keen,
1 mei 2017 / Veronica Keen

Mag ik jou er respectvol aan herinneren dat je geen lentekuiken meer bent. Je moet proberen kalmer aan te doen. Het werk dat je op je hebt genomen om te helpen de energie van vele plekken op jullie wereld vrij te maken, kost tijd en vordert goed. Het wereldwijd openen van vortexen om zo de goede energie vrijelijk te laten stromen is zeer de moeite waard. Het transformeren van de kwaadaardige energie die op de meest onverwachte plekken werd geïmplanteerd is eveneens van groot belang. Dat jij en onze vriend dit samen kunnen doen is mooi. Jullie behandelen zeker delen van de wereld waarvan jullie nooit hadden gedacht dat jullie je ermee zouden verbinden. Als de mensen zouden kunnen worden aangemoedigd om deze taak op zich te nemen ten voordele van iedereen, dan zou de transformatie van jullie wereld enorm veel sneller gaan. Door dit te doen worden de celdeuren geopend die jullie gevangen hebben gehouden in een leven dat enkel beschreven kan worden als een strijd om het bestaan.

Benjamin Fulford: Offensief van Khazariaanse maffia verliest stoom maar intrige op hoog niveau gaat door / 1 mei 2017

Offensief van Khazariaanse maffia verliest stoom maar intrige op hoog niveau gaat door
1 mei 2017 /Auteur: Benjamin Fulford

De oorlog van de mensheid om zichzelf te bevrijden van de Satanische Khazariaanse maffia regering gaat richting de laatste overwinning, maar een moeilijke laatste strijd ligt nog voor ons. De maand april zag een belangrijk offensief door de Satanisten op vele fronten maar, ondanks het veroorzaken van veel hinder, faalden hun pogingen om zowel een Derde Wereldoorlog te beginnen of om de controle te herwinnen over het financiële systeem van de wereld.

Niettemin, gaat de intrige op hoog niveau in Europa, Oost Azië, de VS het Midden Oosten en elders verder. Te midden van dit alles, was de Gezamenlijke regering van de VS in staat om een faillissement te vermijden en dit weer voor een paar maanden uit te stellen of, totdat de machtsstrijd op hoog niveau eindigt.

Een van de meest intense geheime slagvelden vorige week was Japan. NSA en CIA bronnen in Azië bevestigen beiden dat leidend Satanist Leo Zagami en zijn bullebakken in Japan waren onder andere zoekend naar een manier om een sarin gas aanval te plegen op de ondergrondse van Tokyo en hiervan Noord Korea de schuld te geven. Dat is waarschijnlijk de werkelijke reden dat Japan zijn ondergrondse tijdelijk heeft gesloten vorige week “als reactie op een Noord Koreaanse raket oefening.”

Bericht van Cobra, 2 mei 2017, Onderscheidingsvermogen en Bewustzijn / 02 Mei 2017


Bericht van Cobra, 2 mei 2017,
Onderscheidingsvermogen en Bewustzijn
02 Mei 2017

Ook al is er drastische actie ondernomen, de situatie met de gerichte energiewapen aanvallen tegen Lichtwerkers en Lichtstrijders is verre van te zijn opgelost en het volgende artikel moet nog steeds rondgaan, vertaald in zoveel talen als mogelijk en gepost op blogs wereldwijd:


(red: ik had de vertaling hiervan onderaan Cobra’s Situatie Update van 22 april geplaatst, maar het is nu een aparte pagina geworden zodat iedereen hiernaar kan linken: 


Hier moet ik weer herhalen dat de belangrijkste reden dat de Lichtkrachten niet wat meer rechtstreeks ingrijpen de plasma toplet bommen zijn: