Zodra je je vasthoudt aan de gecreëerde ziekten en beperkingen die momenteel in de wereld spelen, en al jouw aandacht daaraan geeft, doe je precies wat het duister wil dat je doet. Het leid je af van hetgeen waarvoor je hier op Aarde bent gekomen, het verzwakt jouw Licht en jouw Liefde. Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel je oordeelt wanneer je je hier mee bezighoud? Het brengt jou in een lage 3D trilling, woede, frustratie en boosheid, dat is waar het duister van leeft, het is het denksysteem wat jouw zover gekregen heeft. Laat het los, het is niet jij. Wij alleen bepalen wanneer deze krankzinnige situatie stopt, als wij stoppen mee te gaan in deze spelletjes van het duister. Hou je bezig met het enige wat echt de wereld en de mensen kan helpen, Licht en Liefde. Straal je Licht en Liefde uit als nooit tevoren, naar iedereen, ja zelfs naar het duister. Vergeef jezelf en neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat je zegt, doet en denkt.

Wanneer wij dit allemaal doen, laten we onze enorme KRACHT van EENHEID zien en is er morgen WERELDVREDE.

zaterdag 29 april 2017

De Essentie van Vergeving / by Matt Kahn // 25 april 20172017

De Essentie van Vergeving
by Matt Kahn/TrueDivineNature.com / 25 april 20172017

Het Herinneren van Eenheidsbewustzijn DEEL 2 Eenheid met het Zelf Degenen van Goud via Suzanne Lie / 26 april 2017

Het Herinneren van Eenheidsbewustzijn
DEEL  2
Eenheid met het Zelf
Degenen van Goud via Suzanne Lie 26 april 2017


Omdat jullie je herinnerd hebben dat jullie eigenlijk Multidimensionale wezens zijn,  zal de hogere expressie van jullie eigen Multidimensionale ZELF worden aangeroepen om het driedimensionale component van jullie Multidimensionale ZELF waar te nemen en te assisteren.

Wij kunnen niet precies zeggen welke levensduur van de vele levens welke jullie Multidimensionale ZELF is, WIL en HEEFT ervaren, die jullie zullen waarnemen.
Echter, de meeste kiezen het leven waar te nemen waarin zij momenteel zijn geïncarneerd omdat zij dan de beste wijzigingen en veranderingen in hun incarnatie kunnen doen.

Maar iedere persoon is anders en iedere persoon heeft een vrije wil. Vandaar dat sommige mensen juist in de greppels willen geraken en wat “voorbije levens” willen opruimen waarvan zij weten dat zij gereed zijn voor transmutatie.

De Raad: Illusie / 27 april 2017 / Ron Head

De Raad:
Illusie
27 april 2017 / Ron Head

Wij spreken hier niet vaak over illusie. Maar misschien zou het nuttig kunnen zijn om enkele van die dingen die illusoir zijn te onderzoeken en waarom wij zeggen dat ze dat zijn.

Allereerst en het meest duidelijk is de materie. Het “spul” dat jullie allemaal om jullie heen zien is een illusie. Waarom? Er is geen materie in het bestaan dat niet van atomen gemaakt is. Atomen, zoals jullie nu weten, bestaan volledig uit energiepakketjes. Nu kunnen jullie die pakketjes namen geven en beweren dat ze los staan van elkaar, maar de realiteit is dat, terwijl jullie het hebben over delen van een gebied, alles een gebied blijft, een eenheid.

Hier hebben we dus een gebied dat uit veranderende frequenties en informatie bestaat en dit gebied maakt indrukken op dat deel van het gebied waarvan jullie denken dat het jullie is.

Deze frequentie leggen jullie uit als geluid, deze als reuk, deze als kleur en deze als gevoel – in feite, miljoenen – en het resultaat dat jullie in je denken creëren is wat jullie rondom je heen ‘zien’. Geen enkele ervan is statisch en nog veel minder blijvend. En zijn schijnbare duurzaamheid is absoluut een illusie. Jullie zien geen verandering. Dat is een illusie. Delen van wat jullie zien die te klein zijn voor jullie om waar te nemen, zoeven rondom jullie heen met een snelheid die jullie niet kunnen bevatten en flitsen zo snel in en uit hun bestaan dat, wanneer jullie hen zouden kunnen zien, ze toch duurzaam zouden kunnen lijken, maar dat zijn ze natuurlijk niet. Jullie zeggen dus bijvoorbeeld tegen jezelf: “Oh, dat is een boom”.

Een Massale Verlichting van de Planeet / Door Suzanne Spooner / 28 april 2017

Een Massale Verlichting van de Planeet ~
 Een recent Gesprek met een Hoger Zelf

Door Suzanne Spooner / 28 april 2017

Suzanne : Waarom is zij tot haar huidige levenservaring op aarde gekomen?

Hoger Zelf: Ze is gekomen om een deel van de massa-verlichting (van de planeet) te zijn.

Suzanne: Wat ziet u vanuit uw perspectief van de 'massale verlichting'?

Hoger Zelf: Het is best interessant! Ik zie iedereen die zij kent, in contact komen en haar licht verheldert. Het is alsof ze het ontsteekt! Het voelt veel warmer. Ik zie jouw verlichten. Je hebt haar verlicht en voorzag het van brandstof. Iedereen van die energie voedt en ondersteunt elkaar. Heeft dat zin?

Suzanne: Absoluut.

Hoger Zelf: En dan is daar het tegenovergestelde ervan maar het gedurende de tijden van het leven veranderd van grote, slechte donkere energie. Het is alsof het verkruimelt, zoals as. Het heeft zijn energie verbrand en het begint gewoon uit elkaar te vallen. Er komen er nog steeds meer die proberen om het aan te wakkeren of het opnieuw op te stoken(angst).

Energieën van 2017: Vier eenvoudige aanwijzingen voor onderweg / geschreven door Patricia Akkermans / geplaatst 29 april 2017

Energieën van 2017:
Vier eenvoudige aanwijzingen voor
onderweg
geschreven door Patricia Akkermans


We zijn nu een kwartaal onderweg in 2017 en hemeltjelief, wat een geweldige, intens transformerende energie komt er vanuit de Kosmos op ons af. Dit kunnen we ervaren in de herhaaldelijk terugkerende oppositie tussen Jupiter en Uranus, gecombineerd met de krachtige aanwezigheid van Pluto. Daarmee doen de energieën van 2017 ook op persoonlijk niveau een sterk appèl op transformatie, vrijwillig of gedwongen.

De wereld zoals je deze kende, zoals je het voor jezelf gecreëerd had, blijkt toch minder stevige fundamenten te hebben dan je dacht. Zo ook in mijn leven.

Om een gevoel van richting te houden op deze weg, die soms erg mistig of gewoonweg duister is, houd ik me sinds kort aan een aantal eenvoudige aanwijzingen [1]. Misschien heb jij er ook iets aan.Een Schrijven van de Schepper / 28 April 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 April 2017 / door Jennifer Farley,
” Vergeet Niet....”


Vergeet niet ... .. met het licht van het Universum wat jouw omringt ben je nooit alleen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlHeavenletter 1760: Het Denkbeeld van Tijd en Ruimte / Geplaatst 29 april 2017

Het Denkbeeld van Tijd en Ruimte
Brief uit de Hemel
Geplaatst 29 april 2017

God zei :

Niets is ver weg, en niets is dichtbij. Zonder het denkbeeld van tijd en ruimte, waar kan tijd en ruimte bestaan? Een denkbeeld is een verkeerd begrepen idee. Het is een fantoom.

Jij bent Mijn gedachte, maar jij bent niet Mijn denkbeeld. Een gedachte die Ik heb kan niet een denkbeeld zijn, want Mijn gedachte en Waarheid zijn Een.

Je gedachten zijn ook duidelijk. In de arena van het denkbeeld van tijd en ruimte, zal vroeger of later je gedachten voor je komen. Dit is niet om te zeggen dat alles dat je voorkomt ook je gedachte is. In dit versplinterde verschijnsel waarin je leeft, zijn er ook de gedachten van andere mensen.

Zeker, de gedachten van andere mensen hebben invloed op jou. Iemands bui heeft invloed op jou. Iemands acties. En toch is er niet "jij". Dat is alleen een denkbeeld die veel steun krijgt in het land die Aarde genoemd wordt. De scheiding die jij ervaart kan alleen een denkbeeld zijn.

vrijdag 28 april 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 28 april 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf -
 28 april 2017

In Antartica gonst het van activiteiten en er worden ontdekkingen gedaan die jullie geschiedenis, die jullie ware Menselijke ontwikkeling maar nauwelijks dekt, zal herzien. Er zijn uiterst interessante vondsten, zoals de lichamen van extreem grote Wezens, bevroren op de plek waar ze waren toen ze door de vorst werden overvallen. Ze stammen uit een periode van vele vele duizenden jaren geleden en het is niet de bedoeling dat jullie deze te zien krijgen. Degenen die de controle hebben over deze gebeurtenissen willen dat jullie in het duister blijven, terwijl ze de volledige waarheid voor zichzelf willen houden. Er zijn er echter ook die voor volledige disclosure vechten en wanneer zij hun zin krijgen zal dit waarschijnlijk ook gebeuren. Met nog maar een klein aantal jaren voordat Ascentie plaatsvindt is er beslist sprake van een bepaalde mate van urgentie wat betreft het in de openbaarheid brengen van de waarheid. Het is jullie geschiedenis die herschreven dient te worden en jullie hebben het recht om de feiten te kennen; deze kunnen niet voor eeuwig achter worden gehouden. 


Aartsengel Michaël, Overmand en Twijfel: Een uitstekende Gelegenheid... / Kathryn E. May, PsyD

WhoNeedsLight.org
Kathryn E. May, PsyD

Transcriptie radiouitzending in Spiritualiteit

Maandag, 2 PM EDT: Aartsengel Michaël,
Overmand en Twijfel: Een uitstekende Gelegenheid...Aartsengel Michaël: Overmand en Twijfel – Een Uitstekende Gelegenheid om te Transmuteren en Alles te Overstijgen.

Aartsengel Michaël schenkt ons duidelijk inzicht en advies over hoe je individuele kracht te gebruiken om de patronen van de lagere Matrix, die binnenin nog zwakjes kunnen voortleven, te ontmantelen.
Samen als één familie verrichten wij dit met Licht gevuld werk om door te stromen, om te zorgen voor Vrede voor iedereen.

We verwelkomen jullie hartelijk om je voor onze wekelijkse uitzending bij ons te voegen – deze week in de lucht op maandag 17 april om 2 PM EDT.

Met Liefde,

Kathryn, Christine and Meg


Op deze dag van je leven / 28 April 2017 / Neal Donald Walsch

28 April 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er een oplossing is. Die is er. Maar je moet doorgaan
om het te vinden. Je kunt niet stoppen, je kunt niet opgeven.

Dit gaat over meer dan alleen geduld.
Dit gaat over meer dan alleen volharding.
Dit gaat over het absolute weten dat God aan je zijde is.

Als je dit weet, geef je nooit op ... en het gevoel van strijd gaat weg.
Je blijft gewoon vooruit bewegen wetende dat uiteindelijk alles zijn uitwerking zal hebben.
En dat er onderweg vele inzichten en geweldige herinneringen zullen zijn.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Aartsengel Zadkiël “Loslaten en Toestaan” / Mei 2017 / Linda Robinson


Aartsengel Zadkiël
“Loslaten en Toestaan”
Mei 2017 / Linda Robinson
Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie met Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij te spreken over loslaten en toestaan.
Veel energetische veranderingen doen zich op de planeet voor. Iedere keer dat er een energie verschuiving is, worden bestaande energetische patronen beïnvloed. Deze verschuivingen mogen een bestaand patroon verbeteren, of zij mogen een grote ontregeling veroorzaken. Je mag deze verschuiving als vreedzaam ervaren als de verandering het patroon verbetert, of je mag problemen ervaren als de verandering voor jou niet harmonieus is. Je mag gewaarworden dat de patronen voortdurend aan het veranderen zijn en dat, voordat jij je aan kunt passen aan de huidige verandering, een andere zich voorgedaan heeft.
Jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen, of energielagen, werken er voortdurend aan om de veranderingen te accommoderen. De nieuwe binnenkomende energie heeft een zeer ander patroon en andere frequentie, en dit staat jullie toe op jullie pad van ascentie door te gaan.

Berichten van Aartsengel Michael Verenigd Spiritueel Bewustzijn /1 februari 2017 / Via Ronna Herman / geplaatst 28 april 2017

Berichten van Aartsengel Michael
Verenigd Spiritueel Bewustzijn
1 februari 2017 /  Via Ronna Herman / geplaatst 28 april 2017


Geliefde Meesters,

De winden van veranderingen blazen sterk binnenin jullie innerlijk en buitenwerelden en jullie voelen je vaak te worden getuimeld door de winden van lotsbestemming.

Jullie worden gebombardeerd met zo veel nieuwe informatie dat jullie lichaam en brein overladen zijn. Alles is zo snel aan het veranderen in jullie wereld dat jullie niet langer kunnen afhangen van wat werd beschouwd de norm te zijn en er is zo’n overvloed van informatie dat het moeilijk is te weten wat te geloven. Oude concepten worden bijgewerkt en de filosofieën van de Oostelijke en Westelijke werelden vermengen zich als hogere uitbreidende waarheden en worden gepresenteerd om jullie te leren zoals de mensheid zich inspant om spirituele volwassenen en meesters te worden van hun bestemming.

Er zijn vele paden voor ver-LICHT-ing en vele variaties en niveaus van de waarheid; maar, de universele wetten  en de waarheid van de Schepper zijn onveranderlijk.

Het communiceren met jullie Hogere Zelf Laatste week van de voorbereiding / Via Suzanne Lie / 24 april 2017

Het communiceren met jullie Hogere Zelf
Laatste week van de voorbereiding voor het Multidimensionaal Leiderschap 2017
Via Suzanne Lie 24 april 2017


Creëer de Gewoonte voor het spreken met jullie Hogere ZELF

Maak het een onderdeel van jullie dagelijkse leven  "om jullie Hogere Zelf met jullie mee te nemen."
Wanneer jullie een wandeling maken, wandel met jullie Hogere ZELF
Wanneer het nodig is boodschappen te doen, doe dit met jullie Hogere ZELF
Wanneer jullie willen spreken, spreken met/via jullie Hogere ZELF

DOCUMENT over wat jullie Hogere ZELF zegt,
Heb altijd iets bij je om op of via te schrijven
om jullie conversaties met jullie ZELF te documenteren.

Terwijl jullie wachten in een restaurant op jullie maaltijd,
Praat met jullie Hogere ZELF

Een Schrijven van de Schepper / 27 April 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 April 2017 / door Jennifer Farley,
” Jij Bent....”


Jij bent een deeltje van de hemelen;
 Het Universum, in menselijke vorm.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1759: Op de Zolder van Jouw geest / Geplaatst 28 april 2017

Op de Zolder van Jouw geest
Brief uit de Hemel
Geplaatst 28 april 2017

God zei :

Zie je hoe een groot deel van jouw hedendaagse narigheid een opeenhoping van het verleden is?

Je houdt het verleden in een oude koffer op de zolder van je gedachten, en je gaat naar boven naar de zolder en je sorteert en sorteert al deze bezittingen. Ze worden bezittingen genoemd, wat je hebt bewaard in deze oude koffer, maar het zijn niet jouw bezittingen. Het zijn oude bezittingen. Oude bezittingen waren eigenlijk nooit van jou, maar je hebt ze wel in een oude koffer op zolder bewaard.

Je haalt een voor een oude kostuums eruit, of je haalt een handvol er uit. Je houdt ze op en onderzoekt ze nauwkeurig. Je herschikt ze. Ze glippen door je vingers net zoals je tegenwoordige leven. Je bent boven op zolder, je houdt het verleden op naast het heden net zoals door een raam. Je wilt eigenlijk niet het verleden laten gaan. Prachtig of vreselijk, je hebt ze het hetzelfde gehouden, en je kijkt ze een voor een door.

donderdag 27 april 2017

Nieuwe uitgave!!! Kryon Boek Veertien is er!! De Nieuwe Mens: De Evolutie van de Mensheid / 25 april 2017 / Lee Carroll


Speciale uitgave van het Familiebulletin
Nieuwe uitgave!!!
Kryon Boek Veertien is er!!
De Nieuwe Mens: De Evolutie van de Mensheid
25 april 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Hebben jullie je ooit dingen afgevraagd over de menselijke evolutie? Ontwikkelen wij ons sowieso eigenlijk wel? Dit gehele boek is gewijd aan channelings van Kryon, die liefhebbend enkele van de werkelijk onverwachte aspecten beschrijft van wat de NIEUWE MENS betekent en van de komende evolutie van onze soort.

De woorden DE NIEUWE MENS zijn een beschrijving van de mensheid die in bewustzijn begint toe te nemen. De mensheid begint de voorspellingen van de Ouden te vervullen die aangaven dat wij het “Hoogste bewustzijn zouden gaan ervaren dat de mensen ooit hebben gezien” als wij voorbij het jaar 2012 zouden zijn.  

Dit veertiende boek van de Kryon-serie bevat hoofdzakelijk niet-gepubliceerde channelings van Kryon van 2013 tot 2016 en bevat ook alle channelings van de diepgaande reis naar Israël van 2015

Wij zijn voorbij 2012 gegaan en de opwaardering is er nu!

Zijn jullie er klaar voor om je te ontwikkelen? 

The New Human:  The Evolution of Humanity
ISBN# 978-188805320-3  |  246 pages  |  $16.95

Bestel nu!!

Lee Carroll


Reactie op de recente poging om de Resistance Movement in diskrediet te brengen, 25 april 2017, door Edward Morgan van Prepare For Change 26 April 2017


Reactie op de recente poging om de Resistance Movement in diskrediet te brengen,
25 april 2017, door Edward Morgan van Prepare For Change
26 April 2017

“Er is veel entertainment op het internet, en terwijl de cabal kronkelt in zijn doodsweeën is de wanhoop duidelijk.”

(Red: dit is een reactie van PFC op het onzinnige bericht dat op internet circuleert met de titel ‘Cobra = cabal”. De wanhoop moet inderdaad groot zijn.)

In de laatste Situatie Update van Cobra op 22 april 2017 heeft Cobra alle Lichtwerkers en Lichtstrijders geïnformeerd dat, doordat de cabal niet in staat is geweest om de derde wereldoorlog te beginnen, zij een ‘elektronische oorlog’ voeren tegen sleutelwerkers en -strijders van het Licht. Hij heeft ook een krachtig ultimatum gesteld – een waarschuwing – naar de cabal, stellend: “Iedereen die een gericht energiewapen gebruikt tegen een burger doelwit, hetzij bewust hetzij onbewust, bedrijft een misdrijf tegen de mensheid en kan erop rekenen er op te worden afgerekend”. Hij stelde verder dat een “internationaal diplomatiek en politiek schandaal met ver reikende consequenties, dat bepaalde sleutelfiguren van de US ontmaskert die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze wapens tegen de burger bevolking, snel kan exploderen”.

Cobra zei ook dat dit een duidelijke poging is om de werkers van het Licht van de oppervlakte van de planeet te verwijderen, aangezien de Lichtwerkers en Lichtstrijders met hun macht van hun gezamenlijk bewustzijn een van de belangrijkste obstakels zijn voor de plannen van de cabal om een wereldoorlog te creëren. Hij legde verder uit hoe deze wapens worden gebruikt door de cabal agenten, wereldwijd, een heel belangrijk segment van de burgerbevolking martelend. Hij vroeg iedereen om dit breed te verspreiden en voegde er een link bij waarin wordt uitgelegd wat “gerichte energiewapens” zijn.


Op deze dag van je leven / 27 April 2017 / Neal Donald Walsch

27 April 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het leven op Aarde meer betekenis heeft dan mogelijk onmiddellijk zichtbaar voor jou is.

Denk alsjeblieft niet dat alles wat je hier doet leven is tot je dood gaat.
Als dat alles zou zijn wat er gebeurde, zou God nauwelijks tijd nemen om betrokken te zijn.

Nee, er is nog iets anders.
Het heeft te maken met de evolutie van jouw ziel.
Wil je daar meer over weten; Over hoe dat gebeurt?

Waarom maak je het vandaag niet tot je ultieme doel om daar achter te komen?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Het leven op de Aarde is ten onder aan het gaan aan haar eigen waanzin. 26 April 2017 / Helena Scheper

Het leven op de Aarde is ten onder aan het gaan aan haar eigen waanzin.
26 April 2017 / Helena Scheper

Hieronder volgt weer een update van de gidsen Tiander en Onaho over de huidige situatie op de Aarde, als aanvulling op mijn boek De waarheid aan het licht” dat door deze gidsen is doorgegeven aan mij als medium:

Gaandeweg de maand november komt er een wending op de Aarde. Deze is bedoeld voor de vijfde dimensie. Dan gebeurt er eindelijk iets tastbaars op de Aarde. Tot nu toe was het allemaal energetisch wat er gebeurde. Daardoor leek het soms alsof er niets aan de hand was gerelateerd aan het boek “De waarheid aan het licht”. Het is echter heel anders dan men denkt op de Aarde. Het totale systeem van jullie planeet is van slag. Het is een zwaar zieke planeet geworden en ze is niet meer in staat om zelfstandig haar lichaam te zuiveren. Het is tijd dat zij hierbij wordt geholpen.

De Aarde is als het ware een tiener die gaat puberen. Het zal niet lang meer duren of zij zal haar opstandigheid tonen. Het leven op de Aarde zal daardoor een sterke wending krijgen. Het is een jaar waarin het kaf van het koren wordt gescheiden. De eerste maanden zijn voorbij en het lijkt alsof alles nog heel rustig is op de Aarde. Althans niet gekker dan dat het al was. Het leven op de Aarde is totaal in de ontkenning als het gaat om het opvangen van de signalen van de zieke Aarde. De hele natuur op de Aarde is van slag bijvoorbeeld. Het valt bijna niemand op dat het weer zo anders is dan eerst. Dat komt dat bijna iedereen het heel druk heeft en aan het overleven is in de stressvolle wereld.

Een Schrijven van de Schepper / 26 April 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
26 April 2017 / door Jennifer Farley,
” Ik Sta Erop”


Wie je dan ook wilt die je bent, zo zal je zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De Arcturiaanse Raad De Waarheid Zal Je In Vrijheid Stellen/ 25 April 2017 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Waarheid Zal Je In Vrijheid Stellen
25 April 2017 / Daniel Scranton
“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wanneer je het ene zegt maar het andere bedoelt, misleid je niet alleen de andere persoon of de andere mensen waar je mee aan het communiceren bent. Je toont een gebrek aan respect voor jezelf. Je authenticiteit maakt deel uit van de waarheid van wie je bent, en de waarheid van wie je bent is om op geen enkele manier verlaagd of gecamoufleerd te zijn.
Je bent hier om jezelf meer volledig te kennen, en om dat te kunnen doen, moet je bereid zijn om jezelf te accepteren zoals je bent. De uitoefening van het liegen, of het niet vertellen van de gehele waarheid, is behoorlijk macht ontnemend. Gewoonlijk is het een poging om een voordeel van de één of andere soort te verkrijgen, maar het is misleidend, en je verkrijgt niets door niet waarheidsgetrouw jegens jezelf en anderen te zijn.

Meer lezen >>>


Betekent Ascentie Dat Ik Moet Sterven? / 23 April 2017 / Marcia Martin, Med.


Betekent Ascentie Dat Ik Moet Sterven?
23 April 2017 / Marcia Martin, Med.

Liefste harten, dit is een geweldige vraag die een reflectie draagt maar om die te beantwoorden met waarheid moeten jullie het concept begrijpen van dood vanuit een spiritueel perspectief. Alles is energie, inclusief jij in de stoffelijke vorm; omdat energie niet kan worden vernietigd maar louter van vorm verandert en door jullie idee van dood als een eindpunt te zien, is een vals/verkeerd punt. Als de dood van het stoffelijke lichaam gebeurt, neemt de energie vorm aan van het energetische. Met andere woorden het stoffelijke houdt op te zijn zoals jullie dat kenden en in plaats van terug te keren naar een vorm die geheel energetisch is. Het wezen dat jullie kenden als de stoffelijke persoon is niet opgehouden te zijn maar de stoffelijke bevatting die in die energie was gehuisd is wel gestopt.

Daarom is er geen eindpunt als de dood gebeurt maar is er een overdracht van energie vanuit de stoffelijke vorm naar de energetische vorm. Alles dat het wezen samenstelt in hun stoffelijke vorm bestaat nog omdat de energie niet kan sterven maar de bevatter die de energie bevat is van vorm veranderd naar een schijnbare soliede vorm die je kunt aanraken en zien tot een energetische vorm waar je toegang toe krijgt met je etherische zintuigen. Jullie hebben allemaal het vermogen om je etherische zintuigen te gebruiken maar niet iedereen van jullie heeft het werk gedaan dat nodig is om in staat te zijn die zintuigen te gebruiken tot op het punt waar je vrijelijk kunt communiceren met het etherische rijk. Als deze zintuigen niet zijn ontwikkeld neem je waar dat de persoon die gehuisd was in een stoffelijke lichaam is gestorven en die is niet langer toegankelijk voor jullie. Terwijl ze in waarheid louter zijn veranderd van vorm en nog verblijven in hun vormeloze, energetische staat. Als jullie eenmaal begrijpen dat niets stopt te bestaan maar eerder van vorm verandert ben je klaar te begrijpen waarom overgaan van dit dichte stoffelijk lichaam naar het hogere energetische veld van het spirituele rijk geen stoffelijke dood nodig heeft (eind) maar wel transformatie nodig heeft (verandering).

Heavenletter 1758 Wat is vergiffenis? /Geplaatst 27 april 2017

Wat is vergiffenis?
Brief uit de Hemel
Geplaatst 27 april 2017

God zei :

Dit is waar haar ouders zijn. Dit was hun versie. Voor jou, is er daarom voor dat geen excuus. Voor hun, was dit hun recht. Waren ze ziek? Natuurlijk. Hebben ze enorme wreedheden voort laten duren? Ja.

We komen terug op vergiffenis als realisatie dat mensen vanuit hun eigen niveau van bewustzijn handelen. Mag ik wat aan je vragen? Vergeef je een kind wat is geacht een achtergebleven kind te zijn - vergeef je een kind die een IQ score heeft en niet een ander? Vergeef je een autistisch kind omdat het autistisch is?

Nu zul je zeggen dat deze kinderen geen keus hadden, en de ouders van je vriendin wel.

Vergeef je dan iemand omdat hij slecht in de verte kan zien of dichtbij of astigmatisch is? Misschien kan hij zijn zicht veranderen, maar nu is dat zijn zicht.