Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 22 april 2017

Dagtekst van Zaterdag 22 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 22 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De lagere natuur: het wantrouwen dat deze bij ons moet opwekken -

"Elke dag ben je blootgesteld aan de uitingen van je lagere natuur. Ze is een deel van jou en ze legt je haar argumenten voor, maar koester argwaan en probeer je niet te laten overtuigen, geef haar nooit gelijk. Geef haar, zo je wilt, het voordeel van de twijfel en zeg: “Goed, ze is wat ze is, om redenen die zonder twijfel geldig waren in het verleden, in een bepaald stadium van de evolutie, toen de mens net als de dieren zijn instinct moest volgen om te overleven. Maar nu, in een meer gevorderd stadium van de evolutie, heeft de kosmische Intelligentie andere plannen met mij.”

En hoed je ook voor degenen die zich door hun lagere natuur laten leiden. Je kan het hen vergeven omdat je de oorzaak van hun gedrag begrijpt, maar laat je niet beïnvloeden. Hen begrijpen, verontschuldigen en vergeven is iets anders; en tenzij in uitzonderlijke gevallen, is dit zelfs raadzaam. Maar jij, volg steeds je hogere natuur, dan zul je altijd op de goede weg zijn en ook anderen kunnen meenemen."
Een Schrijven van de Schepper / 21 April 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
21 April 2017 / door Jennifer Farley,
” Blijf Hart Gecentreerd”


Het kan heel uitdagend zijn om met alle chaos ter wereld hartgericht te blijven,
maar het kan gedaan worden.
Het kan verbazingwekkend zijn om te begrijpen hoe het universum zo'n negatieve activiteit kan tolereren ...behalve voor de vrije wil van de mens.
Je zult jouw eigen persoonlijke overtuiging hebben over het waarom en hoe
van een bepaalde situatie, maar onthoud dit,
 jij hebt ook de mogelijkheid om dat geloof te veranderen en tijdens die verandering verandert jij inderdaad jouw wereld.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 21 April 2017 / Neal Donald Walsch

21 April 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
... dat geld niet het probleem is.
De moed hebben om jouw hoogste gave te geven is het probleem.

Er ligt geen zekerheid in wat je ook doet voor de kost
wanneer je van binnen sterft terwijl je het doet.
Dat zorgt voor het lichaam ten koste van de ziel.
En een kwijnende ziel kan niet helpen
behalve een kwijnend lichaam produceren.
Dus denk niet dat je "jezelf verzorgt" door je geest te doden
om je lichaam in leven te houden.

Hoe lang wil je nog uitstellen wat je doodgraag wilt doen?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 1741 Mens Zijn / Geplaatst 22 april 2017

Mens Zijn
Brief uit de Hemel
Geplaatst 22 april 2017

God zei :

Jij bent de uitdrukking van Mijn Heilige Zijn op Aarde. Wat kun je anders zijn, geliefden?

Ik vermenigvuldig Mezelf, en Ik vermenigvuldig Mezelf in jou, in de illusie van jou.
Als Ik jou gemaakt heb, wat kun je dan anders zijn als heilig? Het laatste wat je zou denken wat je bent is heilig. Maar als je als heilig aangesproken was ipv. ondeugend, toen je kind was en je verdere leven, zou je niet aan je heiligheid getwijfeld hebben zoals je nu doet. Je hebt je eigen ondeugden goed leren accepteren, gebrek, dwaasheid enz. alsof je een gestoorde was en ondoordacht twijfel je aan jouw heiligheid, wat de Waarheid van jou is. Zeker, alles keert terug naar het verleden.

Je ging naar buiten, speelde en werd vies en misschien werd er tegen jou tekeergegaan en voor altijd na dat je dacht dat je smerig was, je moest worden gewassen en vergeven. En als je een bad genomen had of berouw getoond had, voelde je je goed maar alleen voor even. Ook als je niets deed, alleen maar ten gevolge van leven op Aarde in de vorm van een lichaam, zou je vuil toenemen.

vrijdag 21 april 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 21 april 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf -
21 april 2017

De gebeurtenissen gaan steeds sneller en ze stevenen af op de dagen waarop de waarheid omtrent jullie bestaan zal worden onthuld. In werkelijkheid is er niet veel tijd meer over voordat de veranderingen zich aandienen en het zou goed zijn je daarop voor te bereiden. Jullie belangrijkste doel is om je zelfbeheersing te handhaven en te allen tijde je kalmte te bewaren, aangezien je zult ontdekken dat vele mensen opgewonden raken en geen idee hebben van wat er gebeurt. De onrust en voortdurende problematiek van het leven van dag tot dag worden niet geholpen door de voortdurende tegenslagen en oorlogsdreiging. Sommigen zullen zich afvragen waarom wij niet ingrijpen en zoals we eerder al zeiden, zijn jullie de scheppers van je eigen lot en moeten jullie de resultaten daarvan oogsten. Het is jullie echter niet toegestaan acties te ondernemen die in schril contrast staan met het Plan voor de Evolutie van de Mens, zoals dat is vastgesteld door degenen die toezicht houden op jullie vooruitgang. Al dit soort pogingen zullen worden geblokkeerd of omgeleid op een manier die voorkomt dat er grote veranderingen kunnen plaatsvinden.

UPDATE: Benjamin Fulford - 20 april 2017 Japanse Premier wordt vandaag strafrechtelijk vervolgt, ................ .

UPDATE: Benjamin Fulford - 20 april 2017
Japanse Premier wordt vandaag strafrechtelijk vervolgt, persconferentie gepland om 16:00, zeggen Japanse rechtervleugel bronnen.

(Benjamin Fulford) Japanse premier Shinzo Abe zal vandaag strafrechtelijk worden aangeklaagd op beschuldigen in verband met de Moritomo Gakuen land deal, volgens een e-mail  die vannacht ontvangen werd van een Japanse rechtervleugel bron dicht bij de keizer.


Een aankondiging hiervan zal vandaag worden gedaan op een persconferentie die wordt gehouden om 16.00 uur in de persconferentiezaal van het lager huis van het parlement, aldus de bron. Dit wordt gevolgd door een bekendmaking van Abe's ontslag, zegt de bron.

De poging om Abe te verwijderen wordt georkestreerd door Henry Kissinger, die de Khazariaanse mob overheersing over Japan in stand wil houden door Abe te vervangen, die onlangs onder voorbehoud is afgetreden, met Ichiro Ozawa, zegt de bron.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlJEZUS: En als jullie er klaar voor zijn, zal het Licht dagen. / 20 april 2017 / via John Smallman


JEZUS:
En als jullie er klaar voor zijn, zal het Licht dagen.
20 april 2017 / via John Smallman

Spirituele groei of evolutie is het pad van de mensheid naar ontwaken. Het werd gevestigd door jullie hemelse Vader op het moment dat jullie ervoor gekozen hebben de onwerkelijkheid van de afscheiding van Hem te ervaren. Er is geen dergelijke staat als afscheiding, het is enkel een vijand, een gek denkbeeldig idee dat kort geleden in jullie opkwam en waarvoor jullie hebben gekozen om aan mee te doen. Nu lijkt het heel echt, aangezien jullie moeite hebben om te ontwaken uit de diepe sluimer waarin jullie gevallen zijn om het idee van afscheiding te kunnen voelen en leven.

Omdat jullie eeuwig Een met God zijn, is het onvermijdelijk dat jullie wakker worden in de staat van eeuwige vreugde waarin jullie liefdevolle Vader jullie heeft geschapen. Maar, zoals ik jullie eerder heb verteld, dringt liefde niets op, het accepteert en laat toe. Het eert jullie keuzes, wat deze ook zijn, en wacht met oneindig geduld op het moment dat jullie ervoor kiezen om het in je hart te verwelkomen. En de aankomst en erkenning van dat moment is een individuele keuze die elke mens zal maken, omdat de doorlopende ervaring van afscheiding, zij het onwerkelijk, veel te pijnlijk is om eindeloos te verdragen.

Dagtekst van Vrijdag 21 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 21 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Kinderen - de opvoeding van hun onderbewustzijn

"Een kind opvoeden bestaat er niet alleen in het de les te lezen, het taken op te leggen en het te straffen als het ongehoorzaam is. Om goede opvoeders te zijn, moeten ouders denken aan alle kwaliteiten en deugden die diep in de ziel en de geest van hun kind besloten liggen, en zich concentreren op de goddelijke vlam die in het kind woont en deze alle mogelijkheden bieden om zich te manifesteren. Op die manier zullen in het kind later prachtige eigenschappen ontkiemen, die men in hem gestimuleerd heeft.

En omdat een kind niet altijd begrijpt wat men hem zegt, of waarom het hem gezegd wordt, moet men zich ook weten te richten tot zijn onderbewustzijn. Zijn ouders of opvoeders kunnen bijvoorbeeld, als het kind al slaapt, aan zijn bedje zitten, het heel zachtjes strelen zonder het wakker te maken en het kind alle goede kwaliteiten influisteren, die ze het toewensen. Op die manier leggen ze in het onderbewuste van het kind kostbare elementen, die wanneer ze jaren later ontluiken, het kind voor veel vergissingen en gevaren zullen behoeden."
Een Schrijven van de Schepper / 20 April 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 April 2017 / door Jennifer Farley,
” De Nieuwe Golf


Voelt het alsof je niet beweegt of dat je zo traag bent alsof je kruipt?
Het werk dat je aan jezelf en anderen doet voelt alsof het niet vordert, alles lijkt alsof het in de tijd bevroren is.
 Vrees niet, mijn geliefde!
Alle veranderingen die je van het begin van het jaar tot nu toe hebt doorgemaakt,
hebben een spanning gelegd op jouw gehele zelf ... dit is jouw rusttijd.
Sta het toe!
Snel genoeg (zeer binnenkort), is er weer een enorme sprong van groei en leren. Neem je tijd, rust en verzet de drang om het te pushen ...
de 'nieuwe golf' zal hier op de juiste tijd zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 20 April 2017 / Neal Donald Walsch

20 April 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het goed is om veel plannen te maken, maar het is ook goed om veel ruimte te maken voor datgene wat planning nooit kan produceren.

Het is soms leuk om alles te beslissen,
te besluiten, en geregeld te hebben.
Maar je wilt misschien ruimte overlaten in je leven voor spontaniteit.
Sommige van de beste keuzes worden gemaakt
"zonder er over na te denken".
Sommige van de beste uitkomsten worden gecreëerd
zonder dat er iets specifieks hoeft te gebeuren.

Wie en hoe en waarom en wanneer en waar lief te hebben
valt vaak in deze categorie.

Je hoeft maar een seconde na te denken om precies de reden te weten
waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlHeavenletter 1740 In Werkelijkheid / Geplaatst 20 april 2017

Heavenletter 1740
In Werkelijkheid
Brief uit de Hemel
Geplaatst 20 april 2017

God zei :

Ben jij je ervan bewust dat Ik mijn zegen rijkelijk over je uit laat vloeien? Onverklaarbare zegeningen komen uit de Hemel. Sommige komen onaangekondigd, op zichzelf, een koor van Liefde, die plotseling in je schoot geworpen wordt.

Andere zegeningen heb je uit de Hemel naar beneden getrokken als schemerduister. Je moest op het puntje van je tenen gaan staan om te reiken en reiken deed je en je trok de zegeningen naar beneden en liep met ze weg, als een gelukkige familie.

Sommige zegeningen waren net zo onverwacht als regen in de woestijn en sommige welke je hebt geëist wacht je nog steeds op.

Toch is ook één zegen het waard om een leven op te wachten. Hoewel je veel meer hebt dan één zegen, ook één zegen is genoeg, net zoals een beetje Maggie in de soep voldoende is.

donderdag 20 april 2017

Live Kryon Channeling 178: Vijf Tegenvallers van de Oude Energie. 3 / 21 januari 2017 /Lee Carroll / Geplaatst: 20 april 2017

Live Kryon Channeling 178:
Vijf Tegenvallers van de Oude Energie. 3
Deze live channeling werd gehouden in Salt Lake City, Utah.
21 januari 2017 /Lee Carroll / Geplaatst: 20 april 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Nummer drie:

Nummer drie: Jullie zijn onwaardig. Oh, lieve mensen, zelfs enkele van de meest recente channelings die ik heb gegeven kwamen op een diepgaande manier uit op dit thema. Hoe ik dit doe zonder het kind in jullie te krenken? Hoe konden jullie ooit iemand geloven die vertelde dat jullie in zonde zijn geboren? Hoe konden jullie dit geloven terwijl binnenin jullie de grootsheid van de schepper is? Het is allemaal om jullie heen – God binnenin!

Hoe kan iemand zeggen: “Jullie verdienen God niet?” Willen jullie dit tegen je kinderen zeggen? Visualiseer je kind voor je en zeg: “Jullie zijn in zonde geboren. Ik zal niet van jullie houden totdat jij iets doet waardoor jij dit verdient.” Zouden jullie dit tegen je kinderen zeggen? Zou de Schepper van Liefde jullie dit aandoen? Hoe kinderachtig is deze teleurstelling terwijl het toch het paradigma is van een planeet in een oudere energie van bewustzijn – in het duister – en dat is waar jullie in hebben gezeten. 
Het Concept Om de Spiegel te Breken. /19 april 2017 / door Jenny Schiltz

Het Concept Om de Spiegel te Breken.
19 april 2017 / door Jenny Schiltz


We zitten diep in de tijdslijn van ineenstortingen, persoonlijk en collectief. Voor velen is het een interessante tijd van je ‘verloren voelen’ geweest, zoals je door twee werelden bent gegaan, schrijlings of dat je gewoon niet hoort in de ene waar je in bent. Met de ineenstortende tijdslijnen merken we dat we in een schoonmaak zitten.

Ik was kortgeleden verbonden via de social media met mijn eerste vriend zijn beste vriend, wat een explosie uit het verleden was en volmaakt getimed. Dit bracht dingen naar voren die onaf waren gebleven in me. Dingen die ik me niet had veroorloofd om te zien en waar ik me mee kon verzoenen, dus er een tijdslijn mee kon laten ineenstorten. Mijn ziel werkte volmaakt samen om dit onder mijn menselijke aandacht te brengen zodat ik losse eindjes kon verbinden waar ik in jaren niet had over nagedacht. Enigen van jullie kunnen gelijkheden vinden voor zo’n situatie of er kunnen gewoon herinneringen aan de oppervlakte komen om te worden erkend, dus om die tijdslijn te laten instorten. Langs dezelfde lijn ontdekken sommigen stoffelijke ziekten die terugkeren die ze in jaren niet hadden beleefd of een hernieuwde af-speling van een verwonding. En weer is dat een schoonmaak… we moeten kijken naar welke emotie ons aan die werkelijkheid verbindt tegenover een andere. Het was om deze reden dat velen voelden alsof ze in een lagere vibratie waren gestort of “daar weer terug” waren, en wéér enige weken geleden. Sommigen waren in staat om direct terug te wippen terwijl anderen nog voelen alsof ze door de modder heengaan.

SAUL: God zou Zichzelf nooit voor iemand van jullie verbergen! / 19 april 2017 door John Smallma


SAUL:
 God zou Zichzelf nooit voor iemand van jullie verbergen!
19 april 2017 door John Smallman

Alles is Eén, er is alleen Eén, de gehele schepping is eeuwig verbonden met zichzelf. Alles wat bestaat, is liefdevol en vreugdevol gehouden in de oneindige grootsheid, dat God is, de Bron van Hoogste Intelligentie en oneindig liefdevolle wijsheid, en het beste woord dat jullie voor deze staat hebben, deze conditie - welk de werkelijkheid is - is liefde!

Focus op Liefde omdat er niets anders is. Wat jullie ervaren is niet liefde, is onwerkelijk en heeft geen aanwezigheid, geen bewustzijn en geen kracht, dus focus je op de Werkelijkheid en vind het in jullie zelf - het briljante licht dat jullie in elk moment omhelst en ondersteunt - en vreugdevol is in de vrede, het Comfort, en de tevredenheid wat Het jullie onophoudelijk biedt. Gods wil voor jullie is dat jullie je bewust zijn van Zijn liefde voor jullie, bewust zijn van jullie onafscheidelijke eenheid met Hem en dat jullie in ruil daarvoor het wonder daarvan delen met al het bewustzijn door voortdurend de intentie vast te houden om dit te doen.

LiefdeLicht-Energie: De Afgelopen Week Prachtige Stijgingen met Vandaag weer een Topper!! / 20 April 2017

LiefdeLicht-Energie:
De Afgelopen Week Prachtige Stijgingen met Vandaag weer een Topper!!
20 April 2017
De Diagrammen van 13-04-2017  t/m 20-04-2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Te midden van Grote Overgang / Via Suzanne Lie / 11 april 2017

Te midden van Grote Overgang
Via Suzanne Lie / 11 april 2017


De Arcturianen

Geliefde Arcturianen,
Ik ben te midden van een grote overgang geweest en ben nog niet gevestigd in het NU. Echter ik voel mij veel meer geaard.
Daarvoor was ik in staat om te herinneren, “Hey Sue, waarom vraag je de Arcturianen niet gewoon om hulp.” Dus eindelijk, deze ochtend, vroeg ik het hen. Ik deel hun antwoord met jullie.

Lieve Suzille,

Je bent te midden van een grote overgang, zowel in je drie dimensionale leven, evenals in jouw multidimensionale bewustzijn.
Lang geleden heb je je vrijwillig aangemeld, om te assisteren met de Planetaire Ascentie. Uiteraard, van jouw voor-geboortelijke locatie in de vijfde dimensie en verder, was jouw bewustzijn afgestemd op een “vriendelijker, zachtaardiger realiteit.”

Dagtekst van Donderdag 20 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 20 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Onze uitwisselingen met de natuur en alle levende wezens moeten worden verdiept -

"We kunnen niet leven zonder uitwisselingen te hebben met de ons omringende wereld. Ons leven bestaat slechts uit uitwisselingen, te beginnen bij de ademhaling en de voeding. De zintuigen, de tastzin, de smaak, de geur, het gehoor en het zicht zijn ons gegeven door de natuur om uitwisselingen te kunnen hebben. Ook ons affectief en intellectueel leven bestaat uit ontmoetingen en uitwisselingen: door woorden, gevoelens en gedachten creëren we onophoudelijk een netwerk van relaties, die aan de basis liggen van het gezinsleven en het sociale leven.

Indien de mens en nog niet zoveel heilzame gevolgen ondervinden van die uitwisselingen, is het omdat ze vaak niet boven het niveau van het instinct en het onbewuste uitkomen, zoals bij de planten en de dieren . Planten en dieren ademen en voeden zich ook. Ook dieren hebben zintuigen, die vaak zelfs beter ontwikkeld zijn dan bij de mens en ook zij hebben een familiaal en sociaal leven. Het is dus aan de mens om de uitwisselingen die hij heeft met de natuur en de mensen die hij ontmoet, bewuster en rijker te maken. En daartoe biedt ons onderricht talrijke oefeningen."

Op deze dag van je leven / 19 April 2017 / Neal Donald Walsch

19 April 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat een argument winnen nooit het doel is van een echte spiritueel leraar.  Het winnen van iemands hart is dat wel.

De opzij zetten van iemands integriteit is niet noodzakelijk om iemands hart te winnen,
maar het opzij zetten van iemands woede kan wel noodzakelijk zijn.
Het is mogelijk om een punt te maken, zonder een vijand te maken.
Het is mogelijk om goed te zijn, zonder rechtvaardig te zijn.

Debatteren hoeft niet vernederend te zijn.
Als er iemand is met wie je het deze dag oneens bent,
zou het dan niet geweldig zijn van jou dat je het niet met
hem eens bent zonder onvriendelijk te worden?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 19 April 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
19 April 2017 / door Jennifer Farley,
” Een Gedachte ”


Het verschil tussen het ‘hebben’ en het ‘niet hebben’
is simpel ......... .een gedachte.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1739 Wat Ligt er voorbij de Zichtbare Wereld / Geplaatst 20 april 2017

Wat Ligt er voorbij de Zichtbare Wereld
Brief uit de Hemel
Geplaatst 20 april 2017

God zei :

Dat wat je bewondert, neem je als voorbeeld. Het karakter wat je bewondert in anderen is jouw karakter. Je hebt het wellicht nog niet ten volle tot uitdrukking gebracht maar het is al van jou.

Veel van Mijn kinderen willen weten wat hun gedetailleerde doel is in het leven. Blanco, het is om te zoenen. Als je heldendom bewondert, begrijp dan dat je doel, heldendom is. Als je grote wijsheid bewondert, dan verwerf- én geef je grote wijsheid. Als je enorme vriendelijkheid bewondert, dan is vanuit je hart leven jouw bestemming.

In deze discussie, spreek Ik niet op het niveau van de materie, en toch vraag Ik je ook niet om de materie op te geven. Het kán jouw bestemming zijn om rijk te worden zo dat je er goed werk mee kunt doen. Goed werk komt in vele vormen maar jouw bestemming openbaart zichzelf altijd in een vorm van Liefde.

woensdag 19 april 2017

Benjamin Fulford: Pogingen Khazariaanse maffia om Derde Wereldoorlog te starten gestopt in Syrië en Noord Korea / 17 april 2017

Pogingen Khazariaanse maffia om Derde Wereldoorlog te starten gestopt in Syrië en Noord Korea
Benjamin Fulford / 17 april 2017

Nu dat Donald Trump zijn ware kleuren laat zien als Zionistisch (Khazariaanse maffia) slapende agent, raakt hij steeds meer geïsoleerd en is hij schuldig aan bewijsbare oorlogsmisdaden, zijn Pentagon, CIA en andere bronnen het over eens.“Trump is passé,” was hoe een CIA bron de situatie beschreef.

Trump is onder druk gezet door zijn Zionisten handlangers om te proberen de Derde Wereldoorlog te beginnen omdat deze religieuze fanatiekelingen nog steeds denken dat ze op de een of andere manier een oorlog gaan beginnen tussen “Gog en Magog,” 90% van de mensheid gaan vermoorden en de rest tot slaven gaan maken. Om deze reden gaf Trump het bevel voor een aanval op een Syrische luchtmachtbasis waar Russisch personeel gestationeerd was. Dat is ook waarom Trump vorige week probeerde een oorlog te beginnen tegen het nucleair bewapende Noord Korea.

De situatie met Noord Korea was ontworpen door de Zionisten voor extreme macho tegenstanders, om Noord Korea’s Kim Jong Un en Donald Trump te provoceren naar een situatie die geen van beiden zou kunnen stoppen zonder gezichtsverlies. De Noord Koreanen zeiden dat ze er recht op hebben om deze raketten te testen, wanneer ze maar willen, vooral op de 105e verjaardag van de geboorte van de oprichter van hun land vader Kim Il Sung. Trump zei: “als je dat doet zullen we aanvallen.”

Montague Keen, 16 april 2017 / Veronica Keen


Montague Keen,

16 april 2017 / Veronica Keen

Dit is een belangrijke boodschap voor jullie, vrienden. Het tij is gekeerd en de cabal bevind zich nu in moeilijkheden. Twee soorten ET’s voorkwamen de recente raketaanval. Deze operatie zal keer op keer worden herhaald, ongeacht wie de raket afvuurt. De controle is de cabal uit handen genomen. Ze beginnen zich snel te realiseren dat hun spel voorbij is. Ze ontdekken dat ze ontmaskerd zijn en dat het voor iedereen zichtbaar is. Het heeft enige tijd geduurd om dit te bereiken, maar hun klauwen waren overal, dus moesten we gedegen te werk gaan.

Op zondag 16 april is de EVENT in Azië begonnen. Het was nodig om het proces daar te beginnen. Op dinsdag 18 april was de EVENT over de hele wereld uitgespreid. Wees alert op alle bewijzen hieromtrent, aangezien de cabal alles in haar tanende macht zal doen om te voorkomen dat jullie dit zien. Twee leiders van de Zionisten zullen gevangen worden genomen. Zij zijn verantwoordelijk voor alle dood en vernietiging die overal plaatsvindt. De kop van de slang dient eerst te worden verwijderd, daarna volgt alles zoals het zou moeten. Werk tezamen om te redden wat je kunt uit het bloedbad dat door de cabal is achtergelaten.
Wij, aan deze kant van het leven, moesten hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Er waren maar een paar mensen op Aarde die konden bevatten waar we naartoe werken. 2017 en 2018 zullen duidelijk laten zien wat onze plannen waren en wat de plannen voor de toekomst zullen zijn. Angst wordt jullie door de cabal opgedrongen via hun TV en kranten. Er wordt tegen jullie gelogen. Trap niet in hun leugens.