Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 1 april 2017

Energie Update & een Boodschap van Quan Yin 31 Maart 2017 / Jenny Schiltz


Energie Update & een Boodschap van Quan Yin

31 Maart 2017 / Jenny Schiltz
Het woord van vandaag om onze huidige tijd te omschrijven is warrig; wat betekent dat deze energie verwarrend, verontrustend en vaak frustrerend kan zijn. Velen voelen eenvoudig overal en nergens - het ene moment is vol van de meest ongelooflijke gelukzaligheid en het volgende moment komt onzekerheid en ongerustheid. Het gebrek aan ritme met deze energie heeft het een uitdaging gemaakt om erover te schrijven aangezien het zo snel verandert. Ik ga mijn best doen om samen te vatten wat er aan het plaatsvinden is.  
Herinneringen & Emoties die naar boven komen
Of het nu door dromen is of door korte momenten van een herinnering die naar boven komt, alles komt naar de oppervlakte. De intensiteit hiervan hangt af van waar je in je proces bent. Voor sommigen van ons kan het de eerste keer zijn dat wij echt in onze dieptes gekeken hebben, ons verdriet en woedde voelden. Eer deze gevoelens, sta hen toe om een stem te hebben ongeacht hoe lelijk zij mogen toeschijnen te zijn. Voor anderen, is het ons toestaan om meer lagen af te pellen, onszelf steeds meer vergevend en steeds meer van onszelf houdend. Voor mijzelf en sommigen van mijn cliënten, heeft het Universum gebeurtenissen georkestreerd die ons getoond hebben waar wij nog steeds diepe verborgen verwondingen/kwetsuren hebben, zelfs met al het innerlijke werk dat wij gedaan hebben, zodat wij hen eindelijk los kunnen laten. Het goede nieuws is dat wij nu de gereedschappen hebben om precies dat te doen. Ik vroeg aan mijn gidsen hoe om te gaan met de emoties die naar boven komen en aan mij werd zeer duidelijk verteld dat ik een keuze heb … ik kan in/naar de emoties gaan en hen opnieuw doorleven, of ik kan kiezen hen vanuit een hoger perspectief te bekijken en ieder gevoel van het verkeerd gedaan te hebben dat ik voel los te laten. Het is het begrijpen dat het in staat zijn om het grotere plaatje te zien (zoveel als wij kunnen) ons toestaat om van volledig slachtofferschap naar puur persoonlijke macht/kracht te lopen; een moeten voor de complete zielbelichaming.  

Dagtekst van Zaterdag 1 April 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 1 April 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Omstandigheden - deze waarin het lot ons geplaatst heeft aanvaarden

"Er zijn zoveel personen in de wereld bij wie je – zo denk je toch – betere omstandigheden zou aantreffen om te werken en je te ontwikkelen! Waarom word je in je familie, op je werk of elders nu net omringd door die bepaalde personen, en niet door anderen?... In plaats van je te beklagen, in opstand te komen of moedeloos te worden, zou je moeten nadenken en jezelf vragen stellen.

Het is waar dat sommige situaties op het eerste zicht onverklaarbaar en onverdraaglijk lijken; maar zelfs als je het niet begrijpt, doe toch je best om te denken dat zij een betekenis, een bestaansreden hebben. En hoe meer het onbegrijpelijk is en tegenstrijdig met hetgeen je verlangt, des te meer vertrouwen moet je hebben in de Hemel en zeggen tot jezelf dat de verwezenlijking van je beste verlangens via deze weg moet gaan. Zelfs indien je op het moment zelf afziet, zul je er na enige tijd sterker uitkomen; je relaties met de anderen zullen verbeteren, en je zult voelen dat je innerlijk werk ook een gunstige invloed heeft op je gezondheid."De Raad - Chaos en Vrede / 31 maart 2017 / Ron Head

De Raad -
Chaos en Vrede
31 maart 2017 / Ron Head

Aangezien dit nieuwe seizoen begint, laat ons jullie aandacht vestigen op wat wel en wat meestal niet gebeurt in jullie wereld.

Er werd voorspeld dat deze tijd chaotische zou zijn op jullie wereld. We vertelden jullie dat de meeste, zo niet alles, van de structuur van jullie samenlevingen zouden beginnen af te brokkelen, dat dit noodzakelijk is voordat jullie ze weer kunnen of opnieuw zullen opbouwen. En velen van jullie zien het begin van dit. Wij willen jullie wijzen op wat er niet gebeurt.

Kijk om je heen en zie dat in deze wereld, dat het thuis is van meer dan zeven miljard van jullie - en we tellen alleen de oprechten, degenen onder jullie die zo overdreven trots op jezelf zijn als soort - jij, werkt persoonlijk alleen samen in een klein gebied met relatief weinigen van jouw soort. Dit is waar zelfs als je meerdere steden of zelfs continenten bezoekt.

Nu, ook al is dat het geval, dan is jouw idee dat je een wereldwijd verbonden wezen bent, in veel opzichten een goed idee, heeft het geresulteerd in een soort van verslaving aan de emotionele inhoud van de dagelijkse bombardementen van informatie van vele duizenden mijlen weg. Dit wordt nauwkeurig gezift en gehandhaafd. Dit wordt gebruikt om jullie in een gevoel van behoefte te houden voor anderen om te zorgen voor jullie. Dit is ontkrachtend. Bekrachtiging is niet wat gewenst is, in ieder geval niet door degenen die jullie samenleving controleren.

Hogere Frequentie Energieën – 9de Dimensionale Arcturische Raad / 17 maart 2017 / via Daniël Scranton

Hogere Frequentie Energieën – 9de Dimensionale Arcturische Raad
17 maart 2017 / via Daniël Scranton

“Gegroet. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om ons met jullie allen te verbinden.

We hebben jullie heel zorgvuldig gade geslagen en observeerden de manieren waarop jullie niet alleen energie kregen maar ook de wijzen waarop jullie die energie gebruiken. Als wij jullie observeren en jullie de energie tot je nemen die je krijgt en die gebruiken om een betere ervaring van de werkelijkheid te creëren, voelen we vreugde.

Soms echter, moet de energie die jullie ontvangen eerst door jullie stoffelijke lichamen gaan om de ruimte voor je te zuiveren om die energie volledig te kunnen gebruiken. Jullie moeten een vermogen hebben om ermee te resoneren om die te kunnen gebruiken. En dat kan betekenen dat er wat huis-opruiming te doen is.

Een Schrijven van de Schepper / 31 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
31 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Licht van Binnenuit ”


Laat jullie licht zacht en zoet uitstralen van binnenuit.
Geen boosheid, woede, wrok of haat
 kan de liefde van Het Universum weerstaan.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1376 Om de Hoek / Geplaatst 1 april 2017

Om de Hoek
Brief uit de Hemel
Geplaatst 1 april 2017


God zei :

Ga vandaag eens uit van het idee dat alles dat je doet gemakkelijk gaat. Ga vandaag eens uit van het idee dat al het goede naar je toe komt. Ga vandaag eens uit van het idee dat het leven zich voor je ogen ontvouwt en schatten laat zien. Ga vandaag eens uit van het idee dat je van de wijn van het leven proeft. Alle kelken zijn gevuld met goede wijn, en je proeft er gewoon van.

Ga vandaag eens uit van het idee dat het leven een rivier is die naar je voeten stroomt.
Ga vandaag eens uit van het idee dat er geen ver weg gelegen bergen zijn die beklommen moeten worden. Alle pieken komen dichtbij door jouw ogen van liefde.

Ga vandaag eens uit van het idee dat afstand niet bestaat. Ga vandaag eens uit van het idee dat je alles bij de hand hebt. Kies druiven van alle presenteerbladen die langs komen.

vrijdag 31 maart 2017

Vanuit de Akashic Archieven April 2017 Boodschap / Gechanneld door: Jen Eramith MA / 31 maart 2017

Vanuit de Akashic Archieven
 April 2017 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA / 31 maart 2017

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in April 2017 verwachten?
De energie in deze maand is zeer intens. Het ziet eruit zoals een scherpe bergtop met een steil hellend pad naar de top. De top is een balancerend, precair punt met een steil hellend vlak omlaag naar de bodem. De energie van deze maand is onstabiel en moeilijk om vooraf te zien. De manier waarop de maand zich zal ontvouwen is zeer reactief aangaande wat er gebeurd is in Februari en Maart.
Deze maand heeft een alles-of-niets configuratie. Op het ene pad, zou het een zeer normaal-lijkende maand kunnen zijn met niet veel dat er gebeurt. Op een ander pad, zou alles wat jij je voorstelt kunnen gebeuren. De ergste dingen kunnen gebeuren of de beste dingen zouden kunnen gebeuren. Of de intensiteit overduidelijk is aan de oppervlakte of niet, niets zal normaal zijn deze maand. De onstabiliteit van de energie zal leiden naar diepgaande verschuivingen op ieder niveau.

3D Mysterie dat ontward is in 5D /30 maart 2017 door Steve Beckow

3D Mysterie dat ontward is in 5D
30 maart 2017 door Steve Beckow

Als ik “kijk”wat “zie” ik dan? 

Ik “zie”dan dat we nog een stoffelijke vorm bewonen maar we zijn allemaal gevuld met liefde, verrukking en vrede. De ruimte die resulteert zal waarschijnlijk de meest bijdragende factor zijn die de wereld laat werken.

Ik begrijp dat onze lichamen lichtlichamen zullen zijn en dat we allemaal terugkeren naar onze gewenste leeftijd en nooit meer hoeven te sterven om onze lichamen te veranderen. (1)

Hindoes noemen deze staat moksha of bevrijding van de noodzaak om nooit meer te hoeven worden her-boren. Ascentie naar de Vijfde Dimensie is juist die moksha, ook bekend als Sahaja Samadhi. (2)

Het eind van onze vrees voor de dood zal enorm bijdragen aan de werkende wereld.
Het niet-bestaan (non-existence) van ziekte zal er ook aan bijdragen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 30 maart 2017

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
30 maart 2017


De uitlijning die je zoekt is geen externe plaats, maar veeleer een interne ruimte van zijnheid. Het is het verbinden met je kern, jouw goddelijke aanwezigheid, die altijd binnenin je heeft bestaan. Je krijgt het idee dat het buiten je is omdat je misschien hulpmiddelen moet gebruiken om er te komen - meditatie, yoga, etc - maar die hulpmiddelen helpen je alleen om  terug te keren naar je eigen waarheid binnenin.

Wanneer je echt begint te begrijpen dat het allemaal binnenin begint, zul je merken dat de frustratie voortkomt uit het extern gefocust zijn en afhankelijk is van het gedrag van anderen daar je geluk is verdwenen, en je ineens veel meer vreedzamer en accepterend wordt dan ooit tevoren.

Op deze dag van je leven / 31 maart 2017 / Neal Donald Walsch

31 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat Gods licht door jou heen schijnt als jij licht schijnt op een ander.

De duisternis van de wereld kan worden verlicht door jouw
stralende aanwezigheid - maar je moet in jezelf geloven
als de bron van dat licht en die liefde.

De hele wereld wacht op jouw komst vandaag,
rillend in haar verdriet, op zoek naar jou voor warmte.
Kan jij  een schittering brengen naar diegenen die je vandaag aanraakt?
Zul je dat doen?

Jouw antwoord zal meer bepalen voor jou dan zal het
doen voor hen. Hierin ligt het grote geheim.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een pleidooi voor openheid over buitenaards contact / 31 maart / door Ella Ster


Een pleidooi voor openheid over buitenaards contact

31 maart / door Ella Ster

2017 is het jaar van disclosure, zegt Anton Teuben. Hij ontvangt en onderzoekt al 30 jaar meldingen over UFO’s en buitenaards contact. Om de geheimzinnigheid rond het onderwerp buitenaardsen weg te nemen, organiseerde hij afgelopen weekend een informatiebijeenkomst in Groningen.

Getuigen worden voor gek verklaard

Er zijn volgens Anton Teuben duizenden mensen met buitenaards contact. Eén van de getuigen die op 25 maart 2017 in Groningen haar ervaringen deelt, vertelt dat mensen gewend zijn om dit niet te kunnen delen. Men moet de ervaringen in z’n eentje verwerken. Ondanks de tienduizenden meldingen alleen al in de noordelijke provincies, met name in de jaren 2002-2009, treden maar weinig mensen met deze informatie openlijk naar buiten.

Na 30 jaar onderzoek via onder andere UFO-meldpunt wil Anton met deze bijeenkomst iets in beweging zetten dat de ‘volledige waarheid’ omtrent buitenaards contact in Nederland naar buiten brengt. Waar men tot op de dag van vandaag nog steeds tegenaan loopt is, dat weinig mensen en public hun verhaal willen doen. Het onderwerp zit nog erg in de taboesfeer. Het gevolg is een sociaal isolement en dat wil Anton met de bijeenkomst doorbreken.

Dagtekst van Vrijdag 31 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 31 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Van de wortels tot de bloemen - de boom en de mens

"Elk ding, elk wezen in de schepping heeft twee polen. Neem het voorbeeld van de boom: met zijn takken en bladeren neemt hij lucht en licht op, terwijl de wortels zich voeden met water en aarde. En de mens, net zoals de boom, ontvangt krachten van boven en krachten van beneden.

Toen Adam en Eva in het paradijs leefden, in de Tuin van Eden, was het alsof ze in de bloemen leefden. Bloemen worden blootgesteld aan lucht, aan zonlicht, ze krijgen bezoek van vlinders en bijen: het is een hemels en stralend leven dat men in de bloemen beleeft. Maar toen Adam en Eva, onder de invloed van de slang, de bloemen hebben verlaten en langs de stam tot aan de wortels van de kosmische boom afdaalden, moesten ze duisternis en kou doorstaan; toen voelden ze het gewicht van de materie en werd alles moeilijker: zich voortbewegen, zich voeden, enz. En dat is nog steeds de situatie van de mensheid vandaag. Maar het werk van de discipel bestaat er juist in om die onderaardse krachten die hij via zijn wortels opneemt, te leren beheersen en gebruiken om bloemen en vruchten voort te brengen aan de top van zijn wezen."


Een Schrijven van de Schepper 30 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Naar Liefde ”


Sta jezelf toe om jezelf te onderwerpen aan de aantrekkingskracht
en wordt rustig aangetrokken naar wat je lief hebt.
In die momenten van rust zul je echt in staat zijn om mijn stem te horen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


LiefdeLicht-Energie: Na Gisteren 404% … Nu nog een Extra 325%!! / 30 Maart 2017

LiefdeLicht-Energie:
Na Gisteren 404% … Nu nog een Extra 325%!!
30 Maart 2017
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

Heavenletter 1353: Waar Zou Jij Je Zorgen Om Maken? / geplaatst 31 maart 2017

Waar Zou Jij Je Zorgen Om Maken?
Brief uit de Hemel
geplaatst 31 maart 2017

God zei :

Dankbaarheid is een geweldig dienblad om het leven mee op te serveren.

Wanneer je vandaag door het leven gaat, zul je dan eens met dankbaarheid in je hart letten op de kleine dingen? Het is niet nodig om op de grote dingen te wachten om in je hart dat opvlammen van liefde te voelen, dat dankbaarheid heet.

Toen Ik de wereld schiep door Mijn gedachte, maakte Ik er elk plezier dat Ik maar kon bedenken, een onderdeel van. Al de kleuren, al de weefsels, al de geluiden, alle vormen, alle bloemen en vruchten en bijen om voor een snelle bestuiving te zorgen. Alles op Aarde ontstond om aan iedere wens van jou te voldoen. Want weet je, zonder er over na te denken had Ik de gedachte: " Schep een schitterende wereld." En zo was een schitterende wereld geschapen. Zij verscheen. De wereld ontstond niet uit werken. Zij werd niet steen voor steen gebouwd. Daarom is het niet juist om te zeggen dat Ik rust nam op de zevende dag. Jij hebt rust nodig, maar Ik niet. Waarom zou Ik? Ik span Me nooit in. Ik zwoeg niet. Ik nam de zevende dag gewoon de gelegenheid om te kijken naar datgene dat Mijn gedachte had gecreëerd en om van de schoonheid daarvan te genieten. Wat zou Ik anders doen?

donderdag 30 maart 2017

Benjamin Fulford: Onsterfelijkheid en Exponentiële Expansie in het Universum Zal Komen......... / 27 maart 2017

Onsterfelijkheid en Exponentiële Expansie in het Universum Zal Komen Nadat de Cabal Definitief Verslagen is
27 maart 2017 / Auteur: Benjamin Fulford

Vorige week hackte iemand mijn computer zodat de video op de onderstaande link begon te spelen wanneer ik hem aan zette. Het beweert de vernietiging te laten zien van de Black Night Satelliet waarvan vele mensen in de VS net als de geheime dienst van de VS en agentschappen en de NSA, uitdrukkelijk beweren dat dit het vertrekken van mensen van de planeet Aarde heeft gestopt

Dit nieuws valt samen met aankondigingen van de NASA over pillen die de leeftijd omkeren en technologie die het mogelijk maakt om sneller dan het licht te reizen en om een bezoek te brengen aan nieuw ontdekte planeten net als de Aarde.CIA bronnen beweren ook dat een geheim presidentieel bevel werd gegeven om gratis energietechnologie vrij te geven net als al bestaande anti verouderingstechnologie.

Het enige ding dat de mensheid blokkeert voor deze toekomst van onsterfelijkheid en exponentiële expansie in het universum is nu een kleine groep van mensen die zich vastklampen aan de controle over financiële computers bij de Federale Reserve Raad, de Bank van Japan, de Europese Centrale Bank en de BIS. Deze computers moeten fysiek in beslag worden genomen om de uitgave van onbeperkte fondsen mogelijk te maken om de mensheid de kans te geven zijn vleugels uit te spreiden en te vliegen.


Marshmallow Boodschap Uit Kryonboek VIII “Het Ijkpunt voorbij;. 1 juli 2012 Geplaatst: 30-3-2017


Marshmallow Boodschap
Uit Kryonboek VIII
“Het Ijkpunt voorbij; De energie van het nieuwe millennium begrijpen.
1 juli 2012  Geplaatst: 30-3-2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

In dit hoofdstuk dat is geschreven in 2000, "Een Heilige Reis", vertelt Woody Vaspra ons over het begin van de Wereldraad van Ouderen. Dit uittreksel beschrijft een ervaring van 35 jaar geleden in een afgelegen dorpstempel in Centraal Amerika. 

Eenmaal in de tempel nam een van de Ouderen de Maya-Oudere Gerardo Barrios apart om apart met hem te spreken. De Oudere begon met hem het verhaal te vertellen van de Gevederde Slang Kulkulkan, een slangachtige, geheiligde aarde-energie die door het land trekt. Er waren nog twee bezoeken aan het dorp nodig om het gehele verhaal te horen.

De Maya-Ouderen van het dorp legden uit hoe deze energie periodiek omhoog komt en zij lieten zien op een kaart die zij hadden meegebracht waar en wanneer hij was verschenen. Later, toen Gerardo terug ging in de geschiedenis vond hij op dit pad gebeurtenissen als het grote spirituele ontwaken van Tibet in de vijftiger jaren van 1900, de anti-Vietnam-beweging rond 1960 en leiders zoals Martin Luther King.


Op deze dag van je leven / 30 maart 2017 / Neal Donald Walsch

30 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het goede in je leven niet naar je toe komt van iemand anders.
Als je dit ziet, zul je vrij zijn.

Er is geen reden en geen noodzaak anderen te "bespelen",
 of om te proberen in hun gunst te blijven.
Blijf in jezelf, door jezelf niet te verraden.
Spreek gewoon jouw waarheid, met zachtheid en liefde.

En heb moed, want wat je zoekt is niet buiten je.
Het is niet een geschenk van een andere persoon.
Het is van jou - om te geven, niet te verwerven.
Dus, laat niemand, je in gijzeling houden.
Niet jouw partner, niet jouw baas, niet jouw familie ... en zeker niet jouw God.

Je weet nu precies waarom je deze boodschap vandaag ontvangt

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Dagtekst van Donderdag 30 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 30 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De ziel en de geest die we moeten zoeken bij de mensen -

"Vijandigheid en haat tussen de mensen ontstaan omdat ze er, ten opzichte van elkaar, nooit aan denken dat ze in het gezelschap zijn van een geest, van een vonk die zich probeert te openbaren. En dat het, om die aanwezige geest te helpen, de moeite loont om goed, geduldig en mild te zijn. Door de manier waarop ze elkaar gewoonlijk bekijken en door wat ze bij de ander zien als ze elkaar ontmoeten, is het onvermijdelijk dat ze uiteindelijk zin krijgen om elkaar af te maken.

En zelfs de christenen, die zogezegd de naastenliefde als fundament van hun godsdienst hebben, blijven ook zij niet leven in vijandschap en confrontatie? … Ja. En waarom? Juist omdat ze altijd stilstaan bij de lagere uitingen van de anderen. Als ze eraan zouden denken dat er in hen een ziel en een geest leeft, waarmee ze contact kunnen maken, zouden ze zich verplicht voelen om zich anders te gedragen."

Ik wens mij totale verbondenheid, totale eenheid, totale liefde. / Door: Lilian Ferru / 29 maart 2017

Ik wens mij totale verbondenheid, totale eenheid, totale liefde.
Door: Lilian Ferru / 29 maart 2017

 

Amor, amor...

Wat was het een prachtige dag toen Paul en ik op 25 maart voor de tweede keer trouwden. Weten dat je door al die jaren, door alle turbulentie en crises, dit samen hebt overleefd en er sterker bent uitgekomen, is voor mij niets minder dan een mirakel. Die dag beleefde ik elke seconde de genade die om mij heen dwarrelde, alsof ik me in een fotonengordel bevond. Hier ben ik met mijn man waar ik ten overstaan van de wereld laat weten dat onze liefde grenzeloos is, tijdloos is, universeel is.

Dat is ook wat ik in het boek: ‘Tienduizend kusjes’ zeg. Citaat: ‘Waar verlang ik naar? Ik verlang er naar om God in Paul te zien, zodat de God in mijzelf zich kan verbinden met de God in hem. Waardoor we Eén God zijn in God. Het is de eenheid die geneest.’

Een Schrijven van de Schepper / 29 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” De Golven Navigeren ”


Adem schat, gewoon blijven ademen.
Ik weet dat het soms een uitdaging is om de golven van negativiteit te navigeren.
Houd je hoofd omhoog en je concentreren op het licht
 is allerbeste wat je voor jezelf kunt doen.

Vergeet niet, je wordt gesteund en mateloos geliefd!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 1351 Eenheid / Geplaatst 30 maart 2017

Heavenletter 1351
Eenheid
Brief uit de Hemel
Geplaatst 30 maart 2017


God zei :

Mijn geliefden, Wij brengen eeuwigheid met elkaar door. Eeuwigheid zit ingebakken in deze kostbare golf van Onze Eenheid. Onze Eenheid is de oceaan. Jullie ervaren eeuwigheid als de top van een golf die jullie tijd noemen.

Wanneer je, in de wereld, slechts vijf woorden kon hebben, welke zouden dat dan zijn ? Eenheid, Eeuwigheid, Oneindigheid, Liefde en Vreugde ? Dat zijn de woorden die bij Mij opkomen op deze golf van licht die jij tijd noemt. Welke woorden komen er bij jou naar boven ?

Wanneer je nog eens vijf woorden zou kunnen gebruiken, zouden dat dan Mysterie, Schat, Avontuur, Leven en Diversiteit kunnen zijn ?

woensdag 29 maart 2017

Ole Dammegård over de aanslag in Londen / 29 Maart 2017


Ole Dammegård over de aanslag in Londen
29 Maart 2017

Met de camera mee op reis hebben we met De Vrije Media-TV Ole Dammegård geïnterviewd over de recente aanslag in Londen op 22 maart 2017. = 3/22.

Zoals Ole tussendoor opmerkt ‘322, het speciale getal achter Skull & Bones’.

Maar dat is zeker niet het enige wat hij benoemt. Aan de hand van foto’s en videobeelden neemt hij ons mee in zijn analyse over deze zogeheten ‘false flag’-operatie.

We zouden aanvankelijk een interview doen dat te maken heeft met zijn diepgaande onderzoek naar de Pizzagate. Op dat moment vond echter de aanslag in Londen plaats, terwijl we ook met stijgende verbazing hebben vernomen dat Erdogan zich hard uitsprak over Europa:Dit Europa is een racistisch, fascistisch en tiranniek Europa, net als voor de Tweede Wereldoorlog. Het is een anti-islamitisch en anti-Turks Europa”. Chaos alom in de wereld.