Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 maart 2017

Aranuth Spreekt: Chemicaliën./ Malcolm Bell / 22 maart 2017

Aranuth Spreekt:
Chemicaliën.
Malcolm Bell / 22 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Er is alweer een maand voorbij en de planeet blijft ronddraaien ondanks onberekenbare nationale en internationale gebeurtenissen.

Terwijl ikhet nieuws lees uit betrouwbare, onafhankelijke  bronnen kan ik niet anders dan mij afvragen wie, welke groep, of cabal de manipulator is achter de uitbraken van internationale agressie, gewapende conflicten, oorlogen en terrorisme. Wie profiteert uiteindelijk van al deze dingen? Gaat het over controle over het Grote Geld, olie, minerale bronnen, wapenhandel, wereldhandel, kostbare metalen, of gewoon controle over de wereld als zodanig?

De volgende stap is het afschaffen van geld en mensen dwingen om een creditcard te nemen waardoor de cabal mensen, naties, kan controleren door middel van hun geld, hun voedsel en hun water.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Vrijdag 24 maart 2017

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Vrijdag 24 maart 2017


Menselijke wezens zullen sneller worden verlicht dan ooit tevoren. Er is veel potentieel voor echte en ingrijpende veranderingen op jullie planeet. Dit is te wijten aan de combinatie van hogere trillingsenergieën die jullie planeet overspoelen, evenals de inspanningen van degenen die het eerst zijn gegaan, die het pad hebben aangestampt en verbreed voor anderen om te volgen.

Deze versnelling is meer bewijs dat de verschuiving inderdaad gebeurt, en dat het potentieel en mogelijkheden voor uw planeet, en haar inwoners, enorm zijn. Sta jullie zelf toe te blijven groeien en uit te breiden, Dierbaren, behoudt jullie hart-gecentreerde ruimte van liefde en bemoediging voor allen, en weet dat jullie consequente keuzes en daden van dienstbaarheid hun vruchten afwerpen op een manier die alleen maar meer voor de hand liggend en diepgaand vooruit zullen gaan.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nlVia Suzanne Lie, door de Arcturianen Onze belofte aan Gaia – 21 maart 2017

Via Suzanne Lie, door de Arcturianen
Onze belofte aan Gaia –
21 maart 2017

Op een dag was er een heel normaal persoon aan het lopen
op het lichaam van Gaia toen ……….


Plotseling stroomde er energiegolf in haar HART en GEEST
En, ook, omringde het haar Lichaam.

Een Moment Van overweging: Het Aardeteken / Geplaatst 25 maart 2017

Een Moment Van overweging:
Het Aardeteken
Geplaatst 25 maart 2017Geüpload op 27 jul. 2009
Met dank aan Humanity Healing en Google afbeeldingen.


Dagtekst van Zaterdag 25 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 25 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Meesterschap over ons lot: nooit rekenen op wat van buitenaf komt –

"Wie meesterschap over zijn lot wil verwerven, hoeft niet zoveel belang te hechten aan wat van buitenaf op hem afkomt: moeilijkheden of meevallers, verlies of voordelen. Dat hij vooral zelf werkt, met de wetenschap dat alle mogelijkheden in hem liggen. Op die manier zal hij sterker worden en zal hij steeds meer in staat zijn om aan alle situaties het hoofd te bieden: aan mislukkingen… maar ook aan successen, want zowel successen als mislukkingen houden gevaren in.

Reken op geen enkele uiterlijke aanwinst of succes, op welk gebied dan ook. Vallen ze jou te beurt, dan zijn ze natuurlijk welkom, maar reken er niet op, want niets uiterlijks is definitief of behoort je werkelijk toe. Op een dag zal het je toch ontglippen. Je moet er alleen aan werken om innerlijk sterk en rijk te worden, in je hart, je verstand, je ziel en je geest, want alleen wat je daar verworven hebt, zal je voor eeuwig toebehoren. En op die manier zal je je altijd vrij en onafhankelijk voelen."


Een Schrijven van de Schepper 24 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
24 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
Een Liefdes Brief

Liefste, 

Ik ben blij dat u hebt gekozen om verder te gaan toen je niet het gevoel dat te doen.
 Ik ben blij dat het aanhoudende kloppen van je hart
je doet herinneren aan waarom je hier bent.
Ik ben gezegend door je geloof en vertrouwen in het Universum,
zelfs al zijn er momenten geweest waarop je het gevoel had het op te geven.
Ik ben verbaasd over de vasthoudendheid die je dagelijks laat zien.
Ik ben onder de indruk van jouw vermogen om door het "harde spul" heen te duwen
en te groeien.
Elke dag, maak je Mij dankbaar dat je werd geschapen ...
je bent mateloos geliefd!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 1096 Volg Je Hart / Geplaatst 25 maart 2017

Volg Je Hart
Brief uit de Hemel
Geplaatst 25 maart 2017


God zei :

Wanneer je een leegte in je hart voelt, wanhoop dan niet meteen. Je hart is bezig plaats te maken om iets extra's binnen te laten, en dit extra's is iets prachtigs.

Zoals vogels nesten klaar maken, zo maakt je hart zich op voor het goede dat er aan komt.

Wanneer je hart zich leeg voelt, weet dan dat er grotere inhoud onderweg is. Deze grotere inhoud ordent zich. Je hart bereidt zich voor, en grotere liefde is onderweg om het te vullen. Dit is een ruimere liefde dan je tot nu toe aanvaard hebt. Dit is een universele, minder specifieke liefde. We zouden kunnen zeggen dat het een algemene liefde is, liefde die niet zozeer geïndividualiseerd is, liefde die niet zozeer van iets afhankelijk is, behalve van zichzelf.

Dit is de liefde waar je op gewacht hebt.

Voel je niet beroofd, want je hart maakt zich op voor grootsheid.

vrijdag 24 maart 2017

Smart Tv? Smart voor wie dan..? / 24 maart 2017 / Door GuidoJ.

Smart Tv? Smart voor wie dan..?
24 maart 2017 / Door GuidoJ.Eén van de aanbevelingen die privacydeskundigen Kristina Irion en Natali Helberger van de UvA doen in hun onderzoek (HIER) gepubliceerd in het tijdschrift: Telecommunications Policy, is dat beleidsmakers in Nederland en Europa meer moeten doen om de privacy van mediagebruikers te beschermen. En dit niet volledig overlaten aan de wetgeving en instanties op het gebied van gegevensbescherming. Irion en Helberger wijzen in hun onderzoek op de problemen die het gebruik van Smart TV’s met zich meebrengen aangaande de bescherming van de privacy en van gegevens.Marshmallow Boodschap Uit Kryon Boek 8: Het merkteken voorbij / 1 januari 2017 / Geplaatst: 24 maart 2017


Marshmallow Boodschap
Uit Kryon Boek 8: Het merkteken voorbij
1 januari 2017 / Geplaatst: 24 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Begin der Tijden

Wat voor jullie ligt is de meest diepgaande en veranderende spirituele energie van de hele menselijke geschiedenis.
Wat voor jullie ligt is jullie mogelijkheid om de essentie van jullie bestaan te veranderen – langer te leven, een vrediger en vreugdevoller vervulling en de kracht om de Aarde onder jullie voeten te veranderen.

In dit proces gaan jullie leren, leren en leren. En ook gaan jullie in dit proces liefhebben zonder maat en jullie gaan de Familie voelen want dit is weer een stap verder dan ooit op weg naar jullie spiritualiteit.

Dit zijn niet de eindtijden. Dit is het Begin der tijden!

~ KRYON door Lee Carroll 

Disclosure finale zaterdag 25 maart 2017 Nieuwscafé Extra: Het wonder van Groningen /14 maart 2017

Disclosure finale zaterdag 25 maart 2017 Nieuwscafé Extra: Het wonder van Groningen
 Zaterdag 25 maart a.s. in het Nieuwscafé Extra met Anton Teuben: Groningen en buitenaards contact. Wat zien en horen we? Met getuigen en deskundigen uit geheel Nederland. Wat is er gedaan met de duizenden meldingen? Aardbevingen, knallen, leylijnen, infra geluid of is er nog een verklaring? Welke objecten zijn aards en welke buitenaards?


http://www.antonteuben.nl/2017/03/14/disclosure-finale-zaterdag-25-maart-2017-nieuwscafe-extra-wonder-groningen/

Montague Keen, /19 maart 2017

Montague Keen,
19 maart 2017

Er zijn velen in jullie wereld die de waarheid niet willen zien. Ze sluiten hun ogen en hopen dat alle onthullingen wat betreft pedofilie gewoon zullen verdwijnen. Maar dit zal niet gebeuren. Het moet onder ogen worden gezien en er moet tegen worden opgetreden. Jullie kunnen voor deze zaken niet langer weglopen. Om als mensheid op Aarde te kunnen blijven bestaan moeten jullie, jullie allemaal, weigeren pedofilie toe te staan. Door een oogje dicht te knijpen staan jullie toe dat het doorgaat. gaan.

In het verleden werden vele kansen om deze verachtelijke praktijken van martelen en moorden van onschuldige kinderen te onthullen onmogelijk gemaakt. Dhr. Trump is de enige persoon die openlijk deze gigantische taak op zich heeft genomen en jullie hebben allemaal kunnen zien wat er in het werk wordt gesteld om hem de mond te snoeren en ervan te weerhouden.Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 24 maart 2017

Mike Quinsey
– Channeling van zijn Hogere Zelf –
24 maart 2017

Velen van jullie zijn goed op Ascentie voorbereid, maar er zijn er ook die achterblijven en weinig kans maken om hun positie te verbeteren in de weinige tijd die er nog resteert. Elke ziel zal echter iedere kans geboden krijgen om zich te verheffen en er is niemand die dit voor hem of haar kan doen. Jullie zijn wat betreft je ervaringen, sinds het begin toen jullie zijn neergedaald in een van de laagste niveaus, allemaal van ver gekomen. Het feit dat zo velen van jullie zich hebben verheven terwijl moeilijke uitdagingen werden doorgemaakt, is een compliment voor jullie vastberadenheid en volharding. Jullie zullen binnenkort de vruchten kunnen plukken van je prestaties en jullie worden hiermee van harte geluk gewenst. Eén ding is zeker en is dat jullie dit pad niet opnieuw hoeven te bewandelen, aangezien de tijd van beproevingen in de lagere trillingen verleden tijd is en jullie bijzonder gegroeid zijn vanwege jullie prestaties. 


Van de Arcturianen en Onze Galactische familie. Het ÉÉN zijn met Gaia / Via Suzanne Lie – datum 19 maart 2017 Lieve Lezers,

Van de Arcturianen en Onze Galactische familie.
Het ÉÉN zijn met Gaia
Via Suzanne Lie – datum 19 maart 2017
Lieve Lezers,

Ik wens met jullie te delen dat ik door een diepgaand proces ben gegaan van het mij ZELF te transmuteren in/naar een geheel andere werkelijkheid. Met grote dankzegging voeg ik toe dat de werkelijkheid waar ik naar toe “beweeg” het ware leven is wat mijn ware ZELF altijd al wilde, maar bewaarde dit verlangen als een “onmogelijke werkelijkheid” die ik enkel kon verbeelden en over dromen.

Natuurlijk, opdat ik het ‘nieuwe’ kon binnengaan, moest ik het “oude” loslaten als eerste. Ik zal een moment nemen om uit te leggen dat de manifestatie van deze verschuiving is, dat ik Nu ben in het proces van het bewegen in/naar wat ik kan noemen een, “5D gemeenschap.”

Natuurlijk heeft het internet, dus kan ik doorgaan met ontmoeten en communiceren met jullie allemaal op dezelfde manier als altijd.

Ik wilde dit artikel schrijven om jullie allemaal eraan te herinneren dat onze “lange termijn dromen” KUNNEN uitkomen.”


Op deze dag van je leven / 24 maart 2017 / Neal Donald Walsch

24 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat wanneer je het licht ziet aan het eind van de tunnel,
het niet bevorderlijk is om naar buiten te gaan
 en meer tunnels te bouwen.

Het was John Quinton die opmerkte dat politici dat doen.
Misschien heb je jezelf er ook ooit op betrapt.
Net als het erop lijkt dat dingen beter worden,
begin je meer dingen te zien die "niet goed zijn," of "mis kunnen gaan."

Het universum is in wezen een vriendelijke plek.
Zo vriendelijk, in feite, dat het je precies zal geven wat je ervan verwacht.

Is dat niet geweldig?
Natuurlijk, hangt het af van wat je verwacht ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Boodschap van Hoop en voor Dingen om te Komen! / 20 Maart 2016 / ¬Aluna Joy Yaxkin


Een Boodschap van Hoop en voor Dingen om te Komen!
20 Maart 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin
Zegen voor de Equinox
Een boodschap van hoop en voor dingen om te komen.
Eindelijk, we beginnen een nieuw evenwicht binnenin te vinden. We halen naar binnen onze slopende angst en onzekerheid die in deze afgelopen maanden gecreëerd werd. We zullen beginnen te voelen dat een nieuwe levenskracht naar ons terugkeert dat ons een hervonden bevrijding geeft op een hoger vlak … maar er is nog steeds heel veel werk dat er gedaan moet worden … en we zullen het gedaan krijgen.
Sentimentaliteit heeft zich langzaam opgelost sinds 2012. We betreden een schone lei in een nieuw tijdperk dat weinig te maken heeft met de manier waarop de dingen waren. We laten het achterhaalde verleden los om ruimte voor de toekomst te maken. Er is heel veel wereldwijde en persoonlijke afbraak dat nog steeds moet komen, niettemin zijn wij in een betere, sterkere plaats om rondom het vallende puin heen te dansen terwijl we doorgaan voorwaarts te gaan. We zijn meer in staat om boven de massale kwaadheid, verwarring en uitzinnige energie uit te stijgen dat met de samenpersing en afbraak van een oud paradigma komt. We kunnen nu terzijde treden en het volledig ongedaan maken van oude paradigma’s toestaan. We bereiken een hogere waarnemingsmodus, en graven minder in de energie-afvoer van overdreven reageren. Wij zijn ankers voor het oog van de storm.

Dagtekst van Vrijdag 24 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 24 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De liefde - haar beschermen door afstand te houden

"Mannen en vrouwen die verliefd worden zouden willen dat hun liefde nooit ophoudt. Dat is mogelijk, maar op voorwaarde dat je sommige regels kent en toepast. Wil je werkelijk je liefde voor iemand behouden, haast je dan niet om fysieke toenadering te zoeken, want eenmaal de grote opwinding voorbij, krijg je er gauw genoeg van en zie je elkaars slechte kanten tevoorschijn komen.

Om je inspiratie te beschermen, probeer wat afstand te houden.
Zij die alles vlug willen kennen en proeven, voelen weldra geen nieuwsgierigheid meer voor elkaar. Ze hebben zelfs geen zin meer om elkaar te ontmoeten, omdat ze teveel gezien en teveel ‘gegeten’ hebben, ze zijn verzadigd en dan is het afgelopen. Die liefde die hun alle zegeningen bracht, die hun de hemel bracht, hebben ze opgeofferd voor een paar momenten van genot. Waarom proberen ze niet waakzamer te zijn? Waarom beroven ze zichzelf zo vlug van die subtiele en poëtische gewaarwordingen die hun liefde duurzaam zouden maken?"

Een Schrijven van de Schepper / 23 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
23 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Jouw Grootste Gaven”Ervaring, liefde, ontwaken, vreugde en gelukzaligheid ............
jouw grootste gaven komen wanneer je ze het minst verwacht.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 1065 Zegen / Geplaatst 24 maart 2017

Heavenletter 1065
Zegen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 24 maart 2017


God zei :

Waar denk je vandaag aan? Die vraag stellen lijkt het zelfde als vragen: Welke lasten draag je vandaag?

Gedachten zijn gewichtsloos, en toch zijn gedachten vaak een last. Je bent overladen met gedachten, grillige gedachten, gedachten die zich herhalen, gedachten die een hoge vlucht nemen, verraderlijke gedachten, gedachten na gedachten over gedachten die door je brein raasden.

Laat je gedachten eens een tijdje los. Ga eens verder dan de eindeloos rondtollende gedachten.

Als je toch wilt denken, denk dan aan iets moois. Denk aan een bloem.

Denk aan een ster. Denk aan Mij.

Heb meer respect voor jezelf.

donderdag 23 maart 2017

Jose Stevens – Ons antwoord op massale verandering / geplaatst door Madeline / Mar 19, 2017

Jose Stevens – Ons antwoord op massale verandering
geplaatst door Madeline / Mar 19, 2017   

Het Pad van Kracht

Het kan nuttig zijn om de typische antwoorden te kennen op verandering die door mensen worden gedemonstreerd in verschillende zielenfasen. Dit kan helpen om te verduidelijken wat er in deze tijd in de wereld gebeurt.

Dat kinderzielen antwoorden op verandering: Intense angst die resulteert in verlamming of totale autistische terugtrekking. Hier kun je een geïsoleerde stam mens zien, die een verhuizing naar een grote stad onder ogen ziet, die gewoon zich opkrult in een hoek en sterft. Gewelddadig en in paniek is weerstand  ook een typisch antwoord als een wilde overweldigende aanval totaal buiten de orde voor de situatie; bijv. een kinderziel, die bedreigd wordt om hun huis te evacueren vanwege brand of overstroming, kan de autoriteiten afweren met geweren en proberen ze te doden. Veel kinder zielen antwoorden op deze tijd van stress door zich te bezig te houden met hevige terrorist aanvallen of gewone gevoelloze massacres in scholen, nachtclubs en openbare gelegenheden. Ze vernietigen zichzelf daarbij in het proces. Als ze leven dan demonstreren ze geen spijt.

LENTE-EQUINOX 2017 22 maart 2017 / Door Fran Tielemans

LENTE-EQUINOX 2017
22 maart 2017 / Door Fran Tielemans
De lente start met deze 22/4-week in een 22/4-maand, en dat belooft de nodige beweging. De Lente-equinox is altijd een vrij belangrijk markeerpunt in het spiritueel jaar, maar de combinatie met de dubbele 22/4 en de 10/1-jaartrilling maakt dit een van de belangrijkste Lente-equinoxen van de voorbije jaren.

Dat dit een belangrijk schakeljaar is in onze evolutie (zowel individueel als in de maatschappij) is intussen al duidelijk geworden. Dingen die al een tijd aanslepen beginnen tot een kookpunt te escaleren, polariteiten versterken zich, en te midden van dat alles verrijst langzaam maar onmiskenbaar de Nieuwe tijd, door oneindig veel lichtpuntjes die overal ter wereld feller en duidelijker beginnen te schijnen, in de vorm van nieuwe samenwerkingen, bewustwording en nieuwe positieve initiatieven.

Velen hebben in deze fase het gevoel ergens tussenin te hangen. Het verleden drijft steeds verder weg, elementen uit ons leven die er altijd geweest zijn beginnen nu te verdwijnen, terwijl het nieuwe voorlopig vaag blijft, en we slechts af en toe meer informatie of enkele contouren van de nabije en verdere toekomst te zien krijgen.


Waarom die geheimhouding rond UFO’s en buitenaardsen? / 23 maart 2017 / Ella Ster

Waarom die geheimhouding rond UFO’s en buitenaardsen?
23 maart 2017 / Ella Ster

Waarom heeft Nederland de documenten over UFO-waarnemingen en buitenaards contact nog steeds niet vrijgegeven, zoals veel andere landen wel hebben gedaan? En waarom wordt het bestaan van intelligent leven buiten de aarde nog steeds officieel ontkend?

Ondanks het feit dat veel hooggeplaatste politici op de hoogte zijn van wat er zich in Groningen heeft afgespeeld, doet men nog steeds alsof er niks is gebeurd en men van niks weet. Waarom doen veel televisiepersoonlijkheden nog steeds lacherig over het onderwerp, terwijl velen op de hoogte zijn gebracht over het buitenaards contact dat in Nederland heeft plaatsgevonden?

Wat heeft kindermisbruik en zogenaamde legale ontvoeringen van kinderen door Jeugdzorg met buitenaardsen te maken? Het konijnenhol gaat dieper dan je denkt.
Anton Teuben zal op 25 maart antwoord op deze en nog veel meer vragen antwoord geven. Hij is niet bepaald een groentje op het gebied van buitenaardsen en probeert het onderwerp al ruim 30 jaar op de (politieke) agenda te krijgen. Hij is oprichter van het originele UFO-meldpunt dat in 1985 werd opgericht en de websites sopn.nl en Niburu.nl die later door anderen in beslag zijn genomen en nu vooral worden gebruikt om twijfel en verwarring te creëren.

Kies voor doorgang of ondergang! / March 22, 2017 / Lichtkind

Kies voor doorgang of ondergang!
Wednesday, March 22, 2017 / Lichtkind

 

Christus zei: “Wie niet voor mij is – is tegen mij”
Hij bedoelde: wie niet voor zijn eigen innerlijke Christus Licht  kiest, is in de macht van de antichrist!

Kies elke dag voor je Innerlijke Christus Bewustzijn door:

·         Laat je niet afleiden door meningen, mails en berichten van anderen
·         Voel elke keer opnieuw in je lichaam en in jezelf wat daar gebeurt.
·         Verwarring, onzekerheid, je groots voelen, moeheid, misselijkheid, buikpijn of hoofdpijn zijn tekenen van het valse licht wat je aura binnendringt!
·         Elke klacht = een uitnodiging van je ziel om je Ware Zelf te vinden.
·         Je Ware Zelf komt alleen te voorschijn in verstilling en rust.
·         Laat je ware gezicht zien!
·         Zie je schaduwkanten onder ogen!
·         Weerstand = een poging van je persoonlijke (ego) zelf om je Ware Zelf te laten verdwijnen.
·         Stap niet in de verleiding om alsmaar spiritueel te blijven zoeken! Je raakt hierdoor meer verstrikt in de archontisch aangestuurde schepping.
·         Het Ware Licht = je Ware Zelf = eenvoud, rust, stilte, geen uiterlijk vertoon.
·         De Ware Lichtmeester is de gelijke onder de mensen.
·         Als het Ware Licht praat / schrijft of handelt ervaar je innerlijke rust.
·         Hoe meer je ego / uiterlijke zelf in opstand komt – hoe verder je afraakt van het Ware Licht.

Op deze dag van je leven / 23 maart 2017 / Neal Donald Walsch

23 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de toekomst helderder uitziet dan ooit.
Niet alleen de toekomst van de mensheid,
maar ook die van je eigen, persoonlijk.

Dingen zijn veranderd. De energie is veranderd.
Je kunt het voelen als je je dieper afstemt.
Deze verschuiving is niet jouw verbeelding,
noch is het alleen maar op nationaal of mondiaal niveau.
Er is een verschuiving binnenin je.

Voel het vandaag, en gebruik het om je voort te bewegen naar een prachtige toekomst.
In feite, doe het beter dan alleen de energie te voelen.
BEN de energie. Wees de Bron.
Kijk dan hoe de situatie van je eigen leven veranderd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl