vrijdag 31 maart 2017

Vanuit de Akashic Archieven April 2017 Boodschap / Gechanneld door: Jen Eramith MA / 31 maart 2017

Vanuit de Akashic Archieven
 April 2017 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA / 31 maart 2017

Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in April 2017 verwachten?
De energie in deze maand is zeer intens. Het ziet eruit zoals een scherpe bergtop met een steil hellend pad naar de top. De top is een balancerend, precair punt met een steil hellend vlak omlaag naar de bodem. De energie van deze maand is onstabiel en moeilijk om vooraf te zien. De manier waarop de maand zich zal ontvouwen is zeer reactief aangaande wat er gebeurd is in Februari en Maart.
Deze maand heeft een alles-of-niets configuratie. Op het ene pad, zou het een zeer normaal-lijkende maand kunnen zijn met niet veel dat er gebeurt. Op een ander pad, zou alles wat jij je voorstelt kunnen gebeuren. De ergste dingen kunnen gebeuren of de beste dingen zouden kunnen gebeuren. Of de intensiteit overduidelijk is aan de oppervlakte of niet, niets zal normaal zijn deze maand. De onstabiliteit van de energie zal leiden naar diepgaande verschuivingen op ieder niveau.

3D Mysterie dat ontward is in 5D /30 maart 2017 door Steve Beckow

3D Mysterie dat ontward is in 5D
30 maart 2017 door Steve Beckow

Als ik “kijk”wat “zie” ik dan? 

Ik “zie”dan dat we nog een stoffelijke vorm bewonen maar we zijn allemaal gevuld met liefde, verrukking en vrede. De ruimte die resulteert zal waarschijnlijk de meest bijdragende factor zijn die de wereld laat werken.

Ik begrijp dat onze lichamen lichtlichamen zullen zijn en dat we allemaal terugkeren naar onze gewenste leeftijd en nooit meer hoeven te sterven om onze lichamen te veranderen. (1)

Hindoes noemen deze staat moksha of bevrijding van de noodzaak om nooit meer te hoeven worden her-boren. Ascentie naar de Vijfde Dimensie is juist die moksha, ook bekend als Sahaja Samadhi. (2)

Het eind van onze vrees voor de dood zal enorm bijdragen aan de werkende wereld.
Het niet-bestaan (non-existence) van ziekte zal er ook aan bijdragen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / 30 maart 2017

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
30 maart 2017


De uitlijning die je zoekt is geen externe plaats, maar veeleer een interne ruimte van zijnheid. Het is het verbinden met je kern, jouw goddelijke aanwezigheid, die altijd binnenin je heeft bestaan. Je krijgt het idee dat het buiten je is omdat je misschien hulpmiddelen moet gebruiken om er te komen - meditatie, yoga, etc - maar die hulpmiddelen helpen je alleen om  terug te keren naar je eigen waarheid binnenin.

Wanneer je echt begint te begrijpen dat het allemaal binnenin begint, zul je merken dat de frustratie voortkomt uit het extern gefocust zijn en afhankelijk is van het gedrag van anderen daar je geluk is verdwenen, en je ineens veel meer vreedzamer en accepterend wordt dan ooit tevoren.

Op deze dag van je leven / 31 maart 2017 / Neal Donald Walsch

31 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat Gods licht door jou heen schijnt als jij licht schijnt op een ander.

De duisternis van de wereld kan worden verlicht door jouw
stralende aanwezigheid - maar je moet in jezelf geloven
als de bron van dat licht en die liefde.

De hele wereld wacht op jouw komst vandaag,
rillend in haar verdriet, op zoek naar jou voor warmte.
Kan jij  een schittering brengen naar diegenen die je vandaag aanraakt?
Zul je dat doen?

Jouw antwoord zal meer bepalen voor jou dan zal het
doen voor hen. Hierin ligt het grote geheim.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een pleidooi voor openheid over buitenaards contact / 31 maart / door Ella Ster


Een pleidooi voor openheid over buitenaards contact

31 maart / door Ella Ster

2017 is het jaar van disclosure, zegt Anton Teuben. Hij ontvangt en onderzoekt al 30 jaar meldingen over UFO’s en buitenaards contact. Om de geheimzinnigheid rond het onderwerp buitenaardsen weg te nemen, organiseerde hij afgelopen weekend een informatiebijeenkomst in Groningen.

Getuigen worden voor gek verklaard

Er zijn volgens Anton Teuben duizenden mensen met buitenaards contact. Eén van de getuigen die op 25 maart 2017 in Groningen haar ervaringen deelt, vertelt dat mensen gewend zijn om dit niet te kunnen delen. Men moet de ervaringen in z’n eentje verwerken. Ondanks de tienduizenden meldingen alleen al in de noordelijke provincies, met name in de jaren 2002-2009, treden maar weinig mensen met deze informatie openlijk naar buiten.

Na 30 jaar onderzoek via onder andere UFO-meldpunt wil Anton met deze bijeenkomst iets in beweging zetten dat de ‘volledige waarheid’ omtrent buitenaards contact in Nederland naar buiten brengt. Waar men tot op de dag van vandaag nog steeds tegenaan loopt is, dat weinig mensen en public hun verhaal willen doen. Het onderwerp zit nog erg in de taboesfeer. Het gevolg is een sociaal isolement en dat wil Anton met de bijeenkomst doorbreken.

Een Schrijven van de Schepper 30 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Naar Liefde ”


Sta jezelf toe om jezelf te onderwerpen aan de aantrekkingskracht
en wordt rustig aangetrokken naar wat je lief hebt.
In die momenten van rust zul je echt in staat zijn om mijn stem te horen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1353: Waar Zou Jij Je Zorgen Om Maken? / geplaatst 31 maart 2017

Waar Zou Jij Je Zorgen Om Maken?
Brief uit de Hemel
geplaatst 31 maart 2017

God zei :

Dankbaarheid is een geweldig dienblad om het leven mee op te serveren.

Wanneer je vandaag door het leven gaat, zul je dan eens met dankbaarheid in je hart letten op de kleine dingen? Het is niet nodig om op de grote dingen te wachten om in je hart dat opvlammen van liefde te voelen, dat dankbaarheid heet.

Toen Ik de wereld schiep door Mijn gedachte, maakte Ik er elk plezier dat Ik maar kon bedenken, een onderdeel van. Al de kleuren, al de weefsels, al de geluiden, alle vormen, alle bloemen en vruchten en bijen om voor een snelle bestuiving te zorgen. Alles op Aarde ontstond om aan iedere wens van jou te voldoen. Want weet je, zonder er over na te denken had Ik de gedachte: " Schep een schitterende wereld." En zo was een schitterende wereld geschapen. Zij verscheen. De wereld ontstond niet uit werken. Zij werd niet steen voor steen gebouwd. Daarom is het niet juist om te zeggen dat Ik rust nam op de zevende dag. Jij hebt rust nodig, maar Ik niet. Waarom zou Ik? Ik span Me nooit in. Ik zwoeg niet. Ik nam de zevende dag gewoon de gelegenheid om te kijken naar datgene dat Mijn gedachte had gecreëerd en om van de schoonheid daarvan te genieten. Wat zou Ik anders doen?

donderdag 30 maart 2017

Marshmallow Boodschap Uit Kryonboek VIII “Het Ijkpunt voorbij;. 1 juli 2012 Geplaatst: 30-3-2017


Marshmallow Boodschap
Uit Kryonboek VIII
“Het Ijkpunt voorbij; De energie van het nieuwe millennium begrijpen.
1 juli 2012  Geplaatst: 30-3-2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

In dit hoofdstuk dat is geschreven in 2000, "Een Heilige Reis", vertelt Woody Vaspra ons over het begin van de Wereldraad van Ouderen. Dit uittreksel beschrijft een ervaring van 35 jaar geleden in een afgelegen dorpstempel in Centraal Amerika. 

Eenmaal in de tempel nam een van de Ouderen de Maya-Oudere Gerardo Barrios apart om apart met hem te spreken. De Oudere begon met hem het verhaal te vertellen van de Gevederde Slang Kulkulkan, een slangachtige, geheiligde aarde-energie die door het land trekt. Er waren nog twee bezoeken aan het dorp nodig om het gehele verhaal te horen.

De Maya-Ouderen van het dorp legden uit hoe deze energie periodiek omhoog komt en zij lieten zien op een kaart die zij hadden meegebracht waar en wanneer hij was verschenen. Later, toen Gerardo terug ging in de geschiedenis vond hij op dit pad gebeurtenissen als het grote spirituele ontwaken van Tibet in de vijftiger jaren van 1900, de anti-Vietnam-beweging rond 1960 en leiders zoals Martin Luther King.


Op deze dag van je leven / 30 maart 2017 / Neal Donald Walsch

30 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het goede in je leven niet naar je toe komt van iemand anders.
Als je dit ziet, zul je vrij zijn.

Er is geen reden en geen noodzaak anderen te "bespelen",
 of om te proberen in hun gunst te blijven.
Blijf in jezelf, door jezelf niet te verraden.
Spreek gewoon jouw waarheid, met zachtheid en liefde.

En heb moed, want wat je zoekt is niet buiten je.
Het is niet een geschenk van een andere persoon.
Het is van jou - om te geven, niet te verwerven.
Dus, laat niemand, je in gijzeling houden.
Niet jouw partner, niet jouw baas, niet jouw familie ... en zeker niet jouw God.

Je weet nu precies waarom je deze boodschap vandaag ontvangt

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Ik wens mij totale verbondenheid, totale eenheid, totale liefde. / Door: Lilian Ferru / 29 maart 2017

Ik wens mij totale verbondenheid, totale eenheid, totale liefde.
Door: Lilian Ferru / 29 maart 2017

 

Amor, amor...

Wat was het een prachtige dag toen Paul en ik op 25 maart voor de tweede keer trouwden. Weten dat je door al die jaren, door alle turbulentie en crises, dit samen hebt overleefd en er sterker bent uitgekomen, is voor mij niets minder dan een mirakel. Die dag beleefde ik elke seconde de genade die om mij heen dwarrelde, alsof ik me in een fotonengordel bevond. Hier ben ik met mijn man waar ik ten overstaan van de wereld laat weten dat onze liefde grenzeloos is, tijdloos is, universeel is.

Dat is ook wat ik in het boek: ‘Tienduizend kusjes’ zeg. Citaat: ‘Waar verlang ik naar? Ik verlang er naar om God in Paul te zien, zodat de God in mijzelf zich kan verbinden met de God in hem. Waardoor we Eén God zijn in God. Het is de eenheid die geneest.’

Een Schrijven van de Schepper / 29 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” De Golven Navigeren ”


Adem schat, gewoon blijven ademen.
Ik weet dat het soms een uitdaging is om de golven van negativiteit te navigeren.
Houd je hoofd omhoog en je concentreren op het licht
 is allerbeste wat je voor jezelf kunt doen.

Vergeet niet, je wordt gesteund en mateloos geliefd!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 1351 Eenheid / Geplaatst 30 maart 2017

Heavenletter 1351
Eenheid
Brief uit de Hemel
Geplaatst 30 maart 2017


God zei :

Mijn geliefden, Wij brengen eeuwigheid met elkaar door. Eeuwigheid zit ingebakken in deze kostbare golf van Onze Eenheid. Onze Eenheid is de oceaan. Jullie ervaren eeuwigheid als de top van een golf die jullie tijd noemen.

Wanneer je, in de wereld, slechts vijf woorden kon hebben, welke zouden dat dan zijn ? Eenheid, Eeuwigheid, Oneindigheid, Liefde en Vreugde ? Dat zijn de woorden die bij Mij opkomen op deze golf van licht die jij tijd noemt. Welke woorden komen er bij jou naar boven ?

Wanneer je nog eens vijf woorden zou kunnen gebruiken, zouden dat dan Mysterie, Schat, Avontuur, Leven en Diversiteit kunnen zijn ?

woensdag 29 maart 2017

Ole Dammegård over de aanslag in Londen / 29 Maart 2017


Ole Dammegård over de aanslag in Londen
29 Maart 2017

Met de camera mee op reis hebben we met De Vrije Media-TV Ole Dammegård geïnterviewd over de recente aanslag in Londen op 22 maart 2017. = 3/22.

Zoals Ole tussendoor opmerkt ‘322, het speciale getal achter Skull & Bones’.

Maar dat is zeker niet het enige wat hij benoemt. Aan de hand van foto’s en videobeelden neemt hij ons mee in zijn analyse over deze zogeheten ‘false flag’-operatie.

We zouden aanvankelijk een interview doen dat te maken heeft met zijn diepgaande onderzoek naar de Pizzagate. Op dat moment vond echter de aanslag in Londen plaats, terwijl we ook met stijgende verbazing hebben vernomen dat Erdogan zich hard uitsprak over Europa:Dit Europa is een racistisch, fascistisch en tiranniek Europa, net als voor de Tweede Wereldoorlog. Het is een anti-islamitisch en anti-Turks Europa”. Chaos alom in de wereld.

Ascentie Energie Rapport / door Kate Spreckley / maart/april

Ascentie Energie Rapport
door Kate Spreckley / maart/april

Wij hebben een keerpunt bereikt, een die het kruisen naar een nieuwe ‘cyclus van zijn’ markeert.

Het begin van deze nieuwe cyclus wordt gemarkeerd door de Equinox van 20/21 maart en die de nieuwe werkelijkheid aangeeft die we nu zullen bewonen. Een nieuwe werkelijkheid, die de opeen stapeling is van al de vele, vele verschuivingen, veranderingen en transformaties die we verdragen hebben. Deze nieuwe cyclus is de verwerkelijking en het feitelijk maken van je ware goddelijke zelf is.

De eerste drie maanden van 2017 zijn een tijd geweest van schoonmaken en opruimen van alles dat niet langer meer nodig is. In deze tijd ben je afgedaald naar de diepten van je ziel om toegang te verkrijgen tot je verborgen kwaliteiten. Je bent opgestegen naar verheven aspecten van je wezen om verbrede staten van bewustzijn te verzamelen. Jullie hebben tijdslijnen verschoven en dimensies doorkruist die de lang vergeten aspecten van je ziel terughaalden. Jullie hebben je droefheid geaccepteerd, je pijn en je lijden. Jullie hebben geheeld, opnieuw in lijn gebracht en deze aspecten verenigd zodat je nu voorwaarts kunt gaan ongehinderd door je verleden.


JAMES GILLILAND – DE BEVRIJDING VAN PLANEET AARDE / 26 maart 2017

James Gilliland –
De bevrijding van Planeet aardedoor James gilLiland
26 maart 2017

Terwijl velen de inslag voelen van wat er in hun dagelijkse leven gebeurt, kennen zeer weinigen de bron ervan. Het is alsof de wereld gek is geworden maar de wereld is altijd gek geweest. Mensen worden er zich nu meer van bewust. Het konijnenhol is een plek waar weinige durven te komen en hoe dieper men gaat dan hebben ze twee keuzen: totale ontkenning en blijven bij die status quo of grove eerlijkheid; wat ook betekent dat ze vrijwillige deelnemers zijn in een heel zieke en verdraaide wereld, sommigen wetend anderen onwetend.

Bijna alles wat de sociale makers en programmeurs jullie hebben verteld is fout. Jullie geschiedenis die je geleerd is, is verkeerd. Jullie godsdiensten hebben ellendig gefaald om de innerlijke wereld en de wereld vrede te brengen, en een meer intens met God. Dit houdt veel nieuwe tijds filosofieën in – die ook werden toegeëigend en gecompromitteerd. Jullie politici zijn zelf-dienend geworden en faalden om jullie in de grond menselijke rechten te beschermen, om de planeet te helpen evolueren en om in harmonie te leven met elkaar en de Aarde. De scholen hebben gefaald om de kinderen op te voeden betreffende hun goddelijke erfenis, morele waarden, hogere idealen, samen te werken versus competitie, en kritisch vernieuwend te denken.

Bericht van Cobra, 28 maart 2017, Korte Situatie Update / 29 Maart 2017


Bericht van Cobra, 28 maart 2017, Korte Situatie Update
29 Maart 2017

Gerechtigheid van Maat! Na het “medicijn te hebben geproefd” had David Rockefeller, het hoofd van de Rockefeller factie van de cabal, een hartfalen en verliet de planeet:


Hij is nu op de plasma laag en probeert te ontsnappen aan de Lichtkrachten; er wordt verwacht dat hij binnen een week is gegrepen en naar de Galactische Centrale Zon wordt genomen.

George Bush Sr., Henry Kissinger en Dick Cheney zullen hem naar verwachting relatief snel volgen, in deze specifieke volgorde.

Ondertussen gaat het verwijderen van de chimera groep door. De Lichtkrachten krijgen eindelijk wat voordeel tegen de chimera en hopelijk zal ik in staat zijn om medio april wat goed nieuws te rapporteren.

Op deze dag van je leven / 29 maart 2017 / Neal Donald Walsch

29 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat alles bewustzijn is. Niet slechts een deel ervan.
 Niet een bepaald aspect ervan. Bewustzijn is alles.

Kijk, daarom naar jullie bewustzijn, niet naar je jullie gedachten.
Jullie gedachten over dingen kunnen je verraden - en doen dat ook vaak -
omdat ze kunnen worden gekleurd door emoties.
Jouw bewustzijn kan dat niet.

Observeer slechts wat zo is.
Observeer dan wat je denkt over wat zo is.
Vraag jezelf dan af: "Waarom denk ik dat? En, nog belangrijker,"
Wat zou er gebeuren als ik iets anders dacht?"

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Zadkiël: “Gefocust Blijven Tijdens Verandering” / April 2017 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël:
“Gefocust Blijven Tijdens Verandering”
April 2017 / Linda Robinson
Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst en wij begroeten jullie met Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij te spreken over het gefocust blijven tijdens verandering.
Heel veel energieverschuivingen gaan door jullie planeet te bereiken. Wanneer dit zich voordoet, mag het bestaande energetische patroon beïnvloed worden. De energie is er nog steeds, maar de vorm die het aanneemt kan veranderen.
Dingen mogen van vorm veranderen in de fysieke, mentale of spirituele gebieden.
Veel krachten zijn gedurende deze verschuivingen aan het werk. Interesses die voorheen voorbijgaande gedachten waren komen plotseling naar de voorgrond van jullie besef, en jullie mogen een echte oproep voelen om hen te onderzoeken.

Een Schrijven van de Schepper / 28 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Ben de Persoon”


Terwijl jij je door jou dag heen beweegt, is het het beste om te dwalen aan de zijkant van vriendelijkheid en mededogen. Ja, er zijn mensen die misschien zeer goed op jouw ‘knoppen kunnen drukken’ en je boos maken, maar voordat je reageert stop en denk na. Zeggen ze iets wat ze werkelijk menen? Beledigen hun acties je gewoon omdat ze een andere ademend wezen zijn of is het een weerspiegeling van iets wat je niet leuk vindt aan jezelf? Zorgt hun houding ervoor dat jij je ongemakkelijk voelt of is het gewoon de energie van de dag?

Vergeet niet; iedereen heeft een geschiedenis en een verleden die jij misschien nooit zult begrijpen. Doe in plaats van te reageren op een situatie, een stap terug, adem en geef ze het voordeel van de twijfel. Dit geeft jou de tijd om te beseffen dat je misschien nooit zult weten wie ze zijn en wat ze hebben doorgemaakt. Ben deze dag de persoon die je wenst ontmoeten.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 1314 Hoe Je een Heavenletter moet lezen / Geplaatst 29 maart 2017

Hoe Je een Heavenletter moet lezen
Brief uit de Hemel
Geplaatst 29 maart 2017

God zei :

De kern van datgene wat Ik aan jou geef in deze boodschappen is niet de boodschap zelf. Datgene wat jij uit Mijn brieven haalt is misschien beknopt en prachtig, maar het is slechts een vingerhoed vol van wat Ik jou geef. Ik stort liefde over jou uit en een zekere lyrische wijsheid die veel verder gaat dan welke woorden je er ook maar uit haalt.

Mijn berichten hier zijn veel meer dan hun boodschap. Boodschappen zijn niet genoeg. Het kennen van alle boodschappen in de wereld is niet genoeg. De boodschap die Ik jou geef is meer dan welk overzicht ook maar er van. Wat Ik jou geef kan niet gedefinieerd worden. De kern van Mijn boodschappen kan niet in woorden gevat worden. De woorden blijven aan de buitenkant van Mijn hart. Er valt hier niets anders voor jou te leren dan bij Mij te zijn.

dinsdag 28 maart 2017

Marshmallow Boodschap: Uit Boek XIII: De herijking van de Mensheid / 1 juni 2015./ Geplaatst: 28 maart 2017


Marshmallow Boodschap
Uit Boek XIII: De herijking van de Mensheid
1 juni 2015. / Geplaatst: 28 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

De Sleutel tot Zelfwaarde

Mijn partner zegt dat hij geen idee heeft waarom oude zielen zulke diepgaande problemen hebben aangaande zelfwaarde.

Ik zal jullie vertellen waarom: Dit komt omdat jullie al honderden jaren worden geslagen! Steeds als jullie twee stappen vooruit gaan worden jullie er weer een teruggeslagen – soms vijf.  

Dan komen jullie in dit leven en verwachten wat? Heel weinig. Dit komt omdat jullie in een oudere energie alles met tegenzin en weerstand deden. Alles! Nu zeggen wij dat dit verandert.

Spiritueel gezien gaan jullie meer van jezelf houden en nu is er voor jullie de mogelijkheid om dit te doen omdat er een Universum binnenin jullie is dat cellulaire structuur wordt genoemd met miljarden deeltjes DNA. Montague Keen / 26 maart 2017


Montague Keen,

26 maart 2017

De strijd om de controle van de Aarde wordt op vele niveaus uitgevochten. Dit maakt dat jullie in verwarring zijn over wat er werkelijk aan de hand is. Ik kan jullie zeggen dat wanneer Amerika ten onder gaat, er voor de rest van de wereld niet veel hoop is. De overname van Amerika is vele jaren geleden begonnen. Jullie hebben kunnen zien hoe iedere President het Witte Huis betrok met beloften dat hij het volk zou dienen, maar zie wat er van terecht is gekomen. Steeds maar weer een ander gezicht dat precies hetzelfde deed. Dit is het onomstotelijk bewijs dat een verborgen macht, die het Amerikaanse volk niet ten dienste staat, Amerika controleert.

De geheime genootschappen zuigen systematisch de levenskracht uit het Amerikaanse volk. Ze willen Amerika voor zichzelf hebben. Ze roeien de mannelijke kinderen uit. Kijk zelf eens naar de cijfers en jullie zullen schrikken van hoe weinig jongens er overleven. Dit maakt onderdeel uit van het overnameplan.

Op deze dag van je leven / 28 maart 2017 / Neal Donald Walsch

28 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat geduld, boven alles, is wat nu nodig is.
Laat geen angst of frustratie het overnemen.

Omstandigheden aan de buitenkant van jullie ervaring zullen veranderen,
echter jullie hoogste voordeel zal worden bereikt wanneer
omstandigheden binnenin jullie hetzelfde blijven.
Blijf vasthouden aan jullie innerlijke rust.
Vorder jullie identiteit terug.
Vertrouw op jullie hogere wijsheid.
Kijk naar het grootsere visie.

Probeer geen besluit te forceren op dit moment,
 noch zoek naar een onmiddellijke oplossing.
Wens geen einde aan de dingen zoals zij zijn. Dat einde zal komen.
Doch laat het op natuurlijke wijze komen.
Duw de rivier niet. Wacht.
Het Juiste Moment is nabij, en de oplossing van dit probleem is onderweg.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl