Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 maart 2017

VERBINDEN AAN HET NIEUWE RASTER / Jenny Schiltz ’tweede artikel op 3 maart 2017

VERBINDEN AAN HET NIEUWE RASTER
Jenny Schiltz ’tweede artikel op 3 maart 2017


Ik wilde met jullie een ervaring delen die ik pas geleden had met de hoop dat het een licht werpt op wat er plaats vindt voor sommigen van ons. Ik zeg: sommigen van ons, omdat we allemaal op verschillende stages zitten en als het niet voelt dat het voor jou op dit moment geldt, kun je merken dat het dat wel in de toekomst zal doen. Ik vroeg mijn team of het juist was om deze ervaring te delen en tegen mij werd: ja. gezegd, dat het helpt om de deur te openen van mogelijkheden voor anderen. Elke dag wordt het duidelijker dat het enige ding dat ons beperkt, ons vermogen is of onvermogen om de mogelijkheden te zien.

Ik ontwaakte de andere morgen en voelde me weg van hier, niet helemaal gegrond, ik wist niet zeker wat mijn volgende stappen zouden zijn of waar ik zelfs maar de volgende stap kon vinden, Met die gedachten, kroop er ongerustheid door mijn stelsel en ik kon de vecht versus vlucht reactie voelen binnenwippen. Dus ontspande ik mezelf, ging een meditatieve staat in en zoals zo vaak gebeurt, ontdekte ik dat ik in een sessie getrokken werd met mijn Ascentie team. Begrijp dat wat ik zie, misschien anders kan zijn dan wat een ander ziet, omdat we ieder door onze eigen filters heen moeten interpreteren.

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf – 3 maart 2017

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
 3 maart 2017

Wees je ervan bewust dat het het gezamenlijke bewustzijn van de mensen is dat de veranderingen tot stand brengt, wat jullie uit de chaos en onzekerheid, die o zo lang hebben bestaan, zal verheffen. De mens is ontwaakt m.b.t. de kracht die hij bezit en het besef dat men niet langer hoeft te buigen voor de bevelen van degenen die ze nu zijn gaan herkennen als het duister. Veel te lange tijd heeft de Mensheid de heerschappij geaccepteerd van degenen die enkel hun eigen agenda volgden en die houdt in: Dienstbaarheid aan Zichzelf. Nu de mensen ontwaken m.b.t. hun vermogen om hun eigen toekomst te bepalen, brengen ze veranderingen op gang die ervoor zullen zorgen dat ze daar ook in zullen slagen. Op Aarde bevinden zich vele Zielen van Licht die hun kans afwachten om naar voren te treden en zij zullen de weg wijzen. Tezamen met de aanmoediging en hulp van degenen in de hogere sferen zullen zij ervoor zorgen dat de gebeurtenissen zich zullen ontvouwen en zullen zij voorop lopen. De timing hangt in sterke mate af van andere veranderingen die gaande zijn, waarvan de belangrijkste de aankondiging zal zijn van de Nieuwe Republiek, die reeds is geïnstalleerd. Het zal het begin zijn van vele gewenste veranderingen die uiteindelijk zullen leiden tot de aankondiging van NESARA. Dit zal de overgang betekenen naar een nieuwe manier van besturen en naar een vreedzaam bestaan. 

Dagtekst van Zaterdag 4 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 4 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Eenheid mag niets of niemand uitsluiten –

"Wanneer op politiek of economisch vlak opgeroepen wordt tot eenheid, gaat het bijna altijd om akkoorden die steunen op egoïstische belangen, een beetje zoals rovers die een bende vormen om overvallen te plegen. Uiteraard is dat geen echte eenheid, maar dit wordt eronder verstaan: zich verenigen om zich op iemand te storten, met als doel hem te verdringen of zelfs vernietigen. Wanneer de burgers van een land zeggen: “Laten we ons verenigen!” en die eenheid heeft slechts tot doel om het buurland te bestrijden, in plaats van ermee overeen te komen, kan je niet echt spreken van eenheid.

De ware eenheid moet altijd zo groot mogelijk zijn. Wanneer een orgaan in het lichaam de eenheid voor zichzelf zou realiseren, zonder in harmonie met de andere organen te werken, zal het zich wellicht goed voelen, maar de andere organen zullen lijden en de eenheid zal in het gedrang komen. Wanneer we over eenheid spreken, verstaan we daaronder een universele, kosmische eenheid, waarvan niets of niemand is uitgesloten. Maar deze eenheid moet eerst in onszelf gestalte krijgen: al onze cellen, al onze neigingen verenigen en richten naar God. Deze inspanning die we doen zal afstralen op andere eenheden, de mensen, en al die kleine verspreide eenheden zullen, wanneer ze zich aaneensluiten, een universele eenheid vormen."

Een Schrijven van de Schepper / 3 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Speel!”


Hoe de dingen worden verondersteld te zijn is misschien niet noodzakelijkerwijs hoe ze zijn.
Open je geest naar de oneindige mogelijkheden van jouw Aardse bestaan en speel!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 499 Als Gouden Bladeren G/eplaatst 4 Maart 2017

Als Gouden Bladeren
Brief uit de Hemel
Geplaatst 4 Maart 2017God zei :

Al de bezorgdheid die jij hebt om anderen houdt jouw aandacht weg van de angsten die jij voor jezelf hebt. Haal jezelf weg uit de bezorgdheid om anderen. Niet dat je dan maar bezorgd om jezelf moet zitten zijn, maar je kunt wel je aandacht focussen in plaats van je af te laten leiden. Je zult het wel met me eens zijn dat je veel kanten opgaat, nietwaar ?

Je geeft de schuld aan het snelle tempo van de moderne wereld. Maar de wereld doet hetzelfde als jij. Hij gaat dingen uit de weg. Hij graaft breeduit aan het oppervlak om niet diep naar binnen te hoeven kijken uit angst voor wat hij daar zou vinden. De aandacht van de wereld jakkert voort. Hij holt van de ene gebeurtenis naar de andere, van de ene geografische plek naar de andere, alles behalve tot rust komen.

Je probeert de categorieën van je leven in te delen en een voorkeursorde aan te brengen, maar dan breng je je leven door met indelingen maken. Wanneer je het op zijn plek hebt, begint het weer te bewegen, en je bent nooit klaar met het organiseren van een vlekkeloos leven.

vrijdag 3 maart 2017

Voel je het Zwaard op je Schouder kloppen? - Deel 1/2 / 2 maart 2017 /door Steve Beckow

Voel je het Zwaard op je Schouder kloppen?  - Deel 1/2
2 maart 2017 /door Steve Beckow

We hadden de vorige dag, een echt van hart tot hart contact met de Goddelijke Moeder. Ik vraag me af of we echt waarderen hoe gelukkig we zijn om door haar ons te laten coachen op een dergelijke wijze:

“Spiritualiteit besluit dat rijpen ook nodig is, mijn geliefden, spiritualiteit rijpt voorbereiding. Jullie zijn een fase ingegaan van het opeisen van je geboorterecht van vrijheid en macht, in zijn meest ware zin, om in een heilig partnerschap met ons te zijn.

”Dus, hebben wij jullie geholpen? Ja. We hebben je laten zien hoe je je schoenen vastmaakt, hoe je brood bakt en hoe je Nova Aarde schept. Maar we hebben jullie schoenen niet vastgebonden, of je een diner gebracht omdat dit jullie niet zou bekrachtigen. En de verankering van jullie belofte en de belofte voor dit plan is jullie aanname van je goddelijke aurtoriteit. Ik gebruik deze woorden niet gemakkelijk.” (1)

Marshmallow Boodschap Nodig Liefde uit /1 mei 2016 / Geplaatst: 3 maart 2017

Marshmallow Boodschap
Nodig Liefde uit
1 mei 2016 / Geplaatst: 3 maart 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

"Een vrouw kwam uit haar huis en zag 3 oude mannen met lange witte baarden die voor haar op het erf zaten.

Zij zei: “Ik denk niet dat ik jullie ken, maar jullie moeten honger hebben. Kom binnen en eet wat.”

“Is de heer des huizes thuis?” vroegen zij. “Nee, antwoordde zij. ”Hij is weg.”

“Dan kunnen wij niet naar binnen”, gaven zij ten antwoord.

Die avond vertelde zij haar man wat er was gebeurd en hij zei: “Ga hen vertellen dat ik thuis ben en nodig hen uit om binnen te komen.”

Toen de vrouw de mannen uitnodigde antwoordden zij: “Wij gaan niet samen een huis in.”

“Waarom is dat zo?” vroeg zij.

Meer lezen >>>


Blue Avians: Het Keerpunt / via Ute Posegga-Rudel / 1 maart 2017

Blue Avians:
Het Keerpunt
via Ute Posegga-Rudel / 1 maart 2017 Geliefde Mensen!

Als we kijken naar jullie aangelegenheden kunnen we jullie bevestigen dat jullie wereld een opleving doormaakt. Het is op het belangrijke keerpunt, waar alle energieën, nadat ze het laagste niveau hebben geraakt dat ze kunnen bereiken, onvermijdelijk naar boven moeten draaien - en dat punt van naar boven draaien is inmiddels gearriveerd!

Dit kan gebeuren als een voldoende aantal van jullie jezelf zijn op dat keerpunt na het bereiken van de bodem van jullie onderbewuste van waaruit jullie niet dieper kunnen gaan, maar bij de wet moeten jullie in de andere richting gaan naar het licht: het is het keerpunt in het menselijk bewustzijn, dat is gegaan door een immense proces van ontwikkeling in het bewustzijn en de groeiende uitbreiding van het bewustzijn, niet alleen met betrekking tot jullie alledaagse aangelegenheden, maar ook jullie spirituele potentieel.

[Dit is] zeer goed nieuws! Het is nog nooit eerder gebeurt sinds de val in Atlantis. En zelfs beter: jullie zijn door dit immense proces van werken door de afscheiding van jullie eigen Goddelijkheid gegaan, jullie zijn gearriveerd op een plaats van spirituele kracht, die de mensheid nog nooit eerder heeft bereikt in zijn hele geschiedenis! Beschouw in dit verband dat jullie nu de dimensies van dualiteit in extreme dichtheid hebben geïntegreerd, maar jullie ziel is er nog steeds in geslaagd om er doorheen te gaan, om er stralender dan ooit tevoren aan de andere kant uit te komen!

Op deze dag van je leven / 3 maart 2017 / Neal Donald Walsch

3 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... Dat niets nooit zo somber is als het lijkt.
Alles is in feite een zegen.

Ik weet het, ik weet het ... dat is soms erg moeilijk te geloven.
Hoe kan een plotselinge, rampzalige gebeurtenis in iemands leven een zegen zijn?
Het vergt een andere kijk op dingen, ik weet het, om deze prachtige waarheid te zien.
Zelfs een diagnose van een terminale ziekte kan worden gezien als een ander geschenk
uit het leven wanneer ervaren vanuit een bepaald perspectief.

Het is een kans voor ons om,
bij het volgende hoogste niveau, opnieuw uit te drukken Wie We Werkelijk Zijn.
En, als blijkt dat wij op zielsniveau, inderdaad hebben besloten
om op deze specifieke wijze en tijd onze huidige lichamelijkheid te verlaten,
zou dat ook een uiting zijn van ons Hoogste Zelf.

En dus, zijn alle "rampen" zegeningen, nog niet begrepen door de Geest.
God wist dat dit een goede dag was voor jullie om dit te horen ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlHet Violette Vuur Oplaaien / Door Suzanne Lie / 28.2.2017

Het Violette Vuur Oplaaien
Door Suzanne Lie 28.2.2017

Geliefde Galactische Familie,

Ik Suzille, ook bekend als Suzanne, ben heel dankbaar voor de vele incarnaties die ik heb gehad op onze Geliefd Gaia.
Dank voor jullie constante, Galactische assistentie, ik heb geleerd hoe gelukkig te zijn in het land van de illusie. Soms, waarschijnlijk vaak, vergeet ik om precies te onderscheiden wat een illusie is en wat werkelijkheid.

In feite, ben ik zelfs niet zeker hoe de uitdrukking “werkelijkheid” te definiëren, omdat ik weet dat het meeste van onze 3D werkelijkheid een illusie is. Wanneer ik deze belangrijke handeling vergeet, wordt ik bedroefd, boos en raak verloren in de illusie die ik zojuist heb aangegeven.

Ik ben tot het begrip gekomen dat ik verloren raak in 3D wanneer ik de 3D afstanden "tussendoor" mijn Aardse Thuis en mijn Hogere Leven voel komen, in plaats van het tussendoor wezen hetgeen AL het leven verbindt naar de ENE.

Wanneer ik mijn ogen dicht doe en mijn hart verbonden voel met mijn geest, voel ik een hogere frequentie binnenin mij  beginnen te wervelen.
Aanvankelijk kan ik mij droevig voelen omdat dat wat ik waarlijk ben afgescheiden lijkt van het lichaam dat mij nu bevat.


Een Schrijven van de Schepper / 2 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
Beginnen

diversity-of-the-mind-47903792-1080x675

De gedachte van beginnen is niet hetzelfde als daadwerkelijk beginnen.
Ja, het kan goed zijn om een beeld vast te houden in je hoofd als uitgangspunt,
echter zonder voorwaartse beweging, kan er geen begin zijn.
Het co-creatie proces is er een waarin je kunt kiezen om deel te nemen.
Als je ervoor kiest om er niet aan deel te nemen, dan kan er geen groei zijn.
 Sta op, kom in beweging en creëer!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Dagtekst van Vrijdag 3 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 3 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ervaring opdoen alvorens zich uit te spreken –

"Bepaalde mensen hebben mij wel eens het onwetenschappelijke en zelfs het anti-wetenschappelijke karakter van mijn onderricht verweten. Welnu, ze vergissen zich: niets is wetenschappelijker dan wat ik jullie iedere dag vertel, want niets is zo verifieerbaar, toepasbaar en doeltreffend. Maar het gaat hier om een andere wetenschap, een wetenschap die alle andere overtreft, een wetenschap die het resultaat is van ontelbare proefnemingen, want ook ik voer proeven uit in mijn innerlijke laboratoria. Geloof je me niet? … Welnu, ik vraag niet dat je me gelooft, alleen maar dat ook jij de proef op de som neemt.

Laten degenen die voorwenden wetenschappers te zijn, zich tenminste wetenschappelijk gedragen, dat wil zeggen dat ze eerst proeven nemen … en zich pas daarna uitspreken. Een wetenschapper begint niet met zekerheden voorop te stellen, hij vertrekt van hypotheses, die hij proefondervindelijk controleert en hij neemt al de nodige tijd voordat hij zijn conclusies voorlegt. Dus, als je je er vanaf maakt met te zeggen dat je me niet gelooft, zonder dat je de minste ervaring hebt opgedaan, in welke categorie hoor je dan thuis?"


Heavenletter 486 Jij Bent Alles / Geplaatst 3 maart 2017

Heavenletter 486
Jij Bent Alles
Brief uit de Hemel
Geplaatst 3 maart 2017God zei :

Alle kleuren van de regenboog zitten in jou. Het hele palet aan mogelijkheden bestaat in jou. Alles is beschikbaar voor jou. Er is geen muzieknoot waar je niet bij kunt. Er is niets dat jij niet kunt zijn. Er is niets dat jij niet bent. Je bent meer dan je op het eerste gezicht kunt zien.

En er bestaat muziek voorbij muziek, en kleur voorbij kleur, en alle muziek en kunst zeggen maar één ding : God is.

Jij bent een verklaring die Ik afgelegd heb. Jij bent Mijn essay. En jij bent Mijn woord.

Jij bent een noot die van de muziek van Mijn fluit kwam. En toch zitten alle noten in jou.

Ik schilderde jou op het universum vanaf een zo weids palet dat er geen einde aan komt. Oneindig is Mijn palet.

Mijn kop borrelde over, en dus verscheen jij.

donderdag 2 maart 2017

Aranuth Spreekt: Goede Sfeer, Goede Vibraties. / Malcolm Bell / 26 februari 2017

Aranuth Spreekt:
Goede Sfeer, Goede Vibraties.
Malcolm Bell / 26 februari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Hallo, alweer! Deze afgelopen maand is er een van veranderingen op de hele wereld. Zoals verwacht volgt op de verkiezing in de Verenigde Staten een heroverweging over de hele wereld van hun opties en het heroverwegen van hun nationale en internationale focus. Hier in Australië is de politiek over de hele linie als stukgegooide eieren met politieke partijen die waggelend van de ene politieke ramp naar de andere gaan en allianties vormen met voorheen verklaarde vijanden.

Het politieke heen-en-weer springen en het weer veranderen van partners is amusant door beledigingen in het parlement van de oppositiepartijen en de onafhankelijken. Het is een kinderachtig circus!

De energie van de recente volle maan en de eclips deed de boom van de meeste mensen schudden en liet hen in verwarring achter, verwilderd, en met enkele serieuze fysieke en mentale dingen. Ikzelf moest stoppen met alle activiteiten en een hele week rusten door mentale en fysieke uitputting. Gelukkig had ik mijn vrouw en een paar goede vrienden die met mijn gezondheid vooropstaand bij mij erop aandrongen om te stoppen, te rusten en weer te herstellen. Dat deed ik ook.


Bericht van Cobra, 1 maart 2017, Etherische Bevrijding Rapport / 02 Maart 2017


Bericht van Cobra, 1 maart 2017,
Etherische Bevrijding Rapport
02 Maart 2017

Onze meditatie afgelopen zondag was het keerpunt in het beslissende gevecht om het energiegrit van planeet Aarde, dat plaats vindt tussen januari en april 2017, en een van de grootste overwinningen van het Licht.

Er wordt ingeschat dat onze meditatie de overgebleven wachttijd tot de Event met de helft heeft verminderd.

De kritieke massa is meer dan gehaald. Zo’n tussen de 1 en 2 miljoen mensen waren geïnformeerd over de meditatie, met zo’n 150.000 tot 200.000 mensen die feitelijk participeerden. Er waren zoveel mensen aan het mediteren dat de server van een van de hoofdwebsites voor de meditatie crashte omdat teveel mensen probeerden te verbinden en aan de meditatie mee te doen.

Ik merkte voor het eerst dat er iets buitengewoons aan het gebeuren was zo’n 2 uur voor de activatie, toen ik bepaalde intel begon te ontvangen van een kritieke belangrijke natuur, waarvan ik delen in de komende weken en maanden zal kunnen vrijgeven.

Op deze dag van je leven / 2 maart 2017 / Neal Donald Walsch

2 maart 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat er met alles iets 'mis' is.

Het maakt niet uit waar je naar kijkt, je kunt iets vinden wat er mis mee is,
iets wat onvolmaakt is, iets dat niet goed is met jou.
Maak je geen zorgen, als je goed genoeg kijkt zul je het vinden.

Er is ook iets 'goeds' aan alles.
Ongeacht waar je naar kijkt, je kunt er iets goed in vinden, iets wat perfect is.

Er blijft dus maar één vraag over:
Waar ga je naar kijken? Waar kies je voor om op te merken?
Wat is jouw perspectief?
(Ik durf te wedden dat je al weet wat Gods perspectief is ...)

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 1 Maart 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 Maart 2017 / door Jennifer Farley,
” Grote Veranderingen”Zijn jullie er klaar voor?
Al het werk dat jullie en Ik hebben gedaan tot op dit punt was als voorbereiding
op de grote veranderingen die naar jullie Aarde komen.
Het is belangrijk om jullie gedachten en acties gericht te houden op het positieve
en weet dat er voor jullie zal worden gezorgd.
Een deel van de ervaring kan hobbelig en ongemakkelijk zijn,
maar het eindresultaat zal de tijd en moeite waard zijn geweest!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Communicatie met de Raad van de Pleiadianen, Sirianen en de Arcturianen (A) / 25 februari 2017 / Dr. Suzanne Lie

Communicatie met de Raad van de Pleiadianen, Sirianen en de Arcturianen (A)
Deel 2 dat gaat over het beantwoorden van de vragen.
Conversatie via Dr. Suzanne Lie (SL) en Shawnna Donop (SD)
25 februari 2017

Audio van de boodschap is HIER te vinden

SL: Hallo iedereen. We hebben meer antwoorden op de vragen. We hebben zo’n grote respons gehad, dus willen we daarmee doorgaan. Ja toch Shawnna?

SD: Ja en het is interessant om de breedte te zien van de informatie en de begeleiding die de mensen zien. En het is heel gevarieerd, en we waarderen de combinatie van de informatie die doorkomt.

Wij zijn blij om ons ten minste te kunnen richten op een paar van de berichten. Wij hebben ook een aantal geweldige reacties gehad uit de samenleving om te helpen met het begrijpen van deze dingen.

Dus dank jullie allemaal voor jullie deelname. Wij waarderen dat.

Dagtekst van Donderdag 2 maart 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 2 maart 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Golven afkomstig uit de hemelse gebieden: leren om ze op te vangen –

"Radio, telefoon, radar, televisie, enz. zijn allemaal praktische toepassingen van één enkele ontdekking: golven die zich door de ruimte voortplanten. Maar waarom laten we het alleen aan de wetenschap en de technologie over om deze ontdekking te benutten? De ruimte wordt niet uitsluitend doorkruist door golven waarmee je kunt telefoneren, of een radio- of televisieprogramma kunt volgen. Nog andere, subtielere golven doorkruisen de ruimte. De lucht om ons heen is verzadigd van stromen, van boodschappen, die we ook kunnen opvangen. Want de Schepper heeft de mens uitgerust met apparaten, die hem in staat stellen golven te ontvangen, die uitgestuurd worden door de meest geëvolueerde geesten, door ingewijden, engelen, aartsengelen, door alle hemelse entiteiten.

Waarom zouden we uitsluitend in contact blijven met mensen die zoveel kreten, eisen, oproer en dreigementen laten horen? Het is tijd om gebruik te leren maken van de apparaten die God ons gegeven heeft: de hersenen vanzelfsprekend, maar ook de zonnevlecht, het hara-centrum, de chakra’s om in verbinding te treden met de wezens die ons overtreffen. Als we erin slagen ons af te stemmen op hun golflengte, worden we ontvangen in hun licht en in hun vrede."

Heavenletter 467 Wees Vreugde / Geplaatst 2 Maart 2017

Wees Vreugde
Brief uit de Hemel
Geplaatst 2 Maart 2017God zei :

Het is niet de bedoeling dat je ego en waarheid met elkaar in evenwicht houdt. Het is niet de bedoeling dat je op de vuist gaat met waarheid of ego. Je legt ego terzijde als een toneeldoek van fluweel. Je wandelt ego voorbij. Je laat het achter je. Het was een toevoegsel. Het hoorde niet echt bij je. Ego is een opgevuld overhemd, en in werkelijkheid ben je een vol hart.

Waarheid hoort bij jou. Waarheid is wat jou werkelijk beweegt, niet ego. Ego maakt een ritje en laat jou denken dat hij de chauffeur is, maar ego is een slaafse volgeling. Ego maakt je minder. Minder ego is meer waarheid.

Jij bent een brenger van waarheid. Daarom ben je een gever van waarheid.

Pak de waarheid, en er zal geen ruimte zijn voor ego. Wat het ego bouwt, is niet wat jouw waarde is. Jij bent jouw waarde. Je hebt ego niet nodig., want ego leidt jou af van waarheid. Het beheerst je met valse beloftes. Het is niet eerst je ego of voor een tijdje, en dan waarheid. 

woensdag 1 maart 2017

Kryon: Vraag en Antwoord 781: Eigenwaarde. /1 maart 2017 / Lee Carroll


 781: Eigenwaarde.
 1 maart 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, Waarom hebben wij mensen vaak zoveel moeite om van onszelf te houden? Is liefde voor het zelf niet een van de belangrijkste attributen die benodigd zijn voor ascensie?

Antwoord: Ja, daarom werkt deze test die jullie allen ondergaan! Liefde voor het zelf en het bevestigen van het zelf is iets waar mensen aan moeten werken.

Het is allemaal onderdeel van de horde die moet worden genomen om de God van binnen bij jezelf te vinden. Met de graduele opbouw van de indigokinderen hebben jullie een heel nieuw attribuut wat aan het menselijk bewustzijn is gegeven.

Deze kinderen arriveren bij jullie op Aarde en zij zijn voorzien van een enorme zelfwaarde. Sommigen noemen hen zelfs koppig omdat zij niet helemaal of helemaal niet begrijpen wat het echte attribuut van deze persoonlijkheid is. Dit is het begin van menselijke typen die veel minder moeite hebben om van zichzelf te houden dan jullie.

Vier wat jullie hebben gedaan! Vier wat jullie gaan worden!

Er wordt onnoemelijk veel van jullie gehouden.

Kryon door Lee Carroll