Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 februari 2017

Kryon: Vraag en Antwoord 779: Neutrale implant / vrijlating. / 4 februari 2017 / Lee Carroll


779: Neutrale implant / vrijlating.
4 februari 2017 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, hoeveel tijd hebben wij beschikbaar om te vragen om de neutrale implant? Is er een eindpunt op een zeer goed moment om hierom te vragen?

Antwoord: Laat ons weer herinneren wat de implant in feite is. Tijdens de laatste 10 jaar hebben wij verfijnd en getoond wat de energie om dit proces heen voor een mens betekent. Onthoud dat het gewoon gaat om jullie die pure intentie en permissie geven om verder te gaan naar de volgende spirituele stap. 

Jullie krijgen de mogelijkheid ingeplant om de geschenken van je eigen krachtbron van binnen te ontvangen. Het opent een deur voor communicatie. Het geeft aan dat jullie er klaar voor zijn om verder te gaan dan het oude contract waarmee jullie kwamen. Het is diepgaand maar eenvoudig. Sommigen hebben het sinister en angstvol gemaakt. Sommigen hebben gedacht dat zoiets onmogelijk is en dat de priesters en de leiders het moeten opschrijven en toestaan. Het is vreemd dat zij kennis hebben van de permissie van het 11:11 venster. Dat zijn de aannamen van de dualiteit.Bericht van Cobra, 2 februari 2017, Interview door Prepare For Change Turkije Groep, en video Mysteriën van Isis / 04 februari 2017


Bericht van Cobra, 2 februari 2017, Interview door Prepare For Change Turkije Groep, en video Mysteriën van Isis
04 februari 2017

Je zou de video Mysteriën van Isis op Youtube kunnen bekijken: 
 https://www.youtube.com/watch?v=FwFZLcXd7ic

2017-02-02-isis15
Of je kunt het nieuwste Cobra interview lezen met Prepare For Change Turkije:
Transcript

(Notitie van Summer Sun:  Persoonlijk en namens de Prepare For Change – Turkije groep wil ik jou, Cobra, bedanken dat je de tijd neemt om onze vragen te beantwoorden. Toen mijn ontwaking begon met een ‘droom’ toen jij de tweede IS:IS portaal activatie deed, lukte het mij niet om veel informatie online te vinden die mij zou helpen te begrijpen wat er met mij gebeurde. De enige plek waar ik informatie vond waar ik wat mee kon was het Cobra Portal. Jouw blog lezend, en vooral het luisteren naar jouw interviews, maakte zo’n groot verschil voor mij en het hielp mij in het proces van het herinneren wat was vergeten. Dus, dank je wel voor het doen van deze interviews. Deze interviews maken zo’n groot verschil voor ons.

De vragen hieronder zijn voorbereid door de PFC-Turkije groep. Wij hebben onze leden van onze Facebook groep gevraagd welke vragen zij ons wilden laten stellen. Er waren echter veel vragen ingezonden. Veel daarvan was al in eerdere interviews beantwoord – dus er moesten wat worden verwijderd omdat wij teveel vragen hadden. Ik wil dan ook mijn verontschuldigingen aanbieden aan deze groepsleden die hun vragen hieronder niet terugvinden.)

Nogmaals dank Cobra.

In de stroming van het leven /3 februari 2017 / Eddy en Rita

In de stroming van het leven
3 februari 2017Je hoort het vaak: ‘Begeef je in de stroom van het leven en alles zal er geheel anders uitzien!’. Hoe voel en wéét je dat je in de stroming van het leven zit? Wij kunnen wat het tweelingzielschap betreft wel één en ander vertellen!

Als wij een verhaal lezen van iemand die in disharmonie leeft met de tweelingziel en dit heel normaal vindt wéten wij onmiddellijk dat deze persoon helemaal ‘niet’ in de stroom van zijn/haar eigen leven zit. Net na de ontmoeting kan het een beetje lastig zijn omdat er op het moment van de ontmoeting zoveel gebeurt dat je verstand nogal eens weigert te volgen. Het wordt echter tijd dat je jezelf vragen gaat stellen als het lange tijd lastig blijft. De duur is afhankelijk van je eigen ingesteldheid maar kan zeker geen maanden of jaren in beslag nemen! Wij wéten dat het ‘Goddelijke Rijk’ absoluut meewerkt wanneer je in de ‘juiste richting’ zit. Het loslaten van dat wat niet in de ‘stroming’ thuishoort, wordt hierdoor vergemakkelijkt en bespoedigd.

Vorige relaties 

De Arcturiaanse Raad: Maak Beslissingen + Energetische Ervaringen / 2 + 3 Februari 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad
Maak Beslissingen
2 Februari 2017 / Daniel Scranton

“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Beslissen voor jezelf wat je wilt ervaren is een groot onderdeel van waarom je op de eerste plaats incarneerde. Het is niet om het goed te krijgen. Het is niet om jezelf te bewijzen aan wie of wat dan ook. Je bent hier om het leven te ervaren op zoveel verschillende manieren als mogelijk is. Met dat aldus te doen, geef je aan jezelf de informatie die je nodig hebt om de ervaringen te creëren die je uiteindelijk wilt hebben.
Velen van jullie vragen zich af in deze tijd wat er van je verondersteld wordt om te doen, wat je doel is. Je doel is om je leven te leven, om zoveel monsters ervan te nemen als je kunt, en dan de beslissingen te maken die voor jou het meest passend zijn. Je bent hier om beslissingen te maken over wie je wilt zijn, wat je wilt ervaren, en hoe je daar wilt geraken. Dit is het ultieme in de vrije wil.

Meer lezen >>>


Een Schrijven van de Schepper / 3 Februari 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 Februari 2017 / door Jennifer Farley,
” Koesteren”Op deze dag van een nieuw begin en ontwaken,
koester en zorg voor jezelf zoals je dat voor een kind zou doen.
 Je bent geliefd.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 4 Februari 2017 / Neal Donald Walsch

4 Februari 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat je drie procent van jouw inkomen moet investeren in
jouw zelfontwikkeling om jouw toekomst te garanderen.

Brian Tracy zei dat en hij had gelijk.
Ik weet dat je eigenlijk die klas of dat seminar of die spirituele
groei retraite wilt gaan doen, maar je denkt dat je het je niet kan veroorloven.
De waarheid kan zijn dat je het je niet kunt veroorloven het niet te doen.

Probeer je hoogste impuls te volgen.
Je geest nodigt je zelden uit om dingen die waardeloos zijn te onderzoeken -
en je ziel doet dat nooit.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Dagtekst van Zaterdag 4 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 4 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Het boek van de natuur is de echte Bijbel –

"Het woord bijbel betekent boek. Maar de echte Bijbel, het ware Boek, is het Boek van de levende Natuur. Dat wil zeggen het universum dat God geschapen heeft en de mens die Hij naar het beeld van dit universum heeft gemaakt en die Hij zijn geest heeft ingeblazen. Alle heilige boeken hebben hun oorsprong in dit grote Boek en zij vertegenwoordigen er ieder op hun beurt slechts enkele fragmenten van. Alleen het boek van de Natuur is volledig en onverwoestbaar, en wanneer je niet hebt geleerd om het te lezen, kan je heel je leven wijden aan de lectuur van de Bijbel, toch zal je er niet veel van begrijpen.

Er zijn fanatici die zwaaien met de Bijbel, de Koran of andere heilige teksten, maar ook al zijn zij uit goddelijke inspiratie voortgekomen, deze boeken kunnen nooit het boek vervangen, waarin de Schepper alles heeft neergeschreven: de mens. En dit boek bezit wat noch de Bijbel, noch de andere heilige boeken bezitten: een levende en onsterfelijke ziel en geest."Heavenletter 27 Bereidwilligheid voor Gods Wil / Geplaatst 4 Februari 2017

Heavenletter 27
Bereidwilligheid voor Gods Wil
Brief uit de Hemel
Geplaatst 4 Februari 2017God zei :

Het tegenovergestelde van stroom is conflict. Er wordt iets geblokkeerd. Je hebt twee gemoederen of richtingen. Er is verwarring.

Welnu, soms is verwarring goed. Doorgaan gewoon zoals je dat deed is misschien geen stroom. Het kan slechts een momentum zijn, energie van het verleden, en je volgt oude voetstappen die voor jou zijn afgedrukt en die gemakkelijk geweest zijn en gedachteloos te volgen. Soms wil jouw richting veranderen en ben jij lui of angstig en voelt jouw niet herkende conflict aan als hoofdpijn.

Conflict is in feite: hetzelfde blijven of veranderen. En je verzet je tegen verandering. Of je verzet je tegen hetzelfde blijven en je weet je eerste nieuwe stap niet goed.

Je wilt Mijn Wil volgen en je weet niet goed wat die is.

Ieder van jullie moet Mij zelf horen.

vrijdag 3 februari 2017

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 3 februari 2017

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
3 februari 2017

Het hoeft nauwelijks te worden gezegd dat de zaken op Aarde zich versnellen en nu al veroorzaken de komende veranderingen gemengde reacties. Tenzij je verder kunt kijken dan de directe gebeurtenissen is het heel moeilijk de noodzaak te begrijpen van veel dat plaats vindt. Het allerbelangrijkste doel is jullie op Ascentie voor te bereiden en jullie aan te moedigen een vreedzame visie te handhaven, wat er ook rondom je gebeurt. De zuivering zal af en toe beroering veroorzaken, maar die is nodig om de mensheid naar een hoger niveau te leiden, wat gewenst is wanneer echte vooruitgang dient te worden geboekt. De mensen worden wakker t.a.v. wat er is gebeurd en ze worden zich van het plan van de Illuminati bewust. De werkelijke macht ligt bij de mensen en ze beginnen hun invloed uit te oefenen, iets wat merkbaar verschil zal maken.

Momenteel vindt er bij de autoriteiten een machtsverschuiving plaats en het is aan jullie om de gelegenheid te grijpen en je stem te laten horen. Ze weten dat, wanneer jullie dat willen, jullie wie dan ook neer kunnen halen en daarom zullen ze zeker nota nemen van jullie eisen. Terwijl de tijd voortschrijdt zullen geen beslissingen worden genomen zonder de instemming van het publiek. Het ultieme doel, jullie opheffen naar een hoger niveau van bewustzijn, dient echter niet uit het oog te worden verloren zodat jullie volledig op je verheffing zijn voorbereid. Nu al nemen de energieën op grotere schaal toe en er is geen reden waarom je niet in staat zou kunnen zijn je bewustzijn tegelijkertijd te verhogen. Blijf gefocust en laat jezelf niet afleiden door wat er om je heen gebeurt, zelfs als je chaos ontmoet. Het zal niet lang duren voor de voordelen zich manifesteren, kijk dus vooruit naar de gewenste uitkomst.

Interview met Cobra, 18 januari 2017, door de International Golden Age Group / 03 Februari 2017


Interview met Cobra,
18 januari 2017,
door de International Golden Age Group
03 Februari 2017

Interview met Cobra, 18 januari 2017, door de International Golden Age GroupHi Cobra, wij zijn heel blij en opgewonden om je te interviewen voor onze team leden. Het is onze eerste keer dat wij je interviewen en wij hopen dat wij dit regelmatig kunnen doen. Voordat wij met het interview beginnen zou ik ons kort willen introduceren. Onze groepsnaam is “International Golden Age Group” en wij zijn een Prepare For Change groep, ook bevrijdingsgroep voor alle Chinezen in de hele wereld. Wij hebben nu meer dan 3000 Lichtwerkers-leden in meer dan 10 landen. En wij hebben veel platforms en bronnen om in boodschappen en healing te voorzien voor alle Chinese Lichtwerkers in alle landen, kosteloos. Hier is onze website:  https://www.golden-ages.org/

2017-01-18-igag1
Laten wij nu met het interview beginnen.
                                                                                 
Situatie update

Patrick : Het is bijna zeven maanden geleden dat wij zijn begonnen met het begraven van Cintamani stenen, wereldwijd. Ik vraag mij af of dit Cintamani grit van Licht nu krachtig genoeg is om de energie van de Event flash te doorstaan.


Aranuth Spreekt: Verander je Gedachten, verander je Zienswijze en verander je Gedrag. / Malcolm Bell / 26 januari 2017

Aranuth Spreekt:
Verander je Gedachten, verander je Zienswijze en verander je Gedrag.
Malcolm Bell / 26 januari 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Kerstmis is voorbij en het nieuwe jaar is gekomen en wij zitten nu in een gloednieuw jaar – 2017 – een jaar van nieuw begin. Ik kan niet voorspellen wat 2017 zal brengen hoewel wij er na het lezen van de volgende boodschap van Aranuth er zeker van kunnen zijn dat als wij ijverig positiviteit toevoegen aan ons leven in 2017 dit een jaar zal worden on te onthouden.

Mijn autobiografie ligt nu bij de drukker en zal in de komende weken beschikbaar worden. De eerste druk, een beperkte uitgave, waar niet voor werd geadverteerd buiten mijn woongebied in Noord Queensland, verkocht 100 kopieën. De nieuwe druk zal overal in de helft van februari ter beschikking staan. Verkoopdetails staan op mijn website. 

Vrede, Positiviteit & Vreugde

Malcolm.

De Boodschap:

Wel, goedenavond allemaal.  Alweer welkom. Welkom aan al mijn vrienden en vriendinnen; mijn dierbare vrienden en vriendinnen, oude en nieuwe vrienden en vriendinnen.


JEZUS: Jullie zijn altijd goed genoeg geweest. / 1 februari 2017 door John Smallman


JEZUS:
Jullie zijn altijd goed genoeg geweest.
1 februari 2017 door John Smallman

Over de hele wereld zijn grote veranderingen in volle gang, veranderingen die velen inderdaad zeer verontrustend vinden. Maar het zijn essentiële veranderingen die in grote mate zullen helpen bij het onvermijdelijk en met rasse schreden naderend moment van ontwaken van de mensheid. Ja, een moment van ontwaken, want ontwaken duurt maar een moment als je eenmaal voor hebt gekozen om te ontwaken. Velen zijn nerveus, angstig, en terughoudend, en één van de doelen van deze enorme veranderingen is om jullie te helpen om die twijfels en angsten los te laten, zodat jullie van ganser harte jullie individuele momenten van ontwaken kunnen omarmen.

In werkelijkheid is er maar één moment van ontwaken, en dat heeft zich al voorgedaan, maar binnen jullie illusoire omgeving waar jullie je met menselijke levens ervaringen hebben, zal dit plaatsvinden, het eren van de vrije wil die een ieder van jullie heeft, op het moment van jullie eigen keuze. Het is niet een gebeurtenis waar je een datum voor vaststelt ergens in de toekomst, het is een gebeurtenis die direct zal optreden wanneer je ervoor kiest om het toe te staan je te omhullen in de liefde die het jouw biedt op elk moment van je bestaan. Het wacht erop dat jullie het benaderd en er naar uitreikt aangezien het geduldig en liefdevol haar hand naar jullie uitsteekt, zodat jullie het kunt controleren - om te kijken of je voelt dat je het kunt vertrouwen, velen van jullie zijn erg bang - en pakken het dan beet terwijl het jullie verder leidt naar waakzaamheid.

Wat brengt ons 2017? - Wat kunnen we van Trump verwachten? / Geschreven door Elias / Gepubliceerd: 31 januari 2017

Wat brengt ons 2017? - Wat kunnen we van Trump verwachten?
Geschreven door Elias / Gepubliceerd: 31 januari 2017


angst zekerheid

Alles, wat op aarde gebeurt, is een mathematische formule van onze schepper. Er bestaan geen vergissingen, er bestaan geen toevallen. Wat er wel is, zijn de Goddelijke berekeningen en waarden waarin alles op elkaar is afgestemd.

Met deze stelling zullen veel mensen wel moeite hebben, vooral in deze tijd van steeds groter wordende tegenstellingen en oplopende conflicten. En toch is er sprake van een groots plan voor deze planeet, een plan dat het streven naar een Nieuwe Wereldorde, gedragen door de duistere machten, volledig zal ontkrachten en ten val zal brengen. Het is het Goddelijk Plan om deze planeet uit de dualiteit te verheffen naar de laagste dimensie van de werkelijkheid: de vijfde dimensie van bewustzijn. En niemand is in staat om dit proces te stoppen.


Dagtekst van Vrijdag 3 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 3 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Maat houden om goede relaties met de mensen te behouden –

"Je ontmoet iemand voor wie je sympathie voelt, vriendschap of zelfs liefde ... en deze gevoelens zijn wederzijds. Als je wilt dat ze voortduren, leer de uiting ervan te doseren. Zelfs voor de beste dingen is het gebrek aan maat gevaarlijk. Natuurlijk is men geneigd om onmiddellijk de vrije loop te laten aan zijn genegenheid: brieven, ontmoetingen, geschenken, kussen ... Maar dit is van het goede teveel. Al snel is men verzadigd, alsof men te veel gegeten heeft, en bij de eerste gelegenheid wijst men de ander af.

Om ons leven lang goede relaties te onderhouden met de mensen die we waarderen, waarvan we houden, moeten we maat houden. Anders zal het zelfs met de beste mensen van de hele wereld, niet blijven duren. Dit zijn psychologische subtiliteiten die we moeten kennen als we het risico op teleurstellingen willen vermijden."Op deze dag van je leven / 3 Februari 2017 / Neal Donald Walsch

3 Februari 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... Dat als je ophef gaat maken over dingen,
het belangrijk  is om je gevechten te kiezen.

Het ideale zou uiteraard "ophef" over niets zijn.
Maar gezien het feit dat we allemaal mensen zijn, is dat wellicht niet mogelijk.
Wat wel mogelijk is, is het veel zorgvuldiger kiezen van de dingen
waar we bereid zijn om ophef over te maken.

Stel jezelf de vraag: "Hoeveel verschil zal dit maken als Ik 85 ben?"
Als je denkt dat het dan wel wat zal uitmaken, laat het dan nu gelden.
Als je nu alles laat meespelen, zul je misschien geen 85 worden.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper / 2 Februari 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 Februari 2017 / door Jennifer Farley,
” Assistentie”Zoek die zachte, rustige plek binnenin.
Daar is Het Universum, wachtend om je te troosten,
en jou te assisteren op je reis.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 26 Zon, Sterren, Maan, Rivieren / Geplaatst 3 februari 2017

Heavenletter 26
Zon, Sterren, Maan, Rivieren
Brief uit de Hemel
Geplaatst 3 februari 2017God zei :

Je leert spontaan te zijn. Je leert niet zoveel te plannen. Met andere woorden, je leert in dit moment te leven en niet in een ander, niet het verleden, niet de toekomst, maar dit ene moment nu. Toch denk je niet: "Ik ben in dit moment", want als je erin bent, dan ben je erin. Je bent neutraal, niet gehecht, oplettend, maar je bent precies in de stroom van Mijn Wil.

Spontaan is het leven zonder woorden, zonder gedachte, zonder voorspelling, vergelijking of onderbouwing.

Spontaan is: Je ziet een appel aan een boom en je plukt hem en begint hem te eten. Of, spontaan is: Je ziet een appel aan een boom en je gaat eraan voorbij. Of, spontaan is: Je ziet een appel aan een boom en je plukt hem en geeft hem aan iemand anders ... Spontaan is vele mogelijkheden, maar slechts één tegelijk.

donderdag 2 februari 2017

Benjamin Fulford: Jongens blijven altijd jongens terwijl het jaar van de Haan begint en oorlog opdoemt aan de horizon./30 januari 2017

Jongens blijven altijd jongens terwijl het jaar van de Haan begint en oorlog  opdoemt aan de horizon.
30 januari 2017 / Auteur: Benjamin Fulford

De oorlogstrommels slaan terwijl het met testosteron beladen jaar van de Haan begint en de jongens zich klaar maken om te laten zien wie de grootste en de gemeenste is. De grootste waarschuwingen komen van China, wat heeft gezien dat velen van zijn’rode lijnen’ werden overschreden, op zijn minst verbaal, door de macho beladen administratie van VS president Donald Trump. Het vuurwerk kan beginnen na 5 februari wanneer de Chinese Nieuwjaars vakantie is afgelopen, beweren Chinese geheime dienst en secret society bronnen. Zoals de Chinezen hebben gewaarschuwd, als ze een actie uitvoeren zal het “onverwachts en erger zijn dan je je kunt voorstellen.”

Ondertussen is de Trump administratie te druk bezig geweest met het opnieuw tekenen van de kaarten van het Midden Oosten en heeft het te maken met een strijd om de macht in het Westen om volledig te kunnen waarderen wat er zal gebeuren als China een militaire actie onderneemt.

De Raad: “Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert” / 31 Januari 2017 / Ron Head

De Raad:
“Jullie ZIJN de Energie die de Dingen in Jullie Wereld Produceert”
31 Januari 2017 / Ron Head
Er is een onderwerp waarvan wij voelen dat wij dit in deze tijd moeten adresseren. Dit is een periode van zeer chaotische energieën. Wij willen dat jullie weten dat jullie beter gediend zouden zijn met jullie zelf gefocust te houden op manieren die jullie weg zouden houden van het tussenbeide komen met die uitkomsten waar jullie jezelf aan toegewijd hebben om te bereiken. Welnu, wat bedoelen wij daarmee? Wat zien wij, dat jullie vanuit jullie gezichtspunten, niet doen?
Jullie werden zorgvuldig geconditioneerd, gedurende jullie levens, om tegen dingen te protesteren waar jullie het niet mee eens zijn. Aan jullie werd geleerd om oorlogen te hebben tegen sommige van deze dingen. Soms leiden oorlogen tegen deze dingen jullie in feite af van de succesvolle uitoefening van de dingen waar jullie tegen vechten, of op z’n minst die dingen die jullie verteld worden dat jullie daar tegen vechten. Wij zullen jullie “oorlog aangaande drugs” als een voorbeeld nemen. (1)

De energie van Februari / 1 Februari 2017 /door Fran Tielemans

De energie van Februari
1 Februari 2017 /door Fran Tielemans

Februari heeft een 12/3-trilling, en zou normaal gezien een rustpunt moeten zijn tussen de hoge trilling van januari en maart in, beide powermaanden. Maar Venus, Mars en Uranus staan allen in Ram, wat zal zorgen voor veel passie, vuur en beweging. Zorg dus goed voor een duidelijke focus en zet elke dag je intenties, zodat je al dat vuur in de juiste banen kan leiden, anders dreigt al je energie zoals een opgeblazen ballon, die plots losgelaten wordt, als een losse flodder de lucht in te gaan. Al dat vuur kan je positief richten door zeer goed gecenterd te zijn, positieve doelen te stellen, én door zelfkennis: leer je eigen ritme kennen, je reactiepatronen, je lichaam.

We gaan februari in met een gevoel van vage onrust en ongemakkelijkheid, veroorzaakt door de aanhoudend hoge trilling, de vele uitdagingen en groeimomenten van januari. Ook ons lichaam voelde vaak onrustig aan. Velen hadden bijvoorbeeld wat problemen met de zone van de maag/zonnevlecht. Naarmate we steeds beter contact krijgen met onze innerlijke leiding, voelen we ook steeds beter aan wat onze hogere doelen zijn, en dat strookt niet altijd met onze persoonlijke verlangens, waardoor onbewuste en bewuste weerstand veel spanning veroorzaakt in die zone. Al wat de zonnevlecht ontspant helpt, zoals gele calciet dragen of zachte massage.


Leven als tweelingzielen / 6 januari / geplaatst 2 februari 2017 / Eddy en Rita

Leven als tweelingzielen
6 januari / geplaatst 2 februari 2017

Het leven van tweelingzielen wordt dikwijls omschreven als een taak. Je kunt: ‘Je-Zelf zijn’ moeilijk als taak omschrijven. Als mens is het natuurlijk leuk om je leven te omschrijven als een taak, dat mag, als je jezelf daar goed bij voelt.

Zelf zien wij ons tweelingzielschap niet als een taak. Het is een fijn en bijzonder liefdevol samenzijn. Wij zijn ons volledig bewust van ons tweelingzielschap en dat wat het met ons maar ook met anderen doet. Simpel en éénvoudig, voor ons natuurlijk. Wij wéten dat dit ook voor andere ‘ware tweelingzielen’ zo is.

De verhalen die men over het tweelingzielschap in disharmonie hoort, geven iets totaal anders weer. Wat het juist weergeeft weten wij niet maar naar ons gevoel hebben deze verhalen ‘niets’ met het tweelingzielschap te maken. Wij kennen het in ieder geval niet!

Een Moment Van overweging: De kunst van het loslaten / Geplaatst 2 Februari 2017

Een Moment Van overweging:

 De kunst van het loslaten

 Geplaatst 2 Februari 2017

https://www.youtube.com/watch?v=YN9dR4n62bU&t=114s

Alvie57

Gepubliceerd op 12 mrt. 2014
Voor veel mensen is de video genaamd "Loslaten" een binnenkomer.
Maar nog niet iedereen weet hoe je los kunt laten.
Om oud zeer los te laten gaat er nog wel iets aan vooraf.
Aartsengel Michael “Angst Loslaten is een Opening Voor Liefde Creëren” / 31 Januari 2017 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Angst Loslaten is een Opening Voor Liefde Creëren”
31 Januari 2017 / Rita Pulmans
Geliefde Heer Michael,
Ik merk bij mezelf en ook bij anderen dat er nog steeds vele angsten zijn. Dat deze ook steeds meer en meer in de huidige tijd naar boven komen. We kunnen ze niet meer wegmoffelen, onder de mat vegen.
Ikzelf dacht, dat na 2012 de wereld een paradijs zou zijn (naïef waarschijnlijk), maar niets is minder waar. Ik begrijp nu dat - zoals men in sommige strekkingen in de Vedas verkondigt - het Kaliyuga tijdperk diens laatste stuiptrekkingen uitwerkt (alhoewel hier verschillende meningen over bestaan). En dat eerst de "droesem" van de pot geschept dient te worden om de zuivere instantie te bekomen (alsook in onszelf).
We kunnen het niet meer klaar krijgen, geliefde Michael, met enkel affirmaties en/of positief denken (wel heel belangrijk). Maar er dient met aandacht naar onze veelzeggende angst gegaan te worden, toch? Deze begrijpen en aanvaarden en vervolgens weten dat het ons helpt om een krachtiger mens te worden en in geloof en vertrouwen te stappen, althans zo voelt het voor mij.

Een Schrijven van de Schepper / 1 Februari 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 Februari 2017 / door Jennifer Farley,
” Verborgen Sterke Punten ”Op dit moment kan het voelen alsof alles in jouw bestaan turbulentie en beproevingen is. Alles wat je dacht en voelde wat goed en veilig is wordt plotseling in twijfel getrokken.
Vergeet niet, liefste, dat verandering onvermijdelijk en noodzakelijk is voor verdere groei. Sterke punten zullen worden onthuld aan jou ...
diegene waarvan je nooit wist dat jij naar de voorgrond moest komen
 om te worden gebruikt voor het grotere goed.
Negeer de signalen niet omarm hen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl