Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 17 december 2017

Jezus: Als mensen denken velen van jullie of gaan er van uit dat jullie .................... /13 December 2017 / door John Smallman


Jezus:
Als mensen denken velen van jullie of gaan er van uit dat jullie zonder inbreng of keuze in de materie geboren zijn.
13 December 2017 / door John Smallman

Terwijl Kerstmis nadert en het jaar ten einde loopt, gebeurt er veel voor alle mensen op een niveau dat ver beneden hun bewuste waarneming ligt en dit brengt ongemak, van streek makende gedachten en ideeën en veel verwarring in hun normale bewuste waarneming. Gedurende zeer lange tijd zijn de mensen gewend geweest om uiterst pijnlijke ervaringen die ze hebben ondergaan te begraven en te ontkennen, om zo door te kunnen gaan met hun levens en de verplichtingen die ze op zich hebben genomen. Het is zeer algemeen gebruikelijk dat het, nadat zich pijnlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan, het beste is om ze te vergeten en door te gaan met het leven – jullie hebben een liedje: Pick yourself up, dust yourself off, and start all over again, wat die overtuiging zeer goed onderschrijft. Dat werkt voor een tijdje, en het is bruikbaar, maar uiteindelijk moeten de gevoelens van pijn, verbittering, verontwaardiging en lijden gehonoreerd, bedankt, vergeven en losgelaten worden, of nog dieper begraven worden en volledig ontkend, hetgeen enorme hoeveelheden van jullie energie vergt. En omdat de overgrote meerderheid van de mensen voor het laatste kiezen, hebben de voorbije gebeurtenissen of ervaringen daarna natuurlijk een zeer nadrukkelijk effect op de manier waarop ze hun levens leiden, met velen die uiteindelijk verlichting zoeken via psychiatrie.


Wat nu voor zo velen gebeurt is dat al hun begraven en ontkende gevoelens in het bewustzijn omhoog komen om te worden bevrijd, zoals dat moet gebeuren om jullie ontwaken te laten plaatsvinden en de meesten kunnen niet begrijpen waar al dit “spul” vandaan komt en hoe ze er mee om moeten gaan. Diegenen van jullie die doelbewust op jullie spirituele pad zijn en die deelnemen aan cursussen en werkgroepen en gekanaliseerde boodschappen als deze lezen, zijn op Aarde om te helpen bij dit proces van ontwaking en vanuit jullie menselijke perspectief is dit inderdaad een gigantische taak. Maar, vanzelfsprekend, jullie zijn nooit alleen. Jullie hebben onbeperkt hulp van degenen uit de spirituele rijken die jullie op ieder moment kunnen aanroepen voor hulp. Het punt is dat jullie het vaak vergeten te vragen!

Dit is waarom jullie dagelijkse bezoeken aan jullie heilige innerlijke tabernakels zo belangrijk zijn. Wanneer jullie je daar volledig ontspannen, al is het maar voor een paar minuten, met de intentie om liefdevol te zijn voor alles wat opkomt, geven jullie toestemming aan hen in de spirituele rijken, die doorlopend bij jullie zijn met het verlangen om jullie te ondersteunen, om jullie te bezielen met de Liefde waar jullie allemaal naar smachten en die jullie natuurlijke aard is. Dit goddelijke Licht, deze Liefde is altijd binnenin jullie, maar ze zal zich niet aan jullie opdringen, of jullie proberen te controleren of te sturen. Zij biedt jullie liefdevolle begeleiding die heel duidelijk is, maar jullie ego’s wensen deze herhaaldelijk te gebruiken voor persoonlijk gewin, of haar niet te horen of haar weg te sturen. Zelfs de hoogst ontwikkelde mensen hebben ego’s die persoonlijk gewin proberen te zoeken. Jullie zijn je allemaal bewust van degenen die hun vertrouwensposities misbruikt hebben om degenen die hen zagen als hoog ontwikkelde en zeer wijze spirituele wezens die hun dienstbaarheid waardig zijn, te manipuleren en onder controle te houden.

Ego’s zijn een onderdeel of aspect van jullie menselijke natuur die los van jullie lijken te staan – degene die het spirituele pad volgt – maar jullie hebben die nodig om je in staat te stellen in de wereld die jullie door je menselijke vorm waarnemen te kunnen functioneren en jullie zullen die volledig in je ware aard moeten integreren, waar ze werkelijk behoren en van waar ze schijnen te zijn afgescheiden. Wanneer jullie een innerlijk conflict beleven is dat omdat je ego wanhopig je onverdeelde aandacht zoekt en het zal jullie alle mogelijke manieren aan de hand doen die jullie kunnen gebruiken om superioriteit over anderen te krijgen, die het zal aanvoeren om hetzelfde met jou proberen te doen. Het is voor mensen heel moeilijk om hoffelijk en vanuit zichzelf of vanuit zijn bezittingen onvoorwaardelijk gul te zijn zonder dat er een soort vereffening voor verwacht wordt. Het kan van alles zijn, van een grote financiële vereffening of gewoon een eenvoudige dankbare erkenning, maar die onderliggende behoefte is zelden afwezig.

Liefde echter is een volledige afwezigheid van behoefte want Zij is en heeft alles! Wanneer jullie er in slagen jezelf te openen voor de Liefde die binnenin jullie zetelt en deze jullie harten laat vullen, zullen jullie onmiddellijk vrij zijn van behoeften. Wanneer jullie ooit verliefd zijn geweest, hebben jullie waarschijnlijk die prachtige toestand kortstondig ervaren, maar, vanwege de beperkingen die jullie jezelf bij de keuze om mens te worden hebben opgelegd, is deze nooit blijvend.

Jullie ego’s willen altijd meer. Het zijn jullie ego’s die jullie ontevredenheden met jullie levens veroorzaken, door voortdurend jouw situatie te vergelijken met die van iemand anders en voordoen dat een ander  . . . . succesvoller, aantrekkelijker, talentvoller, rijker, gelukkiger en geliefder is. Het punt is dat jullie zijn wie jullie zijn, uit vrije wil en iemand anders benijden om welke reden dan ook is een totale verspilling van tijd en energie. Jullie kennen allemaal mensen die zich enorm hebben ingespannen, vaak zeer egoïstisch, om rijk te worden. En toch, met alle accommodaties en spullen die ze voor zichzelf verzameld hebben, blijven ze ongelukkig en gedesillusioneerd met hun leven.

Pogingen om iemand anders na te doen betekent je eigen weg kwijtraken. Wie je bent is wie je uiterst wijs en zorgvuldig koos om te zijn en het pad voorwaarts is altijd door middel van volledig zelferkenning. Wanneer jullie de keuze maken om jezelf volledig te accepteren, gewoon zoals jullie zijn, zonder voorwaarden of negatief zelfoordeel, lost de behoefte om jezelf met anderen te vergelijken op en laat jullie gewoon zijn en dan doen wat je boeit door je creatieve begaafdheden toe te laten. En jullie allemaal hebben die want ze werden jullie op het moment van jullie schepping gegeven, om te groeien en je te ontwikkelen zoals jullie dat van plan waren toen jullie er voor kozen om te incarneren.
Jullie zijn allemaal scheppers! God, Bron, Moeder/Vader/God, de Opperste Intelligentie, het gewaar zijnde en Bewuste Universum  – welk woord of uitdrukking jullie persoonlijk ook als volmaakt verkiezen – schiep jullie en gaf jullie op dat moment alles wat Hij/Zij Zelf had – Liefde, Alles. Dat omvat natuurlijk enorme scheppende vermogens en het potentieel om ze te gebruiken naar jullie keuze. Jullie hebben allemaal de uitdrukking gehoord: Jullie scheppen je eigen werkelijkheid! Deze is door de jaren heen behoorlijk overmatig gebruikt en misbruikt. Desondanks is ze waar. Ieder van jullie heeft een volledig persoonlijke voorstelling van het leven als mens. Niemand is hetzelfde. Voor ieder van jullie is dit persoonlijk en uniek – er bestaan geen kopieën, niemand die bestaat, ooit heeft bestaan of in de toekomst zal bestaan, is of zou hetzelfde als jij kunnen zijn. De werkelijkheid die jullie als mens ervaren is de ene die je voor jezelf gecreëerd hebt en in ieder moment van je menselijke bestaan doorgaat te creëren.

Wanneer jullie voorstellingen veranderen, als gevolg van ervaringen, nieuwe informatie, volwassenheid enz., is dit omdat jullie die nieuwe voorstelling creëren. Als mensen denken velen van jullie of gaan er van uit dat jullie zonder inbreng of keuze in de materie geboren zijn en vanuit die aanname geven jullie je levens gestalte – ik ben lelijk, ik ben knap, ik ben slim, ik ben dom, van mij kan niemand houden, ik ben waardeloos, ik kan nooit iets bereiken – om die aannames die je over jezelf gemaakt hebben in te passen. Jullie zijn vergeten dat jullie scheppers zijn met een oneindig potentieel.

Velen van jullie veranderen in de loop van de jaren die voorstellingen van jezelf, sommigen ten goede, sommigen ten kwade, maar het is over het algemeen binnen de tamelijk beperkte periferie van de oorspronkelijke algemene perceptie dat jullie je tijdens je kindertijd ontwikkelden onder invloed van familie, culturele, etnische, religieuze en politieke invloeden die, terwijl jullie opgroeiden, in jullie samenleving heersten.

Er zijn altijd mensen geweest die zorgvuldig aan deze oorspronkelijke conditioneringen voorbij gegaan zijn en die voor zichzelf verbazingwekkende menselijke levens gecreëerd hebben. Gedurende de laatste twee- of driehonderd jaren is het percentage mensen dat dit doet toegenomen en tegenwoordig versnelt de toename van dat percentage in rap tempo. Steeds meer van jullie realiseren zich dat jullie kunnen scheppen en dat jullie scheppers zijn en dat veroorzaakt enorme en noodzakelijke veranderingen in percepties en houdingen om zich voor te doen door alle menselijke culturen en etniciteiten heen. De wereld is aan het veranderen en het zijn jullie, collectief, die dit doen.

Dit is waar jullie ontwaking allemaal over gaat, namelijk het veranderen van jullie percepties en overtuigingen over wat mogelijk is en dan te werken om het te laten gebeuren. Wanneer jullie dit doen, komt jullie eigen persoonlijke ontwaken onvermijdelijk. Natuurlijk zullen twijfels en bezorgdheden opdoemen. Het zijn aspecten van het mens-zijn, maar door doelbewust vast te houden aan jullie spirituele groei – door de herinnering te kiezen dat jullie geïncarneerde Liefde zijn – kunnen jullie die verdrijven en doorgaan om gracieus en prachtig voorwaarts te gaan, precies zoals jullie dat bedoelden toen jullie je huidige menselijke leven, voorafgaande aan je incarnatie, uitstippelden.

Jullie dagelijkse bezoek(en) aan je heilige innerlijke tabernakel om jezelf te verbinden met het Licht, de Liefde die daar altijd zetelt, wachtend op je uitnodiging om met je te communiceren, bekrachtigt jullie energieveld, bekrachtigt jullie om de Liefde die jullie zijn terwijl jullie door je dagelijkse levens heen gaan, te zijn en te demonstreren. De warmte van de liefdevolle omarming die jullie ervaren wanneer jullie naar binnen gaan, wordt ook gevoeld door het Licht,  de Liefde, want jullie verbinden je daar in Eenheid. Zij wenst dat jullie accepteren en je verbinden met Haar omarming want deze verdiept die onlosmakelijke relatie die jullie hebben met je goddelijke Bron.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaald: Sjra