donderdag 14 december 2017

Jeshua – Channeling December 2017: Het Gouden Pad / Barbara Bessen / 1 december 2017

Jeshua – Channeling December 2017:
Het Gouden Pad
Barbara Bessen / 1 december 2017
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen! In al die jaren sinds ik de maandelijkse boodschappen ontvang – het zijn inmiddels al 12 jaren (mijn hemel, hoe snel gaat de tijd) – hebben mijn geestelijke vrienden zich maar zelden met politiek en wetenschap bezig gehouden.

Alleen in de twee boeken van Saint Germain die ik mocht ontvangen heeft de meester enige informatie gegeven die paste bij de tijdkwaliteit en hun uitwerkingen. Ik schrijf dit omdat mij vaak daarnaar wordt gevraagd tijdens seminars.

Er werd eerder verteld hoe wij door deze bijzondere tijd heen konden gaan en wat voor de geestelijke ontwikkeling belangrijk is.

Kryon is de vriend uit de geestelijke wereld die daarover steeds weer zegt: “Jullie leven met een been in de dualiteit en met het andere in de Multidimensionaliteit. Het is de kunst om de beide benen met elkaar te verbinden.” Saint Germain heeft het erover dat wij ons lichaamssysteem dienen te “verlichten” en dat wil zeggen: gewoon zo vaak mogelijk in deze Multidimensionale trillingen te zijn. Jeshua (Jezus) heeft het over “op het Gouden Pad blijven.” Het komt erop neer om niet meer zoveel bij de aardse drama’s verwikkeld te worden. Mij houden bijvoorbeeld de gifstoffen in het milieu bezig, humane dierenbehandeling en bovenal de manier waarop wij in ons land met oudere mensen omgaan.


Ik doe graag mee met stichtingen en verenigingen om veranderingen te ondersteunen en toch merk ik steeds weer welke emoties en gedachten opkomen als ik mij (te) diep met deze noodtoestanden bezig houd.

Daarom neem ik dan een pauze en leg een hand op mijn hart en versterk mijzelf dan weer door mijn goddelijke vonk om weer een beetje meer neutraal te zijn. Het helpt de mensen, de dieren en de Aarde niet als wij door alle misstanden vertwijfeld raken en angstig en woedend worden.

Voor veranderingen kunnen wij het best bij onszelf beginnen. Wij moeten ons leven reinigen, met Liefde versterken, onszelf in de Liefde wiegen en met dit gevoel de ogen voor anderen open te houden.

Maar het is niet nodig om steeds weer naar het heilig hart te gaan, om daar bij te tanken. Het is heel belangrijk om je steeds weer hiervan bewust te zijn: Wij zijn hier om het veld waaruit iedereen zich voedt, te veranderen.

Laten wij bij onszelf beginnen en ons door dit veld niet zozeer meer laten beïnvloeden, maar sterken en ons eigen liefdesveld vasthouden. Ook omdat wij dan – ondanks alle veranderingswensen – in vreugde op deze mooie planeet rond kunnen wandelen.

In die zin doe ik jullie de hartelijke groeten.

Barbara Bessen

Ps.: Deze channeling ontving ik in november omdat ik van 25 november tot 9 december in Egypte ben. Ik beveel steeds weer gaarne aan om mee te vibreren in de energie van deze reizen. Ik hoor vaker dat men zich goed voelt door zich met deze reizen en plaatsen te vereenzelvigen. Egypte zal zeker (zoals Engeland en Schotland – vorige reizen) zeer energetisch intensief en een inwijdingsreis zijn.

Jeshua – Channeling December 2017:
Het Gouden Pad

“Ik Ben Die Ik Ben” deze uitspraak werd veel geciteerd en vaak ook verkeerd begrepen want hij betekent veel; de kern ervan betekent: Ik Ben een deel van het Geheel. Een deel van de Schepping op zich. Ik ben op het aardse niveau in de laatste incarnatie als Jeshua gedoopt. Volgens de cultuur waarin ik werd geboren is een naam niet toevallig gekozen en heeft hij vele betekenissen, ook energetisch. Ik wil daarmee ook mijn veelvuldigheid uitdrukken.

Als ik zeg: “Ik Ben Die ik Ben” zou men eenvoudig kunnen interpreteren dat ik degene ben die hier op de planeet rondloopt en die zich bijvoorbeeld met kleding en de dagelijkse dingen van het leven bezighoudt. Ik zou deze uitdrukking ook met een diepere betekenis kunnen bekijken. Bijna zoals men in een diepe bron kijkt die onderin met water is bedekt. Daar spiegelt zich het Zijn dat ik zinnebeeldig (werkelijk) ben.

Ik ben oneindig diep, veel meer dan waar het op lijkt en als ik zeg: “Ik Ben die ik Ben” ben ik nog veel meer dan ik vermoed.

Ik verzoek jullie om deze zin van zelfontdekking in jezelf vast te houden en jezelf af te vragen: “Wie ben ik?” Uit de diepten van je Zijn zal er een antwoord komen. Het is een langzaam sprekende, ver weg lijkende stem die tegen jullie spreekt. Jullie kunnen deze dialoog als jullie willen, lang voortzetten.

Misschien schrijven jullie wel op wat je Ware Zijn tegen je wil vertellen. Jullie spreken om zo te zeggen tegen jezelf, jullie zijn met jezelf in dialoog. Dit mag gek lijken maar het is een kwaliteit van deze tijd die dit mogelijk maakt.

Wat ik jullie ook wil vertellen is dat het contact met dit Ware Zijn, dat jullie zijn, iets is dat men moet onderhouden. In de opschudding van het dagelijks leven sneeuwt dit vaak onder.

Het gaat erom hier opmerkzaam bij te zijn en erop bedacht om je steeds in het midden te bevinden bij beslissingen die jullie de hele lieve dag door nemen.

Bijvoorbeeld bij de keuze van je ontbijt of het kopen van een pullover, het plannen van een reis of bij het beslissen over een verhuizing. De beslissingen die jullie nemen kunnen vanuit je persoonlijkheid genomen worden of vanuit je ware Zijn. Jullie beslissen welke weg jullie nemen. Ik noem deze ontwikkeling naar het Leven van het Ware Zijn het “Gouden Pad.”

Hij wordt ondersteund door vele geestelijke wezens die jullie begeleiden want jullie gaan nooit alleen door een incarnatie. Het Gouden Pad is de directe weg naar huis. Hij gaat zonder omwegen en door een bewustzijnsverwijding in diepe reinheid. De weg naar huis houdt ook in dat jullie je incarnatiecyclus met dit leven afsluiten. Of jullie maken hier een geweldige stap verder op weg naar huis. De derde variant is dat jullie sowieso maar eenmaal hier incarneren om bij de paradigmawisseling van deze planeet dienstbaar te zijn.

Hoe het ook zij: als jullie deze boodschappen lezen zijn jullie op weg naar jezelf, jullie  belopen het Gouden Pad, alleen zijn jullie je niet altijd van deze weg bewust.

Er “loeren” in jullie leven zoveel zijpaden als bij een straat, die jullie beïnvloeden. Stel je het Gouden Pad voor als een straat die je leven vertegenwoordigt en de weg naar huis en steeds komen jullie bij tweesprongen  die interessante dingen beloven, die jullie verlokken om af te slaan.

Soms is zo’n afslag een kortstondige, spannende ervaring die jullie afsluiten om daarna op je ware weg terug te komen. Soms raken jullie in de knoop en duurt het langer, ook omdat andere dingen en mensen zich met jullie verweven zoals in een spinnenweb, en merken jullie pas na enige tijd dat jullie dit eigenlijk helemaal niet willen. Korte zijstraatjes horen er vaak bij in het dagelijks leven, langere hebben met het leven in de dualiteit in zijn algemeenheid te maken.

Het is de kunst om helderheid in je leven te krijgen en te weten wat men werkelijk wil, wat goed is en wat je liever niet een plaats in je leven wilt geven. Het Gouden Pad is niet volstrekt en geheel spiritueel om dit vaak gebruikte woord maar eens te gebruiken.

Het is ook niet mystiek. Het is gewoon de weg naar huis, naar je eigen innerlijke God en vaak is dit echt niet spectaculair, is het zonder tamtam zoals Saint Germain dit zo graag zegt. Het is gewoon een richting. Voor deze weg kunnen jullie oud of jong zijn, sportief of eerder behouden, jullie kunnen rijk of arm zijn. Jullie kunnen aan alcohol of drugs verslaafd zijn of immuun zijn voor verslavingen.

Er is alleen – ik citeer de grote geestelijke leraar Kryon – jullie reine intentie voor nodig om deze weg, het Gouden Pad, te gaan en meteen zijn de helpers, van wie ik er een ben, naast jullie en effenen deze weg, laten jullie de zijpaden zien, wijden jullie in om naar binnen te gaan en de stap die jullie willen zetten te overleggen en daarna misschien toch verder te gaan.

Het Gouden Pad wordt door Saint Germain ook beschreven als de Turboweg. Toch beslissen jullie zelf hoe snel of hoe langzaam jullie op het Gouden Pad gaan. Jullie zijn de meesters van jullie transformatie, niemand anders. Jullie Hoger Zelf kijkt daarbij toe. Het inspireert jullie al naar gelang jullie persoonlijke ontwikkeling – om eens een zijstraatje in te gaan als dit voor jullie besluitvorming goed is. Of het houdt zich bij je vandaan omdat het ziet dat dit een horde in je leven zou gaan vormen.

Heb vertrouwen in jezelf. Jullie zijn degenen waarom het gaat. Niemand kan jullie zeggen wat goed voor je is, geen leraar, geen professor, geen herder van een of ander heiligdom. Jullie zijn de Heren en jullie zijn degenen die jullie zijn. Beslis vanuit je eigen Hoger Hart met je Hoger Zelf, wat de weg, jullie Gouden Pad in zal houden en welke ervaringen jullie hier zouden willen hebben.

Of zijn het vaak meer tijden van stilte die goed voor je zijn? Om ‘gewoon” ergens wie dan ook te zijn, zonder doel,  zonder dwang, gewoon tegenwoordig te zijn? Jullie noemen dit lui zijn. Vroeger sprak men van luiheid. Deze tijd van nietsdoen is het Super Gouden Pad, want dan is er de mogelijkheid om nog dieper in jezelf te glijden naar daar, waar je God woont. Sta hem toe om je gelukkig te maken.

Dit eindigt ergens in een totale versmelting. Dan kijken jullie met zijn ogen, beleven zijn leven, beleven jullie je leven door en met hem. Of dit Verlichting is? Verlichting is een weg en geen eenmalige toestand. Het gaat altijd verder.

Toch is het de weg naar huis en die is veelvoudig, van grote stilte en van extase, maar hij wordt ook door twijfels en door de gevoelens van het stervende ego begeleid. De vraag is alleen: Zijn jullie hiertoe bereid?

Ik Ben er altijd als jullie mij nodig hebben.

Ik Ben Jeshua

Ontvangen door Barbara Bessen in november 2017. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.
Büro Barbara Bessen, Großer Burstah 44, 20457