Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 1 december 2017

ISIS: Het beoefenen van Optimisme zal jullie helpen om de Kwaliteit van je Leven te verbeteren. / Door Robert Shapiro / 17 november 2017

ISIS:
Het beoefenen van Optimisme zal jullie helpen om de Kwaliteit van je Leven te verbeteren.
 Door Robert Shapiro / 17 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Goed, dit is Isis. Gegroet allemaal.

Wat gebeurt er allemaal?

Ik ga het hebben over het ontbinden van je gedachten. Gedachten zijn in de laatste paar honderd jaren altijd gepromoot, zou je kunnen zeggen, als een manier om vrede te scheppen, rationaliteit, kalmte en voorspelbaarheid die gecontroleerd kunnen worden. Terwijl dit de intentie was (en natuurlijk bestonden gedachten voor die tijd ook al) kunnen door het rationaliseren van wat jullie zeggen, doen, of willen doen – de handelingen die jullie doen – gerationaliseerd worden, soms door perfect aanvaardbare en logische mensen en soms door het tegenovergestelde extreme en alles daar tussenin.

Als resultaat hiervan zijn gedachten geen bewezen scheppers van vrede. Soms kunnen zij helpen, maar de uiteindelijke vrede is een gevoel en een conditie. Het doel was dus om een samenleving te scheppen die minder chaotisch was. En dit was een waardig doel – en dat is het nog steeds. Maar nu, als jullie je gedachten voortzetten, zullen jullie op verschillende momenten nog steeds doorgaan, op zoek naar vrede, kalmte en welwillendheid - niet noodzakelijk in deze volgorde.

Het is dus zaak om je gedachten te laten gaan, los te laten. Dit is de reden waarom bijna iedereen in deze dagen vergeetachtig is. Natuurlijk hebben jullie briefjes waarop jullie dingen kunnen schrijven om je ergens aan te herinneren, maar niet iedereen doet dit.

En zelfs als jullie dit doen zullen andere gedachten vaak als belangrijker worden ingeschat en dit maakt deel uit van het transformatieproces om jullie allemaal hetzelfde gevoel te laten krijgen – niet dezelfde gedachten!!! Gevoelens zijn veel eenvoudiger. Er zijn alleen zoveel gevoelens. Maar is bijna een oneindige variëteit aan gedachten.


Dus zelfs met meditaties (oefeningen) en vaak kunnen dit gebeden zijn, kunnen er dingen zijn die jullie zeggen, maar uiteindelijk dient dit om een gevoel te krijgen. Om jullie allen te helpen dit gevoel te krijgen heeft de Schepper dit verordonneerd omdat jullie je op een huidig pad zijn van boosheid, van potentiële destructie – niet alleen door jullie eigen scheppingen, uitbarstingen van woede, criminele handelingen en oorlogshandelingen tussen landen en groepen, maar ook omdat de Schepper verwacht dat jullie problemen kunnen oplossen terwijl die zich voordoen – zoals asteroïden die de Aarde treffen want dan zullen jullie verder moeten gaan dan het rationele.

Jullie kunnen niet blijven debatteren als er asteroïden aankomen, nietwaar? Zij komen eraan, goed? Jullie moeten weten hoe jullie hen kunnen omleiden en ik kan jullie verzekeren dat al jullie raketten en bommen hierbij niet zullen werken. Dit valt onder de noemer: “leuk geprobeerd, vergeet het maar!” en dit komt hoofdzakelijk omdat er zoveel rotsen op jullie afkomen.

Wil de Schepper jullie vernietigen? Natuurlijk niet. De Schepper wil jullie eraan herinneren dat jullie hier zijn om welwillend te scheppen en dat jullie voor elkaar zorgen, zelfs als jullie niet van die ander houden, zelfs als jullie om de een of andere reden sterk tegen deze persoon zijn. Ik probeer niet te zeggen dat jullie rechtvaardigingen helemaal uit jullie geest dienen te verdwijnen. Ik zeg dit want als jullie willen overleven zullen jullie elkaar moeten helpen, wie die ander ook is.
   
Deze rotsen komen er dus aan. Soms weten jullie dit. Wetenschappers kunnen hen soms zien en vaak kunnen amateur-astrologen hen helpen. Maar soms hebben jullie geen tijd om hen te zien. Jullie kijken soms naar het een en zien het ander niet gebeuren, zoals dit onlangs gebeurde in Chelyabinsk. Dit was niet alleen een ramp voor de betrokken mensen die gewond werden maar het gaf ook veel schade aan huizen en het bracht angst. Er zijn mensen die daar vandaag de dag nog steeds mee behept zijn.

Er zijn manieren om deze dingen af te buigen en die zijn niet wetenschappelijk. Ik verzeker jullie dat op andere planeten waar jullie andere levens hadden (of hebben, of zullen hebben) de wetenschap in het hart is gecentreerd, niet in de geest. Wetenschap is meer een ontwikkelingsprogramma over wat er gebeurt als jullie dit of dat doen.

Als jullie dingen doen die magisch lijken, zijn die feitelijk een onderdeel van jullie natuurlijke talenten, maar wetenschap zal soms komen als een leraar die achteraf zegt: “Wel, jullie hebben dit gedaan en dit is wat er gebeurde.” Maar dat zal alleen voor geleerden zijn, nietwaar? Het is voor jullie dus belangrijk om niet alleen te bidden, om dingen te vragen, maar om deze dingen samen te doen, en niet competitief. Het zal vereist zijn dat iedereen ernaar kijkt om het niveau van welwillendheid te bereiken dat nodig is om niet alleen van de ene plaats naar de andere plaats van welwillendheid te gaan maar ook om in deze tijden en in de tijden die eraan komen, te overleven.

Huiswerk: Oefen in optimisme

De Schepper probeert niet om een of andere afschuwelijke ramp over jullie heen te laten komen. De Schepper vraagt jullie: “Wat gaan jullie doen om iedereen te redden, inclusief jezelf? Zijn jullie van plan om jezelf opzij te zetten, ook al zijn jullie boos – zelfs in je eigen geest, gerechtvaardigd boos – op anderen en toch met die anderen samen te werken om de Aarde te redden? Het is zeer belangrijk dat jullie hier niet alleen aan denken maar dat jullie dit ook voelen.

Hart-gecentreerde schepping maakt geen onderscheid tussen mensen. Het gaat om iedereen. Ik probeer jullie niet bang te maken. Ik probeer juist om jullie duidelijk te maken dat jullie een op gedachten gebaseerde samenleving achter je moeten laten.
Die andere wordt grotendeels geschapen op basis van gevoelens die jullie in je lichaam ervaren. En het is jullie taak om de gevoelens die jullie in je lichaam ervaren in praktijk te brengen. Als jullie dit op dagelijkse basis doen zal dit jullie naar een vriendelijke en welwillende plaats brengen.

Dus het huiswerk voor jullie allemaal: Zet je telefoon uit. Leg hem opzij. Voor sommigen van jullie zal dit moeilijk zijn omdat jullie het leuk vinden om in contact met je geliefden en vrienden te zijn. Maar jullie zullen leren hoe jullie op andere manieren met elkaar in contact kunnen zijn, door de dingen te doen die ik aanbeveel en jullie moeten leren voor de veiligheid van alle wezens op Aarde.

Oefen elke dag zeker vijf minuten en bouw dit uit totdat jullie het fysieke gevoel in je lichaam kunnen ervaren, hoe het voelt om optimistisch te zijn, of om het eenvoudiger te zeggen: Wees optimistisch. Als je er niet zeker van bent wat dit betekent, zoek het dan op.