Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 december 2017

Een Kerstboodschap maar ook weer een boodschap voor elke dag. / Channeling via Rita Pulmans / 15 december 2017

Een Kerstboodschap maar ook weer een boodschap voor elke dag.
Channeling via Rita Pulmans / 15 december 2017


“ Alles komt tevoorschijn omdat het aan het licht wordt blootgesteld, en wat aan het Licht wordt blootgesteld wordt zelf licht.”
Paulus.

Kinderen van de nieuwe aarde, kinderen van de nieuwe tijd.
Lieve mensen, alles vraagt om liefde.

“Vrede op aarde aan de mensen van goede wil” zingen jullie tijdens jullie mooie vieringen. 
Is Kerstmis enkel voor de mensen van goede wil?
Laat alles tevoorschijn komen, zelfs de onwil, het veroordelen, de angst, kwaadheid of wat dan ook, datgene wat vrede behoeft.

Datgene wat in het licht wenst te komen, te staan, te zijn.
Deze kersttijd is een prachtig moment om hier bij stil te staan.
Niet zo maar even, maar intens voelend, vanuit je Lichtpuntje hier diep van binnen. In jouw goddelijk Hart induikend in de sfeer van Vrede en Liefde. 


Zijn jullie klaar geliefden om Licht van vrede en liefde te stralen, te zenden, te delen met diegene of dat wat het Licht in zichzelf nog niet herkent?
Durf jij jou stralende Licht en Liefde te delen met diegene die je  - of sommigen althans onder jullie - die je veracht, die jij vernedert of die jou heeft vernederd?
Durf jij en wil jij je Licht veelvuldig stralen naar al wat jou heeft pijn gedaan.
Kun jij je intense prachtige ChristusLicht, het grote Licht dat in allen aanwezig is, delen?
Durf jij het aan? 

Zend het naar de verdrukten, de eenzamen, de moedeloze, straal het naar diegene, naar alles wat het Licht in zichzelf nog niet ziet, niet herkent.
Dit alles steeds met respect voor de vrijheid van de wil van de ander.
Steeds in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus.
En aldus voor het Hoogste goed van alles en iedereen.
Het Licht is in iedereen aanwezig, zelfs in de grootste “boosdoener”.
Het Licht is ook aanwezig in de diepste duistere velden.
In ieder gecreëerd wezen of toestand, daar is het Licht.

Deze woorden beschreven in uw heilige geschriften:
Jezus is “ter helle” nedergedaald”, staan voor het Licht wat in de duisternis is gebracht.
Jezus heeft ook daar vanuit zijn intense liefde, het  sprankelende Licht in laten dalen.
voor alle wezens groot of klein, duister of licht, moedwillig of gewillig, voor iedereen en alles.

 Laat dit je inzicht zijn geliefden, in de sfeer van Kerstmis, in het Licht van het Christuskind, om dit te herinneren.
Straal je Licht in intensiteit en welwillendheid naar jezelf, de medemens, en de hele wereld.

Heel jezelf en je verleden.
Zodat je toekomst jou zal bevestigen in een wereld van vreugde en Liefde.
Gebruik je stralenpakket, volledig, en steeds met de woorden: Voor het hoogste goed van alles en iedereen, in respect voor de vrije wil van de ander.
Gebruik het voor heling van je wonden, pijn of wat dan ook wat heling vermag. 
Mooi is het bij het sturen van Licht en liefde het volledige pakket van Prismalicht te gebruiken.
Daar elke straal op zich verbonden is in de kwaliteiten van elke straal. 7 maal 7 maal.

Benut deze geliefden.
Gebruik de pure GodsLicht stralen.
Het prismalicht bevat alle hoedanigheden die jou zullen ondersteunen hierin.
Hiermee zal alles in ommekeer kunnen komen, zelfs de grootste duisternis.
Zodat Vrede overal het antwoord kan zijn.

Gebruik deze veelvuldig, niet enkel en alleen voor de ander maar ook voor jezelf, naar jezelf. Je onzekerheden, je boosheid, ziekte, onmacht, of wat dan ook.
Verander jezelf en de wereld zal veranderen.

De 1e straal is blauw en staat voor Goddelijke Wil, wilskracht, Goddelijk plan en doel, bescherming, macht en kracht. Deze straal zal jou hierin steunen bij moeilijke opgaven.

De 2e straal is goud-geel en staat voor verlichting, wijsheid en bewustzijn. Dit is wat jij zendt aan diegene die de ontvanger zal zijn, in de mate van het kunnen ontvangen van diegene.

De 3e straal is roze en drukt Goddelijke liefde en inspiratie uit, in dat wat jij doet op dat moment.

De 4e straal is wit.
Het is de ascentievlam, de witte vuurkern die binnenin alle stralen te vinden is. Deze zal enkel ontvangen worden door diegene die het kan ontvangen op dat moment. Wees niet angstig hierin, het zal door ons -de goddelijke wereld- in goede banen worden geleid.
Vraag steeds om onze hulp en bescherming.
Deze vlam staat voor zuiverheid, harmonie, balans en perfectie.

De 5e straal is groen.
Deze straal is de manifestatie van Goddelijke waarheid, perfectie en genezing.
Gebruik deze ook veelvuldig voor jezelf geliefden.

De 6e straal is purper met goud.
Deze straal is de straal van vrede, devotie, altruïsme en dienstbaarheid.
Dit is wat jij kan helpen bewerkstelligen op het moment van zending van deze straal.

De 7e straal is violet.
Het is de straal van vrijheid, vergeving, compassie, magie, transmutatie en zuivering van karma.

Deze wensen zijn jullie allen toebedeeld geliefden:
Vrede, Vrijheid en Liefde in het kwadraat.

Wij wensen jullie allen een gezegend Lichtfeest en een vernieuwend Nieuw-jaar.

De Meesters van de 7 Stralen

© Copyright Rita Pulmans 
Channeling van Rita Pulmans. 

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst  mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.