Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 18 december 2017

Dagtekst van Zondag 17 December 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 17 December 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het lijden dient om ons waarschuwingen te geven -

"De mens wordt bewoond door een menigte entiteiten die door de kosmische Intelligentie belast zijn met het waken over zijn ontwikkeling. En indien hij door zijn onachtzaamheid of slechte wil bezig is iets in zijn verstand, zijn hart of zijn fysiek lichaam kapot te maken, beginnen sommige van deze entiteiten hem te prikken en te bijten om hem op de goede weg te doen terugkeren.

Dit tot de orde roepen heeft de mens 'lijden' genoemd en omdat lijden onaangenaam is, ziet hij er een vijand in. Maar hij vergist zich! Want omdat de pijn hem waarschuwt, is zij in feite als een bondgenoot die hem alleen maar komt tonen dat hij de goede omstandigheden heeft opgegeven, waarbij de juiste weg voor hem open lag. Hij moet zich dus inspannen om niet enkel de taal van het lijden te begrijpen, maar ook een woord van dank te zeggen: "Mag God je zegenen, je hebt het me duidelijk gemaakt, ik zal mijn fouten herstellen". En zodra hij het begrepen heeft en besloten heeft om zich te herpakken, krijgt het lijden de opdracht om hem te verlaten, want het heeft zijn werk gedaan, zijn taak volbracht."