Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 24 december 2017

Dagtekst van Zaterdag 23 December 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 23 December 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ademhalen: binnengaan in de kosmische harmonie -

"Voor degene die het kan gepaard doen gaan met een werk van de gedachte, onthult de ademhaling grote mysteries. Ziehier een oefening die je in deze zin kan doen. Adem de lucht in en stel je daarbij voor dat alle stromen uit de ruimte in jou samenkomen, naar je ego dat als een onzichtbaar punt is, het middelpunt van een oneindige cirkel. Daarna adem je weer uit, en stel je daarbij voor dat je je uitstrekt tot aan de omtrek van die oneindige cirkel, tot aan de buitengrenzen van het heelal. En zo opnieuw: je trekt je samen bij het inademen en je strekt je weer uit bij het uitademen ... Zo ontdek je die beweging van eb en vloed die de sleutel is tot alle ritmes van het universum. Doordat je probeert om je innerlijk helemaal bewust te worden van dat ritme, ga je binnen in de kosmische harmonie en gebeurt er een uitwisseling tussen jou en het heelal, want terwijl je inademt, ontvang je elementen vanuit de ruimte en bij het uitademen stuur je iets vanuit je hart en je ziel terug.

De dag waarop je de ademhaling in haar spirituele betekenis zal begrijpen, zal je je leven willen wijden aan het inademen van Gods licht, om dat licht vervolgens naar alle schepselen te sturen."