Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 december 2017

Dagtekst van Vrijdag 29 December 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 29 December 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Ons oorspronkelijk gelaat dat we zullen terugvinden als we weerkeren naar het vaderlijk huis -

"In de Zohar wordt gezegd dat het gelaat van de eerste mens in het paradijs geleek op dat van de Schepper. Later, wanneer de geest van opstandigheid in hem was ontwaakt (en dit proces wordt gesymboliseerd door de slang die zich rond de boom van de kennis van goed en kwaad heeft opgerold), verliet hij het paradijs waar hij in het licht woonde, en daalde hij af in de dichtere gebieden van de materie. Daar leerde hij kou, duisternis, ziekte en dood kennen, en zijn gelaat veranderde.

Nu hij niet meer het getrouwe beeld van God weerspiegelt, heeft de mens zijn macht verloren, de geesten van de natuur gehoorzamen hem niet meer en vermaken zich door hem te kwellen. Maar als hij zich inspant om zijn oorspronkelijke gelaat terug te vinden, zullen alle geesten van het universum zich opnieuw aan hem onderwerpen. Tot dat moment zal hij gelijken op de verloren zoon in de parabel van het evangelie. Nadat deze het vaderlijk huis had verlaten om de wereld in te trekken, leidde hij een ellendig bestaan als varkenshoeder. Maar tenminste heeft de verloren zoon uiteindelijk beseft dat hij naar het huis van zijn vader moest terugkeren. Wanneer zullen de mensen dus eindelijk begrijpen dat ze moeten terugkeren naar de Bron, in het licht, de liefde en het leven van de hemelse Vader, om hun ware gelaat terug te vinden?"

Omraam Mikhael Aivanhov